Các bài giải được của damsanchv
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
952449 13/08/2021 11:51:28 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 625 ms 3708 KB
952424 13/08/2021 11:25:05 damsanchv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 437 ms 3932 KB
952414 13/08/2021 11:07:30 damsanchv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 3400 KB
952398 13/08/2021 10:51:29 damsanchv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
640928 17/09/2019 19:58:36 damsanchv TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 203 ms 18144 KB
555081 05/03/2019 13:09:16 damsanchv STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
440286 11/07/2018 23:47:51 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 593 ms 3992 KB
439760 10/07/2018 10:07:58 damsanchv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 593 ms 39388 KB
439738 10/07/2018 08:13:32 damsanchv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2560 KB
439525 09/07/2018 15:10:31 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
439520 09/07/2018 14:43:32 damsanchv LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439405 09/07/2018 01:21:05 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439359 08/07/2018 21:19:37 damsanchv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
397775 21/02/2018 23:27:58 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2556 KB
380798 02/01/2018 14:39:00 damsanchv SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 11512 KB
369994 01/12/2017 15:03:06 damsanchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
363541 21/11/2017 10:57:09 damsanchv DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 6620 KB
363514 21/11/2017 08:54:31 damsanchv DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
363412 21/11/2017 00:16:41 damsanchv GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 6632 KB
333056 10/10/2017 08:41:21 damsanchv ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
332671 09/10/2017 19:44:08 damsanchv PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 31 ms 2700 KB
323566 26/09/2017 23:23:40 damsanchv SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
319883 20/09/2017 09:19:49 damsanchv DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 484 ms 2564 KB
319869 20/09/2017 08:33:02 damsanchv FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
317813 16/09/2017 06:02:42 damsanchv SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317381 15/09/2017 12:56:12 damsanchv CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
317379 15/09/2017 12:51:46 damsanchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
313285 05/09/2017 21:21:25 damsanchv NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3500 KB
313038 05/09/2017 03:26:16 damsanchv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3192 KB
312910 04/09/2017 19:39:39 damsanchv CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 5992 KB
311484 01/09/2017 02:19:06 damsanchv MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 140 ms 8284 KB
294194 11/07/2017 01:47:04 damsanchv QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3812 KB
294187 11/07/2017 00:09:52 damsanchv SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2484 ms 10408 KB
293703 09/07/2017 10:39:48 damsanchv LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
293683 09/07/2017 09:48:41 damsanchv LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 5836 KB
293440 08/07/2017 02:29:24 damsanchv GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 3384 KB
293421 08/07/2017 00:55:36 damsanchv TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 484 ms 15016 KB
293210 07/07/2017 00:14:23 damsanchv DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2008 KB
292967 05/07/2017 23:32:37 damsanchv LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289298 19/06/2017 23:38:12 damsanchv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 17452 KB
289011 19/06/2017 01:09:47 damsanchv TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 796 ms 64296 KB
289009 19/06/2017 00:40:41 damsanchv Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 1836 KB
277248 10/05/2017 20:49:58 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1124 KB
276684 08/05/2017 22:01:50 damsanchv ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
276680 08/05/2017 21:57:22 damsanchv EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 281 ms 3372 KB
276676 08/05/2017 21:52:05 damsanchv TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 3148 KB
276565 08/05/2017 20:35:20 damsanchv QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
275228 02/05/2017 21:06:38 damsanchv SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 17512 KB
264314 28/03/2017 14:17:54 damsanchv CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 3208 KB
264026 27/03/2017 21:14:15 damsanchv QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
264017 27/03/2017 21:09:53 damsanchv LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
263950 27/03/2017 18:34:15 damsanchv PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
250094 19/02/2017 22:38:40 damsanchv MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
246726 13/02/2017 01:40:14 damsanchv PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 125 ms 41972 KB
246007 10/02/2017 21:56:08 damsanchv DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 3052 KB
245990 10/02/2017 21:12:54 damsanchv DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
245989 10/02/2017 21:10:13 damsanchv STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
244479 04/02/2017 09:07:43 damsanchv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 593 ms 4524 KB
243108 25/01/2017 17:29:57 damsanchv QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
242875 24/01/2017 17:21:24 damsanchv TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 46 ms 2548 KB
242830 24/01/2017 13:50:22 damsanchv HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 8616 KB
242791 23/01/2017 20:51:57 damsanchv BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
242332 20/01/2017 21:53:03 damsanchv VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
242207 19/01/2017 18:38:27 damsanchv DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
239476 09/01/2017 21:17:38 damsanchv TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239235 08/01/2017 14:09:41 damsanchv SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
239214 08/01/2017 11:14:45 damsanchv TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
239031 07/01/2017 22:07:30 damsanchv DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12652 KB
238848 06/01/2017 23:55:50 damsanchv VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 2280 KB
238824 06/01/2017 22:48:55 damsanchv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
237478 02/01/2017 16:09:40 damsanchv BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 140 ms 81684 KB
237191 01/01/2017 15:40:03 damsanchv BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
237185 01/01/2017 15:01:11 damsanchv ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
237056 31/12/2016 18:37:09 damsanchv KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1856 KB
237037 31/12/2016 16:25:43 damsanchv NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 406 ms 2492 KB
237000 31/12/2016 14:59:13 damsanchv CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
236994 31/12/2016 14:47:31 damsanchv TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
227981 02/12/2016 10:15:05 damsanchv SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
220459 19/11/2016 16:37:23 damsanchv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 125 ms 5080 KB
189561 07/10/2016 19:48:05 damsanchv OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
189552 07/10/2016 19:44:36 damsanchv DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
184521 29/09/2016 14:20:41 damsanchv CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++ Accepted 62 ms 1768 KB
177480 16/09/2016 12:33:55 damsanchv BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 406 ms 17544 KB
177479 16/09/2016 12:27:55 damsanchv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10924 KB
177477 16/09/2016 12:18:47 damsanchv CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
177383 16/09/2016 05:35:13 damsanchv CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
177380 16/09/2016 00:33:50 damsanchv CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
175612 13/09/2016 20:16:25 damsanchv BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
175611 13/09/2016 20:15:37 damsanchv CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
174578 12/09/2016 21:01:27 damsanchv HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 328 ms 8464 KB
174569 12/09/2016 20:56:39 damsanchv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
174566 12/09/2016 20:53:55 damsanchv TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 1752 KB
173970 11/09/2016 23:49:22 damsanchv MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 796 ms 18368 KB
170951 06/09/2016 20:41:47 damsanchv 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170525 05/09/2016 21:32:43 damsanchv IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 125 ms 2880 KB
170501 05/09/2016 21:11:00 damsanchv SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
170493 05/09/2016 21:02:52 damsanchv SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
170486 05/09/2016 20:53:34 damsanchv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 171 ms 2712 KB
170483 05/09/2016 20:52:27 damsanchv CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2716 KB
169552 03/09/2016 21:30:19 damsanchv MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 562 ms 51204 KB
168808 03/09/2016 19:31:22 damsanchv COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168610 03/09/2016 09:55:40 damsanchv ACM - ACM GNU C++ Accepted 156 ms 2208 KB
168169 02/09/2016 09:33:24 damsanchv HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168167 02/09/2016 09:28:15 damsanchv LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168164 02/09/2016 09:15:57 damsanchv MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 718 ms 3792 KB
168050 01/09/2016 18:19:30 damsanchv LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167630 30/08/2016 21:22:09 damsanchv MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++ Accepted 2453 ms 37352 KB
167625 30/08/2016 21:14:20 damsanchv XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3292 KB
167302 29/08/2016 23:37:20 damsanchv NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 10904 KB
167088 29/08/2016 15:51:22 damsanchv SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 1000 ms 9604 KB
165492 24/08/2016 23:22:58 damsanchv BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
165480 24/08/2016 23:00:28 damsanchv PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 953 ms 64896 KB
165372 24/08/2016 18:01:19 damsanchv HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 156 ms 1784 KB
164976 23/08/2016 21:06:54 damsanchv HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164969 23/08/2016 20:54:33 damsanchv DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164806 23/08/2016 15:19:49 damsanchv NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2476 KB
164737 23/08/2016 14:17:47 damsanchv MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
164488 22/08/2016 20:56:41 damsanchv SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164475 22/08/2016 20:40:23 damsanchv TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164425 22/08/2016 18:58:29 damsanchv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164421 22/08/2016 18:40:46 damsanchv NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 140 ms 1828 KB
164418 22/08/2016 18:23:18 damsanchv LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164239 22/08/2016 00:38:49 damsanchv TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163763 20/08/2016 09:45:25 damsanchv TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
163713 19/08/2016 23:36:17 damsanchv VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 1796 KB
163689 19/08/2016 22:11:53 damsanchv DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 31 ms 1776 KB
163681 19/08/2016 21:45:50 damsanchv EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
163674 19/08/2016 21:13:24 damsanchv DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
162975 17/08/2016 10:44:08 damsanchv NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
162972 17/08/2016 10:33:04 damsanchv CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162907 16/08/2016 23:23:38 damsanchv QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
162742 16/08/2016 16:24:01 damsanchv ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 796 ms 1812 KB
162665 16/08/2016 12:14:11 damsanchv DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162643 16/08/2016 11:03:55 damsanchv ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161888 14/08/2016 10:37:03 damsanchv NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
161673 13/08/2016 15:26:24 damsanchv CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161449 12/08/2016 21:53:51 damsanchv KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161380 12/08/2016 20:29:55 damsanchv GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161313 12/08/2016 16:45:17 damsanchv THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
161310 12/08/2016 16:41:48 damsanchv PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160906 11/08/2016 17:15:53 damsanchv QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160804 11/08/2016 12:28:24 damsanchv 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
160765 11/08/2016 10:58:48 damsanchv OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160661 10/08/2016 23:29:31 damsanchv VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
160653 10/08/2016 23:15:37 damsanchv LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 265 ms 2580 KB
160648 10/08/2016 23:02:20 damsanchv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
160647 10/08/2016 23:01:14 damsanchv MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160529 10/08/2016 19:41:10 damsanchv DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 6760 KB
160523 10/08/2016 19:12:16 damsanchv DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160515 10/08/2016 18:37:16 damsanchv QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
160512 10/08/2016 18:20:14 damsanchv SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
160322 09/08/2016 23:03:14 damsanchv XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 640 ms 1788 KB
159898 08/08/2016 23:57:37 damsanchv CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159887 08/08/2016 23:34:24 damsanchv STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159879 08/08/2016 23:17:12 damsanchv ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
159796 08/08/2016 20:55:07 damsanchv DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 343 ms 2588 KB
159729 08/08/2016 18:59:38 damsanchv WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 46 ms 1816 KB
159712 08/08/2016 18:15:53 damsanchv NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 1109 ms 79808 KB
159686 08/08/2016 17:36:39 damsanchv Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 375 ms 6632 KB
157209 30/07/2016 13:26:29 damsanchv ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
157208 30/07/2016 13:25:33 damsanchv THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157000 29/07/2016 16:55:50 damsanchv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156734 28/07/2016 18:13:17 damsanchv OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155101 26/07/2016 18:13:57 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 218 ms 2572 KB
155100 26/07/2016 18:08:11 damsanchv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2576 KB
154547 24/07/2016 10:11:18 damsanchv ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
154540 24/07/2016 10:06:10 damsanchv KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 140 ms 2044 KB
154534 24/07/2016 10:00:07 damsanchv COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
154524 24/07/2016 09:46:19 damsanchv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154521 24/07/2016 09:39:37 damsanchv XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 109 ms 1784 KB
154515 24/07/2016 09:27:10 damsanchv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1780 KB
153699 20/07/2016 21:59:32 damsanchv TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 484 ms 1752 KB
152318 16/07/2016 16:55:36 damsanchv DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
152315 16/07/2016 16:48:13 damsanchv DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 453 ms 3360 KB
151721 13/07/2016 21:21:57 damsanchv DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
150012 05/07/2016 15:37:38 damsanchv Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
149994 05/07/2016 14:50:07 damsanchv Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1844 KB
147190 22/06/2016 00:58:43 damsanchv NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147175 22/06/2016 00:22:05 damsanchv CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147171 21/06/2016 23:44:29 damsanchv SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
146811 20/06/2016 22:51:49 damsanchv QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
146693 20/06/2016 22:10:27 damsanchv AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
146548 20/06/2016 21:42:17 damsanchv Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 93 ms 1712 KB
145689 20/06/2016 19:07:04 damsanchv CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
143237 12/06/2016 20:05:58 damsanchv DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
143219 12/06/2016 17:47:32 damsanchv SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
130519 11/04/2016 20:03:08 damsanchv CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 1218 ms 27744 KB
130388 10/04/2016 21:11:32 damsanchv NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 2572 KB
130383 10/04/2016 20:25:38 damsanchv HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
130098 08/04/2016 22:29:59 damsanchv FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
130093 08/04/2016 22:19:53 damsanchv KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 125 ms 3332 KB
129294 05/04/2016 08:28:26 damsanchv CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
129270 04/04/2016 23:06:44 damsanchv UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 421 ms 1776 KB
129185 04/04/2016 20:48:15 damsanchv BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 62 ms 1000 KB
129182 04/04/2016 20:47:06 damsanchv BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 78 ms 900 KB
129180 04/04/2016 20:46:38 damsanchv BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
129168 04/04/2016 20:37:11 damsanchv GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
129165 04/04/2016 20:31:59 damsanchv RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 125 ms 1748 KB
129157 04/04/2016 20:24:12 damsanchv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 2536 KB
129155 04/04/2016 20:23:26 damsanchv GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2528 KB
129135 04/04/2016 20:01:15 damsanchv KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128901 03/04/2016 21:10:31 damsanchv SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
128900 03/04/2016 21:10:03 damsanchv SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
128899 03/04/2016 21:08:56 damsanchv SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
128867 03/04/2016 19:58:14 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
128866 03/04/2016 19:57:59 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
128865 03/04/2016 19:57:22 damsanchv MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 109 ms 1752 KB
128580 02/04/2016 00:52:22 damsanchv PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
127624 28/03/2016 20:47:32 damsanchv CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
120059 17/02/2016 19:59:52 damsanchv Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114910 27/01/2016 20:43:14 damsanchv NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
114907 27/01/2016 20:33:53 damsanchv HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
114904 27/01/2016 20:30:48 damsanchv FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
113982 22/01/2016 21:31:24 damsanchv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 156 ms 1796 KB
113219 19/01/2016 22:11:38 damsanchv DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2088 KB
112147 14/01/2016 17:41:59 damsanchv QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
111910 13/01/2016 16:07:32 damsanchv HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
111906 13/01/2016 15:57:46 damsanchv HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
111840 13/01/2016 13:28:35 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
111740 12/01/2016 21:03:53 damsanchv DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111636 11/01/2016 21:38:30 damsanchv SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
107424 22/12/2015 21:25:25 damsanchv CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1884 KB
107415 22/12/2015 20:44:40 damsanchv TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
107300 21/12/2015 21:14:57 damsanchv CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1828 KB
106243 15/12/2015 21:24:03 damsanchv CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
106217 15/12/2015 19:52:18 damsanchv FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
106192 15/12/2015 18:12:06 damsanchv TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
106179 15/12/2015 15:49:12 damsanchv LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106165 15/12/2015 15:21:36 damsanchv QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
106101 14/12/2015 21:58:01 damsanchv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106056 14/12/2015 20:14:13 damsanchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105575 11/12/2015 19:38:51 damsanchv TT - TIENTE GNU C++ Accepted 156 ms 2012 KB
105200 10/12/2015 16:37:55 damsanchv DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105156 10/12/2015 15:39:45 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
105120 10/12/2015 14:40:18 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
104882 09/12/2015 19:13:43 damsanchv BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
100200 30/11/2015 20:31:45 damsanchv VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
100197 30/11/2015 20:25:19 damsanchv TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 62 ms 4912 KB
98887 25/11/2015 21:44:34 damsanchv AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
98873 25/11/2015 21:14:56 damsanchv ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98180 23/11/2015 21:07:21 damsanchv BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
98179 23/11/2015 21:04:11 damsanchv STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
98177 23/11/2015 21:01:46 damsanchv TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
91538 12/11/2015 15:18:33 damsanchv HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
88725 06/11/2015 19:40:36 damsanchv TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
88723 06/11/2015 19:38:34 damsanchv ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1788 KB
85953 30/10/2015 21:27:07 damsanchv PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85541 29/10/2015 22:16:44 damsanchv RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
85539 29/10/2015 22:15:50 damsanchv TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1906 ms 1804 KB
84209 27/10/2015 20:30:02 damsanchv SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
84201 27/10/2015 20:23:56 damsanchv APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 752 KB
83669 26/10/2015 21:58:23 damsanchv MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
83623 26/10/2015 21:29:16 damsanchv BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
83411 26/10/2015 19:14:01 damsanchv DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
82387 23/10/2015 21:44:01 damsanchv MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
80680 19/10/2015 23:15:25 damsanchv CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
79894 18/10/2015 11:02:44 damsanchv NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
71056 01/10/2015 20:36:24 damsanchv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 5748 KB
71046 01/10/2015 20:16:37 damsanchv FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2044 KB
71042 01/10/2015 20:12:09 damsanchv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2612 KB
70640 01/10/2015 14:23:01 damsanchv DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
69809 29/09/2015 21:15:50 damsanchv BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
69452 28/09/2015 22:39:48 damsanchv NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
69396 28/09/2015 21:01:06 damsanchv TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
68874 27/09/2015 14:18:23 damsanchv KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
68864 27/09/2015 14:02:38 damsanchv BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
68841 27/09/2015 11:25:45 damsanchv PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
68840 27/09/2015 11:25:05 damsanchv PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
68817 27/09/2015 10:44:41 damsanchv DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
67644 24/09/2015 21:31:47 damsanchv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
67642 24/09/2015 21:26:13 damsanchv BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
67634 24/09/2015 20:54:45 damsanchv KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
67489 24/09/2015 16:29:48 damsanchv LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66851 23/09/2015 21:40:54 damsanchv PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
66787 23/09/2015 20:18:30 damsanchv SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
66386 22/09/2015 21:41:17 damsanchv DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
66377 22/09/2015 21:25:48 damsanchv TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
66368 22/09/2015 21:09:11 damsanchv DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
65365 20/09/2015 10:25:31 damsanchv NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
65180 19/09/2015 18:04:31 damsanchv USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
64956 18/09/2015 21:45:21 damsanchv TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
64426 17/09/2015 18:08:53 damsanchv GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
64250 17/09/2015 11:24:43 damsanchv FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
64249 17/09/2015 11:18:43 damsanchv VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
64242 17/09/2015 10:43:07 damsanchv TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64241 17/09/2015 10:41:03 damsanchv HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
64237 17/09/2015 10:35:44 damsanchv SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
64236 17/09/2015 10:34:39 damsanchv USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
64225 17/09/2015 10:13:51 damsanchv LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
64214 17/09/2015 09:50:50 damsanchv GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
64194 17/09/2015 09:03:22 damsanchv NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
64179 17/09/2015 08:31:39 damsanchv BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
64138 16/09/2015 23:40:51 damsanchv GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
64137 16/09/2015 23:30:34 damsanchv HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 848 KB
64129 16/09/2015 23:11:30 damsanchv TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
64072 16/09/2015 21:08:37 damsanchv USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
63097 13/09/2015 17:55:07 damsanchv HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 780 KB
Back to Top