Các bài giải được của anhvippro123z
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
748627 03/05/2020 16:11:57 anhvippro123z MULBIG - A MŨ B Python 2 Accepted 46 ms 4928 KB
512404 15/11/2018 12:17:32 anhvippro123z BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512403 15/11/2018 12:17:12 anhvippro123z NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
512402 15/11/2018 12:16:49 anhvippro123z DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512401 15/11/2018 12:16:28 anhvippro123z SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
512400 15/11/2018 12:16:08 anhvippro123z GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512398 15/11/2018 12:15:45 anhvippro123z GHVU - Ghép hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
512397 15/11/2018 12:15:22 anhvippro123z KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2928 KB
512396 15/11/2018 12:15:01 anhvippro123z BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
512395 15/11/2018 12:14:40 anhvippro123z BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512394 15/11/2018 12:14:20 anhvippro123z CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512393 15/11/2018 12:13:59 anhvippro123z DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
512392 15/11/2018 12:13:35 anhvippro123z VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512391 15/11/2018 12:13:13 anhvippro123z MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
512390 15/11/2018 12:12:50 anhvippro123z USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512389 15/11/2018 12:12:29 anhvippro123z PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2872 KB
512388 15/11/2018 12:12:09 anhvippro123z PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512387 15/11/2018 12:11:48 anhvippro123z HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512386 15/11/2018 12:11:28 anhvippro123z PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512385 15/11/2018 12:11:07 anhvippro123z PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
512384 15/11/2018 12:10:47 anhvippro123z USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512383 15/11/2018 12:10:26 anhvippro123z LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512382 15/11/2018 12:10:06 anhvippro123z DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
512381 15/11/2018 12:09:45 anhvippro123z DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 515 ms 5160 KB
512379 15/11/2018 12:09:24 anhvippro123z HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2252 KB
512377 15/11/2018 12:09:03 anhvippro123z SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512375 15/11/2018 12:08:40 anhvippro123z HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
512373 15/11/2018 12:08:18 anhvippro123z DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 2960 KB
512371 15/11/2018 12:07:56 anhvippro123z DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512370 15/11/2018 12:07:35 anhvippro123z MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2148 KB
512369 15/11/2018 12:07:13 anhvippro123z COVI - Công viên GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
512368 15/11/2018 12:06:52 anhvippro123z MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512367 15/11/2018 12:06:31 anhvippro123z XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1832 KB
512366 15/11/2018 12:06:07 anhvippro123z KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512365 15/11/2018 12:05:43 anhvippro123z TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
512364 15/11/2018 12:05:23 anhvippro123z TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
512363 15/11/2018 12:05:00 anhvippro123z LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 171 ms 2332 KB
512362 15/11/2018 12:04:40 anhvippro123z ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
512361 15/11/2018 12:04:19 anhvippro123z TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
512360 15/11/2018 12:03:59 anhvippro123z PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512359 15/11/2018 12:03:38 anhvippro123z SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
512358 15/11/2018 12:03:18 anhvippro123z SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
512355 15/11/2018 12:02:17 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
512354 15/11/2018 12:01:56 anhvippro123z BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
512353 15/11/2018 12:01:35 anhvippro123z CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5496 KB
512352 15/11/2018 12:01:15 anhvippro123z CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3340 KB
512351 15/11/2018 12:00:55 anhvippro123z SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 7920 KB
512349 15/11/2018 12:00:34 anhvippro123z DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 82456 KB
512348 15/11/2018 12:00:14 anhvippro123z PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Accepted 78 ms 1072 KB
512347 15/11/2018 11:59:53 anhvippro123z P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 10892 KB
512346 15/11/2018 11:59:33 anhvippro123z GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
512345 15/11/2018 11:59:13 anhvippro123z EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 406 ms 102468 KB
512344 15/11/2018 11:58:52 anhvippro123z EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
512342 15/11/2018 11:58:29 anhvippro123z QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1031 ms 2264 KB
512340 15/11/2018 11:57:46 anhvippro123z LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 562 ms 20628 KB
512339 15/11/2018 11:57:23 anhvippro123z SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 1904 KB
512338 15/11/2018 11:57:02 anhvippro123z CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
512337 15/11/2018 11:56:42 anhvippro123z UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1888 KB
512336 15/11/2018 11:56:21 anhvippro123z COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2996 KB
512335 15/11/2018 11:56:00 anhvippro123z BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 140 ms 7500 KB
512334 15/11/2018 11:55:39 anhvippro123z BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 25940 KB
512332 15/11/2018 11:54:58 anhvippro123z SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 156 ms 3616 KB
512331 15/11/2018 11:54:38 anhvippro123z BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 359 ms 128372 KB
512330 15/11/2018 11:54:17 anhvippro123z DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2228 KB
512329 15/11/2018 11:53:56 anhvippro123z EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 265 ms 3664 KB
512327 15/11/2018 11:53:35 anhvippro123z MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
512326 15/11/2018 11:53:12 anhvippro123z SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 125 ms 8772 KB
512325 15/11/2018 11:52:50 anhvippro123z SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
512324 15/11/2018 11:52:29 anhvippro123z SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 20256 KB
512323 15/11/2018 11:52:09 anhvippro123z SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 453 ms 18156 KB
512321 15/11/2018 11:51:46 anhvippro123z CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 843 ms 3160 KB
512319 15/11/2018 11:51:25 anhvippro123z Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
512317 15/11/2018 11:51:04 anhvippro123z Candies - Candies GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
512316 15/11/2018 11:50:43 anhvippro123z TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
512315 15/11/2018 11:50:23 anhvippro123z CANAL - Canal GNU C++ Accepted 828 ms 45232 KB
512313 15/11/2018 11:50:02 anhvippro123z TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
512312 15/11/2018 11:49:42 anhvippro123z CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 265 ms 2548 KB
512311 15/11/2018 11:49:22 anhvippro123z KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 921 ms 80628 KB
512310 15/11/2018 11:49:01 anhvippro123z EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1812 ms 123948 KB
512309 15/11/2018 11:48:40 anhvippro123z CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 109 ms 6240 KB
512308 15/11/2018 11:48:19 anhvippro123z OV - Bảng ô vuông GNU C++ Accepted 531 ms 34620 KB
512307 15/11/2018 11:47:59 anhvippro123z HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 9340 KB
512306 15/11/2018 11:47:39 anhvippro123z DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 484 ms 104380 KB
512305 15/11/2018 11:47:16 anhvippro123z TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 109 ms 2608 KB
512304 15/11/2018 11:46:54 anhvippro123z CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 156 ms 37852 KB
512302 15/11/2018 11:46:13 anhvippro123z MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2508 KB
512301 15/11/2018 11:45:52 anhvippro123z EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512300 15/11/2018 11:45:30 anhvippro123z COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512299 15/11/2018 11:45:10 anhvippro123z CANSU - CÁN SỰ GNU C++ Accepted 78 ms 1908 KB
512298 15/11/2018 11:44:46 anhvippro123z DS - ebola GNU C++ Accepted 671 ms 10136 KB
512297 15/11/2018 11:44:25 anhvippro123z QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2716 KB
512296 15/11/2018 11:44:05 anhvippro123z BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2656 KB
512295 15/11/2018 11:43:44 anhvippro123z EZ0 - EZ AF GNU C++ Accepted 906 ms 2524 KB
512294 15/11/2018 11:43:22 anhvippro123z SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 515 ms 26168 KB
512292 15/11/2018 11:43:01 anhvippro123z MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 1406 ms 37720 KB
512290 15/11/2018 11:42:39 anhvippro123z PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 296 ms 44588 KB
512286 15/11/2018 11:41:11 anhvippro123z Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2876 KB
512285 15/11/2018 11:40:50 anhvippro123z CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 218 ms 6244 KB
512284 15/11/2018 11:40:27 anhvippro123z AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512283 15/11/2018 11:40:06 anhvippro123z Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512281 15/11/2018 11:39:46 anhvippro123z EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
512280 15/11/2018 11:39:23 anhvippro123z VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 296 ms 16280 KB
512279 15/11/2018 11:39:02 anhvippro123z LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
512278 15/11/2018 11:38:42 anhvippro123z ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 203 ms 3476 KB
512277 15/11/2018 11:38:21 anhvippro123z HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 62 ms 2160 KB
512276 15/11/2018 11:38:01 anhvippro123z AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512275 15/11/2018 11:37:40 anhvippro123z PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
512274 15/11/2018 11:37:20 anhvippro123z ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2524 KB
512273 15/11/2018 11:36:58 anhvippro123z LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3288 KB
512272 15/11/2018 11:36:36 anhvippro123z CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512271 15/11/2018 11:36:15 anhvippro123z ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512270 15/11/2018 11:35:55 anhvippro123z EXACT - Cân đúng GNU C++ Accepted 62 ms 2560 KB
512268 15/11/2018 11:35:34 anhvippro123z FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 109 ms 39376 KB
512267 15/11/2018 11:35:14 anhvippro123z IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
512266 15/11/2018 11:34:50 anhvippro123z CNHOM - Chia Nhóm GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
512265 15/11/2018 11:34:28 anhvippro123z CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 78 ms 3260 KB
512264 15/11/2018 11:34:07 anhvippro123z QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1448 KB
512263 15/11/2018 11:33:46 anhvippro123z TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1960 KB
512261 15/11/2018 11:33:26 anhvippro123z KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 281 ms 24032 KB
512260 15/11/2018 11:33:06 anhvippro123z SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5288 KB
512259 15/11/2018 11:32:42 anhvippro123z VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 250 ms 392056 KB
512257 15/11/2018 11:32:21 anhvippro123z VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 250 ms 9180 KB
512256 15/11/2018 11:31:57 anhvippro123z VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
512255 15/11/2018 11:31:37 anhvippro123z VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5300 KB
512254 15/11/2018 11:31:16 anhvippro123z NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 2616 KB
512253 15/11/2018 11:30:55 anhvippro123z NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512252 15/11/2018 11:30:33 anhvippro123z HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1384 KB
512251 15/11/2018 11:30:11 anhvippro123z VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 1687 ms 33016 KB
512250 15/11/2018 11:29:49 anhvippro123z TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1848 KB
512249 15/11/2018 11:29:29 anhvippro123z KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2584 KB
512248 15/11/2018 11:29:09 anhvippro123z RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
512246 15/11/2018 11:28:47 anhvippro123z AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 203 ms 10080 KB
512245 15/11/2018 11:28:25 anhvippro123z TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512244 15/11/2018 11:28:03 anhvippro123z BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
512243 15/11/2018 11:27:39 anhvippro123z ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 46 ms 2020 KB
512242 15/11/2018 11:27:18 anhvippro123z HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 234 ms 7516 KB
512240 15/11/2018 11:26:58 anhvippro123z KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 109 ms 2580 KB
512239 15/11/2018 11:26:37 anhvippro123z TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512238 15/11/2018 11:26:15 anhvippro123z CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512237 15/11/2018 11:25:52 anhvippro123z HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
512236 15/11/2018 11:25:28 anhvippro123z PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 359 ms 17472 KB
512235 15/11/2018 11:25:07 anhvippro123z WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 890 ms 64252 KB
512234 15/11/2018 11:24:46 anhvippro123z WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 187 ms 5808 KB
512233 15/11/2018 11:24:26 anhvippro123z HMD03 - Công ti vận tải GNU C++ Accepted 265 ms 2552 KB
512232 15/11/2018 11:24:03 anhvippro123z LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
512231 15/11/2018 11:23:42 anhvippro123z LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 9700 KB
512230 15/11/2018 11:23:21 anhvippro123z HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
512229 15/11/2018 11:22:58 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
512227 15/11/2018 11:22:37 anhvippro123z BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
512226 15/11/2018 11:22:14 anhvippro123z BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512225 15/11/2018 11:21:52 anhvippro123z BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 3316 KB
512224 15/11/2018 11:21:31 anhvippro123z BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512223 15/11/2018 11:21:10 anhvippro123z LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
512222 15/11/2018 11:20:50 anhvippro123z HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 656 ms 16308 KB
512221 15/11/2018 11:20:29 anhvippro123z HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 671 ms 1852 KB
512219 15/11/2018 11:20:09 anhvippro123z MAIL - Thư điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512218 15/11/2018 11:19:47 anhvippro123z CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2896 KB
512217 15/11/2018 11:19:26 anhvippro123z DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512215 15/11/2018 11:18:41 anhvippro123z DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512214 15/11/2018 11:18:20 anhvippro123z NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 40852 KB
512213 15/11/2018 11:18:00 anhvippro123z RECLAND - Rectangle Land GNU C++ Accepted 890 ms 54808 KB
512212 15/11/2018 11:17:39 anhvippro123z AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
512211 15/11/2018 11:17:19 anhvippro123z CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 140 ms 2572 KB
512209 15/11/2018 11:16:38 anhvippro123z SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1140 ms 6496 KB
512207 15/11/2018 11:15:57 anhvippro123z LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
512206 15/11/2018 11:15:37 anhvippro123z DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 250 ms 3440 KB
512205 15/11/2018 11:15:17 anhvippro123z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
512204 15/11/2018 11:14:56 anhvippro123z DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
512203 15/11/2018 11:14:36 anhvippro123z BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 500 ms 17624 KB
512202 15/11/2018 11:14:15 anhvippro123z ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 687 ms 5072 KB
512201 15/11/2018 11:13:55 anhvippro123z 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
512200 15/11/2018 11:13:32 anhvippro123z DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
512199 15/11/2018 11:13:11 anhvippro123z LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 125 ms 3992 KB
512196 15/11/2018 11:12:51 anhvippro123z EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 125 ms 16812 KB
512194 15/11/2018 11:12:31 anhvippro123z AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 93 ms 1852 KB
512193 15/11/2018 11:12:10 anhvippro123z ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 171 ms 2024 KB
512191 15/11/2018 11:11:47 anhvippro123z HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 265 ms 3668 KB
512189 15/11/2018 11:11:23 anhvippro123z TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
512188 15/11/2018 11:11:01 anhvippro123z NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++ Accepted 312 ms 2508 KB
512186 15/11/2018 11:10:40 anhvippro123z PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 656 ms 1848 KB
512185 15/11/2018 11:10:19 anhvippro123z PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
512183 15/11/2018 11:09:58 anhvippro123z RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
512182 15/11/2018 11:09:36 anhvippro123z ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
512181 15/11/2018 11:09:12 anhvippro123z VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1687 ms 4652 KB
512179 15/11/2018 11:08:52 anhvippro123z SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
512178 15/11/2018 11:08:31 anhvippro123z COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
512177 15/11/2018 11:08:11 anhvippro123z NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 15515 ms 5288 KB
512176 15/11/2018 11:07:50 anhvippro123z DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 2996 KB
512175 15/11/2018 11:07:30 anhvippro123z NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 781 ms 6304 KB
512174 15/11/2018 11:07:09 anhvippro123z QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
512173 15/11/2018 11:06:49 anhvippro123z QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 14250 ms 10600 KB
512172 15/11/2018 11:06:28 anhvippro123z QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
512171 15/11/2018 11:06:07 anhvippro123z GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 125 ms 3720 KB
512169 15/11/2018 11:05:47 anhvippro123z CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512168 15/11/2018 11:05:26 anhvippro123z NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
512167 15/11/2018 11:05:05 anhvippro123z POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
512166 15/11/2018 11:04:43 anhvippro123z STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
512164 15/11/2018 11:04:22 anhvippro123z TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 875 ms 90492 KB
512163 15/11/2018 11:04:02 anhvippro123z TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
512162 15/11/2018 11:03:41 anhvippro123z VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
512161 15/11/2018 11:03:18 anhvippro123z TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 281 ms 45804 KB
512160 15/11/2018 11:02:56 anhvippro123z HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
512159 15/11/2018 11:02:34 anhvippro123z RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 156 ms 2572 KB
512157 15/11/2018 11:02:12 anhvippro123z FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
512156 15/11/2018 11:01:49 anhvippro123z STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
512154 15/11/2018 11:01:28 anhvippro123z LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512153 15/11/2018 11:01:08 anhvippro123z CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512152 15/11/2018 11:00:47 anhvippro123z DAYSO8 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512151 15/11/2018 11:00:27 anhvippro123z Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2044 KB
512150 15/11/2018 11:00:07 anhvippro123z TT - TIENTE GNU C++ Accepted 125 ms 1892 KB
512149 15/11/2018 10:59:46 anhvippro123z ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 2608 KB
512148 15/11/2018 10:59:26 anhvippro123z NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 265 ms 2552 KB
512144 15/11/2018 10:58:23 anhvippro123z CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2532 KB
512143 15/11/2018 10:58:02 anhvippro123z STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1187 ms 2980 KB
512142 15/11/2018 10:57:42 anhvippro123z KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 14296 KB
512141 15/11/2018 10:57:22 anhvippro123z MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 296 ms 9668 KB
512140 15/11/2018 10:57:01 anhvippro123z SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
512139 15/11/2018 10:56:41 anhvippro123z CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 26748 KB
512138 15/11/2018 10:56:20 anhvippro123z FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
512137 15/11/2018 10:56:00 anhvippro123z NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512136 15/11/2018 10:55:39 anhvippro123z CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
512134 15/11/2018 10:55:18 anhvippro123z ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512133 15/11/2018 10:54:55 anhvippro123z CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 250 ms 3316 KB
512132 15/11/2018 10:54:31 anhvippro123z BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 31 ms 17468 KB
512131 15/11/2018 10:54:07 anhvippro123z STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512130 15/11/2018 10:53:46 anhvippro123z MEETING - Lễ Meeting GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
512129 15/11/2018 10:53:26 anhvippro123z ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1109 ms 11096 KB
512128 15/11/2018 10:53:05 anhvippro123z TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
512127 15/11/2018 10:52:43 anhvippro123z GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512126 15/11/2018 10:52:21 anhvippro123z PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512125 15/11/2018 10:52:01 anhvippro123z DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2520 KB
512124 15/11/2018 10:51:41 anhvippro123z CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512123 15/11/2018 10:51:20 anhvippro123z NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2180 KB
512122 15/11/2018 10:51:00 anhvippro123z CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
512121 15/11/2018 10:50:37 anhvippro123z ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512120 15/11/2018 10:50:16 anhvippro123z BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
512119 15/11/2018 10:49:56 anhvippro123z VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512118 15/11/2018 10:49:35 anhvippro123z PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
512117 15/11/2018 10:49:14 anhvippro123z MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
512116 15/11/2018 10:48:54 anhvippro123z HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 812 ms 461892 KB
512115 15/11/2018 10:48:33 anhvippro123z GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5808 KB
512113 15/11/2018 10:48:09 anhvippro123z GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 484 ms 13212 KB
512112 15/11/2018 10:47:48 anhvippro123z MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 375 ms 5676 KB
512111 15/11/2018 10:47:28 anhvippro123z DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 13508 KB
512110 15/11/2018 10:47:05 anhvippro123z TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1281 ms 2892 KB
512109 15/11/2018 10:46:45 anhvippro123z SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 531 ms 10268 KB
512108 15/11/2018 10:46:22 anhvippro123z DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
512106 15/11/2018 10:45:58 anhvippro123z OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2688 KB
512104 15/11/2018 10:45:37 anhvippro123z SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 125 ms 7176 KB
512103 15/11/2018 10:45:16 anhvippro123z TITO3 - Lại tính tổng GNU C++ Accepted 203 ms 2552 KB
512102 15/11/2018 10:44:56 anhvippro123z CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
512101 15/11/2018 10:44:35 anhvippro123z CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512099 15/11/2018 10:44:14 anhvippro123z HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512098 15/11/2018 10:43:51 anhvippro123z SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
512097 15/11/2018 10:43:30 anhvippro123z MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
512096 15/11/2018 10:43:10 anhvippro123z EULER - Tính hàm GNU C++ Accepted 609 ms 80628 KB
512095 15/11/2018 10:42:50 anhvippro123z EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++ Accepted 109 ms 18728 KB
512094 15/11/2018 10:42:29 anhvippro123z ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512092 15/11/2018 10:42:07 anhvippro123z PLP - Palindrome GNU C++ Accepted 125 ms 59716 KB
512090 15/11/2018 10:41:44 anhvippro123z ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
512089 15/11/2018 10:41:23 anhvippro123z LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512088 15/11/2018 10:41:03 anhvippro123z LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
512087 15/11/2018 10:40:42 anhvippro123z MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
512086 15/11/2018 10:40:22 anhvippro123z CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 312 ms 2544 KB
512085 15/11/2018 10:40:01 anhvippro123z DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
512083 15/11/2018 10:39:17 anhvippro123z ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512081 15/11/2018 10:38:56 anhvippro123z XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3344 KB
512080 15/11/2018 10:38:35 anhvippro123z TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512079 15/11/2018 10:38:14 anhvippro123z SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
512078 15/11/2018 10:37:54 anhvippro123z GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
512077 15/11/2018 10:37:31 anhvippro123z SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
512076 15/11/2018 10:37:10 anhvippro123z DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
512075 15/11/2018 10:36:47 anhvippro123z KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
512074 15/11/2018 10:36:26 anhvippro123z DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 10312 KB
512073 15/11/2018 10:36:05 anhvippro123z MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512072 15/11/2018 10:35:44 anhvippro123z DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
512071 15/11/2018 10:35:23 anhvippro123z FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
512070 15/11/2018 10:35:02 anhvippro123z CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 31 ms 3460 KB
512069 15/11/2018 10:34:41 anhvippro123z COUNT - COUNT GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
512068 15/11/2018 10:34:20 anhvippro123z DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 4092 KB
512067 15/11/2018 10:34:00 anhvippro123z PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3020 KB
512066 15/11/2018 10:33:37 anhvippro123z DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
512065 15/11/2018 10:33:14 anhvippro123z DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
512064 15/11/2018 10:32:54 anhvippro123z ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512063 15/11/2018 10:32:31 anhvippro123z BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 593 ms 1916 KB
512062 15/11/2018 10:32:10 anhvippro123z INTSLE - Giải hệ GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
512061 15/11/2018 10:31:50 anhvippro123z GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 171 ms 5728 KB
512060 15/11/2018 10:31:27 anhvippro123z HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512059 15/11/2018 10:31:05 anhvippro123z BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512058 15/11/2018 10:30:41 anhvippro123z TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512057 15/11/2018 10:30:18 anhvippro123z BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 8060 KB
512056 15/11/2018 10:29:57 anhvippro123z TABGAME - Trò chơi với bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512055 15/11/2018 10:29:37 anhvippro123z NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 93 ms 1856 KB
512054 15/11/2018 10:29:16 anhvippro123z MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
512053 15/11/2018 10:28:56 anhvippro123z DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
512052 15/11/2018 10:28:36 anhvippro123z HOANVI - Hoán Vị GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512051 15/11/2018 10:28:15 anhvippro123z HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
512050 15/11/2018 10:27:55 anhvippro123z CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
512049 15/11/2018 10:27:34 anhvippro123z HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
512048 15/11/2018 10:27:14 anhvippro123z ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
512046 15/11/2018 10:26:53 anhvippro123z DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 109 ms 16428 KB
512045 15/11/2018 10:26:33 anhvippro123z TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 968 ms 15668 KB
512044 15/11/2018 10:26:12 anhvippro123z QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
512043 15/11/2018 10:25:52 anhvippro123z BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
512042 15/11/2018 10:25:31 anhvippro123z STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 312 ms 130432 KB
512041 15/11/2018 10:25:11 anhvippro123z MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
512040 15/11/2018 10:24:49 anhvippro123z VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512039 15/11/2018 10:24:27 anhvippro123z CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 10360 KB
512038 15/11/2018 10:24:05 anhvippro123z FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
512037 15/11/2018 10:23:44 anhvippro123z KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 1832 KB
512036 15/11/2018 10:23:24 anhvippro123z LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 296 ms 4424 KB
512035 15/11/2018 10:23:01 anhvippro123z RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
512034 15/11/2018 10:22:37 anhvippro123z FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 609 ms 2576 KB
512033 15/11/2018 10:22:17 anhvippro123z BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 750 ms 12704 KB
512032 15/11/2018 10:21:56 anhvippro123z PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 203 ms 5156 KB
512031 15/11/2018 10:21:36 anhvippro123z DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
512028 15/11/2018 10:20:31 anhvippro123z QHDCB - Quy hoạch động GNU C++ Accepted 78 ms 23916 KB
512025 15/11/2018 10:20:08 anhvippro123z SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
512023 15/11/2018 10:19:47 anhvippro123z CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
512022 15/11/2018 10:19:26 anhvippro123z MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 31 ms 17668 KB
512020 15/11/2018 10:19:05 anhvippro123z BONE - Bỏng nếp GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
512019 15/11/2018 10:18:44 anhvippro123z HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 234 ms 32884 KB
512018 15/11/2018 10:18:21 anhvippro123z DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3388 KB
512017 15/11/2018 10:17:59 anhvippro123z GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
512016 15/11/2018 10:17:38 anhvippro123z UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
512015 15/11/2018 10:17:18 anhvippro123z QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
512014 15/11/2018 10:16:58 anhvippro123z SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 437 ms 13996 KB
512012 15/11/2018 10:16:37 anhvippro123z CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 468 ms 14256 KB
512011 15/11/2018 10:16:16 anhvippro123z SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
512009 15/11/2018 10:15:55 anhvippro123z TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1046 ms 22956 KB
512008 15/11/2018 10:15:33 anhvippro123z GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
512007 15/11/2018 10:15:12 anhvippro123z RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 984 ms 2648 KB
512006 15/11/2018 10:14:52 anhvippro123z NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
512005 15/11/2018 10:14:31 anhvippro123z NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
512004 15/11/2018 10:14:10 anhvippro123z WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
512003 15/11/2018 10:13:47 anhvippro123z TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
512002 15/11/2018 10:13:25 anhvippro123z QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
512001 15/11/2018 10:13:04 anhvippro123z ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 6456 KB
512000 15/11/2018 10:12:44 anhvippro123z PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
511999 15/11/2018 10:12:23 anhvippro123z FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511998 15/11/2018 10:12:03 anhvippro123z CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
511997 15/11/2018 10:11:43 anhvippro123z KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
511996 15/11/2018 10:11:22 anhvippro123z TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511995 15/11/2018 10:11:02 anhvippro123z CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
511994 15/11/2018 10:10:41 anhvippro123z LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 17508 KB
511993 15/11/2018 10:10:21 anhvippro123z THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 31 ms 23956 KB
511992 15/11/2018 10:10:01 anhvippro123z LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 234 ms 1836 KB
511991 15/11/2018 10:09:40 anhvippro123z CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
511990 15/11/2018 10:09:20 anhvippro123z QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
511989 15/11/2018 10:08:59 anhvippro123z TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
511988 15/11/2018 10:08:39 anhvippro123z BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
511987 15/11/2018 10:08:18 anhvippro123z BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511986 15/11/2018 10:07:58 anhvippro123z LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
511984 15/11/2018 10:07:38 anhvippro123z LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3024 KB
511983 15/11/2018 10:07:17 anhvippro123z TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
511982 15/11/2018 10:06:56 anhvippro123z XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511981 15/11/2018 10:06:35 anhvippro123z ACM - ACM GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
511980 15/11/2018 10:06:14 anhvippro123z ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
511979 15/11/2018 10:05:52 anhvippro123z DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 625 ms 2552 KB
511977 15/11/2018 10:05:30 anhvippro123z PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2552 KB
511976 15/11/2018 10:05:10 anhvippro123z GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
511975 15/11/2018 10:04:50 anhvippro123z CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
511974 15/11/2018 10:04:29 anhvippro123z USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2660 KB
511973 15/11/2018 10:04:06 anhvippro123z XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 562 ms 2528 KB
511972 15/11/2018 10:03:45 anhvippro123z XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 531 ms 2268 KB
511971 15/11/2018 10:03:24 anhvippro123z XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 453 ms 1860 KB
511970 15/11/2018 10:03:00 anhvippro123z KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3424 KB
511969 15/11/2018 10:02:39 anhvippro123z NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 687 ms 15660 KB
511968 15/11/2018 10:02:19 anhvippro123z KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3296 KB
511967 15/11/2018 10:01:56 anhvippro123z TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 656 ms 2536 KB
511966 15/11/2018 10:01:33 anhvippro123z DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 250 ms 25944 KB
511964 15/11/2018 10:01:12 anhvippro123z RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 49388 KB
511959 15/11/2018 09:59:47 anhvippro123z NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
511958 15/11/2018 09:59:26 anhvippro123z CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 859 ms 2652 KB
511957 15/11/2018 09:59:06 anhvippro123z FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
511956 15/11/2018 09:58:45 anhvippro123z TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 375 ms 1884 KB
511955 15/11/2018 09:58:25 anhvippro123z VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511954 15/11/2018 09:58:04 anhvippro123z DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
511952 15/11/2018 09:57:43 anhvippro123z AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
511951 15/11/2018 09:57:19 anhvippro123z HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
511950 15/11/2018 09:56:58 anhvippro123z HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511949 15/11/2018 09:56:37 anhvippro123z DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 3256 KB
511948 15/11/2018 09:56:16 anhvippro123z THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
511947 15/11/2018 09:55:56 anhvippro123z TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511946 15/11/2018 09:55:34 anhvippro123z GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511944 15/11/2018 09:55:13 anhvippro123z DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 203 ms 13668 KB
511943 15/11/2018 09:54:52 anhvippro123z PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511942 15/11/2018 09:54:32 anhvippro123z ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511940 15/11/2018 09:54:12 anhvippro123z CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
511939 15/11/2018 09:53:51 anhvippro123z SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511937 15/11/2018 09:53:29 anhvippro123z STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
511936 15/11/2018 09:53:05 anhvippro123z DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
511935 15/11/2018 09:52:45 anhvippro123z GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3384 KB
511934 15/11/2018 09:52:24 anhvippro123z DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
511933 15/11/2018 09:52:04 anhvippro123z TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511932 15/11/2018 09:51:43 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511931 15/11/2018 09:51:21 anhvippro123z SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 562 ms 2468 KB
511930 15/11/2018 09:51:01 anhvippro123z APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511929 15/11/2018 09:50:38 anhvippro123z OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511927 15/11/2018 09:50:17 anhvippro123z CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 687 ms 13128 KB
511926 15/11/2018 09:49:57 anhvippro123z CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 2576 KB
511925 15/11/2018 09:49:36 anhvippro123z BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++ Accepted 750 ms 12528 KB
511924 15/11/2018 09:49:16 anhvippro123z GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
511923 15/11/2018 09:48:55 anhvippro123z TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511920 15/11/2018 09:48:32 anhvippro123z MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 1062 ms 8984 KB
511919 15/11/2018 09:48:08 anhvippro123z HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
511918 15/11/2018 09:47:47 anhvippro123z NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
511917 15/11/2018 09:47:27 anhvippro123z MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
511916 15/11/2018 09:47:05 anhvippro123z OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
511915 15/11/2018 09:46:45 anhvippro123z SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511914 15/11/2018 09:46:24 anhvippro123z QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 578 ms 10304 KB
511913 15/11/2018 09:46:04 anhvippro123z PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
511912 15/11/2018 09:45:44 anhvippro123z NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 343 ms 2252 KB
511911 15/11/2018 09:45:23 anhvippro123z VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511910 15/11/2018 09:45:03 anhvippro123z 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
511909 15/11/2018 09:44:42 anhvippro123z KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511908 15/11/2018 09:44:22 anhvippro123z BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511907 15/11/2018 09:44:02 anhvippro123z MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 421 ms 10084 KB
511906 15/11/2018 09:43:41 anhvippro123z NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 15 ms 3296 KB
511904 15/11/2018 09:43:21 anhvippro123z PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
511903 15/11/2018 09:42:58 anhvippro123z BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511902 15/11/2018 09:42:35 anhvippro123z SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
511901 15/11/2018 09:42:13 anhvippro123z CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511900 15/11/2018 09:41:52 anhvippro123z FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511899 15/11/2018 09:41:31 anhvippro123z FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511895 15/11/2018 09:40:10 anhvippro123z TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511894 15/11/2018 09:39:49 anhvippro123z HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511893 15/11/2018 09:39:29 anhvippro123z LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511892 15/11/2018 09:39:08 anhvippro123z KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2672 KB
511891 15/11/2018 09:38:45 anhvippro123z DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
511890 15/11/2018 09:38:24 anhvippro123z DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2844 KB
511889 15/11/2018 09:38:03 anhvippro123z DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
511888 15/11/2018 09:37:40 anhvippro123z DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 4180 KB
511887 15/11/2018 09:37:19 anhvippro123z QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
511886 15/11/2018 09:36:59 anhvippro123z TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
511885 15/11/2018 09:36:37 anhvippro123z CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
511884 15/11/2018 09:36:15 anhvippro123z CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511882 15/11/2018 09:35:34 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
511881 15/11/2018 09:35:14 anhvippro123z SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511880 15/11/2018 09:34:53 anhvippro123z SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511879 15/11/2018 09:34:32 anhvippro123z SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511878 15/11/2018 09:34:10 anhvippro123z SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511877 15/11/2018 09:33:49 anhvippro123z SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 0 ms 2560 KB
511876 15/11/2018 09:33:26 anhvippro123z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
511875 15/11/2018 09:33:04 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511874 15/11/2018 09:32:43 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
511873 15/11/2018 09:32:22 anhvippro123z LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
511872 15/11/2018 09:32:00 anhvippro123z LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511871 15/11/2018 09:31:39 anhvippro123z HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
511870 15/11/2018 09:31:18 anhvippro123z LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1400 KB
511869 15/11/2018 09:30:58 anhvippro123z HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511868 15/11/2018 09:30:37 anhvippro123z DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
511867 15/11/2018 09:30:17 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
511866 15/11/2018 09:29:56 anhvippro123z BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
511865 15/11/2018 09:29:33 anhvippro123z COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2512 KB
511864 15/11/2018 09:29:10 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
511863 15/11/2018 09:28:49 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5528 KB
511862 15/11/2018 09:28:28 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511034 13/11/2018 20:52:06 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511033 13/11/2018 20:51:46 anhvippro123z SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 546 ms 2468 KB
511031 13/11/2018 20:51:25 anhvippro123z APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511030 13/11/2018 20:51:00 anhvippro123z OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511029 13/11/2018 20:50:39 anhvippro123z CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 750 ms 13128 KB
511028 13/11/2018 20:50:19 anhvippro123z CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
511025 13/11/2018 20:49:58 anhvippro123z BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++ Accepted 875 ms 12528 KB
511023 13/11/2018 20:49:37 anhvippro123z GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
511021 13/11/2018 20:49:16 anhvippro123z TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511020 13/11/2018 20:48:56 anhvippro123z MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 1015 ms 8984 KB
511018 13/11/2018 20:48:35 anhvippro123z HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 125 ms 2616 KB
511017 13/11/2018 20:48:15 anhvippro123z NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
511016 13/11/2018 20:47:55 anhvippro123z MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511013 13/11/2018 20:47:34 anhvippro123z OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
511011 13/11/2018 20:47:14 anhvippro123z SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511009 13/11/2018 20:46:54 anhvippro123z QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 593 ms 10344 KB
511008 13/11/2018 20:46:34 anhvippro123z PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 171 ms 2428 KB
511007 13/11/2018 20:46:13 anhvippro123z NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2252 KB
511005 13/11/2018 20:45:53 anhvippro123z VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511004 13/11/2018 20:45:33 anhvippro123z 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
511003 13/11/2018 20:45:12 anhvippro123z KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511001 13/11/2018 20:44:52 anhvippro123z BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
511000 13/11/2018 20:44:32 anhvippro123z MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 500 ms 10084 KB
510998 13/11/2018 20:44:11 anhvippro123z NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 15 ms 3064 KB
510996 13/11/2018 20:43:51 anhvippro123z PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
510995 13/11/2018 20:43:30 anhvippro123z BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
510993 13/11/2018 20:43:10 anhvippro123z SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510991 13/11/2018 20:42:49 anhvippro123z CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510990 13/11/2018 20:42:29 anhvippro123z FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
510989 13/11/2018 20:42:08 anhvippro123z FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510987 13/11/2018 20:41:48 anhvippro123z FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
510986 13/11/2018 20:41:28 anhvippro123z HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
510985 13/11/2018 20:41:07 anhvippro123z GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
510984 13/11/2018 20:40:47 anhvippro123z TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
510983 13/11/2018 20:40:26 anhvippro123z HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
510982 13/11/2018 20:40:04 anhvippro123z LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510981 13/11/2018 20:39:44 anhvippro123z KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2644 KB
510980 13/11/2018 20:39:24 anhvippro123z DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510978 13/11/2018 20:39:03 anhvippro123z DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2844 KB
510977 13/11/2018 20:38:43 anhvippro123z DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
510976 13/11/2018 20:38:23 anhvippro123z DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 265 ms 4180 KB
510975 13/11/2018 20:38:03 anhvippro123z QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
510974 13/11/2018 20:37:42 anhvippro123z TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510973 13/11/2018 20:37:22 anhvippro123z CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
510972 13/11/2018 20:37:02 anhvippro123z CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510968 13/11/2018 20:36:21 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
510965 13/11/2018 20:36:01 anhvippro123z SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
510963 13/11/2018 20:35:41 anhvippro123z SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510961 13/11/2018 20:35:21 anhvippro123z SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510959 13/11/2018 20:35:00 anhvippro123z SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510958 13/11/2018 20:34:40 anhvippro123z SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
510957 13/11/2018 20:34:20 anhvippro123z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
510954 13/11/2018 20:34:00 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 2268 KB
510953 13/11/2018 20:33:40 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510951 13/11/2018 20:33:19 anhvippro123z LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
510950 13/11/2018 20:32:59 anhvippro123z LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510949 13/11/2018 20:32:39 anhvippro123z HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510947 13/11/2018 20:32:18 anhvippro123z LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
510946 13/11/2018 20:31:58 anhvippro123z HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510944 13/11/2018 20:31:38 anhvippro123z DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
510942 13/11/2018 20:31:18 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
510941 13/11/2018 20:30:57 anhvippro123z BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
510938 13/11/2018 20:30:37 anhvippro123z COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
510937 13/11/2018 20:30:17 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510935 13/11/2018 20:29:57 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5516 KB
510934 13/11/2018 20:29:36 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510933 13/11/2018 20:29:11 anhvippro123z SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510932 13/11/2018 20:28:50 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510930 13/11/2018 20:28:30 anhvippro123z LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
510929 13/11/2018 20:28:10 anhvippro123z LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510927 13/11/2018 20:27:49 anhvippro123z HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510926 13/11/2018 20:27:29 anhvippro123z LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510922 13/11/2018 20:27:08 anhvippro123z HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510920 13/11/2018 20:26:48 anhvippro123z DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
510918 13/11/2018 20:26:28 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
510917 13/11/2018 20:26:08 anhvippro123z BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
510916 13/11/2018 20:25:48 anhvippro123z COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
510915 13/11/2018 20:25:27 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510912 13/11/2018 20:25:07 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5584 KB
510910 13/11/2018 20:24:46 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510903 13/11/2018 20:20:08 anhvippro123z NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 78 ms 3092 KB
510898 13/11/2018 20:18:42 anhvippro123z DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
510888 13/11/2018 20:12:18 anhvippro123z DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510887 13/11/2018 20:12:09 anhvippro123z DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
510886 13/11/2018 20:11:58 anhvippro123z USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510885 13/11/2018 20:11:48 anhvippro123z MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2252 KB
510881 13/11/2018 20:10:57 anhvippro123z SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 734 ms 20236 KB
510880 13/11/2018 20:10:55 anhvippro123z SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 468 ms 18136 KB
510879 13/11/2018 20:10:53 anhvippro123z Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
510878 13/11/2018 20:10:51 anhvippro123z TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
510877 13/11/2018 20:10:48 anhvippro123z TETRIS - Tetris GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
510876 13/11/2018 20:10:28 anhvippro123z BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 203 ms 2756 KB
510875 13/11/2018 20:10:18 anhvippro123z CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 187 ms 5992 KB
510874 13/11/2018 20:10:08 anhvippro123z AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
510871 13/11/2018 20:09:57 anhvippro123z IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
510869 13/11/2018 20:09:47 anhvippro123z VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 250 ms 9244 KB
510868 13/11/2018 20:09:15 anhvippro123z BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510866 13/11/2018 20:08:55 anhvippro123z SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1093 ms 6480 KB
510865 13/11/2018 20:08:53 anhvippro123z LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
510864 13/11/2018 20:08:50 anhvippro123z MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
510863 13/11/2018 20:08:48 anhvippro123z BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 593 ms 18136 KB
510862 13/11/2018 20:08:28 anhvippro123z COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510860 13/11/2018 20:08:18 anhvippro123z NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 125 ms 4192 KB
510858 13/11/2018 20:08:07 anhvippro123z FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
510857 13/11/2018 20:07:56 anhvippro123z DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 4060 KB
510855 13/11/2018 20:07:46 anhvippro123z FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
510854 13/11/2018 20:07:14 anhvippro123z DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3260 KB
510853 13/11/2018 20:06:55 anhvippro123z ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
510852 13/11/2018 20:06:54 anhvippro123z LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
510851 13/11/2018 20:06:52 anhvippro123z LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
510850 13/11/2018 20:06:50 anhvippro123z CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 296 ms 2516 KB
510849 13/11/2018 20:06:47 anhvippro123z DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 4732 KB
510847 13/11/2018 20:06:28 anhvippro123z PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
510845 13/11/2018 20:06:17 anhvippro123z TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510844 13/11/2018 20:06:07 anhvippro123z HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
510843 13/11/2018 20:05:56 anhvippro123z CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 10332 KB
510841 13/11/2018 20:05:46 anhvippro123z GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 234 ms 5224 KB
510838 13/11/2018 20:05:14 anhvippro123z KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
510837 13/11/2018 20:04:55 anhvippro123z ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
510836 13/11/2018 20:04:53 anhvippro123z DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 578 ms 2524 KB
510835 13/11/2018 20:04:51 anhvippro123z PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 312 ms 2524 KB
510834 13/11/2018 20:04:49 anhvippro123z CANDY - Kẹo ba màu GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
510833 13/11/2018 20:04:47 anhvippro123z XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 500 ms 2500 KB
510831 13/11/2018 20:04:27 anhvippro123z DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
510830 13/11/2018 20:04:16 anhvippro123z PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510828 13/11/2018 20:04:06 anhvippro123z PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510826 13/11/2018 20:03:55 anhvippro123z MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 8984 KB
510823 13/11/2018 20:03:45 anhvippro123z VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
510818 13/11/2018 20:02:53 anhvippro123z BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
510817 13/11/2018 20:02:52 anhvippro123z COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
510816 13/11/2018 20:02:50 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510815 13/11/2018 20:02:48 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 5396 KB
510814 13/11/2018 20:02:46 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510811 13/11/2018 20:02:26 anhvippro123z BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
510810 13/11/2018 20:02:15 anhvippro123z COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
510808 13/11/2018 20:02:05 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510807 13/11/2018 20:01:55 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 453 ms 5584 KB
510804 13/11/2018 20:01:45 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
510803 13/11/2018 20:01:13 anhvippro123z TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510794 13/11/2018 19:52:51 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
510549 13/11/2018 15:10:37 anhvippro123z PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
507156 07/11/2018 21:56:21 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
506858 07/11/2018 17:55:17 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
506852 07/11/2018 17:45:46 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 0 ms 1752 KB
506846 07/11/2018 17:34:43 anhvippro123z OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
Back to Top