Các bài giải được của binzj
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1050265 25/02/2022 22:53:33 binzj GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
992999 21/10/2021 20:31:56 binzj NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
992967 21/10/2021 20:11:22 binzj DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
992674 21/10/2021 10:12:19 binzj DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
992658 21/10/2021 09:44:05 binzj KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
992610 20/10/2021 23:49:06 binzj NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
992597 20/10/2021 23:04:49 binzj GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
992547 20/10/2021 21:02:51 binzj HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
992543 20/10/2021 20:50:46 binzj SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
992538 20/10/2021 20:43:34 binzj GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
992537 20/10/2021 20:40:54 binzj VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
992229 19/10/2021 23:09:19 binzj FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
992212 19/10/2021 21:53:47 binzj USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
992206 19/10/2021 21:50:30 binzj TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
992200 19/10/2021 21:40:01 binzj TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
991538 18/10/2021 10:50:41 binzj CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
991536 18/10/2021 10:45:00 binzj CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
991267 17/10/2021 18:40:32 binzj OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
991091 17/10/2021 15:00:09 binzj BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
796150 15/09/2020 23:38:07 binzj BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713821 03/02/2020 10:13:01 binzj HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
713815 03/02/2020 10:08:11 binzj MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713811 03/02/2020 10:01:33 binzj MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
Back to Top