Các bài giải được của darkkcyan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
297033 19/07/2017 21:51:01 darkkcyan LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
293841 09/07/2017 22:16:28 darkkcyan RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 734 ms 105676 KB
291085 26/06/2017 21:33:25 darkkcyan TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++ Accepted 46 ms 3288 KB
290747 25/06/2017 15:20:08 darkkcyan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 546 ms 28856 KB
286163 08/06/2017 16:42:37 darkkcyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 10292 KB
286142 08/06/2017 16:21:23 darkkcyan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 968 ms 18036 KB
284095 29/05/2017 23:53:28 darkkcyan BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 359 ms 2852 KB
250972 22/02/2017 01:11:37 darkkcyan WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 406 ms 91020 KB
249750 19/02/2017 20:59:17 darkkcyan SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 187 ms 3352 KB
249683 19/02/2017 20:46:17 darkkcyan BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 281 ms 95508 KB
249460 19/02/2017 20:06:50 darkkcyan DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 171 ms 6468 KB
249357 19/02/2017 19:44:39 darkkcyan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 3652 KB
249328 19/02/2017 19:40:00 darkkcyan MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
185879 01/10/2016 14:18:03 darkkcyan CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 234 ms 14672 KB
Back to Top