Các bài giải được của abcdef6199
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
183751 27/09/2016 22:25:15 abcdef6199 DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 281 ms 6580 KB
178517 18/09/2016 16:20:23 abcdef6199 CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 109 ms 10548 KB
169959 04/09/2016 14:20:41 abcdef6199 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 250 ms 3052 KB
169913 04/09/2016 10:53:40 abcdef6199 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 93 ms 1976 KB
169629 03/09/2016 21:54:11 abcdef6199 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 468 ms 7128 KB
169572 03/09/2016 21:38:13 abcdef6199 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169459 03/09/2016 21:08:43 abcdef6199 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1884 KB
169418 03/09/2016 21:02:14 abcdef6199 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169342 03/09/2016 20:47:15 abcdef6199 CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 906 ms 52404 KB
142429 08/06/2016 17:38:36 abcdef6199 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2096 KB
142428 08/06/2016 17:37:53 abcdef6199 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2152 KB
130057 08/04/2016 19:42:21 abcdef6199 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 234 ms 1872 KB
129847 07/04/2016 16:50:19 abcdef6199 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 921 ms 25012 KB
128122 31/03/2016 00:32:46 abcdef6199 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 296 ms 33412 KB
97228 22/11/2015 00:17:50 abcdef6199 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 109 ms 46640 KB
96950 21/11/2015 22:05:20 abcdef6199 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 312 ms 107340 KB
96740 21/11/2015 21:22:28 abcdef6199 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 1156 ms 13728 KB
96623 21/11/2015 21:04:55 abcdef6199 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 234 ms 7824 KB
96578 21/11/2015 20:59:40 abcdef6199 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 546 ms 7836 KB
96563 21/11/2015 20:57:04 abcdef6199 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 453 ms 7836 KB
96521 21/11/2015 20:50:38 abcdef6199 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 515 ms 8104 KB
96497 21/11/2015 20:48:00 abcdef6199 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 546 ms 7868 KB
96432 21/11/2015 20:34:37 abcdef6199 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
96332 21/11/2015 20:14:40 abcdef6199 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
95949 21/11/2015 09:05:56 abcdef6199 RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 187 ms 1796 KB
92993 15/11/2015 13:04:47 abcdef6199 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 93 ms 3668 KB
88987 07/11/2015 09:40:46 abcdef6199 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 859 ms 8588 KB
86090 31/10/2015 00:37:58 abcdef6199 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1953 ms 42220 KB
85442 29/10/2015 21:04:09 abcdef6199 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 718 ms 6792 KB
85004 28/10/2015 22:59:38 abcdef6199 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 2312 ms 3584 KB
82086 22/10/2015 22:38:32 abcdef6199 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 375 ms 4348 KB
81840 22/10/2015 11:34:15 abcdef6199 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 500 ms 4724 KB
77671 11/10/2015 11:20:59 abcdef6199 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 6472 KB
77637 11/10/2015 09:19:12 abcdef6199 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
77632 11/10/2015 08:47:25 abcdef6199 DEMUOC2 - Đếm ước GNU C++ Accepted 1078 ms 13256 KB
76856 09/10/2015 13:01:39 abcdef6199 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 4484 KB
76728 09/10/2015 00:11:42 abcdef6199 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 468 ms 8004 KB
76727 09/10/2015 00:08:23 abcdef6199 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1015 ms 8376 KB
76723 08/10/2015 23:54:30 abcdef6199 CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 1816 KB
76722 08/10/2015 23:53:16 abcdef6199 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
76719 08/10/2015 23:50:41 abcdef6199 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 281 ms 1824 KB
75475 06/10/2015 17:34:06 abcdef6199 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1062 ms 9616 KB
75087 05/10/2015 23:05:38 abcdef6199 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
75046 05/10/2015 22:32:36 abcdef6199 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 921 ms 6712 KB
74980 05/10/2015 21:46:38 abcdef6199 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1875 ms 14040 KB
74312 04/10/2015 23:47:18 abcdef6199 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
74300 04/10/2015 23:38:41 abcdef6199 HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
74285 04/10/2015 23:19:59 abcdef6199 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
70346 30/09/2015 22:47:43 abcdef6199 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
69157 28/09/2015 01:00:56 abcdef6199 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
69035 27/09/2015 20:17:44 abcdef6199 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 78 ms 1880 KB
69003 27/09/2015 18:23:41 abcdef6199 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
68998 27/09/2015 17:35:50 abcdef6199 RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 390 ms 1992 KB
58622 27/08/2015 13:48:57 abcdef6199 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 1279 ms 7880 KB
58621 27/08/2015 13:26:03 abcdef6199 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 483 ms 9652 KB
58615 27/08/2015 12:56:15 abcdef6199 SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
54911 22/08/2015 21:14:13 abcdef6199 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 280 ms 9828 KB
54733 22/08/2015 20:38:10 abcdef6199 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 452 ms 4720 KB
54632 22/08/2015 20:18:50 abcdef6199 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 124 ms 1740 KB
54598 22/08/2015 20:09:36 abcdef6199 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 686 ms 20592 KB
Back to Top