Các bài giải được của BINHTHUONG
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
369198 30/11/2017 09:28:01 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
369174 30/11/2017 09:12:42 BINHTHUONG THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
359462 14/11/2017 07:58:19 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
359461 14/11/2017 07:56:48 BINHTHUONG BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
339909 19/10/2017 08:36:29 BINHTHUONG ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
338572 17/10/2017 09:13:29 BINHTHUONG CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3136 KB
338554 17/10/2017 08:50:43 BINHTHUONG TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
336969 15/10/2017 10:52:36 BINHTHUONG BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
336915 15/10/2017 10:21:44 BINHTHUONG TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
336759 15/10/2017 08:18:12 BINHTHUONG COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
331756 08/10/2017 15:21:25 BINHTHUONG COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
331755 08/10/2017 15:20:47 BINHTHUONG COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
331696 08/10/2017 14:28:09 BINHTHUONG FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
330718 07/10/2017 10:46:44 BINHTHUONG QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 46 ms 3708 KB
330686 07/10/2017 09:10:32 BINHTHUONG BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
330407 06/10/2017 21:55:30 BINHTHUONG DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
327434 02/10/2017 14:57:34 BINHTHUONG TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
309572 27/08/2017 10:17:11 BINHTHUONG AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
309570 27/08/2017 10:11:30 BINHTHUONG DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
309568 27/08/2017 10:04:28 BINHTHUONG HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
309566 27/08/2017 10:01:20 BINHTHUONG VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
309563 27/08/2017 09:46:40 BINHTHUONG LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
309562 27/08/2017 09:39:16 BINHTHUONG FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 140 ms 7952 KB
309557 27/08/2017 09:02:20 BINHTHUONG DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
309556 27/08/2017 08:57:19 BINHTHUONG TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
309552 27/08/2017 08:43:26 BINHTHUONG PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
309550 27/08/2017 08:24:47 BINHTHUONG RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
309541 27/08/2017 08:03:47 BINHTHUONG NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
309540 27/08/2017 07:55:06 BINHTHUONG CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
309538 27/08/2017 07:43:32 BINHTHUONG Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
309537 27/08/2017 07:24:53 BINHTHUONG BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
307145 19/08/2017 21:26:21 BINHTHUONG TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 375 ms 2832 KB
307069 19/08/2017 20:19:46 BINHTHUONG GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
307066 19/08/2017 20:13:37 BINHTHUONG DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
306527 18/08/2017 17:09:43 BINHTHUONG CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
306519 18/08/2017 16:59:03 BINHTHUONG TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
306513 18/08/2017 16:54:09 BINHTHUONG FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306511 18/08/2017 16:47:30 BINHTHUONG DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
306509 18/08/2017 16:46:18 BINHTHUONG HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
306493 18/08/2017 16:31:24 BINHTHUONG USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
306491 18/08/2017 16:25:02 BINHTHUONG TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
306474 18/08/2017 16:05:10 BINHTHUONG NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306443 18/08/2017 15:19:59 BINHTHUONG SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
306431 18/08/2017 15:09:17 BINHTHUONG TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 343 ms 2832 KB
306417 18/08/2017 14:50:47 BINHTHUONG HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
306328 18/08/2017 10:40:57 BINHTHUONG HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
306324 18/08/2017 10:30:38 BINHTHUONG DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1396 KB
306319 18/08/2017 10:13:28 BINHTHUONG HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
306314 18/08/2017 10:10:33 BINHTHUONG GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
306312 18/08/2017 10:01:14 BINHTHUONG CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
306310 18/08/2017 09:58:52 BINHTHUONG HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
306307 18/08/2017 09:54:40 BINHTHUONG KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
306305 18/08/2017 09:50:40 BINHTHUONG OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
306303 18/08/2017 09:47:18 BINHTHUONG GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
306293 18/08/2017 09:39:20 BINHTHUONG BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
306264 18/08/2017 08:57:35 BINHTHUONG KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
306261 18/08/2017 08:55:10 BINHTHUONG MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
306252 18/08/2017 08:46:37 BINHTHUONG CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
306244 18/08/2017 08:40:24 BINHTHUONG MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 940 KB
305901 17/08/2017 11:08:05 BINHTHUONG NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 218 ms 2752 KB
305412 16/08/2017 10:36:02 BINHTHUONG VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
305410 16/08/2017 10:32:18 BINHTHUONG PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
305371 16/08/2017 09:37:55 BINHTHUONG BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
305370 16/08/2017 09:36:51 BINHTHUONG USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
305338 16/08/2017 08:54:26 BINHTHUONG PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
305308 16/08/2017 08:23:05 BINHTHUONG TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1020 KB
305306 16/08/2017 08:15:30 BINHTHUONG SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 265 ms 2752 KB
Back to Top