Các bài giải được của MTAZero
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
543542 05/02/2019 15:50:44 MTAZero DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 281 ms 217664 KB
350195 01/11/2017 15:55:44 MTAZero SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 203 ms 2544 KB
350159 01/11/2017 15:06:19 MTAZero SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1015 ms 11700 KB
339945 19/10/2017 09:05:03 MTAZero QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 828 ms 12488 KB
339381 18/10/2017 13:45:06 MTAZero EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
339378 18/10/2017 13:32:10 MTAZero MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
219071 17/11/2016 15:17:05 MTAZero SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
218603 16/11/2016 19:41:35 MTAZero Candies - Candies GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
199105 19/10/2016 07:48:10 MTAZero CANAL - Canal GNU C++ Accepted 1015 ms 12376 KB
199102 19/10/2016 07:47:26 MTAZero TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
185133 30/09/2016 09:37:40 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 640 ms 45604 KB
185130 30/09/2016 09:36:39 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
185129 30/09/2016 09:34:21 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1136 KB
185127 30/09/2016 09:33:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 93 ms 1724 KB
185124 30/09/2016 09:29:17 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 4020 KB
185122 30/09/2016 09:27:37 MTAZero FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 78 ms 1092 KB
184671 29/09/2016 15:47:21 MTAZero PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 45508 KB
184646 29/09/2016 15:34:00 MTAZero VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 421 ms 17372 KB
184619 29/09/2016 15:18:04 MTAZero PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 156 ms 7704 KB
184552 29/09/2016 14:41:35 MTAZero PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
184366 29/09/2016 00:55:27 MTAZero KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 1056 KB
184330 28/09/2016 23:36:23 MTAZero DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 953 ms 1716 KB
184286 28/09/2016 22:55:20 MTAZero ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
183141 27/09/2016 00:08:00 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 250 ms 17940 KB
182859 26/09/2016 19:49:48 MTAZero WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 1718 ms 8072 KB
182517 26/09/2016 09:41:51 MTAZero WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 140 ms 39324 KB
182436 25/09/2016 23:22:27 MTAZero PLP - Palindrome GNU C++ Accepted 203 ms 52212 KB
181812 24/09/2016 17:17:00 MTAZero MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2328 ms 57632 KB
179905 21/09/2016 08:00:24 MTAZero CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 250 ms 1812 KB
179840 20/09/2016 23:02:02 MTAZero FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 43088 KB
179342 20/09/2016 10:12:21 MTAZero EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 328 ms 36616 KB
179212 19/09/2016 23:41:03 MTAZero LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
178839 19/09/2016 09:46:49 MTAZero HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 1780 KB
178801 19/09/2016 08:39:43 MTAZero PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178251 17/09/2016 22:16:13 MTAZero OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 875 ms 33868 KB
177625 16/09/2016 19:07:56 MTAZero CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 109 ms 1924 KB
177576 16/09/2016 17:07:09 MTAZero ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177465 16/09/2016 10:35:10 MTAZero DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
177442 16/09/2016 09:37:58 MTAZero DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
177433 16/09/2016 09:10:18 MTAZero DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
177379 16/09/2016 00:33:26 MTAZero FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
175476 13/09/2016 17:04:02 MTAZero CSTRING - Xâu chung Java 8 Accepted 312 ms 17732 KB
174872 13/09/2016 01:30:51 MTAZero HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 359 ms 4120 KB
174863 13/09/2016 01:23:47 MTAZero HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 312 ms 9468 KB
174081 12/09/2016 09:34:11 MTAZero FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 140 ms 2052 KB
173990 12/09/2016 00:46:52 MTAZero AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 6472 KB
173986 12/09/2016 00:25:39 MTAZero XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2160 KB
173980 12/09/2016 00:06:49 MTAZero VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 468 ms 11476 KB
173614 11/09/2016 12:52:50 MTAZero VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 515 ms 392356 KB
173489 11/09/2016 02:11:29 MTAZero ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 109 ms 6480 KB
171829 08/09/2016 15:44:59 MTAZero TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 171 ms 4956 KB
171640 08/09/2016 13:28:55 MTAZero PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170818 06/09/2016 15:25:59 MTAZero USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169471 03/09/2016 21:11:07 MTAZero CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 718 ms 7732 KB
169157 03/09/2016 20:17:46 MTAZero MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 5504 KB
169038 03/09/2016 19:57:10 MTAZero EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168826 03/09/2016 19:33:13 MTAZero COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167986 01/09/2016 14:25:26 MTAZero TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 312 ms 5604 KB
167976 01/09/2016 14:07:53 MTAZero PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 984 ms 17896 KB
167970 01/09/2016 13:50:36 MTAZero DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 859 ms 18960 KB
167962 01/09/2016 12:52:03 MTAZero TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167959 01/09/2016 12:21:45 MTAZero DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
167911 01/09/2016 08:23:20 MTAZero NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 10908 KB
156998 29/07/2016 16:51:29 MTAZero CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156915 29/07/2016 12:29:03 MTAZero EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156904 29/07/2016 10:35:28 MTAZero AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
155144 26/07/2016 21:26:26 MTAZero BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 156 ms 3352 KB
154920 25/07/2016 22:09:41 MTAZero QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
154902 25/07/2016 21:38:24 MTAZero DS - ebola GNU C++ Accepted 281 ms 7936 KB
154733 25/07/2016 09:36:44 MTAZero CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 156 ms 15312 KB
154715 25/07/2016 08:47:08 MTAZero SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 906 ms 14824 KB
153820 21/07/2016 12:57:31 MTAZero VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 375 ms 5680 KB
153819 21/07/2016 12:39:24 MTAZero Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 562 ms 2952 KB
153619 20/07/2016 16:19:24 MTAZero ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 421 ms 1784 KB
153610 20/07/2016 16:04:23 MTAZero Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
153607 20/07/2016 15:58:25 MTAZero LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1752 KB
153482 20/07/2016 09:57:30 MTAZero Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
153478 20/07/2016 09:35:59 MTAZero Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
153471 20/07/2016 09:17:56 MTAZero Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2552 KB
142125 07/06/2016 10:01:11 MTAZero ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
138292 28/05/2016 16:18:09 MTAZero ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
136171 16/05/2016 10:04:30 MTAZero TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
136170 16/05/2016 09:49:18 MTAZero HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 437 ms 8132 KB
136166 16/05/2016 09:28:47 MTAZero QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 125 ms 5968 KB
135278 10/05/2016 14:12:32 MTAZero IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 109 ms 1928 KB
132779 20/04/2016 21:11:27 MTAZero VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 578 ms 17400 KB
132777 20/04/2016 20:58:53 MTAZero VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
132774 20/04/2016 20:53:48 MTAZero VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
125425 17/03/2016 08:26:28 MTAZero TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
125413 17/03/2016 08:10:13 MTAZero NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
123976 09/03/2016 21:36:20 MTAZero BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 890 ms 1864 KB
123969 09/03/2016 21:15:26 MTAZero HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
123967 09/03/2016 21:08:30 MTAZero HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 62 ms 1804 KB
123962 09/03/2016 20:58:48 MTAZero RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123959 09/03/2016 20:53:55 MTAZero TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121175 22/02/2016 22:31:29 MTAZero AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110115 03/01/2016 13:56:41 MTAZero DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
109508 30/12/2015 21:06:13 MTAZero SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 906 ms 4236 KB
109496 30/12/2015 20:00:14 MTAZero LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109491 30/12/2015 19:34:08 MTAZero DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 453 ms 2720 KB
109489 30/12/2015 19:27:23 MTAZero MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
101278 05/12/2015 14:42:47 MTAZero NGTO - Số nguyên tố Python 2 Accepted 187 ms 6092 KB
101276 05/12/2015 14:35:42 MTAZero TGVU - Tam giác vuông Python 2 Accepted 46 ms 840 KB
101274 05/12/2015 14:32:26 MTAZero HOHA - Số hoàn hảo Python 2 Accepted 46 ms 1000 KB
101273 05/12/2015 14:17:42 MTAZero TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 944 KB
100417 01/12/2015 22:18:21 MTAZero GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
100164 30/11/2015 16:27:18 MTAZero LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 46 ms 2944 KB
100152 30/11/2015 15:39:17 MTAZero AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 125 ms 10468 KB
100020 30/11/2015 08:56:16 MTAZero DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
100003 30/11/2015 08:45:07 MTAZero 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
99997 30/11/2015 08:39:44 MTAZero BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1343 ms 11744 KB
97897 23/11/2015 07:37:23 MTAZero DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 203 ms 45132 KB
95087 19/11/2015 08:41:21 MTAZero DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 140 ms 27820 KB
86619 01/11/2015 16:36:06 MTAZero SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
86611 01/11/2015 16:02:58 MTAZero PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 78 ms 1040 KB
86500 01/11/2015 09:31:10 MTAZero COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
86488 01/11/2015 08:01:32 MTAZero RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
85827 30/10/2015 16:31:56 MTAZero TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 7304 KB
85700 30/10/2015 09:03:30 MTAZero TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 171 ms 14520 KB
85615 29/10/2015 23:23:48 MTAZero TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
85542 29/10/2015 22:17:56 MTAZero MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 31 ms 2236 KB
85243 29/10/2015 14:52:16 MTAZero LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85229 29/10/2015 14:12:51 MTAZero ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 46 ms 1780 KB
85225 29/10/2015 13:51:33 MTAZero NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 578 ms 15024 KB
85200 29/10/2015 13:00:48 MTAZero OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
85054 29/10/2015 00:49:59 MTAZero MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85053 29/10/2015 00:48:31 MTAZero MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85034 29/10/2015 00:17:43 MTAZero TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85027 29/10/2015 00:00:18 MTAZero DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 515 ms 1796 KB
84995 28/10/2015 22:46:30 MTAZero PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 234 ms 1792 KB
84925 28/10/2015 21:23:35 MTAZero CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
84776 28/10/2015 16:42:05 MTAZero PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
84752 28/10/2015 16:23:04 MTAZero QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 250 ms 9548 KB
84741 28/10/2015 16:11:28 MTAZero SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 920 KB
84525 28/10/2015 10:43:43 MTAZero SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
84493 28/10/2015 09:29:51 MTAZero TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
84450 28/10/2015 08:47:40 MTAZero SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 281 ms 2548 KB
84419 28/10/2015 08:09:09 MTAZero HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84376 28/10/2015 00:21:26 MTAZero MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
83916 27/10/2015 09:47:12 MTAZero BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 1109 ms 14400 KB
83843 27/10/2015 07:22:46 MTAZero GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 156 ms 3760 KB
83283 26/10/2015 14:13:57 MTAZero DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 14268 KB
83280 26/10/2015 14:09:27 MTAZero DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 343 ms 14264 KB
83273 26/10/2015 13:13:51 MTAZero LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
83214 26/10/2015 00:03:51 MTAZero SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
83197 25/10/2015 23:37:50 MTAZero GHVU - Ghép hình vuông GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
83196 25/10/2015 23:35:38 MTAZero GHVU - Ghép hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
83100 25/10/2015 20:05:32 MTAZero GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
83090 25/10/2015 19:49:08 MTAZero PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 250 ms 11972 KB
83058 25/10/2015 18:25:29 MTAZero GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 687 ms 4864 KB
82872 24/10/2015 22:39:51 MTAZero SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1724 KB
82846 24/10/2015 21:25:53 MTAZero DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 171 ms 11264 KB
82668 24/10/2015 10:29:31 MTAZero QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
81889 22/10/2015 14:10:14 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1000 ms 26940 KB
81887 22/10/2015 14:05:23 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1062 ms 26768 KB
81885 22/10/2015 14:01:32 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1031 ms 27712 KB
81884 22/10/2015 13:59:32 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1093 ms 27708 KB
81883 22/10/2015 13:56:43 MTAZero QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 1078 ms 27712 KB
81866 22/10/2015 13:05:52 MTAZero QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
78771 14/10/2015 23:20:15 MTAZero CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
78763 14/10/2015 22:53:06 MTAZero NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
76127 07/10/2015 23:16:01 MTAZero HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 218 ms 20088 KB
76043 07/10/2015 20:55:53 MTAZero DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 343 ms 43528 KB
75765 07/10/2015 00:44:39 MTAZero FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 718 ms 1788 KB
75589 06/10/2015 20:32:54 MTAZero POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
74668 05/10/2015 15:37:48 MTAZero GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5556 KB
74604 05/10/2015 14:09:33 MTAZero VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
74596 05/10/2015 13:28:46 MTAZero TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1625 ms 23748 KB
74540 05/10/2015 10:56:51 MTAZero TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 953 ms 14892 KB
74490 05/10/2015 09:38:44 MTAZero HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
74134 04/10/2015 22:15:37 MTAZero STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
74028 04/10/2015 21:46:57 MTAZero TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
70594 01/10/2015 13:24:48 MTAZero GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
69936 30/09/2015 00:41:53 MTAZero BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++ Accepted 781 ms 3124 KB
69467 28/09/2015 23:24:16 MTAZero RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 218 ms 1872 KB
69455 28/09/2015 23:01:23 MTAZero LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 109 ms 30788 KB
69008 27/09/2015 18:34:11 MTAZero STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
69004 27/09/2015 18:28:18 MTAZero FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
67151 24/09/2015 14:25:31 MTAZero TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 968 ms 34588 KB
66544 23/09/2015 09:47:56 MTAZero DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
66542 23/09/2015 09:24:56 MTAZero ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
66532 23/09/2015 07:38:45 MTAZero CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
66457 22/09/2015 22:44:24 MTAZero DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1836 KB
66440 22/09/2015 22:24:43 MTAZero ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
66149 22/09/2015 09:59:15 MTAZero HOANVI - Hoán Vị GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
66141 22/09/2015 08:52:30 MTAZero LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66139 22/09/2015 08:46:05 MTAZero KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2624 KB
66041 21/09/2015 21:40:07 MTAZero MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 1109 ms 92380 KB
66035 21/09/2015 21:31:34 MTAZero MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
66028 21/09/2015 21:22:07 MTAZero LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66007 21/09/2015 21:00:30 MTAZero XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2620 KB
65826 21/09/2015 14:10:26 MTAZero PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65803 21/09/2015 13:20:35 MTAZero MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 62 ms 1828 KB
65792 21/09/2015 12:29:02 MTAZero BONE - Bỏng nếp GNU C++ Accepted 140 ms 1904 KB
65600 20/09/2015 18:16:53 MTAZero ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 312 ms 1900 KB
65405 20/09/2015 11:56:29 MTAZero LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
65382 20/09/2015 10:59:29 MTAZero BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
65380 20/09/2015 10:53:56 MTAZero KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 140 ms 3544 KB
65312 19/09/2015 23:05:49 MTAZero Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
65310 19/09/2015 22:58:41 MTAZero TT - TIENTE GNU C++ Accepted 312 ms 1812 KB
64110 16/09/2015 22:36:31 MTAZero DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
64105 16/09/2015 22:23:06 MTAZero AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
64100 16/09/2015 22:14:22 MTAZero CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 531 ms 9212 KB
64097 16/09/2015 22:08:12 MTAZero HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
63987 16/09/2015 10:13:29 MTAZero HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
63984 16/09/2015 09:52:50 MTAZero VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
63982 16/09/2015 09:50:24 MTAZero HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 187 ms 3660 KB
63979 16/09/2015 09:40:53 MTAZero SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
63973 16/09/2015 09:14:31 MTAZero RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 421 ms 2224 KB
63971 16/09/2015 09:07:03 MTAZero TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 250 ms 20696 KB
63955 16/09/2015 08:45:00 MTAZero TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
63951 16/09/2015 08:28:57 MTAZero NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 250 ms 1840 KB
63893 15/09/2015 22:52:46 MTAZero SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
63890 15/09/2015 22:47:40 MTAZero LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
63881 15/09/2015 22:15:51 MTAZero SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
63877 15/09/2015 22:07:47 MTAZero TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
63840 15/09/2015 18:26:43 MTAZero USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
63714 15/09/2015 10:13:35 MTAZero SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
63656 14/09/2015 22:58:37 MTAZero DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
63653 14/09/2015 22:53:41 MTAZero KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
63647 14/09/2015 22:42:40 MTAZero PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 62 ms 2468 KB
63643 14/09/2015 22:32:21 MTAZero KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 312 ms 90140 KB
63638 14/09/2015 22:19:40 MTAZero SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
63624 14/09/2015 22:00:27 MTAZero MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 10488 KB
63621 14/09/2015 21:52:52 MTAZero NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
63618 14/09/2015 21:50:17 MTAZero LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
63343 14/09/2015 14:19:29 MTAZero HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
63341 14/09/2015 14:07:57 MTAZero TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
63338 14/09/2015 13:55:19 MTAZero BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 140 ms 5648 KB
63331 14/09/2015 13:37:22 MTAZero QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
63313 14/09/2015 11:00:01 MTAZero DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
63293 14/09/2015 10:07:30 MTAZero QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
63290 14/09/2015 09:58:14 MTAZero BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
63280 14/09/2015 09:27:33 MTAZero NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 1872 KB
63196 13/09/2015 22:48:38 MTAZero NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2756 KB
63192 13/09/2015 22:42:45 MTAZero GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
63191 13/09/2015 22:34:40 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
63182 13/09/2015 22:07:37 MTAZero MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 343 ms 5312 KB
62713 12/09/2015 08:36:10 MTAZero KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
62660 11/09/2015 23:03:09 MTAZero DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
62652 11/09/2015 22:41:51 MTAZero BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
62642 11/09/2015 22:16:46 MTAZero CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
62629 11/09/2015 21:40:25 MTAZero PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
62625 11/09/2015 21:34:03 MTAZero CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 453 ms 10844 KB
62613 11/09/2015 21:00:16 MTAZero THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
62610 11/09/2015 20:53:29 MTAZero PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
62602 11/09/2015 20:42:18 MTAZero DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
62598 11/09/2015 20:34:40 MTAZero DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5104 KB
62581 11/09/2015 18:53:32 MTAZero GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
62577 11/09/2015 18:34:35 MTAZero DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
62413 11/09/2015 07:42:06 MTAZero EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++ Accepted 281 ms 11112 KB
62297 10/09/2015 20:15:51 MTAZero CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 140 ms 1784 KB
61986 09/09/2015 10:07:20 MTAZero LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2276 KB
61973 09/09/2015 09:38:46 MTAZero NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 265 ms 11588 KB
61962 09/09/2015 09:14:07 MTAZero DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
61915 08/09/2015 22:41:55 MTAZero MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
61873 08/09/2015 20:44:13 MTAZero CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 390 ms 1916 KB
61767 07/09/2015 22:52:52 MTAZero RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
61724 07/09/2015 21:15:11 MTAZero GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
61701 07/09/2015 20:39:40 MTAZero TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 593 ms 1920 KB
61640 07/09/2015 15:46:08 MTAZero MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
61583 07/09/2015 14:20:02 MTAZero NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61575 07/09/2015 13:17:16 MTAZero ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
61550 07/09/2015 10:13:53 MTAZero TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61540 07/09/2015 09:37:48 MTAZero XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 125 ms 8908 KB
61530 07/09/2015 08:07:47 MTAZero XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
61528 07/09/2015 08:01:51 MTAZero SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
61526 07/09/2015 07:51:19 MTAZero LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
61489 06/09/2015 22:56:27 MTAZero CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
61470 06/09/2015 22:29:49 MTAZero QHDCB - Quy hoạch động GNU C++ Accepted 468 ms 53368 KB
61386 06/09/2015 20:35:12 MTAZero CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
61381 06/09/2015 20:24:45 MTAZero HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
61370 06/09/2015 20:06:53 MTAZero CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
61367 06/09/2015 19:53:04 MTAZero KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
61363 06/09/2015 19:41:15 MTAZero SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61359 06/09/2015 19:37:44 MTAZero VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
61347 06/09/2015 19:12:30 MTAZero ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
61341 06/09/2015 19:01:07 MTAZero OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
61339 06/09/2015 18:51:00 MTAZero BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
61331 06/09/2015 17:53:24 MTAZero BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
61330 06/09/2015 17:44:38 MTAZero 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
61327 06/09/2015 17:34:00 MTAZero TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
61316 06/09/2015 16:56:57 MTAZero CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 46 ms 1808 KB
61312 06/09/2015 16:37:59 MTAZero BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
61311 06/09/2015 16:32:48 MTAZero NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
61302 06/09/2015 16:16:13 MTAZero STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1296 ms 14656 KB
61286 06/09/2015 15:21:02 MTAZero XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 171 ms 4660 KB
61284 06/09/2015 15:15:30 MTAZero LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
61282 06/09/2015 15:09:13 MTAZero HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
61263 06/09/2015 14:25:44 MTAZero LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
61260 06/09/2015 14:21:13 MTAZero GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
61259 06/09/2015 14:17:35 MTAZero TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
61223 06/09/2015 12:07:30 MTAZero NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
61220 06/09/2015 11:51:06 MTAZero DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
61218 06/09/2015 11:45:07 MTAZero THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
61213 06/09/2015 11:29:54 MTAZero STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
61207 06/09/2015 11:22:53 MTAZero OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
61185 06/09/2015 10:47:56 MTAZero NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
61179 06/09/2015 10:29:43 MTAZero DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
61175 06/09/2015 10:18:11 MTAZero VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
61170 06/09/2015 10:07:06 MTAZero THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
61167 06/09/2015 09:57:59 MTAZero ACM - ACM GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
61165 06/09/2015 09:53:14 MTAZero CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 3056 KB
61163 06/09/2015 09:46:44 MTAZero OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
61160 06/09/2015 09:39:05 MTAZero CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 1844 KB
61101 05/09/2015 23:03:38 MTAZero COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
61094 05/09/2015 22:50:32 MTAZero NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
61084 05/09/2015 22:38:54 MTAZero SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
61060 05/09/2015 21:38:23 MTAZero KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 265 ms 2072 KB
61052 05/09/2015 21:31:08 MTAZero SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
61039 05/09/2015 21:15:46 MTAZero CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
60927 05/09/2015 18:25:41 MTAZero CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
60917 05/09/2015 18:11:39 MTAZero LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60915 05/09/2015 18:01:50 MTAZero NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 234 ms 2628 KB
60913 05/09/2015 17:56:29 MTAZero GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
60912 05/09/2015 17:49:36 MTAZero APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
60911 05/09/2015 17:45:25 MTAZero COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
60909 05/09/2015 17:41:14 MTAZero RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60892 05/09/2015 16:56:16 MTAZero KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1812 KB
60891 05/09/2015 16:56:16 MTAZero KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
60867 05/09/2015 16:16:16 MTAZero SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60831 05/09/2015 14:58:11 MTAZero DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
60826 05/09/2015 14:47:14 MTAZero BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
60823 05/09/2015 14:40:03 MTAZero CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60818 05/09/2015 14:30:47 MTAZero PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
60816 05/09/2015 14:27:38 MTAZero KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
60815 05/09/2015 14:24:09 MTAZero CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
60809 05/09/2015 14:16:43 MTAZero PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
60807 05/09/2015 14:12:32 MTAZero DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 93 ms 1840 KB
60803 05/09/2015 14:05:03 MTAZero SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
60802 05/09/2015 13:59:32 MTAZero LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60801 05/09/2015 13:56:48 MTAZero KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
60800 05/09/2015 13:53:15 MTAZero SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60795 05/09/2015 13:47:53 MTAZero NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1840 KB
60794 05/09/2015 13:46:31 MTAZero VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60792 05/09/2015 13:44:04 MTAZero TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60790 05/09/2015 13:41:03 MTAZero TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
60786 05/09/2015 13:37:58 MTAZero HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
60785 05/09/2015 13:33:32 MTAZero DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1792 KB
60782 05/09/2015 13:29:21 MTAZero GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
60778 05/09/2015 13:24:53 MTAZero PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
60775 05/09/2015 13:22:10 MTAZero DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60770 05/09/2015 13:19:55 MTAZero AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
60769 05/09/2015 13:16:50 MTAZero PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
60767 05/09/2015 13:14:22 MTAZero USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60760 05/09/2015 13:02:53 MTAZero SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
60751 05/09/2015 12:38:40 MTAZero HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
60743 05/09/2015 11:52:35 MTAZero MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 234 ms 3016 KB
60695 05/09/2015 08:20:59 MTAZero MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 359 ms 33052 KB
60614 04/09/2015 21:38:15 MTAZero TITO3 - Lại tính tổng GNU C++ Accepted 234 ms 3224 KB
60446 04/09/2015 10:46:00 MTAZero VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
60444 04/09/2015 10:41:20 MTAZero PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
60430 04/09/2015 10:16:13 MTAZero FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
60428 04/09/2015 10:13:13 MTAZero MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
60425 04/09/2015 10:09:53 MTAZero DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
60421 04/09/2015 10:06:55 MTAZero GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60420 04/09/2015 10:05:32 MTAZero SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
60419 04/09/2015 10:03:16 MTAZero COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
60418 04/09/2015 10:02:00 MTAZero GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
60414 04/09/2015 09:59:57 MTAZero TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
60411 04/09/2015 09:54:20 MTAZero BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
60408 04/09/2015 09:51:57 MTAZero QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60401 04/09/2015 09:40:34 MTAZero NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 218 ms 5632 KB
60394 04/09/2015 09:31:07 MTAZero BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60389 04/09/2015 09:25:10 MTAZero DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 171 ms 1824 KB
60386 04/09/2015 09:20:35 MTAZero ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
60377 04/09/2015 09:10:24 MTAZero MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60376 04/09/2015 09:09:07 MTAZero CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60371 04/09/2015 09:06:50 MTAZero CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
60369 04/09/2015 09:03:38 MTAZero TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1671 ms 5720 KB
60364 04/09/2015 08:59:04 MTAZero FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 3784 KB
60223 03/09/2015 21:24:06 MTAZero DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 125 ms 9920 KB
60211 03/09/2015 20:55:49 MTAZero FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
60210 03/09/2015 20:52:01 MTAZero CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 640 ms 2488 KB
60187 03/09/2015 20:15:59 MTAZero QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
60181 03/09/2015 20:00:46 MTAZero BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 140 ms 1788 KB
60180 03/09/2015 20:00:18 MTAZero BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
60147 03/09/2015 18:30:06 MTAZero BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 93 ms 852 KB
60143 03/09/2015 18:15:50 MTAZero TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
59995 02/09/2015 23:05:19 MTAZero BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
59993 02/09/2015 22:53:51 MTAZero OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 1828 KB
59971 02/09/2015 21:01:17 MTAZero SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 515 ms 15260 KB
59910 02/09/2015 16:05:28 MTAZero DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
59839 02/09/2015 13:52:41 MTAZero SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 718 ms 15696 KB
59772 01/09/2015 23:32:41 MTAZero DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 359 ms 9652 KB
59759 01/09/2015 22:35:38 MTAZero GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 3812 ms 31612 KB
59729 01/09/2015 20:38:55 MTAZero MEETING - Lễ Meeting GNU C++ Accepted 203 ms 1824 KB
59634 01/09/2015 10:18:30 MTAZero MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 46 ms 1136 KB
59508 31/08/2015 20:44:27 MTAZero STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 484 ms 8016 KB
59501 31/08/2015 20:16:36 MTAZero BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 125 ms 43132 KB
59042 28/08/2015 22:16:44 MTAZero KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 46 ms 2304 KB
59010 28/08/2015 21:06:41 MTAZero DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 499 ms 5772 KB
58779 27/08/2015 21:56:49 MTAZero WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
58745 27/08/2015 21:27:38 MTAZero ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1653 ms 42564 KB
58518 27/08/2015 09:29:07 MTAZero DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2208 KB
58510 27/08/2015 09:17:28 MTAZero DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 280 ms 2700 KB
58499 27/08/2015 08:37:39 MTAZero DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 390 ms 2276 KB
58498 27/08/2015 08:35:43 MTAZero DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
58497 27/08/2015 08:35:06 MTAZero DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 421 ms 2660 KB
58492 27/08/2015 08:11:10 MTAZero CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 405 ms 3036 KB
57436 26/08/2015 21:48:01 MTAZero CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 468 ms 3124 KB
56316 26/08/2015 10:13:07 MTAZero ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
56252 25/08/2015 22:04:58 MTAZero BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
56224 25/08/2015 21:27:09 MTAZero HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1808 KB
56219 25/08/2015 21:23:29 MTAZero HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
56216 25/08/2015 21:20:14 MTAZero HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 126012 KB
54325 20/08/2015 22:38:49 MTAZero FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
43970 30/06/2015 09:25:53 MTAZero INTSLE - Giải hệ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
43966 30/06/2015 08:28:56 MTAZero KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
43961 30/06/2015 07:59:13 MTAZero DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
43959 30/06/2015 07:48:19 MTAZero DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 3108 KB
43847 29/06/2015 07:55:02 MTAZero GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 998 ms 6348 KB
39719 09/06/2015 22:37:30 MTAZero BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Java 8 Accepted 218 ms 16660 KB
39717 09/06/2015 22:29:02 MTAZero AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 234 ms 17524 KB
39641 08/06/2015 18:26:00 MTAZero NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 218 ms 15800 KB
39632 08/06/2015 10:38:44 MTAZero ALBO - Alice và Bob Java 8 Accepted 218 ms 15652 KB
39626 08/06/2015 09:34:37 MTAZero HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 16952 KB
39623 08/06/2015 09:25:07 MTAZero HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 524 KB
39609 07/06/2015 21:44:02 MTAZero USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 202 ms 16044 KB
39607 07/06/2015 21:34:44 MTAZero GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 234 ms 15740 KB
39605 07/06/2015 21:25:57 MTAZero TGVU - Tam giác vuông Java 8 Accepted 202 ms 17348 KB
39592 07/06/2015 19:23:11 MTAZero TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 17024 KB
39591 07/06/2015 19:23:10 MTAZero TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 17200 KB
33218 08/05/2015 14:10:57 MTAZero QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
33115 07/05/2015 21:02:48 MTAZero SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 1341 ms 14020 KB
33102 07/05/2015 20:12:21 MTAZero DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
33101 07/05/2015 20:06:34 MTAZero UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2215 ms 8164 KB
33093 07/05/2015 19:36:56 MTAZero KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
32678 04/05/2015 20:13:41 MTAZero FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
32285 30/04/2015 11:40:55 MTAZero TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
32190 29/04/2015 20:15:42 MTAZero MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
32179 29/04/2015 19:50:29 MTAZero CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
32171 29/04/2015 18:48:59 MTAZero TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
32156 29/04/2015 18:25:49 MTAZero HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
32154 29/04/2015 18:15:53 MTAZero XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
32152 29/04/2015 18:08:35 MTAZero ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
32149 29/04/2015 17:57:30 MTAZero CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2184 KB
17138 10/03/2015 20:21:54 MTAZero NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1672 KB
Back to Top