Các bài giải được của cuongchl96
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
216486 12/11/2016 22:59:11 cuongchl96 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 5088 KB
172071 08/09/2016 21:41:46 cuongchl96 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 203 ms 6364 KB
172004 08/09/2016 20:47:35 cuongchl96 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 406 ms 4364 KB
171965 08/09/2016 20:14:43 cuongchl96 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 1832 KB
171958 08/09/2016 20:02:44 cuongchl96 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171956 08/09/2016 19:47:38 cuongchl96 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149840 04/07/2016 16:15:54 cuongchl96 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 140 ms 17468 KB
146439 20/06/2016 21:26:20 cuongchl96 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 3796 KB
146002 20/06/2016 20:37:25 cuongchl96 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 406 ms 9620 KB
145882 20/06/2016 20:26:42 cuongchl96 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
145846 20/06/2016 20:23:39 cuongchl96 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
145828 20/06/2016 20:20:38 cuongchl96 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 250 ms 6980 KB
145759 20/06/2016 20:12:06 cuongchl96 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 3368 KB
134386 02/05/2016 17:03:53 cuongchl96 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
134385 02/05/2016 16:57:45 cuongchl96 CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134381 02/05/2016 16:40:59 cuongchl96 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
134379 02/05/2016 15:57:50 cuongchl96 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 156 ms 2956 KB
134370 02/05/2016 15:15:30 cuongchl96 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
134368 02/05/2016 15:14:05 cuongchl96 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
134353 02/05/2016 11:12:18 cuongchl96 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 687 ms 21120 KB
134348 02/05/2016 09:43:03 cuongchl96 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 937 ms 30548 KB
134209 30/04/2016 23:12:23 cuongchl96 WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 1437 ms 4708 KB
134193 30/04/2016 22:11:57 cuongchl96 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 343 ms 7676 KB
133570 26/04/2016 10:11:10 cuongchl96 CNHOM - Chia Nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133564 26/04/2016 09:19:54 cuongchl96 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 500 ms 17404 KB
133398 25/04/2016 11:31:12 cuongchl96 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 203 ms 6112 KB
133394 25/04/2016 11:18:13 cuongchl96 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 296 ms 6460 KB
133389 25/04/2016 10:43:02 cuongchl96 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
133388 25/04/2016 10:37:37 cuongchl96 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 109 ms 1860 KB
133387 25/04/2016 10:25:56 cuongchl96 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 1784 KB
133376 25/04/2016 09:57:22 cuongchl96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133375 25/04/2016 09:53:13 cuongchl96 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
Back to Top