Các bài giải được của haizzz
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
994891 24/10/2021 17:01:35 haizzz TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
994762 24/10/2021 15:16:39 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
994761 24/10/2021 15:16:34 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
994273 23/10/2021 21:46:35 haizzz TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1468 KB
993388 22/10/2021 21:37:46 haizzz Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
993387 22/10/2021 21:36:53 haizzz Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
993368 22/10/2021 21:19:42 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
993366 22/10/2021 21:18:12 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
993363 22/10/2021 21:15:45 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
993186 22/10/2021 12:54:13 haizzz QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
992425 20/10/2021 16:39:43 haizzz ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2428 KB
992422 20/10/2021 16:31:15 haizzz DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
992420 20/10/2021 16:29:42 haizzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2528 KB
992414 20/10/2021 16:15:32 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1496 KB
992413 20/10/2021 16:15:13 haizzz DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
992378 20/10/2021 15:17:50 haizzz VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 93 ms 3308 KB
992263 20/10/2021 06:58:04 haizzz PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 46 ms 4552 KB
992238 19/10/2021 23:41:08 haizzz DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
991327 17/10/2021 21:07:12 haizzz NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991293 17/10/2021 19:58:20 haizzz GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
991038 17/10/2021 13:09:00 haizzz QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
991037 17/10/2021 12:58:50 haizzz DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 62 ms 2924 KB
991036 17/10/2021 12:57:47 haizzz DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 453 ms 3424 KB
991006 17/10/2021 11:20:32 haizzz demday - đếm dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
990998 17/10/2021 11:09:18 haizzz SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 31 ms 920 KB
990563 16/10/2021 13:10:20 haizzz NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
990333 16/10/2021 08:42:32 haizzz TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
990331 16/10/2021 08:41:08 haizzz TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
990303 16/10/2021 06:33:49 haizzz KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 4104 KB
990302 16/10/2021 06:31:42 haizzz KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 4080 KB
990136 15/10/2021 20:12:22 haizzz ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
990080 15/10/2021 17:02:08 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
990049 15/10/2021 16:18:16 haizzz SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
989927 15/10/2021 09:57:34 haizzz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3344 KB
989891 15/10/2021 09:06:55 haizzz SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 375 ms 18228 KB
989889 15/10/2021 09:06:09 haizzz SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 828 ms 18212 KB
989825 14/10/2021 22:12:51 haizzz VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 78 ms 2980 KB
989824 14/10/2021 22:11:59 haizzz VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 234 ms 6828 KB
989819 14/10/2021 22:09:49 haizzz VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 250 ms 2968 KB
989786 14/10/2021 21:35:00 haizzz MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 62 ms 1860 KB
989784 14/10/2021 21:34:30 haizzz MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
989081 13/10/2021 14:55:04 haizzz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 62 ms 3376 KB
989068 13/10/2021 13:57:50 haizzz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 62 ms 4160 KB
989063 13/10/2021 13:51:06 haizzz BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 187 ms 4144 KB
988430 11/10/2021 17:45:19 haizzz demday - đếm dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
988013 11/10/2021 09:54:09 haizzz DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2584 KB
987788 10/10/2021 20:19:11 haizzz DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 2576 KB
987782 10/10/2021 20:09:39 haizzz TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
987763 10/10/2021 19:13:35 haizzz TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
987761 10/10/2021 19:11:06 haizzz TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
986559 08/10/2021 11:57:36 haizzz PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 46 ms 1152 KB
986307 07/10/2021 17:30:09 haizzz BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 281 ms 3788 KB
986303 07/10/2021 17:22:52 haizzz PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 31 ms 1140 KB
986217 07/10/2021 15:53:00 haizzz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
986205 07/10/2021 15:48:42 haizzz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 5172 KB
984575 03/10/2021 21:22:34 haizzz XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
984442 03/10/2021 17:01:46 haizzz DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1892 KB
982478 29/09/2021 16:08:22 haizzz BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
982472 29/09/2021 16:06:52 haizzz BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
982441 29/09/2021 15:37:24 haizzz DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 3424 KB
982316 29/09/2021 09:30:20 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
982213 28/09/2021 22:37:07 haizzz CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
981659 27/09/2021 21:01:24 haizzz DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
980673 26/09/2021 17:23:24 haizzz FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
976939 19/09/2021 16:40:20 haizzz TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
976628 19/09/2021 08:53:54 haizzz TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
976398 18/09/2021 17:49:16 haizzz GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
975424 16/09/2021 16:46:48 haizzz TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 2908 KB
975378 16/09/2021 15:52:30 haizzz TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 78 ms 1848 KB
974923 15/09/2021 13:31:20 haizzz LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 218 ms 3344 KB
973605 12/09/2021 12:07:39 haizzz NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 437 ms 2588 KB
973470 12/09/2021 09:15:19 haizzz TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
973127 11/09/2021 12:54:02 haizzz BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 31 ms 932 KB
973028 11/09/2021 08:35:45 haizzz THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
972110 09/09/2021 12:34:01 haizzz LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
971875 08/09/2021 16:57:14 haizzz HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
971764 08/09/2021 13:26:34 haizzz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 765 ms 2720 KB
971589 07/09/2021 22:16:21 haizzz CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
971534 07/09/2021 20:59:09 haizzz CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
971376 07/09/2021 16:29:53 haizzz PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 46 ms 1112 KB
970456 05/09/2021 17:03:37 haizzz DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
969514 04/09/2021 16:36:48 haizzz BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
969328 04/09/2021 13:37:49 haizzz CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
969324 04/09/2021 13:34:56 haizzz CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
966374 30/08/2021 20:25:29 haizzz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2704 KB
966370 30/08/2021 20:19:51 haizzz NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
964717 29/08/2021 21:42:32 haizzz ROMAN - Số La Mã Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
964682 29/08/2021 21:14:51 haizzz GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
964668 29/08/2021 21:04:16 haizzz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2520 KB
964493 29/08/2021 16:56:19 haizzz CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
964292 29/08/2021 15:00:10 haizzz KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 890 ms 2520 KB
963302 28/08/2021 10:05:20 haizzz TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1515 ms 6448 KB
962812 27/08/2021 15:35:42 haizzz BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
958393 20/08/2021 20:09:45 haizzz SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
956961 18/08/2021 16:00:17 haizzz KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
955270 16/08/2021 07:25:42 haizzz MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
949115 07/08/2021 15:39:02 haizzz TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
943193 30/07/2021 09:19:07 haizzz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
943191 30/07/2021 09:17:46 haizzz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
942688 29/07/2021 15:41:00 haizzz PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
941312 27/07/2021 14:29:22 haizzz KIVU - Khiêu vũ Python 3 Accepted 359 ms 14524 KB
941100 27/07/2021 09:01:57 haizzz RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
940661 26/07/2021 16:20:57 haizzz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
940660 26/07/2021 16:19:34 haizzz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
940656 26/07/2021 16:15:42 haizzz AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
940604 26/07/2021 15:09:45 haizzz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 3320 KB
936993 21/07/2021 08:01:27 haizzz PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
936889 20/07/2021 20:22:58 haizzz PHASO2 - Phân số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
936679 20/07/2021 10:50:17 haizzz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
936676 20/07/2021 10:45:46 haizzz NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
936250 19/07/2021 15:59:07 haizzz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
936249 19/07/2021 15:58:48 haizzz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1084 KB
936196 19/07/2021 10:53:07 haizzz VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
936174 19/07/2021 10:09:06 haizzz FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 781 ms 9592 KB
933323 14/07/2021 20:48:30 haizzz ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
933290 14/07/2021 19:54:37 haizzz CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
933244 14/07/2021 16:22:25 haizzz KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
933154 14/07/2021 13:13:16 haizzz TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
931479 10/07/2021 09:14:50 haizzz DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 9500 KB
931264 09/07/2021 16:34:12 haizzz COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
931261 09/07/2021 16:21:23 haizzz MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
929548 07/07/2021 13:54:02 haizzz BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
929182 06/07/2021 15:55:08 haizzz BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
929179 06/07/2021 15:47:27 haizzz BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
929159 06/07/2021 15:17:42 haizzz PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
928966 06/07/2021 07:48:41 haizzz DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2876 KB
927737 03/07/2021 22:36:54 haizzz LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
927719 03/07/2021 22:05:23 haizzz LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
927396 03/07/2021 11:29:50 haizzz FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
927395 03/07/2021 11:17:12 haizzz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
927394 03/07/2021 11:16:00 haizzz KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
927278 03/07/2021 08:54:19 haizzz TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
926878 02/07/2021 17:04:16 haizzz FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
926848 02/07/2021 15:59:10 haizzz HELLO - Xin chào Python 3 Accepted 93 ms 4584 KB
926673 01/07/2021 22:11:12 haizzz PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
926669 01/07/2021 22:01:01 haizzz FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
926458 01/07/2021 10:43:48 haizzz GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2524 KB
926457 01/07/2021 10:42:20 haizzz THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
926454 01/07/2021 10:39:53 haizzz Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
926453 01/07/2021 10:35:05 haizzz DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 9280 KB
926452 01/07/2021 10:31:19 haizzz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3228 KB
926449 01/07/2021 10:23:10 haizzz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2832 KB
926446 01/07/2021 10:19:25 haizzz VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
926445 01/07/2021 10:18:06 haizzz VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
926425 01/07/2021 09:46:15 haizzz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
926422 01/07/2021 09:32:00 haizzz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
926414 01/07/2021 09:24:53 haizzz TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
926406 01/07/2021 09:13:10 haizzz DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
925724 29/06/2021 15:00:21 haizzz MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3144 KB
925334 28/06/2021 11:09:53 haizzz DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
925205 27/06/2021 23:40:59 haizzz CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 3252 KB
925204 27/06/2021 23:30:26 haizzz CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
925201 27/06/2021 23:11:14 haizzz HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3248 KB
925191 27/06/2021 22:10:32 haizzz BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
925180 27/06/2021 21:30:43 haizzz DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
925179 27/06/2021 21:21:15 haizzz DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
925174 27/06/2021 21:17:48 haizzz DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
925171 27/06/2021 21:15:14 haizzz DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
925167 27/06/2021 21:07:54 haizzz DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
925108 27/06/2021 17:04:58 haizzz USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
924888 26/06/2021 20:56:49 haizzz LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
924881 26/06/2021 20:33:56 haizzz NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
924802 26/06/2021 17:34:58 haizzz DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
924766 26/06/2021 16:45:33 haizzz DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
924753 26/06/2021 16:05:52 haizzz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
924735 26/06/2021 15:42:54 haizzz LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 2204 KB
924667 26/06/2021 10:31:15 haizzz COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
924532 25/06/2021 23:27:27 haizzz MKC - Mật khẩu Python 3 Accepted 46 ms 1508 KB
924474 25/06/2021 22:09:07 haizzz Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 109 ms 3000 KB
924406 25/06/2021 20:30:07 haizzz TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
924403 25/06/2021 20:19:08 haizzz Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2836 KB
924361 25/06/2021 18:28:34 haizzz TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 703 ms 2452 KB
924278 25/06/2021 15:28:25 haizzz VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
924235 25/06/2021 13:26:46 haizzz PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
924231 25/06/2021 13:08:16 haizzz GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
924153 25/06/2021 09:42:24 haizzz USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
924139 25/06/2021 09:04:30 haizzz VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
923999 24/06/2021 22:51:31 haizzz GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
923997 24/06/2021 22:47:51 haizzz GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
923990 24/06/2021 22:33:37 haizzz PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
923901 24/06/2021 20:26:19 haizzz HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
923575 23/06/2021 21:21:05 haizzz BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
922612 21/06/2021 21:32:46 haizzz NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 16224 KB
921828 19/06/2021 20:12:26 haizzz NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
921283 18/06/2021 12:20:47 haizzz CHAR - Đếm ký tự Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
920867 17/06/2021 13:28:55 haizzz Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2732 KB
919653 14/06/2021 21:17:42 haizzz TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 4264 KB
919581 14/06/2021 16:53:37 haizzz SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
919579 14/06/2021 16:44:48 haizzz NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 3944 KB
919578 14/06/2021 16:42:27 haizzz LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
919575 14/06/2021 16:40:56 haizzz GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
919572 14/06/2021 16:30:59 haizzz DEMSO0 - Đếm số không bên phải Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
919567 14/06/2021 16:20:53 haizzz DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
919511 14/06/2021 15:18:51 haizzz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
919225 13/06/2021 23:11:37 haizzz ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
919223 13/06/2021 23:09:48 haizzz FIBO - Số fibonacy Python 3 Accepted 78 ms 1528 KB
919216 13/06/2021 22:49:51 haizzz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
919135 13/06/2021 20:36:06 haizzz HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
919065 13/06/2021 18:41:41 haizzz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 812 ms 2604 KB
919061 13/06/2021 18:36:24 haizzz BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
919057 13/06/2021 18:34:24 haizzz GITHU - Tính giai thừa Python 3 Accepted 62 ms 1528 KB
919053 13/06/2021 18:31:03 haizzz PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
919051 13/06/2021 18:29:34 haizzz LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
919050 13/06/2021 18:28:07 haizzz CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
919049 13/06/2021 18:25:13 haizzz EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 359 ms 3628 KB
919047 13/06/2021 18:20:38 haizzz APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
919046 13/06/2021 18:18:38 haizzz DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1912 KB
919043 13/06/2021 18:12:44 haizzz KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2604 KB
919041 13/06/2021 18:09:22 haizzz QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
919038 13/06/2021 18:05:45 haizzz OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
919037 13/06/2021 18:02:02 haizzz MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
918995 13/06/2021 16:11:40 haizzz CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
918575 12/06/2021 15:50:05 haizzz SODEP - Số đẹp Python 3 Accepted 62 ms 6932 KB
918466 12/06/2021 11:25:27 haizzz CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
917628 10/06/2021 08:50:01 haizzz NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
917623 10/06/2021 08:41:12 haizzz NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
917604 10/06/2021 08:20:33 haizzz DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1352 KB
917363 09/06/2021 17:10:00 haizzz CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
Back to Top