Các bài giải được của Fonekedokato
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1199553 21/01/2023 13:49:55 Fonekedokato HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 93 ms 2624 KB
1199262 20/01/2023 13:52:31 Fonekedokato XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1199048 19/01/2023 19:26:58 Fonekedokato MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 2712 KB
1199019 19/01/2023 17:01:58 Fonekedokato ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 671 ms 41076 KB
1198738 18/01/2023 16:43:54 Fonekedokato PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 312 ms 2576 KB
1198735 18/01/2023 16:35:57 Fonekedokato BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1198560 17/01/2023 22:51:01 Fonekedokato SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 7588 KB
1197956 16/01/2023 17:41:42 Fonekedokato DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2664 KB
1197203 14/01/2023 17:07:12 Fonekedokato ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
1196805 13/01/2023 15:04:48 Fonekedokato TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1672 KB
1196036 11/01/2023 17:51:10 Fonekedokato NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 312 ms 14952 KB
1194983 09/01/2023 17:48:32 Fonekedokato KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 234 ms 3288 KB
1192540 05/01/2023 14:41:09 Fonekedokato GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 703 ms 200388 KB
1189010 31/12/2022 13:32:19 Fonekedokato INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
1187101 26/12/2022 22:13:09 Fonekedokato J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
1187052 26/12/2022 21:01:44 Fonekedokato XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 187 ms 10868 KB
1184579 21/12/2022 08:34:01 Fonekedokato CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 984 ms 39768 KB
1184575 21/12/2022 08:31:01 Fonekedokato CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 953 ms 39792 KB
1183682 19/12/2022 20:13:14 Fonekedokato SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 7764 KB
1183623 19/12/2022 19:09:24 Fonekedokato GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 9568 KB
1183613 19/12/2022 18:55:40 Fonekedokato SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
1183612 19/12/2022 18:45:09 Fonekedokato SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
1182995 18/12/2022 12:49:26 Fonekedokato SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 4336 KB
1182982 18/12/2022 12:19:33 Fonekedokato LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2892 KB
1182980 18/12/2022 12:04:52 Fonekedokato MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
1182599 17/12/2022 16:58:53 Fonekedokato ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2652 KB
1181015 16/12/2022 12:16:22 Fonekedokato GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 218 ms 5064 KB
1181012 16/12/2022 12:07:01 Fonekedokato DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4128 KB
1181008 16/12/2022 11:52:20 Fonekedokato MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 125 ms 4020 KB
1176607 06/12/2022 19:54:37 Fonekedokato RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1171 ms 2188 KB
1176237 06/12/2022 13:06:58 Fonekedokato EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
1176236 06/12/2022 13:03:16 Fonekedokato VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 218 ms 11712 KB
1176235 06/12/2022 12:30:53 Fonekedokato SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
1175935 05/12/2022 19:23:44 Fonekedokato xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
1175926 05/12/2022 18:59:57 Fonekedokato demday - đếm dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1175913 05/12/2022 18:35:14 Fonekedokato GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 4456 KB
1175902 05/12/2022 17:59:48 Fonekedokato CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
1175901 05/12/2022 17:56:31 Fonekedokato CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 265 ms 6680 KB
1171837 28/11/2022 12:55:31 Fonekedokato TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1169417 25/11/2022 14:22:12 Fonekedokato HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 843 ms 2508 KB
1169405 25/11/2022 14:12:18 Fonekedokato CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
1169404 25/11/2022 14:12:04 Fonekedokato CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 156 ms 6196 KB
1169401 25/11/2022 13:52:07 Fonekedokato TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
1169400 25/11/2022 13:48:50 Fonekedokato XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 609 ms 2516 KB
1169396 25/11/2022 13:39:05 Fonekedokato TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 546 ms 28736 KB
1169395 25/11/2022 13:37:37 Fonekedokato TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1234 ms 28708 KB
1169140 24/11/2022 23:12:31 Fonekedokato TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 375 ms 32608 KB
1164762 19/11/2022 13:14:55 Fonekedokato GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
1164755 19/11/2022 12:58:39 Fonekedokato DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 281 ms 2592 KB
1164508 18/11/2022 22:51:24 Fonekedokato CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3056 KB
1164484 18/11/2022 22:23:05 Fonekedokato DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 4228 KB
1164276 18/11/2022 12:29:06 Fonekedokato TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1164092 17/11/2022 22:03:58 Fonekedokato PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
1163854 17/11/2022 14:33:03 Fonekedokato NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
1163554 16/11/2022 20:52:12 Fonekedokato LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
1162961 15/11/2022 16:40:54 Fonekedokato AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
1162960 15/11/2022 16:40:21 Fonekedokato AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
1162528 15/11/2022 01:12:22 Fonekedokato QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 0 ms 872 KB
1162013 14/11/2022 12:21:46 Fonekedokato SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
1161638 13/11/2022 19:55:14 Fonekedokato GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
1158308 06/11/2022 14:49:19 Fonekedokato BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
1158300 06/11/2022 14:33:51 Fonekedokato HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1158298 06/11/2022 14:09:22 Fonekedokato DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
1158268 06/11/2022 12:10:42 Fonekedokato HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 296 ms 7072 KB
1158186 06/11/2022 09:25:17 Fonekedokato STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
1157975 05/11/2022 17:46:46 Fonekedokato DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 218 ms 54484 KB
1157847 05/11/2022 13:09:04 Fonekedokato HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
1157740 04/11/2022 22:15:44 Fonekedokato FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 22860 KB
1157700 04/11/2022 21:22:59 Fonekedokato DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2828 KB
1157256 03/11/2022 22:14:50 Fonekedokato KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 484 ms 22264 KB
1156999 03/11/2022 14:00:30 Fonekedokato HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6109 ms 222832 KB
1156607 02/11/2022 15:53:40 Fonekedokato SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 453 ms 18272 KB
1155976 01/11/2022 16:39:27 Fonekedokato AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 203 ms 7512 KB
1155798 01/11/2022 09:34:04 Fonekedokato DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 9568 KB
1155730 31/10/2022 23:54:35 Fonekedokato BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1155723 31/10/2022 23:33:50 Fonekedokato SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1155702 31/10/2022 23:03:15 Fonekedokato CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
1155479 31/10/2022 19:11:13 Fonekedokato LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 203 ms 5436 KB
1154714 29/10/2022 23:11:31 Fonekedokato PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2740 KB
1154667 29/10/2022 21:39:54 Fonekedokato BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 31 ms 872 KB
1154666 29/10/2022 21:23:42 Fonekedokato SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
1154664 29/10/2022 21:14:47 Fonekedokato HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 328 ms 8168 KB
1154605 29/10/2022 18:53:29 Fonekedokato DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 6724 KB
1153025 25/10/2022 20:11:08 Fonekedokato SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
1152296 24/10/2022 12:26:19 Fonekedokato MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 828 ms 15764 KB
1152295 24/10/2022 12:26:04 Fonekedokato MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 921 ms 15896 KB
1152278 24/10/2022 10:39:06 Fonekedokato KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 312 ms 1920 KB
1151788 22/10/2022 18:59:18 Fonekedokato FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
1151785 22/10/2022 18:45:21 Fonekedokato HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
1151778 22/10/2022 18:15:21 Fonekedokato TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1515 ms 15188 KB
1149348 18/10/2022 16:13:44 Fonekedokato VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
1149313 18/10/2022 15:30:59 Fonekedokato VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
1148832 17/10/2022 18:31:54 Fonekedokato TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
1147416 14/10/2022 20:16:37 Fonekedokato VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 296 ms 7680 KB
1147389 14/10/2022 19:40:57 Fonekedokato DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
1147360 14/10/2022 19:09:35 Fonekedokato NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 3632 KB
1147343 14/10/2022 18:22:32 Fonekedokato GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
1147328 14/10/2022 18:01:38 Fonekedokato QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
1145670 12/10/2022 19:23:24 Fonekedokato DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 3764 KB
1145597 12/10/2022 16:34:39 Fonekedokato NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
1145596 12/10/2022 16:22:08 Fonekedokato DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
1145586 12/10/2022 15:33:35 Fonekedokato AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
1144351 09/10/2022 21:16:18 Fonekedokato BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
1144327 09/10/2022 20:42:43 Fonekedokato LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
1144312 09/10/2022 20:31:28 Fonekedokato IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 78 ms 2584 KB
1144057 09/10/2022 14:13:59 Fonekedokato LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
1144023 09/10/2022 12:40:32 Fonekedokato ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1143850 08/10/2022 23:20:05 Fonekedokato XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2624 KB
1143456 08/10/2022 15:45:19 Fonekedokato VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
1143435 08/10/2022 15:19:02 Fonekedokato QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 46 ms 3220 KB
1142902 07/10/2022 18:28:19 Fonekedokato CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
1142888 07/10/2022 18:15:16 Fonekedokato CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 6632 KB
1142284 06/10/2022 15:16:44 Fonekedokato SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 2531 ms 26604 KB
1142276 06/10/2022 14:58:48 Fonekedokato SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1828 ms 96916 KB
1142032 05/10/2022 23:50:45 Fonekedokato MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 484 ms 37420 KB
1139995 03/10/2022 17:08:16 Fonekedokato 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
1139330 02/10/2022 17:14:16 Fonekedokato MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
1138917 02/10/2022 09:00:27 Fonekedokato EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 2200 KB
1138915 02/10/2022 08:47:00 Fonekedokato SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1138737 01/10/2022 18:17:44 Fonekedokato DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2992 KB
1138704 01/10/2022 17:06:17 Fonekedokato HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 171 ms 3304 KB
1138657 01/10/2022 15:58:41 Fonekedokato CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 125 ms 10380 KB
1137891 29/09/2022 17:34:14 Fonekedokato BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1137881 29/09/2022 17:00:50 Fonekedokato POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
1137869 29/09/2022 16:27:07 Fonekedokato BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 390 ms 89076 KB
1137301 28/09/2022 18:11:07 Fonekedokato BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 546 ms 30892 KB
1136343 26/09/2022 14:34:38 Fonekedokato HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
1136191 25/09/2022 20:59:48 Fonekedokato 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
1135661 24/09/2022 16:24:45 Fonekedokato DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 62 ms 1816 KB
1135635 24/09/2022 15:32:28 Fonekedokato HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
1135633 24/09/2022 15:10:17 Fonekedokato MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3308 KB
1134684 22/09/2022 19:52:12 Fonekedokato SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
1133630 20/09/2022 15:57:03 Fonekedokato GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 218 ms 5068 KB
1133483 20/09/2022 13:04:35 Fonekedokato OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
1133465 20/09/2022 12:43:56 Fonekedokato HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
1133449 20/09/2022 10:52:48 Fonekedokato CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1132007 17/09/2022 06:56:21 Fonekedokato MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 2572 KB
1130627 16/09/2022 08:15:13 Fonekedokato FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 2116 KB
1129880 15/09/2022 06:31:26 Fonekedokato HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 31 ms 1976 KB
1128848 13/09/2022 05:40:34 Fonekedokato CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1128845 13/09/2022 04:35:28 Fonekedokato ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
1128841 13/09/2022 04:01:46 Fonekedokato CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
1128463 12/09/2022 06:38:06 Fonekedokato MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 593 ms 6208 KB
1128179 11/09/2022 05:42:35 Fonekedokato STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
1128178 11/09/2022 05:28:26 Fonekedokato KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 2516 KB
1128176 11/09/2022 05:02:20 Fonekedokato CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
1127360 10/09/2022 08:45:37 Fonekedokato DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 1964 KB
1127109 09/09/2022 02:52:40 Fonekedokato KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
1126816 08/09/2022 01:22:17 Fonekedokato PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 46 ms 1132 KB
1125818 05/09/2022 07:58:12 Fonekedokato DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
1125588 04/09/2022 06:11:47 Fonekedokato DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4084 KB
1110292 01/08/2022 02:14:05 Fonekedokato ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
1109855 31/07/2022 01:56:48 Fonekedokato OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
1109388 30/07/2022 02:15:36 Fonekedokato KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3280 KB
1108948 29/07/2022 02:22:17 Fonekedokato NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 500 ms 2532 KB
1108304 28/07/2022 02:05:26 Fonekedokato TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
1107623 27/07/2022 03:20:04 Fonekedokato GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
1107075 26/07/2022 04:31:03 Fonekedokato FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
1107074 26/07/2022 04:23:44 Fonekedokato FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
1106288 25/07/2022 03:29:17 Fonekedokato VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 171 ms 3016 KB
1105843 24/07/2022 04:13:37 Fonekedokato QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
1105446 23/07/2022 02:08:49 Fonekedokato TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 31 ms 1828 KB
1104846 22/07/2022 03:19:23 Fonekedokato GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
1104451 21/07/2022 14:03:43 Fonekedokato HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
1103571 20/07/2022 04:55:48 Fonekedokato BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3252 KB
1068870 03/04/2022 10:04:35 Fonekedokato LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
1066860 28/03/2022 20:52:40 Fonekedokato KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3292 KB
1065959 25/03/2022 11:21:11 Fonekedokato NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 546 ms 2836 KB
1062846 20/03/2022 09:21:08 Fonekedokato DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 187 ms 6352 KB
1038941 27/01/2022 19:30:10 Fonekedokato Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2952 KB
1038829 27/01/2022 11:15:50 Fonekedokato Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2936 KB
1021512 24/12/2021 20:14:19 Fonekedokato SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 46 ms 4092 KB
1021488 24/12/2021 19:43:14 Fonekedokato LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1021461 24/12/2021 19:03:29 Fonekedokato ACM - ACM GNU C++11 Accepted 140 ms 3324 KB
1021452 24/12/2021 18:51:04 Fonekedokato SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
1021403 24/12/2021 16:46:12 Fonekedokato SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1021367 24/12/2021 15:53:35 Fonekedokato DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
1021359 24/12/2021 15:38:07 Fonekedokato LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1021351 24/12/2021 15:22:48 Fonekedokato PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
1021336 24/12/2021 14:55:09 Fonekedokato TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2920 KB
1021304 24/12/2021 12:39:47 Fonekedokato QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1021299 24/12/2021 12:02:12 Fonekedokato QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
1021266 24/12/2021 10:46:38 Fonekedokato LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
1021229 24/12/2021 10:21:04 Fonekedokato SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1017228 16/12/2021 22:19:32 Fonekedokato HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 109 ms 2512 KB
988450 11/10/2021 18:26:51 Fonekedokato STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 31 ms 2660 KB
988441 11/10/2021 17:58:28 Fonekedokato LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2964 KB
987811 10/10/2021 20:45:20 Fonekedokato USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 3404 KB
987705 10/10/2021 17:26:16 Fonekedokato QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 1132 KB
987674 10/10/2021 16:09:51 Fonekedokato CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 921 ms 37204 KB
987636 10/10/2021 15:29:54 Fonekedokato NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3804 KB
987608 10/10/2021 15:03:01 Fonekedokato NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 156 ms 3804 KB
987596 10/10/2021 14:27:48 Fonekedokato NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3804 KB
987568 10/10/2021 12:09:03 Fonekedokato QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
987554 10/10/2021 11:39:26 Fonekedokato CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
987229 09/10/2021 21:05:56 Fonekedokato NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 2636 KB
987214 09/10/2021 20:51:17 Fonekedokato DT - DT1 GNU C++11 Accepted 109 ms 5864 KB
987140 09/10/2021 19:41:22 Fonekedokato NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 140 ms 11112 KB
987124 09/10/2021 19:26:45 Fonekedokato PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
987113 09/10/2021 19:17:48 Fonekedokato COVI - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
987106 09/10/2021 18:46:56 Fonekedokato CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
987105 09/10/2021 18:26:11 Fonekedokato CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
987102 09/10/2021 18:20:21 Fonekedokato BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 2608 KB
987100 09/10/2021 18:01:26 Fonekedokato COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
987097 09/10/2021 17:26:59 Fonekedokato HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
986364 07/10/2021 20:18:52 Fonekedokato ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
986324 07/10/2021 18:04:48 Fonekedokato GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 2632 KB
986320 07/10/2021 17:55:20 Fonekedokato ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
986317 07/10/2021 17:48:42 Fonekedokato DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 4124 KB
986316 07/10/2021 17:45:55 Fonekedokato TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
986274 07/10/2021 16:44:23 Fonekedokato WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
985891 06/10/2021 21:23:34 Fonekedokato CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 125 ms 2956 KB
985865 06/10/2021 20:40:56 Fonekedokato THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
985837 06/10/2021 20:01:49 Fonekedokato SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
985831 06/10/2021 19:54:14 Fonekedokato ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 468 ms 2604 KB
985824 06/10/2021 19:38:33 Fonekedokato DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 3096 KB
985809 06/10/2021 19:01:20 Fonekedokato NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1140 KB
985807 06/10/2021 18:50:32 Fonekedokato SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
985804 06/10/2021 17:42:18 Fonekedokato HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 3364 KB
985800 06/10/2021 17:33:42 Fonekedokato NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
985792 06/10/2021 17:23:16 Fonekedokato KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 125 ms 2724 KB
985789 06/10/2021 17:16:02 Fonekedokato VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 406 ms 2592 KB
985772 06/10/2021 16:38:51 Fonekedokato UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 500 ms 3012 KB
985709 06/10/2021 15:45:08 Fonekedokato MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
985698 06/10/2021 15:28:15 Fonekedokato QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 421 ms 2964 KB
985696 06/10/2021 15:17:33 Fonekedokato MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 140 ms 4012 KB
985528 05/10/2021 21:16:47 Fonekedokato SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
985506 05/10/2021 21:01:44 Fonekedokato DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
985433 05/10/2021 17:04:54 Fonekedokato DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 46 ms 4152 KB
985422 05/10/2021 16:44:19 Fonekedokato SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
985409 05/10/2021 16:26:09 Fonekedokato MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 562 ms 35548 KB
985400 05/10/2021 16:03:41 Fonekedokato XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
985398 05/10/2021 16:01:52 Fonekedokato XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 93 ms 2520 KB
985388 05/10/2021 15:50:14 Fonekedokato ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 140 ms 2660 KB
985375 05/10/2021 15:09:37 Fonekedokato Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
985369 05/10/2021 14:43:00 Fonekedokato MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 9252 KB
985217 04/10/2021 20:58:15 Fonekedokato APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
985215 04/10/2021 20:44:58 Fonekedokato DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 31 ms 2640 KB
985214 04/10/2021 20:37:15 Fonekedokato DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 4116 KB
985210 04/10/2021 20:25:13 Fonekedokato DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
985203 04/10/2021 20:01:56 Fonekedokato THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
985198 04/10/2021 19:44:29 Fonekedokato BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
985196 04/10/2021 19:26:07 Fonekedokato LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3332 KB
985182 04/10/2021 18:57:17 Fonekedokato LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
985180 04/10/2021 18:29:49 Fonekedokato MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
985179 04/10/2021 17:47:14 Fonekedokato ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
985177 04/10/2021 17:37:22 Fonekedokato LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
985176 04/10/2021 17:32:55 Fonekedokato DS - ebola GNU C++11 Accepted 859 ms 6804 KB
968212 02/09/2021 15:42:12 Fonekedokato NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
943544 30/07/2021 16:22:49 Fonekedokato BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 171 ms 22584 KB
938793 23/07/2021 18:17:57 Fonekedokato VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 187 ms 2280 KB
934031 16/07/2021 19:00:54 Fonekedokato MXOR - Tổng lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
931307 09/07/2021 18:47:58 Fonekedokato CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 0 ms 896 KB
931281 09/07/2021 17:30:59 Fonekedokato PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
931278 09/07/2021 17:24:16 Fonekedokato MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
930944 08/07/2021 23:44:28 Fonekedokato ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1804 KB
930941 08/07/2021 23:32:43 Fonekedokato ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
927245 03/07/2021 07:54:01 Fonekedokato LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 875 ms 2924 KB
926894 02/07/2021 17:30:53 Fonekedokato TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1109 ms 14468 KB
926509 01/07/2021 14:29:00 Fonekedokato TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1125 ms 11100 KB
926502 01/07/2021 14:05:22 Fonekedokato TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 1000 ms 15608 KB
924901 26/06/2021 21:20:23 Fonekedokato NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3308 KB
924791 26/06/2021 17:16:17 Fonekedokato DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
924242 25/06/2021 13:42:40 Fonekedokato TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 187 ms 2928 KB
924241 25/06/2021 13:42:13 Fonekedokato TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 187 ms 2928 KB
924221 25/06/2021 12:29:34 Fonekedokato HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 109 ms 2944 KB
924213 25/06/2021 12:00:36 Fonekedokato Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 421 ms 4096 KB
924212 25/06/2021 11:47:59 Fonekedokato TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
924207 25/06/2021 11:37:19 Fonekedokato MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 562 ms 9176 KB
923407 23/06/2021 12:28:07 Fonekedokato BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 93 ms 1500 KB
922664 22/06/2021 00:08:07 Fonekedokato SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 7912 KB
921346 18/06/2021 17:42:53 Fonekedokato SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2892 KB
904993 05/05/2021 19:25:09 Fonekedokato BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 156 ms 3816 KB
904525 02/05/2021 18:42:17 Fonekedokato TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 2936 KB
903865 28/04/2021 23:54:37 Fonekedokato RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
901921 18/04/2021 21:51:59 Fonekedokato ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 3212 KB
897583 05/04/2021 16:55:21 Fonekedokato NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 312 ms 79936 KB
897573 05/04/2021 16:21:09 Fonekedokato PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
897568 05/04/2021 16:07:46 Fonekedokato BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
897564 05/04/2021 15:57:03 Fonekedokato NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
896873 02/04/2021 18:45:12 Fonekedokato CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
896652 01/04/2021 16:42:36 Fonekedokato DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
896635 01/04/2021 15:45:16 Fonekedokato DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
873091 02/02/2021 22:09:21 Fonekedokato LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
870114 28/01/2021 16:51:35 Fonekedokato MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
870110 28/01/2021 16:41:39 Fonekedokato DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3380 KB
868933 26/01/2021 16:44:08 Fonekedokato EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 406 ms 2800 KB
868930 26/01/2021 16:35:37 Fonekedokato TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
868919 26/01/2021 16:18:32 Fonekedokato NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
868914 26/01/2021 16:06:35 Fonekedokato QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
868897 26/01/2021 15:58:49 Fonekedokato BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1584 KB
868888 26/01/2021 15:52:12 Fonekedokato PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
868880 26/01/2021 15:41:40 Fonekedokato DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
868877 26/01/2021 15:30:32 Fonekedokato CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
868868 26/01/2021 15:12:57 Fonekedokato OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
868843 26/01/2021 14:34:43 Fonekedokato KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
863821 16/01/2021 16:57:31 Fonekedokato SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
863816 16/01/2021 16:48:10 Fonekedokato NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 2236 KB
863784 16/01/2021 16:22:07 Fonekedokato AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
862814 15/01/2021 18:31:44 Fonekedokato Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
860894 12/01/2021 16:45:08 Fonekedokato ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
860409 11/01/2021 20:53:58 Fonekedokato CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
859134 09/01/2021 21:12:24 Fonekedokato GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2216 KB
858976 09/01/2021 16:11:12 Fonekedokato TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1500 ms 5460 KB
858931 09/01/2021 15:50:54 Fonekedokato NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
858929 09/01/2021 15:48:04 Fonekedokato TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
858897 09/01/2021 15:18:29 Fonekedokato KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
858448 08/01/2021 21:04:05 Fonekedokato PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
857552 07/01/2021 16:51:13 Fonekedokato KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 2188 KB
857539 07/01/2021 16:35:25 Fonekedokato FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
857524 07/01/2021 16:14:44 Fonekedokato BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 421 ms 2176 KB
857411 07/01/2021 15:32:42 Fonekedokato TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
857394 07/01/2021 15:17:16 Fonekedokato PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
857373 07/01/2021 14:49:18 Fonekedokato DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
856613 06/01/2021 20:29:54 Fonekedokato PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
843713 11/12/2020 09:43:27 Fonekedokato TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
843228 10/12/2020 17:02:21 Fonekedokato HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1196 KB
843226 10/12/2020 16:56:58 Fonekedokato RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
843216 10/12/2020 16:45:59 Fonekedokato CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
843190 10/12/2020 16:23:44 Fonekedokato CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
843168 10/12/2020 15:58:54 Fonekedokato FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4164 KB
843154 10/12/2020 15:40:29 Fonekedokato CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2544 KB
843134 10/12/2020 15:24:20 Fonekedokato COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
843103 10/12/2020 15:07:33 Fonekedokato Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2216 KB
843072 10/12/2020 14:44:24 Fonekedokato TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
776335 21/07/2020 18:18:55 Fonekedokato HOANVI - Hoán Vị Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
776319 21/07/2020 17:52:05 Fonekedokato TIMSO - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2624 KB
703151 11/01/2020 22:51:26 Fonekedokato CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
517534 22/11/2018 15:17:32 Fonekedokato SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3240 KB
499006 27/10/2018 07:41:08 Fonekedokato VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
491912 17/10/2018 21:18:49 Fonekedokato TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
491804 17/10/2018 20:17:57 Fonekedokato BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
491632 17/10/2018 15:59:02 Fonekedokato VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
491630 17/10/2018 15:48:58 Fonekedokato Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3248 KB
491614 17/10/2018 14:52:56 Fonekedokato KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
491603 17/10/2018 14:31:38 Fonekedokato TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
491529 17/10/2018 10:54:47 Fonekedokato CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
491523 17/10/2018 10:33:55 Fonekedokato CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
491486 17/10/2018 10:10:40 Fonekedokato NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
491482 17/10/2018 10:08:20 Fonekedokato DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
491433 17/10/2018 09:30:28 Fonekedokato HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
491416 17/10/2018 08:48:31 Fonekedokato NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2944 KB
491405 17/10/2018 08:11:12 Fonekedokato DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
491392 17/10/2018 07:46:38 Fonekedokato MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
491387 17/10/2018 07:42:34 Fonekedokato COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
491382 17/10/2018 07:38:27 Fonekedokato DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
491378 17/10/2018 07:33:57 Fonekedokato BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
491376 17/10/2018 07:30:30 Fonekedokato PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
491375 17/10/2018 07:26:27 Fonekedokato DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
491373 17/10/2018 07:23:53 Fonekedokato MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
491372 17/10/2018 07:22:19 Fonekedokato GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
490459 16/10/2018 08:27:53 Fonekedokato KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
490448 16/10/2018 08:12:47 Fonekedokato GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
490441 16/10/2018 08:08:43 Fonekedokato CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
490427 16/10/2018 07:55:49 Fonekedokato BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
490418 16/10/2018 07:48:47 Fonekedokato HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
490416 16/10/2018 07:46:26 Fonekedokato SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
490412 16/10/2018 07:43:10 Fonekedokato GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
490410 16/10/2018 07:41:54 Fonekedokato VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
490409 16/10/2018 07:35:51 Fonekedokato FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
490408 16/10/2018 07:31:21 Fonekedokato NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
490405 16/10/2018 07:26:49 Fonekedokato TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
490403 16/10/2018 07:24:42 Fonekedokato HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
490401 16/10/2018 07:22:27 Fonekedokato TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
480129 04/10/2018 16:01:26 Fonekedokato BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
478752 02/10/2018 16:10:27 Fonekedokato TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
478751 02/10/2018 16:09:18 Fonekedokato KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 781 ms 2936 KB
450942 15/08/2018 09:25:54 Fonekedokato USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
450939 15/08/2018 09:22:46 Fonekedokato USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
449521 12/08/2018 10:44:13 Fonekedokato STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 3204 KB
434873 21/06/2018 15:24:57 Fonekedokato SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
434477 19/06/2018 17:04:15 Fonekedokato DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 234 ms 18616 KB
434459 19/06/2018 15:53:31 Fonekedokato Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
434004 17/06/2018 11:45:55 Fonekedokato THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
434001 17/06/2018 10:52:40 Fonekedokato DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
433997 17/06/2018 10:42:22 Fonekedokato HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
433996 17/06/2018 10:30:22 Fonekedokato DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
433991 17/06/2018 10:13:46 Fonekedokato BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
433985 17/06/2018 09:47:27 Fonekedokato LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
Back to Top