Các bài giải được của Fidisk
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
951697 12/08/2021 00:11:28 Fidisk SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 171 ms 33604 KB
948297 06/08/2021 11:22:01 Fidisk BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 203 ms 2516 KB
947597 05/08/2021 10:52:48 Fidisk PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2544 KB
946471 03/08/2021 23:08:28 Fidisk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 515 ms 11292 KB
945300 02/08/2021 11:05:21 Fidisk TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
944530 31/07/2021 23:23:04 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 906 ms 84916 KB
944522 31/07/2021 23:04:05 Fidisk VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 765 ms 26132 KB
936094 19/07/2021 09:19:02 Fidisk QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 218 ms 8720 KB
904556 02/05/2021 20:38:06 Fidisk CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 2624 KB
904310 01/05/2021 23:04:29 Fidisk TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
903468 26/04/2021 22:46:23 Fidisk MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
903357 26/04/2021 12:02:52 Fidisk STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
903300 25/04/2021 22:54:07 Fidisk HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
903294 25/04/2021 22:13:01 Fidisk DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 31 ms 2844 KB
902420 20/04/2021 22:36:18 Fidisk DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 625 ms 67400 KB
895520 28/03/2021 22:48:52 Fidisk PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 609 ms 100696 KB
895135 27/03/2021 22:07:14 Fidisk PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
893842 24/03/2021 22:00:56 Fidisk TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
893824 24/03/2021 21:31:05 Fidisk FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 2456 KB
893465 23/03/2021 22:17:07 Fidisk RECT - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 62 ms 2372 KB
893459 23/03/2021 22:02:54 Fidisk TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
893205 23/03/2021 12:11:17 Fidisk DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 484 ms 70784 KB
892999 22/03/2021 21:56:11 Fidisk PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2204 KB
892972 22/03/2021 21:28:25 Fidisk OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
892753 22/03/2021 11:36:35 Fidisk QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 296 ms 34128 KB
892752 22/03/2021 11:31:35 Fidisk HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
885679 11/03/2021 22:12:46 Fidisk MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
884569 09/03/2021 21:18:43 Fidisk FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 187 ms 28472 KB
868315 24/01/2021 22:20:28 Fidisk DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
868289 24/01/2021 21:38:04 Fidisk HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 671 ms 2860 KB
866090 20/01/2021 21:50:44 Fidisk BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 406 ms 118356 KB
864992 18/01/2021 22:45:03 Fidisk LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
864982 18/01/2021 22:29:38 Fidisk GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
864955 18/01/2021 22:07:30 Fidisk SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 421 ms 26264 KB
835738 29/11/2020 22:04:35 Fidisk CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 93 ms 2516 KB
810812 14/10/2020 14:53:56 Fidisk SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
810758 14/10/2020 13:30:17 Fidisk INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
810469 13/10/2020 22:35:33 Fidisk SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 125 ms 17888 KB
810280 13/10/2020 20:56:58 Fidisk EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
810146 13/10/2020 17:34:52 Fidisk CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3356 KB
810063 13/10/2020 15:59:14 Fidisk GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3036 KB
804445 04/10/2020 09:24:59 Fidisk TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1265 ms 38744 KB
804137 03/10/2020 10:46:23 Fidisk QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 734 ms 106560 KB
803611 02/10/2020 15:02:53 Fidisk COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
792351 06/09/2020 22:41:01 Fidisk TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
791502 03/09/2020 21:52:18 Fidisk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
790709 01/09/2020 15:55:50 Fidisk PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
790700 01/09/2020 15:26:12 Fidisk LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
785957 20/08/2020 09:31:46 Fidisk BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
785842 19/08/2020 21:17:55 Fidisk DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 734 ms 3068 KB
785651 19/08/2020 13:32:51 Fidisk NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
785637 19/08/2020 12:53:18 Fidisk SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 171 ms 2532 KB
785632 19/08/2020 12:44:33 Fidisk CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
785475 18/08/2020 22:41:06 Fidisk CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 218 ms 3368 KB
785458 18/08/2020 22:04:19 Fidisk HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
785439 18/08/2020 21:41:50 Fidisk PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 468 ms 33892 KB
784907 17/08/2020 22:14:55 Fidisk PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
784898 17/08/2020 21:58:40 Fidisk ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 515 ms 4176 KB
784201 16/08/2020 13:12:42 Fidisk PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
784186 16/08/2020 12:05:37 Fidisk TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 265 ms 2480 KB
784085 16/08/2020 09:45:48 Fidisk XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2528 KB
782044 09/08/2020 08:57:39 Fidisk CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 93 ms 2636 KB
773163 12/07/2020 17:08:12 Fidisk XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
763254 14/06/2020 21:57:01 Fidisk TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
760335 04/06/2020 10:34:11 Fidisk MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 203 ms 6664 KB
759157 31/05/2020 14:00:13 Fidisk DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 218 ms 146640 KB
751159 12/05/2020 21:24:25 Fidisk VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 187 ms 13076 KB
750794 11/05/2020 21:38:31 Fidisk BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 234 ms 12724 KB
750787 11/05/2020 21:16:09 Fidisk DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
749204 05/05/2020 21:47:57 Fidisk MULBIG - A MŨ B GNU C++11 Accepted 15 ms 2724 KB
744425 18/04/2020 13:52:51 Fidisk LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 312 ms 1840 KB
744423 18/04/2020 13:31:00 Fidisk LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 140 ms 2792 KB
744307 17/04/2020 21:44:14 Fidisk NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 1093 ms 25532 KB
742195 10/04/2020 12:35:40 Fidisk SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 7432 KB
742171 10/04/2020 11:08:15 Fidisk DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 62 ms 2380 KB
742083 09/04/2020 22:31:58 Fidisk NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 765 ms 5696 KB
741531 07/04/2020 22:01:44 Fidisk J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
731941 13/03/2020 19:40:16 Fidisk TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 0 ms 1828 KB
730405 08/03/2020 21:51:45 Fidisk DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
730394 08/03/2020 20:54:03 Fidisk CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 265 ms 6524 KB
730350 08/03/2020 15:56:58 Fidisk MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
730172 07/03/2020 20:39:25 Fidisk SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 515 ms 14324 KB
730158 07/03/2020 19:48:01 Fidisk NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2556 KB
729626 06/03/2020 10:23:39 Fidisk BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
729392 05/03/2020 21:55:30 Fidisk GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1788 KB
729383 05/03/2020 21:46:59 Fidisk GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
729283 05/03/2020 20:17:14 Fidisk QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 864 KB
728872 04/03/2020 21:30:51 Fidisk USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 2556 KB
728867 04/03/2020 21:01:38 Fidisk HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
728837 04/03/2020 19:55:19 Fidisk BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1560 KB
728198 03/03/2020 13:04:49 Fidisk VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727826 02/03/2020 11:22:28 Fidisk KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 437 ms 5392 KB
727804 02/03/2020 10:32:31 Fidisk HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 421 ms 4896 KB
727740 01/03/2020 22:47:09 Fidisk HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
727626 01/03/2020 19:23:51 Fidisk PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
727610 01/03/2020 17:57:20 Fidisk HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
727603 01/03/2020 17:36:21 Fidisk DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
727411 29/02/2020 23:00:37 Fidisk GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
727374 29/02/2020 22:13:52 Fidisk QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
727212 29/02/2020 13:01:35 Fidisk SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 578 ms 11368 KB
727192 29/02/2020 11:30:01 Fidisk 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
726921 28/02/2020 14:33:45 Fidisk GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1203 ms 42752 KB
726890 28/02/2020 11:56:35 Fidisk LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
726877 28/02/2020 11:25:37 Fidisk POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
726862 28/02/2020 10:39:23 Fidisk ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
726551 27/02/2020 19:07:20 Fidisk FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
726394 27/02/2020 13:25:09 Fidisk MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2456 KB
726393 27/02/2020 13:24:44 Fidisk MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
726385 27/02/2020 13:14:03 Fidisk DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 3448 KB
726384 27/02/2020 13:11:33 Fidisk MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 296 ms 9004 KB
726184 26/02/2020 20:43:50 Fidisk RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2404 KB
726158 26/02/2020 20:08:50 Fidisk SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
725593 25/02/2020 15:55:14 Fidisk LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2492 KB
725545 25/02/2020 13:29:05 Fidisk AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
725536 25/02/2020 13:08:38 Fidisk NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3036 KB
725528 25/02/2020 12:57:30 Fidisk SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
725514 25/02/2020 12:06:15 Fidisk TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
724807 23/02/2020 21:24:08 Fidisk NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
724794 23/02/2020 20:55:11 Fidisk CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 187 ms 5148 KB
724030 22/02/2020 11:01:38 Fidisk HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 843 ms 2408 KB
723785 21/02/2020 20:38:01 Fidisk CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
723772 21/02/2020 20:11:30 Fidisk SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
723529 21/02/2020 10:38:44 Fidisk HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
723360 20/02/2020 19:42:16 Fidisk BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
723310 20/02/2020 17:03:40 Fidisk NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 784 KB
723275 20/02/2020 16:27:35 Fidisk AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
723265 20/02/2020 16:13:45 Fidisk SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
723246 20/02/2020 15:34:08 Fidisk xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
722512 19/02/2020 10:52:23 Fidisk KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 1265 ms 80608 KB
722356 18/02/2020 21:39:09 Fidisk CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722346 18/02/2020 21:33:07 Fidisk BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
722303 18/02/2020 21:01:15 Fidisk VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
721411 17/02/2020 11:29:34 Fidisk VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721405 17/02/2020 11:22:33 Fidisk BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
721058 16/02/2020 16:18:21 Fidisk TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 421 ms 23480 KB
721026 16/02/2020 15:18:20 Fidisk HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
720172 14/02/2020 19:40:40 Fidisk MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
719469 13/02/2020 10:40:18 Fidisk AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 156 ms 7408 KB
719118 12/02/2020 16:28:39 Fidisk LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
718610 11/02/2020 16:06:15 Fidisk VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 312 ms 10360 KB
718367 11/02/2020 10:16:42 Fidisk XEPLICH - xếp lịch GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
718174 10/02/2020 21:46:15 Fidisk WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 562 ms 7448 KB
718074 10/02/2020 19:30:20 Fidisk GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2546 ms 49488 KB
716975 08/02/2020 16:58:07 Fidisk OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
716969 08/02/2020 16:48:46 Fidisk CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
716742 08/02/2020 10:33:52 Fidisk 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
716727 08/02/2020 10:24:33 Fidisk ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
716704 08/02/2020 10:04:55 Fidisk ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
716394 07/02/2020 16:31:33 Fidisk SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 5700 KB
715822 06/02/2020 20:40:50 Fidisk CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 750 ms 2580 KB
715035 05/02/2020 19:44:09 Fidisk CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 2680 KB
714045 03/02/2020 21:22:51 Fidisk HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
714013 03/02/2020 20:37:27 Fidisk CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
713957 03/02/2020 18:50:52 Fidisk QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
713828 03/02/2020 10:24:19 Fidisk HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
713814 03/02/2020 10:07:14 Fidisk QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
713809 03/02/2020 09:58:26 Fidisk DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
713805 03/02/2020 09:45:10 Fidisk COVI - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
713545 02/02/2020 18:47:13 Fidisk RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
713514 02/02/2020 17:28:35 Fidisk XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 828 ms 3364 KB
713506 02/02/2020 17:17:03 Fidisk TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
713491 02/02/2020 16:27:05 Fidisk demday - đếm dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
712987 01/02/2020 11:56:36 Fidisk NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 109 ms 2608 KB
712982 01/02/2020 11:08:18 Fidisk HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1890 ms 1904 KB
712685 31/01/2020 19:08:28 Fidisk ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
712271 30/01/2020 21:48:09 Fidisk SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 671 ms 7976 KB
712221 30/01/2020 21:20:56 Fidisk CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 6520 KB
712220 30/01/2020 21:20:18 Fidisk CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 343 ms 26488 KB
712164 30/01/2020 20:33:16 Fidisk ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 46 ms 2560 KB
712154 30/01/2020 20:20:31 Fidisk RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1171 ms 3348 KB
711000 29/01/2020 22:36:17 Fidisk FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 578 ms 247556 KB
710793 29/01/2020 14:08:10 Fidisk RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
710782 29/01/2020 13:44:04 Fidisk ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
710717 29/01/2020 12:00:39 Fidisk AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 125 ms 5164 KB
710536 28/01/2020 19:37:03 Fidisk ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
710508 28/01/2020 16:46:28 Fidisk QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 3244 KB
710476 28/01/2020 14:42:17 Fidisk BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 265 ms 3324 KB
710471 28/01/2020 14:19:48 Fidisk SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
710323 27/01/2020 20:13:15 Fidisk HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
710315 27/01/2020 19:54:34 Fidisk GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
710312 27/01/2020 19:43:50 Fidisk QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
710305 27/01/2020 19:16:03 Fidisk LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
710304 27/01/2020 19:13:32 Fidisk PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
710007 26/01/2020 15:26:15 Fidisk CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 671 ms 11460 KB
709984 26/01/2020 12:45:40 Fidisk DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
709977 26/01/2020 12:26:54 Fidisk DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 515 ms 14028 KB
709961 26/01/2020 11:04:41 Fidisk XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
709954 26/01/2020 10:54:14 Fidisk CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
709520 24/01/2020 12:24:59 Fidisk SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
709139 23/01/2020 16:49:08 Fidisk HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 9916 KB
709127 23/01/2020 16:14:25 Fidisk DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 78 ms 42480 KB
708998 23/01/2020 10:15:42 Fidisk VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
708991 23/01/2020 10:04:23 Fidisk BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1460 KB
708884 22/01/2020 21:29:43 Fidisk SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
708869 22/01/2020 21:12:01 Fidisk SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
708861 22/01/2020 21:05:48 Fidisk EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
708855 22/01/2020 20:53:30 Fidisk QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
708647 22/01/2020 12:20:34 Fidisk CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 500 ms 2444 KB
708631 22/01/2020 11:58:39 Fidisk CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
708627 22/01/2020 11:38:04 Fidisk LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
708620 22/01/2020 11:21:59 Fidisk LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
708316 21/01/2020 20:58:09 Fidisk FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
708260 21/01/2020 20:47:50 Fidisk CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
708242 21/01/2020 20:41:37 Fidisk TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
708237 21/01/2020 20:40:33 Fidisk KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 3176 KB
708184 21/01/2020 20:13:50 Fidisk TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
708157 21/01/2020 19:38:14 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 2420 KB
707829 20/01/2020 21:46:24 Fidisk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 4808 KB
707756 20/01/2020 20:55:25 Fidisk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2856 KB
707103 19/01/2020 13:07:44 Fidisk WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
707092 19/01/2020 12:36:25 Fidisk SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
707091 19/01/2020 12:26:37 Fidisk NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
707082 19/01/2020 11:59:30 Fidisk DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
707071 19/01/2020 11:09:02 Fidisk SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 0 ms 2528 KB
707069 19/01/2020 10:56:14 Fidisk SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
707058 19/01/2020 10:02:30 Fidisk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 4020 KB
707055 19/01/2020 09:39:48 Fidisk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
706985 18/01/2020 21:55:23 Fidisk DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 515 ms 14408 KB
706968 18/01/2020 21:21:07 Fidisk DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 250 ms 14176 KB
706952 18/01/2020 21:04:37 Fidisk BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 31 ms 3264 KB
706938 18/01/2020 20:44:43 Fidisk STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
706384 17/01/2020 20:48:39 Fidisk VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 468 ms 6340 KB
706350 17/01/2020 20:20:15 Fidisk MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 687 ms 10384 KB
706333 17/01/2020 19:52:46 Fidisk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 125 ms 7084 KB
705940 16/01/2020 21:26:12 Fidisk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
705925 16/01/2020 21:16:56 Fidisk BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 1109 ms 18360 KB
704246 13/01/2020 17:53:45 Fidisk TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1640 ms 1792 KB
704223 13/01/2020 17:05:35 Fidisk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 703 ms 4080 KB
704209 13/01/2020 16:45:35 Fidisk TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 140 ms 2148 KB
702436 10/01/2020 19:51:51 Fidisk CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 984 ms 27728 KB
701773 09/01/2020 20:41:48 Fidisk SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
700334 07/01/2020 17:50:25 Fidisk LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
699357 06/01/2020 20:22:32 Fidisk MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
699292 06/01/2020 19:32:33 Fidisk ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 3531 ms 126588 KB
699219 06/01/2020 17:44:37 Fidisk DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 343 ms 21304 KB
698491 05/01/2020 15:05:53 Fidisk TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 93 ms 4420 KB
698475 05/01/2020 14:51:29 Fidisk EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 421 ms 3648 KB
695869 01/01/2020 16:06:17 Fidisk DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 859 ms 18368 KB
695856 01/01/2020 15:38:03 Fidisk KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3268 KB
695849 01/01/2020 15:16:35 Fidisk DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 3196 KB
695145 30/12/2019 21:39:20 Fidisk NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 13564 KB
695128 30/12/2019 21:26:20 Fidisk NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 203 ms 11204 KB
694543 28/12/2019 23:20:11 Fidisk TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2744 KB
694539 28/12/2019 23:15:56 Fidisk GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 875 ms 9172 KB
694511 28/12/2019 22:30:19 Fidisk DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 593 ms 6108 KB
694484 28/12/2019 21:33:55 Fidisk IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 156 ms 3008 KB
694462 28/12/2019 21:09:10 Fidisk MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 1375 ms 10732 KB
694431 28/12/2019 20:05:41 Fidisk HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 359 ms 9576 KB
694148 27/12/2019 23:16:30 Fidisk DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 6400 KB
680552 26/11/2019 17:59:20 Fidisk PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 109 ms 4960 KB
680078 25/11/2019 19:28:01 Fidisk KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 3796 KB
676211 19/11/2019 19:07:55 Fidisk DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 109 ms 2960 KB
676208 19/11/2019 19:00:21 Fidisk Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
676023 19/11/2019 12:00:13 Fidisk TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
676013 19/11/2019 11:11:05 Fidisk MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 703 ms 3160 KB
675167 17/11/2019 19:51:18 Fidisk CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 265 ms 3096 KB
675044 17/11/2019 15:22:28 Fidisk DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 265 ms 3432 KB
673970 14/11/2019 21:34:08 Fidisk PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
673958 14/11/2019 21:13:56 Fidisk HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 3228 KB
673937 14/11/2019 20:48:27 Fidisk OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
672960 13/11/2019 10:41:10 Fidisk SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
671837 10/11/2019 21:06:25 Fidisk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 375 ms 6400 KB
671432 09/11/2019 19:30:49 Fidisk DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 984 ms 2676 KB
668409 04/11/2019 18:51:19 Fidisk QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 890 ms 3124 KB
668241 04/11/2019 11:09:10 Fidisk DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 984 ms 2736 KB
667962 03/11/2019 19:20:31 Fidisk FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
667960 03/11/2019 19:20:03 Fidisk FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
667889 03/11/2019 16:54:56 Fidisk CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 500 ms 3272 KB
667884 03/11/2019 16:44:45 Fidisk LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3068 KB
667875 03/11/2019 16:32:19 Fidisk STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
667359 02/11/2019 18:35:29 Fidisk DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
667357 02/11/2019 18:34:54 Fidisk DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3264 KB
667354 02/11/2019 18:26:57 Fidisk AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
666765 01/11/2019 19:07:13 Fidisk ACM - ACM Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
666753 01/11/2019 18:48:36 Fidisk NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 609 ms 23556 KB
666462 01/11/2019 11:45:08 Fidisk THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
665551 30/10/2019 20:20:27 Fidisk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
665068 29/10/2019 21:22:21 Fidisk HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3524 KB
665066 29/10/2019 21:21:33 Fidisk HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 140 ms 3524 KB
664526 28/10/2019 20:32:18 Fidisk CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
664496 28/10/2019 20:14:35 Fidisk LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
664461 28/10/2019 19:54:07 Fidisk NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 312 ms 2784 KB
663429 26/10/2019 21:32:43 Fidisk ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
663423 26/10/2019 21:28:21 Fidisk SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
663414 26/10/2019 21:16:48 Fidisk VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
662309 24/10/2019 20:04:47 Fidisk TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
662305 24/10/2019 19:57:10 Fidisk CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
662055 24/10/2019 11:20:07 Fidisk ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 250 ms 2840 KB
661619 23/10/2019 20:40:56 Fidisk ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
661613 23/10/2019 20:31:14 Fidisk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
661606 23/10/2019 20:21:09 Fidisk GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
661595 23/10/2019 20:07:06 Fidisk DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
660810 22/10/2019 11:01:58 Fidisk KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 421 ms 2912 KB
660799 22/10/2019 10:51:43 Fidisk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 3016 KB
659257 18/10/2019 11:49:28 Fidisk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
658466 16/10/2019 20:39:48 Fidisk TT - TIENTE Free Pascal Accepted 265 ms 3940 KB
658459 16/10/2019 20:18:59 Fidisk STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
658243 16/10/2019 10:17:35 Fidisk DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
658233 16/10/2019 10:07:37 Fidisk MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
658006 15/10/2019 19:51:35 Fidisk XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 171 ms 2824 KB
657998 15/10/2019 19:45:17 Fidisk GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
657488 14/10/2019 19:29:33 Fidisk QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
657477 14/10/2019 19:15:09 Fidisk MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 312 ms 3164 KB
657061 13/10/2019 20:12:05 Fidisk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2772 KB
656611 12/10/2019 19:37:34 Fidisk ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
655519 10/10/2019 21:26:22 Fidisk XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
655514 10/10/2019 21:14:37 Fidisk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 10380 KB
655483 10/10/2019 20:51:58 Fidisk THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
648741 01/10/2019 10:06:04 Fidisk DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
643429 20/09/2019 19:57:38 Fidisk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 531 ms 10876 KB
639567 15/09/2019 20:06:25 Fidisk UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 468 ms 2776 KB
639187 14/09/2019 20:52:44 Fidisk APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
639183 14/09/2019 20:45:28 Fidisk DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
639177 14/09/2019 20:37:22 Fidisk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
639172 14/09/2019 20:25:40 Fidisk CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
639167 14/09/2019 20:17:41 Fidisk BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
638297 13/09/2019 19:56:51 Fidisk NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 390 ms 12728 KB
637799 13/09/2019 11:08:52 Fidisk BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
637771 13/09/2019 10:57:17 Fidisk CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3440 KB
637767 13/09/2019 10:56:31 Fidisk CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
637724 13/09/2019 10:36:25 Fidisk DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
637348 12/09/2019 21:01:16 Fidisk LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
637337 12/09/2019 20:50:12 Fidisk MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
637324 12/09/2019 20:35:57 Fidisk Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
637302 12/09/2019 20:12:53 Fidisk LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
637299 12/09/2019 20:09:28 Fidisk OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
636886 12/09/2019 10:03:26 Fidisk ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
636866 12/09/2019 09:50:54 Fidisk NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
636861 12/09/2019 09:44:41 Fidisk BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1008 KB
636851 12/09/2019 09:36:52 Fidisk QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
636530 11/09/2019 20:35:59 Fidisk NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 312 ms 3120 KB
636491 11/09/2019 19:51:44 Fidisk SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
617828 07/08/2019 12:33:44 Fidisk THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
617574 06/08/2019 19:52:14 Fidisk TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
617341 06/08/2019 12:40:24 Fidisk DS - ebola Free Pascal Accepted 218 ms 2796 KB
616143 03/08/2019 20:33:02 Fidisk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
613913 30/07/2019 20:54:05 Fidisk CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
613898 30/07/2019 20:40:37 Fidisk KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
613889 30/07/2019 20:33:03 Fidisk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
613324 29/07/2019 20:16:34 Fidisk ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
613042 29/07/2019 11:01:22 Fidisk AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
613036 29/07/2019 10:47:24 Fidisk TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 281 ms 2804 KB
613027 29/07/2019 10:36:35 Fidisk KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
612623 28/07/2019 12:44:44 Fidisk DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
612616 28/07/2019 12:24:59 Fidisk NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
612611 28/07/2019 12:17:15 Fidisk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
612610 28/07/2019 12:07:39 Fidisk FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
612609 28/07/2019 12:04:15 Fidisk TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
612606 28/07/2019 11:42:34 Fidisk PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
612605 28/07/2019 11:37:46 Fidisk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
612597 28/07/2019 11:20:33 Fidisk TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
612595 28/07/2019 11:09:32 Fidisk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
612581 28/07/2019 10:36:35 Fidisk CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
612389 27/07/2019 21:25:11 Fidisk PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
612380 27/07/2019 21:17:25 Fidisk RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 171 ms 2728 KB
612375 27/07/2019 21:14:42 Fidisk HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
612369 27/07/2019 21:04:46 Fidisk TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
612174 27/07/2019 14:05:54 Fidisk LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
612170 27/07/2019 13:44:18 Fidisk CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
612168 27/07/2019 13:40:20 Fidisk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2956 KB
612159 27/07/2019 13:26:53 Fidisk CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
612145 27/07/2019 13:07:11 Fidisk COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
612143 27/07/2019 13:02:48 Fidisk FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
611414 26/07/2019 08:30:17 Fidisk MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 2668 KB
611230 25/07/2019 21:20:44 Fidisk BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
611208 25/07/2019 21:05:21 Fidisk DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
611163 25/07/2019 20:31:36 Fidisk TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
611151 25/07/2019 20:22:41 Fidisk KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
611146 25/07/2019 20:19:04 Fidisk TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
611136 25/07/2019 20:11:43 Fidisk DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
611109 25/07/2019 19:49:38 Fidisk VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
611106 25/07/2019 19:32:15 Fidisk HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2176 KB
610874 25/07/2019 13:39:55 Fidisk NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
610869 25/07/2019 13:28:50 Fidisk NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
610862 25/07/2019 13:14:49 Fidisk Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2816 KB
610853 25/07/2019 13:07:05 Fidisk BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
610851 25/07/2019 13:01:32 Fidisk DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
610844 25/07/2019 12:46:38 Fidisk MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
610841 25/07/2019 12:37:10 Fidisk HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
610834 25/07/2019 12:18:20 Fidisk COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
610826 25/07/2019 12:07:06 Fidisk USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
610825 25/07/2019 12:03:51 Fidisk DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
610820 25/07/2019 11:59:50 Fidisk BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
610509 24/07/2019 21:22:10 Fidisk PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
610485 24/07/2019 21:10:37 Fidisk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
610476 24/07/2019 21:07:11 Fidisk GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
610463 24/07/2019 20:57:58 Fidisk KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
610457 24/07/2019 20:54:19 Fidisk MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
610447 24/07/2019 20:47:16 Fidisk CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
610435 24/07/2019 20:27:02 Fidisk GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
610433 24/07/2019 20:24:02 Fidisk BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
610431 24/07/2019 20:17:56 Fidisk HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
610429 24/07/2019 20:15:41 Fidisk SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
610426 24/07/2019 20:10:06 Fidisk GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
610425 24/07/2019 20:08:13 Fidisk VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
610424 24/07/2019 20:02:20 Fidisk FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
610422 24/07/2019 19:58:19 Fidisk NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
610420 24/07/2019 19:51:06 Fidisk USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
610419 24/07/2019 19:46:59 Fidisk TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
610415 24/07/2019 19:44:03 Fidisk HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 984 KB
610414 24/07/2019 19:40:48 Fidisk TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
609818 23/07/2019 20:02:30 Fidisk PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
Back to Top