Các bài giải được của doituyentin
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
889382 16/03/2021 21:58:26 doituyentin NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
886604 12/03/2021 21:43:06 doituyentin NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
885070 10/03/2021 21:44:45 doituyentin Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3700 KB
848124 17/12/2020 15:23:21 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 203 ms 7784 KB
816114 21/10/2020 07:50:21 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 234 ms 8036 KB
797734 19/09/2020 10:18:28 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 31 ms 4516 KB
673480 13/11/2019 23:35:49 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2140 ms 4632 KB
673479 13/11/2019 23:35:28 doituyentin VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 2078 ms 4632 KB
613167 29/07/2019 15:16:50 doituyentin THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
613164 29/07/2019 15:02:33 doituyentin DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
568990 03/04/2019 22:20:29 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6828 KB
568987 03/04/2019 22:18:36 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 546 ms 6828 KB
568986 03/04/2019 22:17:21 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6828 KB
568982 03/04/2019 22:14:44 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6812 KB
568981 03/04/2019 22:13:31 doituyentin SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6812 KB
567036 29/03/2019 21:18:09 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 203 ms 7072 KB
551363 25/02/2019 20:12:06 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 562 ms 23816 KB
525516 08/12/2018 20:49:28 doituyentin NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 109 ms 2548 KB
517317 22/11/2018 07:43:00 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 171 ms 2928 KB
517313 22/11/2018 07:41:46 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 734 ms 2252 KB
517312 22/11/2018 07:40:36 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 843 ms 2252 KB
517308 22/11/2018 07:39:19 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 937 ms 2244 KB
517306 22/11/2018 07:37:47 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 2244 KB
517302 22/11/2018 07:34:45 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 156 ms 2924 KB
517297 22/11/2018 07:32:53 doituyentin QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 2244 KB
441128 14/07/2018 19:40:50 doituyentin NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
402141 09/03/2018 15:57:37 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
402139 09/03/2018 15:52:17 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
402088 09/03/2018 14:59:56 doituyentin BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
401980 09/03/2018 08:38:28 doituyentin TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
401978 09/03/2018 08:35:01 doituyentin HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401974 09/03/2018 08:21:05 doituyentin VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
401840 08/03/2018 15:37:13 doituyentin CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
401837 08/03/2018 15:32:03 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3552 KB
401814 08/03/2018 14:45:03 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 0 ms 1280 KB
401809 08/03/2018 14:38:28 doituyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2968 KB
401771 08/03/2018 10:25:49 doituyentin BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
401026 05/03/2018 15:35:56 doituyentin SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
399424 28/02/2018 18:28:07 doituyentin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
399421 28/02/2018 18:05:01 doituyentin BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2948 KB
399420 28/02/2018 18:02:34 doituyentin COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
399417 28/02/2018 17:54:34 doituyentin NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
398438 24/02/2018 15:36:33 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
398432 24/02/2018 15:17:09 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
397917 22/02/2018 14:49:26 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
397891 22/02/2018 14:32:22 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3440 KB
397856 22/02/2018 10:46:27 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 78 ms 3448 KB
397644 21/02/2018 17:24:05 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3428 KB
393838 02/02/2018 21:50:34 doituyentin Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
384353 11/01/2018 10:13:35 doituyentin BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384334 11/01/2018 09:48:38 doituyentin VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
380410 01/01/2018 18:04:31 doituyentin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2792 KB
378593 28/12/2017 15:04:49 doituyentin FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 2492 KB
378591 28/12/2017 15:02:11 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
260979 20/03/2017 08:06:29 doituyentin SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1437 ms 18412 KB
260976 20/03/2017 08:01:11 doituyentin SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
260359 18/03/2017 16:07:11 doituyentin HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260358 18/03/2017 16:06:39 doituyentin OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1644 KB
260357 18/03/2017 16:06:13 doituyentin DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 78 ms 4204 KB
260355 18/03/2017 16:05:46 doituyentin HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 93 ms 3560 KB
260354 18/03/2017 16:05:11 doituyentin KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
260353 18/03/2017 16:04:47 doituyentin KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 78 ms 3024 KB
260352 18/03/2017 16:04:28 doituyentin XOR2 - Phép XOR 2 Free Pascal Accepted 250 ms 3568 KB
260351 18/03/2017 16:04:08 doituyentin XOR3 - Phép XOR 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
260350 18/03/2017 16:03:43 doituyentin USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 156 ms 2944 KB
260349 18/03/2017 16:03:17 doituyentin CANDY - Kẹo ba màu Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
260237 18/03/2017 10:00:13 doituyentin VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260236 18/03/2017 10:00:02 doituyentin ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 3020 KB
260235 18/03/2017 09:59:46 doituyentin TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260234 18/03/2017 09:59:41 doituyentin XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
260233 18/03/2017 09:59:22 doituyentin SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260232 18/03/2017 09:59:18 doituyentin APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
260231 18/03/2017 09:59:07 doituyentin AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
260230 18/03/2017 09:58:55 doituyentin BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 93 ms 992 KB
260229 18/03/2017 09:58:32 doituyentin PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
260228 18/03/2017 09:58:27 doituyentin LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
260227 18/03/2017 09:58:15 doituyentin CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260226 18/03/2017 09:58:12 doituyentin TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
260225 18/03/2017 09:57:52 doituyentin CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
260224 18/03/2017 09:57:43 doituyentin QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
260223 18/03/2017 09:57:35 doituyentin CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
260221 18/03/2017 09:57:18 doituyentin TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 156 ms 4836 KB
260220 18/03/2017 09:57:06 doituyentin FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 93 ms 2900 KB
260219 18/03/2017 09:56:55 doituyentin TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260218 18/03/2017 09:56:32 doituyentin TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1200 KB
260217 18/03/2017 09:56:27 doituyentin BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
260216 18/03/2017 09:56:15 doituyentin CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
260215 18/03/2017 09:56:12 doituyentin UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 250 ms 3392 KB
260213 18/03/2017 09:55:42 doituyentin GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
260212 18/03/2017 09:55:35 doituyentin TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
260210 18/03/2017 09:55:19 doituyentin HCN - Hình chữ nhật (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
260209 18/03/2017 09:55:17 doituyentin WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
260208 18/03/2017 09:55:06 doituyentin SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260207 18/03/2017 09:54:54 doituyentin DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 3324 KB
260206 18/03/2017 09:54:31 doituyentin DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 203 ms 3212 KB
260205 18/03/2017 09:54:26 doituyentin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
260204 18/03/2017 09:54:14 doituyentin SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
260203 18/03/2017 09:54:12 doituyentin BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
260202 18/03/2017 09:53:51 doituyentin NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
260201 18/03/2017 09:53:42 doituyentin HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 640 ms 41664 KB
260200 18/03/2017 09:53:30 doituyentin BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
260199 18/03/2017 09:53:17 doituyentin DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
260198 18/03/2017 09:53:17 doituyentin SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260197 18/03/2017 09:53:05 doituyentin CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
260196 18/03/2017 09:52:54 doituyentin MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 531 ms 3980 KB
260195 18/03/2017 09:52:31 doituyentin QHDCB - Quy hoạch động GNU C++ Accepted 218 ms 30692 KB
260194 18/03/2017 09:52:26 doituyentin NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
260193 18/03/2017 09:52:13 doituyentin LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
260191 18/03/2017 09:51:51 doituyentin FOOL - Cá tháng tư Free Pascal Accepted 0 ms 3764 KB
260190 18/03/2017 09:51:41 doituyentin NOEL - Cây thông Noel Python 3 Accepted 46 ms 6240 KB
260187 18/03/2017 09:51:16 doituyentin GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260186 18/03/2017 09:51:04 doituyentin CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 140 ms 9236 KB
260185 18/03/2017 09:50:54 doituyentin MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
260184 18/03/2017 09:50:29 doituyentin NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
260183 18/03/2017 09:50:23 doituyentin TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260182 18/03/2017 09:50:11 doituyentin DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
260181 18/03/2017 09:49:54 doituyentin COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
260180 18/03/2017 09:49:50 doituyentin ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 250 ms 2988 KB
260179 18/03/2017 09:49:36 doituyentin PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 156 ms 10008 KB
260178 18/03/2017 09:49:28 doituyentin ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
260176 18/03/2017 09:49:15 doituyentin SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 109 ms 2540 KB
260175 18/03/2017 09:49:04 doituyentin BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 609 ms 12128 KB
260174 18/03/2017 09:48:54 doituyentin QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
260173 18/03/2017 09:48:28 doituyentin FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 453 ms 2780 KB
260172 18/03/2017 09:48:23 doituyentin DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
260171 18/03/2017 09:48:11 doituyentin KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 796 ms 2508 KB
260170 18/03/2017 09:47:53 doituyentin PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 0 ms 1340 KB
260169 18/03/2017 09:47:50 doituyentin SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 125 ms 3272 KB
260168 18/03/2017 09:47:35 doituyentin FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
260167 18/03/2017 09:47:28 doituyentin FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
260165 18/03/2017 09:47:17 doituyentin LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2772 KB
260164 18/03/2017 09:47:14 doituyentin LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
260162 18/03/2017 09:46:53 doituyentin VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
260161 18/03/2017 09:46:27 doituyentin NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2996 KB
260160 18/03/2017 09:46:22 doituyentin MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
260159 18/03/2017 09:46:10 doituyentin SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
260158 18/03/2017 09:45:53 doituyentin MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
260157 18/03/2017 09:45:49 doituyentin QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
260156 18/03/2017 09:45:34 doituyentin RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3168 KB
260155 18/03/2017 09:45:22 doituyentin TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 375 ms 28832 KB
260154 18/03/2017 09:45:16 doituyentin XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 468 ms 6424 KB
260153 18/03/2017 09:45:13 doituyentin GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
260152 18/03/2017 09:45:04 doituyentin DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 93 ms 17112 KB
260151 18/03/2017 09:44:53 doituyentin QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260150 18/03/2017 09:44:24 doituyentin CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
260149 18/03/2017 09:44:10 doituyentin HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260148 18/03/2017 09:44:04 doituyentin ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 2772 KB
260147 18/03/2017 09:43:52 doituyentin RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 4104 KB
260146 18/03/2017 09:43:49 doituyentin HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
260145 18/03/2017 09:43:34 doituyentin CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
260144 18/03/2017 09:43:16 doituyentin HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
260143 18/03/2017 09:43:04 doituyentin CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
260142 18/03/2017 09:42:38 doituyentin LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
260141 18/03/2017 09:42:15 doituyentin KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 218 ms 12696 KB
260140 18/03/2017 09:41:45 doituyentin NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3332 KB
260139 18/03/2017 09:41:35 doituyentin CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 156 ms 2536 KB
260138 18/03/2017 09:41:34 doituyentin DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 187 ms 3756 KB
260136 18/03/2017 09:41:23 doituyentin TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
260134 18/03/2017 09:41:14 doituyentin DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
260133 18/03/2017 09:40:52 doituyentin BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++ Accepted 484 ms 3404 KB
260132 18/03/2017 09:40:38 doituyentin SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
260131 18/03/2017 09:40:21 doituyentin BONE - Bỏng nếp GNU C++ Accepted 62 ms 1928 KB
260129 18/03/2017 09:39:23 doituyentin CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 234 ms 10812 KB
260127 18/03/2017 09:39:02 doituyentin HOANVI - Hoán Vị GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
260126 18/03/2017 09:38:57 doituyentin ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
260125 18/03/2017 09:38:46 doituyentin DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
260124 18/03/2017 09:38:27 doituyentin SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
260123 18/03/2017 09:38:19 doituyentin GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2488 KB
260122 18/03/2017 09:37:59 doituyentin THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
260120 18/03/2017 09:37:26 doituyentin ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260117 18/03/2017 09:37:23 doituyentin TABGAME - Trò chơi với bảng số Free Pascal Accepted 0 ms 2780 KB
260116 18/03/2017 09:36:59 doituyentin TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 171 ms 17916 KB
260115 18/03/2017 09:36:52 doituyentin LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 421 ms 3652 KB
260114 18/03/2017 09:36:52 doituyentin OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
260113 18/03/2017 09:36:43 doituyentin NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
260112 18/03/2017 09:36:43 doituyentin BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
260111 18/03/2017 09:36:24 doituyentin HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
260110 18/03/2017 09:36:07 doituyentin INTSLE - Giải hệ GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
260108 18/03/2017 09:35:14 doituyentin BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 453 ms 2792 KB
260107 18/03/2017 09:35:10 doituyentin BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 515 ms 2780 KB
260106 18/03/2017 09:34:53 doituyentin KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
260105 18/03/2017 09:34:47 doituyentin TROSUA - Trộm sữa GNU C++ Accepted 78 ms 1920 KB
260104 18/03/2017 09:34:36 doituyentin ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
260103 18/03/2017 09:34:31 doituyentin DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
260102 18/03/2017 09:34:10 doituyentin DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260100 18/03/2017 09:34:00 doituyentin QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 7692 KB
260099 18/03/2017 09:33:44 doituyentin DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
260098 18/03/2017 09:33:34 doituyentin PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3432 KB
260097 18/03/2017 09:33:27 doituyentin TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
260096 18/03/2017 09:33:11 doituyentin RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
260095 18/03/2017 09:33:10 doituyentin DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 265 ms 2588 KB
260094 18/03/2017 09:32:53 doituyentin FSTR - Tính hàm GNU C++ Accepted 78 ms 2532 KB
260093 18/03/2017 09:32:47 doituyentin HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
260092 18/03/2017 09:32:36 doituyentin DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
260091 18/03/2017 09:32:30 doituyentin CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
260090 18/03/2017 09:32:09 doituyentin CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
260089 18/03/2017 09:32:00 doituyentin KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
260087 18/03/2017 09:31:44 doituyentin KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
260086 18/03/2017 09:31:34 doituyentin LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
260085 18/03/2017 09:31:26 doituyentin SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
260084 18/03/2017 09:31:11 doituyentin BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
260083 18/03/2017 09:31:09 doituyentin TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
260082 18/03/2017 09:30:53 doituyentin ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260081 18/03/2017 09:30:46 doituyentin XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 187 ms 3356 KB
260080 18/03/2017 09:30:36 doituyentin DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
260079 18/03/2017 09:30:11 doituyentin DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
260078 18/03/2017 09:29:56 doituyentin CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 265 ms 2780 KB
260077 18/03/2017 09:29:52 doituyentin MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 62 ms 3324 KB
260076 18/03/2017 09:29:43 doituyentin TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 437 ms 18252 KB
260074 18/03/2017 09:28:11 doituyentin CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
260072 18/03/2017 09:26:13 doituyentin DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 625 ms 1896 KB
260070 18/03/2017 09:25:46 doituyentin GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
260069 18/03/2017 09:25:26 doituyentin SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
260068 18/03/2017 09:25:07 doituyentin SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
260067 18/03/2017 09:25:06 doituyentin MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
260066 18/03/2017 09:24:45 doituyentin LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260065 18/03/2017 09:24:28 doituyentin ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
260064 18/03/2017 09:24:13 doituyentin CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
260063 18/03/2017 09:24:01 doituyentin MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260062 18/03/2017 09:23:57 doituyentin TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 1920 KB
260061 18/03/2017 09:23:20 doituyentin LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
260060 18/03/2017 09:22:56 doituyentin PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
260059 18/03/2017 09:22:38 doituyentin BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
260058 18/03/2017 09:22:29 doituyentin Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
260056 18/03/2017 09:22:10 doituyentin VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 1320 KB
260055 18/03/2017 09:21:38 doituyentin STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 78 ms 2172 KB
260054 18/03/2017 09:21:38 doituyentin SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 140 ms 6832 KB
260053 18/03/2017 09:21:10 doituyentin VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
260052 18/03/2017 09:21:05 doituyentin OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
260050 18/03/2017 09:20:53 doituyentin COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260049 18/03/2017 09:20:36 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
260048 18/03/2017 09:20:34 doituyentin PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
260047 18/03/2017 09:20:23 doituyentin MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
260046 18/03/2017 09:20:16 doituyentin PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 808 KB
260045 18/03/2017 09:20:08 doituyentin SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++ Accepted 437 ms 10876 KB
260044 18/03/2017 09:20:01 doituyentin USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
260043 18/03/2017 09:19:38 doituyentin DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260042 18/03/2017 09:19:37 doituyentin GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 8604 KB
260041 18/03/2017 09:19:09 doituyentin CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 0 ms 2836 KB
260040 18/03/2017 09:18:47 doituyentin GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260039 18/03/2017 09:18:34 doituyentin HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 2750 ms 420812 KB
260038 18/03/2017 09:18:31 doituyentin PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
260037 18/03/2017 09:18:30 doituyentin PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
260036 18/03/2017 09:18:22 doituyentin DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
260035 18/03/2017 09:18:15 doituyentin MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 3492 KB
260034 18/03/2017 09:18:08 doituyentin DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 8084 KB
260033 18/03/2017 09:18:01 doituyentin PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3804 KB
260032 18/03/2017 09:17:38 doituyentin EULER - Tính hàm GNU C++ Accepted 296 ms 80640 KB
260031 18/03/2017 09:17:37 doituyentin DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
260029 18/03/2017 09:17:09 doituyentin KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
260028 18/03/2017 09:16:47 doituyentin GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
260026 18/03/2017 09:16:26 doituyentin BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
260025 18/03/2017 09:16:22 doituyentin PLP - Palindrome GNU C++ Accepted 109 ms 74592 KB
260024 18/03/2017 09:16:03 doituyentin BUBGAME - Bubbies Game GNU C++ Accepted 312 ms 8064 KB
260023 18/03/2017 09:15:47 doituyentin ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 968 ms 43124 KB
260022 18/03/2017 09:15:04 doituyentin HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
260021 18/03/2017 09:14:43 doituyentin GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
260020 18/03/2017 09:14:15 doituyentin USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
260019 18/03/2017 09:12:35 doituyentin MEETING - Lễ Meeting GNU C++ Accepted 46 ms 2540 KB
260018 18/03/2017 09:12:08 doituyentin STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 17720 KB
260017 18/03/2017 09:11:00 doituyentin BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 62 ms 2968 KB
260016 18/03/2017 09:10:11 doituyentin CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 2980 KB
260015 18/03/2017 09:09:57 doituyentin HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
260014 18/03/2017 09:09:40 doituyentin ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
260013 18/03/2017 09:09:39 doituyentin ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
260012 18/03/2017 09:09:22 doituyentin SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++ Accepted 15 ms 4936 KB
260011 18/03/2017 09:09:04 doituyentin KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 968 ms 2972 KB
260010 18/03/2017 09:08:45 doituyentin CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 171 ms 2996 KB
260009 18/03/2017 09:08:44 doituyentin DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 156 ms 3180 KB
260008 18/03/2017 09:08:24 doituyentin DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 171 ms 3168 KB
260007 18/03/2017 09:08:01 doituyentin NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 406 ms 3440 KB
260006 18/03/2017 09:07:44 doituyentin ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
260004 18/03/2017 09:07:28 doituyentin TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 2912 KB
260002 18/03/2017 09:07:12 doituyentin DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
260001 18/03/2017 09:06:55 doituyentin STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
260000 18/03/2017 09:06:37 doituyentin FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 62 ms 1164 KB
259999 18/03/2017 09:06:21 doituyentin HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
259998 18/03/2017 09:06:03 doituyentin HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
259997 18/03/2017 09:05:49 doituyentin PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
259996 18/03/2017 09:05:33 doituyentin VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259995 18/03/2017 09:05:18 doituyentin POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 2052 KB
259994 18/03/2017 09:04:58 doituyentin QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 296 ms 18176 KB
259993 18/03/2017 08:56:51 doituyentin QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
259992 18/03/2017 08:56:26 doituyentin NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++ Accepted 734 ms 5840 KB
259991 18/03/2017 08:56:11 doituyentin SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
259989 18/03/2017 08:54:08 doituyentin CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
259988 18/03/2017 08:53:40 doituyentin MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3556 KB
259987 18/03/2017 08:53:10 doituyentin COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
259980 18/03/2017 08:46:29 doituyentin ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
259979 18/03/2017 08:45:53 doituyentin TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
259978 18/03/2017 08:45:49 doituyentin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
259977 18/03/2017 08:45:44 doituyentin PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
259976 18/03/2017 08:45:31 doituyentin TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
259975 18/03/2017 08:45:24 doituyentin NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
259973 18/03/2017 08:45:11 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 515 ms 2684 KB
259972 18/03/2017 08:45:09 doituyentin TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
259971 18/03/2017 08:44:45 doituyentin HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1912 KB
259970 18/03/2017 08:44:33 doituyentin DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 1876 KB
259969 18/03/2017 08:44:23 doituyentin ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 171 ms 3880 KB
259968 18/03/2017 08:44:01 doituyentin AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 125 ms 2660 KB
259967 18/03/2017 08:43:41 doituyentin LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 296 ms 5720 KB
259965 18/03/2017 08:43:38 doituyentin CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
259964 18/03/2017 08:43:20 doituyentin ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++ Accepted 656 ms 11220 KB
259963 18/03/2017 08:43:08 doituyentin Gian - An GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
259962 18/03/2017 08:42:38 doituyentin TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259961 18/03/2017 08:42:19 doituyentin BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 390 ms 6948 KB
259960 18/03/2017 08:41:32 doituyentin TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 203 ms 18192 KB
259957 18/03/2017 08:41:10 doituyentin SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
259956 18/03/2017 08:41:06 doituyentin DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 3512 KB
259954 18/03/2017 08:39:46 doituyentin DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
259952 18/03/2017 08:39:24 doituyentin RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
259951 18/03/2017 08:39:14 doituyentin PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 808 KB
259949 18/03/2017 08:38:11 doituyentin DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 250 ms 3168 KB
259948 18/03/2017 08:37:55 doituyentin LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
259947 18/03/2017 08:37:45 doituyentin BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
259946 18/03/2017 08:37:31 doituyentin PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 453 ms 2776 KB
259945 18/03/2017 08:37:22 doituyentin DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 500 ms 2572 KB
259944 18/03/2017 08:36:45 doituyentin SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1312 ms 11364 KB
259943 18/03/2017 08:36:15 doituyentin VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 234 ms 12076 KB
259942 18/03/2017 08:35:50 doituyentin DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
259941 18/03/2017 08:35:16 doituyentin RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 687 ms 105068 KB
259940 18/03/2017 08:34:26 doituyentin DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3400 KB
259939 18/03/2017 08:33:25 doituyentin MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
259938 18/03/2017 08:33:24 doituyentin SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
259937 18/03/2017 08:33:07 doituyentin SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
259936 18/03/2017 08:32:56 doituyentin FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2896 KB
259934 18/03/2017 08:32:35 doituyentin SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
259933 18/03/2017 08:31:54 doituyentin MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
259931 18/03/2017 08:31:06 doituyentin EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259930 18/03/2017 08:30:47 doituyentin KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
259929 18/03/2017 08:30:39 doituyentin HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
259928 18/03/2017 08:30:15 doituyentin CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
259927 18/03/2017 08:30:04 doituyentin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
259926 18/03/2017 08:30:00 doituyentin EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 296 ms 23884 KB
259925 18/03/2017 08:29:48 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
259924 18/03/2017 08:29:16 doituyentin COBAN - Một bài tập mức cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
259922 18/03/2017 08:29:08 doituyentin COUNT - COUNT Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
259921 18/03/2017 08:28:49 doituyentin CLASSY - Giai cấp GNU C++ Accepted 171 ms 2592 KB
259920 18/03/2017 08:28:41 doituyentin CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
259919 18/03/2017 08:28:16 doituyentin TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 281 ms 31804 KB
259918 18/03/2017 08:28:13 doituyentin WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 296 ms 3892 KB
259917 18/03/2017 08:28:03 doituyentin HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 2836 KB
259916 18/03/2017 08:27:53 doituyentin MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 1453 ms 100004 KB
259913 18/03/2017 08:26:34 doituyentin NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 375 ms 100644 KB
259912 18/03/2017 08:26:24 doituyentin RECT - Hình chữ nhật GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
259911 18/03/2017 08:25:28 doituyentin NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
259910 18/03/2017 08:24:48 doituyentin STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1343 ms 2688 KB
259908 18/03/2017 08:24:17 doituyentin EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++ Accepted 156 ms 18332 KB
259907 18/03/2017 08:23:48 doituyentin 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
259906 18/03/2017 08:23:25 doituyentin LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259905 18/03/2017 08:23:10 doituyentin HMD02 - Cây phả hệ GNU C++ Accepted 578 ms 16264 KB
259903 18/03/2017 08:23:01 doituyentin BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1264 KB
259902 18/03/2017 08:22:10 doituyentin DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259900 18/03/2017 08:21:55 doituyentin LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++ Accepted 15 ms 2080 KB
259899 18/03/2017 08:21:14 doituyentin TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1140 ms 1892 KB
259898 18/03/2017 08:21:13 doituyentin HMD03 - Công ti vận tải GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
259897 18/03/2017 08:20:49 doituyentin DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
259894 18/03/2017 08:20:24 doituyentin BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259893 18/03/2017 08:20:22 doituyentin DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259892 18/03/2017 08:20:19 doituyentin NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 1015 ms 23040 KB
259891 18/03/2017 08:19:47 doituyentin WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 828 ms 59552 KB
259889 18/03/2017 08:19:37 doituyentin WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++ Accepted 937 ms 59552 KB
259888 18/03/2017 08:19:17 doituyentin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1936 KB
259887 18/03/2017 08:19:06 doituyentin DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 359 ms 19780 KB
259886 18/03/2017 08:18:54 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
259885 18/03/2017 08:18:51 doituyentin GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 4008 KB
259884 18/03/2017 08:18:46 doituyentin KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
259883 18/03/2017 08:18:25 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 78 ms 5160 KB
259882 18/03/2017 08:18:22 doituyentin GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 468 ms 13220 KB
259881 18/03/2017 08:18:21 doituyentin HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 93 ms 5168 KB
259879 18/03/2017 08:17:46 doituyentin PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 18352 KB
259878 18/03/2017 08:17:32 doituyentin CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++ Accepted 31 ms 24316 KB
259877 18/03/2017 08:16:39 doituyentin CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 781 ms 2728 KB
259875 18/03/2017 08:15:50 doituyentin ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
259874 18/03/2017 08:15:33 doituyentin NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 312 ms 3948 KB
259873 18/03/2017 08:15:33 doituyentin ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 140 ms 65552 KB
259872 18/03/2017 08:15:16 doituyentin TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
259869 18/03/2017 08:14:15 doituyentin LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
259867 18/03/2017 08:13:21 doituyentin HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
259866 18/03/2017 08:10:54 doituyentin GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 109 ms 3692 KB
259865 18/03/2017 08:10:01 doituyentin CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
259857 18/03/2017 07:50:20 doituyentin TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 796 ms 8916 KB
259854 18/03/2017 07:46:53 doituyentin SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 562 ms 9188 KB
259853 18/03/2017 07:45:24 doituyentin VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 6656 ms 5500 KB
259852 18/03/2017 07:45:19 doituyentin AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 125 ms 3912 KB
259851 18/03/2017 07:44:53 doituyentin KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
259850 18/03/2017 07:44:47 doituyentin LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 78 ms 3296 KB
259849 18/03/2017 07:44:00 doituyentin TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
259848 18/03/2017 07:43:36 doituyentin VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 875 ms 18148 KB
259846 18/03/2017 07:43:05 doituyentin HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259845 18/03/2017 07:42:34 doituyentin KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
259844 18/03/2017 07:42:21 doituyentin CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
259842 18/03/2017 07:42:12 doituyentin VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 781 ms 4348 KB
259839 18/03/2017 07:41:52 doituyentin TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
259838 18/03/2017 07:41:35 doituyentin QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
259837 18/03/2017 07:41:10 doituyentin CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 93 ms 3272 KB
259835 18/03/2017 07:39:33 doituyentin IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
259834 18/03/2017 07:39:08 doituyentin HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
259833 18/03/2017 07:38:51 doituyentin FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 32716 KB
259831 18/03/2017 07:38:17 doituyentin VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 203 ms 7744 KB
259830 18/03/2017 07:37:38 doituyentin ALARM - Đồng hồ báo thức Java 8 Accepted 171 ms 17916 KB
259827 18/03/2017 07:35:43 doituyentin PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
259826 18/03/2017 07:35:24 doituyentin HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 1536 KB
259824 18/03/2017 07:34:22 doituyentin LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2856 KB
259823 18/03/2017 07:33:43 doituyentin ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 484 ms 1888 KB
259822 18/03/2017 07:33:43 doituyentin EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
259818 18/03/2017 07:31:31 doituyentin MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 984 ms 41640 KB
259817 18/03/2017 07:30:32 doituyentin SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 500 ms 9748 KB
259816 18/03/2017 07:29:36 doituyentin Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
259815 18/03/2017 07:28:46 doituyentin BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2828 KB
259813 18/03/2017 07:27:59 doituyentin CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 1156 ms 3188 KB
259811 18/03/2017 07:27:09 doituyentin TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
259810 18/03/2017 07:26:56 doituyentin CANSU - CÁN SỰ GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
259809 18/03/2017 07:26:33 doituyentin CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 156 ms 7884 KB
259808 18/03/2017 07:26:14 doituyentin QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3240 KB
259807 18/03/2017 07:25:37 doituyentin EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
259806 18/03/2017 07:25:09 doituyentin CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1046 ms 29328 KB
259805 18/03/2017 07:24:49 doituyentin CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 93 ms 2528 KB
259804 18/03/2017 07:24:32 doituyentin CNHOM - Chia Nhóm GNU C++ Accepted 62 ms 25920 KB
259803 18/03/2017 07:24:27 doituyentin BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
259802 18/03/2017 07:24:26 doituyentin VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 250 ms 6684 KB
259801 18/03/2017 07:24:11 doituyentin VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259799 18/03/2017 07:23:40 doituyentin DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++11 Accepted 125 ms 3448 KB
259798 18/03/2017 07:23:17 doituyentin PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 35044 KB
259796 18/03/2017 07:22:46 doituyentin EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 1937 ms 123936 KB
259795 18/03/2017 07:22:15 doituyentin TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1015 ms 2776 KB
259794 18/03/2017 07:22:04 doituyentin Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
259793 18/03/2017 07:21:40 doituyentin ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 140 ms 5964 KB
259792 18/03/2017 07:20:54 doituyentin DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
259791 18/03/2017 07:20:50 doituyentin SAGAIN - Lại là xâu GNU C++ Accepted 140 ms 5292 KB
259790 18/03/2017 07:20:48 doituyentin DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
259789 18/03/2017 07:20:07 doituyentin LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3760 KB
259788 18/03/2017 07:19:57 doituyentin 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
259786 18/03/2017 07:16:21 doituyentin BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
259785 18/03/2017 07:16:12 doituyentin VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
259783 18/03/2017 07:15:15 doituyentin PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 1528 KB
259691 17/03/2017 22:01:25 doituyentin DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 25440 KB
259568 17/03/2017 18:58:54 doituyentin Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1924 KB
259566 17/03/2017 18:58:09 doituyentin TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
259565 17/03/2017 18:57:46 doituyentin FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
259564 17/03/2017 18:57:26 doituyentin Candies - Candies GNU C++11 Accepted 0 ms 1924 KB
259563 17/03/2017 18:57:19 doituyentin CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
259562 17/03/2017 18:57:17 doituyentin SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 531 ms 18308 KB
259561 17/03/2017 18:56:57 doituyentin TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 93 ms 3176 KB
259560 17/03/2017 18:56:54 doituyentin CNTPALIN - Đếm số Palindrome Free Pascal Accepted 187 ms 2780 KB
259559 17/03/2017 18:56:49 doituyentin SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
259557 17/03/2017 18:56:18 doituyentin AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
259555 17/03/2017 18:55:59 doituyentin BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
259554 17/03/2017 18:55:43 doituyentin CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
259553 17/03/2017 18:55:25 doituyentin STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
259552 17/03/2017 18:55:19 doituyentin MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 390 ms 10816 KB
259551 17/03/2017 18:55:16 doituyentin SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 46 ms 2308 KB
259550 17/03/2017 18:54:55 doituyentin MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
259549 17/03/2017 18:54:51 doituyentin VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 281 ms 9504 KB
259548 17/03/2017 18:54:48 doituyentin DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
259547 17/03/2017 18:54:34 doituyentin QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
259546 17/03/2017 18:54:17 doituyentin BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259545 17/03/2017 18:53:39 doituyentin MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
259543 17/03/2017 18:44:57 doituyentin GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 531 ms 9544 KB
259542 17/03/2017 18:43:18 doituyentin SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 671 ms 3640 KB
259537 17/03/2017 18:33:54 doituyentin TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
259534 17/03/2017 18:32:51 doituyentin RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259533 17/03/2017 18:32:50 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
259531 17/03/2017 18:32:24 doituyentin Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 2248 KB
259530 17/03/2017 18:32:14 doituyentin EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
259529 17/03/2017 18:31:57 doituyentin Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
259528 17/03/2017 18:31:57 doituyentin DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
259527 17/03/2017 18:30:14 doituyentin DS - ebola GNU C++ Accepted 203 ms 12676 KB
259523 17/03/2017 18:26:22 doituyentin OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1000 ms 127844 KB
259522 17/03/2017 18:25:52 doituyentin COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259521 17/03/2017 18:25:31 doituyentin WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 421 ms 91052 KB
259520 17/03/2017 18:25:24 doituyentin MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259519 17/03/2017 18:25:23 doituyentin EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 1888 KB
259517 17/03/2017 18:24:47 doituyentin HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 296 ms 11268 KB
259516 17/03/2017 18:24:46 doituyentin ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259514 17/03/2017 18:23:46 doituyentin CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
259512 17/03/2017 18:23:19 doituyentin BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 140 ms 7516 KB
259511 17/03/2017 18:22:34 doituyentin COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
259510 17/03/2017 18:22:14 doituyentin EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 109 ms 2888 KB
259509 17/03/2017 18:21:08 doituyentin CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 500 ms 2684 KB
259503 17/03/2017 18:11:10 doituyentin CALNUM - Đếm số Free Pascal Accepted 234 ms 38536 KB
259502 17/03/2017 18:11:09 doituyentin HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
259495 17/03/2017 18:04:49 doituyentin Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 359 ms 3952 KB
259494 17/03/2017 18:03:21 doituyentin FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
259493 17/03/2017 18:03:09 doituyentin EZ0 - EZ AF Free Pascal Accepted 531 ms 2780 KB
259492 17/03/2017 18:00:53 doituyentin PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 1164 KB
259491 17/03/2017 17:59:33 doituyentin CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
259489 17/03/2017 17:57:11 doituyentin AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 31 ms 1244 KB
259487 17/03/2017 17:54:53 doituyentin SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 562 ms 14712 KB
259486 17/03/2017 17:54:01 doituyentin BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4992 KB
259484 17/03/2017 17:52:46 doituyentin CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 3716 KB
259481 17/03/2017 17:50:58 doituyentin UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 593 ms 10540 KB
259477 17/03/2017 17:48:25 doituyentin AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
259475 17/03/2017 17:46:39 doituyentin DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
259468 17/03/2017 17:38:42 doituyentin MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
259463 17/03/2017 17:35:20 doituyentin NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21668 KB
259461 17/03/2017 17:31:55 doituyentin NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
259295 17/03/2017 10:07:00 doituyentin FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
258924 16/03/2017 16:31:22 doituyentin NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
258920 16/03/2017 16:17:36 doituyentin LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
258914 16/03/2017 16:10:27 doituyentin MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
Back to Top