Các bài giải được của HoangHungKT23
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
189846 08/10/2016 09:22:53 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
189809 08/10/2016 08:32:13 HoangHungKT23 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1760 KB
189581 07/10/2016 20:14:23 HoangHungKT23 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187113 03/10/2016 17:15:42 HoangHungKT23 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
185256 30/09/2016 14:17:29 HoangHungKT23 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
185007 29/09/2016 23:23:01 HoangHungKT23 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 609 ms 1760 KB
184919 29/09/2016 21:21:39 HoangHungKT23 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 187 ms 2136 KB
184857 29/09/2016 20:30:32 HoangHungKT23 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
184844 29/09/2016 20:16:54 HoangHungKT23 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 812 ms 9560 KB
184825 29/09/2016 19:57:17 HoangHungKT23 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1724 KB
184006 28/09/2016 15:20:07 HoangHungKT23 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1736 KB
183643 27/09/2016 20:18:55 HoangHungKT23 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
183573 27/09/2016 19:19:29 HoangHungKT23 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
183490 27/09/2016 16:18:28 HoangHungKT23 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
183426 27/09/2016 15:42:36 HoangHungKT23 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
183349 27/09/2016 14:50:42 HoangHungKT23 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
180878 22/09/2016 16:25:31 HoangHungKT23 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1116 KB
180869 22/09/2016 16:20:34 HoangHungKT23 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
173131 10/09/2016 15:52:49 HoangHungKT23 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
168972 03/09/2016 19:49:12 HoangHungKT23 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
164399 22/08/2016 17:13:41 HoangHungKT23 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
164398 22/08/2016 17:09:17 HoangHungKT23 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
164397 22/08/2016 17:07:55 HoangHungKT23 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161895 14/08/2016 10:57:04 HoangHungKT23 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
161881 14/08/2016 10:17:32 HoangHungKT23 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
140520 31/05/2016 15:18:33 HoangHungKT23 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
140519 31/05/2016 15:17:09 HoangHungKT23 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 62 ms 936 KB
138461 28/05/2016 20:33:21 HoangHungKT23 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
137321 23/05/2016 15:26:07 HoangHungKT23 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
136370 17/05/2016 15:54:05 HoangHungKT23 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
136360 17/05/2016 15:11:48 HoangHungKT23 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2296 KB
135908 14/05/2016 09:27:33 HoangHungKT23 VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
135777 13/05/2016 16:01:44 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135774 13/05/2016 15:56:34 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135730 13/05/2016 10:05:22 HoangHungKT23 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 1760 KB
135722 13/05/2016 09:17:40 HoangHungKT23 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
135702 13/05/2016 07:42:45 HoangHungKT23 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
135701 13/05/2016 07:29:17 HoangHungKT23 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
135615 12/05/2016 17:04:40 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
135580 12/05/2016 11:10:24 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 171 ms 97204 KB
135577 12/05/2016 11:06:19 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 187 ms 92852 KB
135576 12/05/2016 11:01:52 HoangHungKT23 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 171 ms 99672 KB
135436 11/05/2016 15:49:47 HoangHungKT23 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135331 10/05/2016 17:12:24 HoangHungKT23 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135275 10/05/2016 10:50:22 HoangHungKT23 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135271 10/05/2016 09:48:41 HoangHungKT23 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
135270 10/05/2016 09:39:21 HoangHungKT23 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
135269 10/05/2016 09:29:39 HoangHungKT23 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
135265 10/05/2016 09:13:23 HoangHungKT23 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135259 10/05/2016 08:50:20 HoangHungKT23 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135252 10/05/2016 08:31:33 HoangHungKT23 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135250 10/05/2016 08:13:39 HoangHungKT23 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
135144 09/05/2016 11:25:39 HoangHungKT23 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135142 09/05/2016 11:17:12 HoangHungKT23 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
135141 09/05/2016 11:12:05 HoangHungKT23 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
135140 09/05/2016 11:01:50 HoangHungKT23 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134798 06/05/2016 16:49:25 HoangHungKT23 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134784 06/05/2016 15:33:33 HoangHungKT23 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134782 06/05/2016 15:00:49 HoangHungKT23 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 203 ms 3688 KB
134781 06/05/2016 14:34:02 HoangHungKT23 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 156 ms 3468 KB
134780 06/05/2016 14:32:31 HoangHungKT23 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134724 05/05/2016 21:51:00 HoangHungKT23 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
134572 04/05/2016 16:47:10 HoangHungKT23 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top