Các bài giải được của dasea
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
769194 02/07/2020 17:28:48 dasea CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
768131 29/06/2020 17:45:39 dasea NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
768123 29/06/2020 17:32:09 dasea USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
767580 27/06/2020 21:46:07 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
518749 24/11/2018 14:02:25 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518746 24/11/2018 13:58:47 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
438415 04/07/2018 16:36:04 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
437535 29/06/2018 23:22:36 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
437527 29/06/2018 23:05:48 dasea GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
437192 28/06/2018 10:12:45 dasea TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
326078 30/09/2017 14:56:15 dasea PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 109 ms 3976 KB
326060 30/09/2017 14:34:12 dasea PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
324237 28/09/2017 10:47:49 dasea DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
324232 28/09/2017 10:42:57 dasea VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 3020 KB
322654 25/09/2017 19:03:06 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3168 KB
322653 25/09/2017 19:02:22 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3168 KB
322549 25/09/2017 10:35:04 dasea QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 812 ms 3164 KB
322533 25/09/2017 09:00:57 dasea DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 46 ms 3072 KB
322286 24/09/2017 17:54:47 dasea CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
321573 23/09/2017 15:44:23 dasea DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10820 KB
319254 19/09/2017 07:17:30 dasea TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
319249 19/09/2017 07:08:50 dasea DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
318948 18/09/2017 15:02:55 dasea SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
316130 12/09/2017 20:20:18 dasea MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 250 ms 10012 KB
312829 04/09/2017 15:47:19 dasea LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
312821 04/09/2017 15:30:11 dasea SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
312816 04/09/2017 15:09:23 dasea DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
310002 28/08/2017 14:27:02 dasea NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
309972 28/08/2017 14:10:03 dasea NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3180 KB
305340 16/08/2017 08:55:08 dasea TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
303708 12/08/2017 08:18:37 dasea SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
303704 12/08/2017 08:09:30 dasea HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
301195 05/08/2017 08:43:07 dasea CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 187 ms 2976 KB
300796 03/08/2017 12:57:57 dasea BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 3208 KB
300795 03/08/2017 12:44:30 dasea ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 234 ms 3104 KB
300667 02/08/2017 20:46:23 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 187 ms 7284 KB
298633 25/07/2017 13:48:44 dasea TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
298570 25/07/2017 07:34:56 dasea NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3384 KB
297728 21/07/2017 22:34:51 dasea HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
296752 19/07/2017 10:13:52 dasea VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 3756 KB
296504 18/07/2017 16:58:40 dasea BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 593 ms 3028 KB
296198 17/07/2017 12:36:03 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 2040 KB
296197 17/07/2017 12:35:42 dasea Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 2476 KB
295900 16/07/2017 11:42:35 dasea CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
295166 13/07/2017 22:18:50 dasea DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
294406 11/07/2017 18:04:54 dasea UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 406 ms 2744 KB
294400 11/07/2017 17:41:00 dasea DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
294398 11/07/2017 17:28:09 dasea BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1316 KB
294393 11/07/2017 17:19:56 dasea CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
294155 10/07/2017 22:24:55 dasea XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
294025 10/07/2017 15:26:33 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 6048 KB
293997 10/07/2017 14:28:36 dasea DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 7000 KB
293972 10/07/2017 11:59:18 dasea DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
293915 10/07/2017 08:43:06 dasea COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
293902 10/07/2017 08:21:54 dasea DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293887 10/07/2017 07:30:16 dasea MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 265 ms 18584 KB
293832 09/07/2017 22:03:31 dasea LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
293823 09/07/2017 21:38:28 dasea BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1260 KB
293820 09/07/2017 21:28:33 dasea CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
293777 09/07/2017 17:25:18 dasea DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2976 KB
293773 09/07/2017 17:21:08 dasea DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
293765 09/07/2017 16:24:09 dasea GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
293760 09/07/2017 16:11:08 dasea KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
293757 09/07/2017 15:50:54 dasea AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
293733 09/07/2017 14:02:49 dasea TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 250 ms 2820 KB
293731 09/07/2017 13:47:13 dasea NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2876 KB
293726 09/07/2017 13:30:27 dasea FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
293725 09/07/2017 13:23:55 dasea PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
293723 09/07/2017 13:20:14 dasea KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293719 09/07/2017 13:11:56 dasea PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293718 09/07/2017 13:03:55 dasea LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
293716 09/07/2017 13:01:36 dasea Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
293714 09/07/2017 12:52:21 dasea NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
293712 09/07/2017 12:49:06 dasea TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
293710 09/07/2017 12:41:30 dasea PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
293706 09/07/2017 12:13:48 dasea MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
293700 09/07/2017 10:31:27 dasea RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
293609 08/07/2017 21:35:43 dasea Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3188 KB
293606 08/07/2017 21:26:42 dasea DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2980 KB
293604 08/07/2017 21:18:23 dasea NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
293533 08/07/2017 13:28:29 dasea HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2992 KB
293530 08/07/2017 13:19:03 dasea HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
293529 08/07/2017 13:15:22 dasea COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
293527 08/07/2017 13:11:56 dasea BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293526 08/07/2017 13:08:51 dasea DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
293525 08/07/2017 13:05:24 dasea MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 0 ms 1516 KB
293524 08/07/2017 12:59:15 dasea USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
293522 08/07/2017 12:53:51 dasea DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
293521 08/07/2017 12:52:03 dasea DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
293516 08/07/2017 12:45:04 dasea PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
293515 08/07/2017 12:42:19 dasea BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
293514 08/07/2017 12:40:02 dasea MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
293513 08/07/2017 12:37:15 dasea GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
293510 08/07/2017 12:30:03 dasea KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
293505 08/07/2017 12:14:16 dasea GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
293503 08/07/2017 12:06:52 dasea BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
293502 08/07/2017 12:03:06 dasea SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
293500 08/07/2017 11:45:53 dasea TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
293499 08/07/2017 11:43:37 dasea HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
293497 08/07/2017 11:38:34 dasea VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
293408 07/07/2017 22:49:43 dasea GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
293406 07/07/2017 22:47:21 dasea FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
293403 07/07/2017 22:44:50 dasea NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
293400 07/07/2017 22:40:47 dasea USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
293399 07/07/2017 22:38:48 dasea TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
293398 07/07/2017 22:36:51 dasea HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
Back to Top