Các bài giải được của hoainam123
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
828659 17/11/2020 10:58:45 hoainam123 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 421 ms 10972 KB
809216 12/10/2020 09:05:16 hoainam123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
809215 12/10/2020 09:04:27 hoainam123 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
809213 12/10/2020 09:01:17 hoainam123 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
809212 12/10/2020 09:00:47 hoainam123 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
809211 12/10/2020 08:58:45 hoainam123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
809209 12/10/2020 08:58:08 hoainam123 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
809207 12/10/2020 08:57:21 hoainam123 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 156 ms 5392 KB
809205 12/10/2020 08:55:59 hoainam123 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 734 ms 16812 KB
809204 12/10/2020 08:55:16 hoainam123 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 31 ms 5712 KB
790589 01/09/2020 09:02:33 hoainam123 DS - ebola GNU C++ Accepted 1000 ms 35396 KB
787861 24/08/2020 15:11:31 hoainam123 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
787860 24/08/2020 15:10:48 hoainam123 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
787859 24/08/2020 15:10:14 hoainam123 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 31 ms 824 KB
787858 24/08/2020 15:09:48 hoainam123 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
787838 24/08/2020 14:19:18 hoainam123 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 2028 KB
773778 14/07/2020 18:38:41 hoainam123 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 5796 KB
773771 14/07/2020 18:32:24 hoainam123 DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
773769 14/07/2020 18:28:16 hoainam123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
772423 10/07/2020 08:02:00 hoainam123 BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772418 10/07/2020 07:42:00 hoainam123 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
772417 10/07/2020 07:41:37 hoainam123 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
772416 10/07/2020 07:41:01 hoainam123 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
772415 10/07/2020 07:40:01 hoainam123 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
772414 10/07/2020 07:39:32 hoainam123 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2832 KB
772413 10/07/2020 07:39:07 hoainam123 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Accepted 109 ms 2432 KB
772412 10/07/2020 07:38:42 hoainam123 HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
772411 10/07/2020 07:38:12 hoainam123 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 203 ms 9488 KB
772410 10/07/2020 07:37:53 hoainam123 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3204 KB
772409 10/07/2020 07:37:30 hoainam123 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 234 ms 11888 KB
772408 10/07/2020 07:37:13 hoainam123 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
772407 10/07/2020 07:36:46 hoainam123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772406 10/07/2020 07:36:30 hoainam123 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
772405 10/07/2020 07:36:07 hoainam123 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2452 KB
772404 10/07/2020 07:35:33 hoainam123 BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 218 ms 2484 KB
772403 10/07/2020 07:35:15 hoainam123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 171 ms 9060 KB
772402 10/07/2020 07:34:58 hoainam123 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772401 10/07/2020 07:34:41 hoainam123 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
772400 10/07/2020 07:34:22 hoainam123 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
772399 10/07/2020 07:33:50 hoainam123 INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
772398 10/07/2020 07:33:36 hoainam123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772397 10/07/2020 07:33:06 hoainam123 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
772396 10/07/2020 07:32:48 hoainam123 CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 62 ms 2504 KB
772395 10/07/2020 07:32:26 hoainam123 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 93 ms 2476 KB
772394 10/07/2020 07:32:08 hoainam123 CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
772393 10/07/2020 07:31:53 hoainam123 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772392 10/07/2020 07:31:27 hoainam123 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772391 10/07/2020 07:31:10 hoainam123 FACTGAME - Factor Game GNU C++11 Accepted 46 ms 2452 KB
772390 10/07/2020 07:29:33 hoainam123 HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772389 10/07/2020 07:28:39 hoainam123 VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 2296 ms 4596 KB
772388 10/07/2020 07:28:19 hoainam123 CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
772387 10/07/2020 07:27:38 hoainam123 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772386 10/07/2020 07:27:17 hoainam123 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
772385 10/07/2020 07:26:59 hoainam123 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
772384 10/07/2020 07:26:36 hoainam123 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1250 ms 2852 KB
772383 10/07/2020 07:26:15 hoainam123 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 125 ms 3348 KB
772382 10/07/2020 07:25:50 hoainam123 QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 265 ms 45912 KB
772381 10/07/2020 07:25:18 hoainam123 HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
772380 10/07/2020 07:24:39 hoainam123 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
772379 10/07/2020 07:24:14 hoainam123 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 125 ms 2504 KB
772378 10/07/2020 07:23:45 hoainam123 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 125 ms 2148 KB
772377 10/07/2020 07:23:28 hoainam123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
772376 10/07/2020 07:23:07 hoainam123 STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++11 Accepted 1312 ms 11516 KB
772375 10/07/2020 07:22:20 hoainam123 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 234 ms 2608 KB
772374 10/07/2020 07:21:30 hoainam123 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 2700 KB
772373 10/07/2020 07:21:06 hoainam123 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772372 10/07/2020 07:20:42 hoainam123 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
772371 10/07/2020 07:20:22 hoainam123 FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 2472 KB
772370 10/07/2020 07:19:48 hoainam123 TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 375 ms 2940 KB
772369 10/07/2020 07:19:21 hoainam123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
772368 10/07/2020 07:18:53 hoainam123 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 31 ms 1992 KB
772367 10/07/2020 07:18:13 hoainam123 BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++11 Accepted 640 ms 3948 KB
772365 10/07/2020 07:17:23 hoainam123 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
772362 10/07/2020 07:15:22 hoainam123 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772361 10/07/2020 07:14:57 hoainam123 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
772360 10/07/2020 07:14:28 hoainam123 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 375 ms 3540 KB
772359 10/07/2020 07:14:01 hoainam123 DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
772358 10/07/2020 07:12:52 hoainam123 BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 859 ms 10324 KB
771630 08/07/2020 15:00:31 hoainam123 COUNT - COUNT GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771629 08/07/2020 15:00:03 hoainam123 FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 2496 KB
771628 08/07/2020 14:59:29 hoainam123 TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
771627 08/07/2020 14:58:37 hoainam123 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2552 KB
771626 08/07/2020 14:58:02 hoainam123 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 1234 ms 17820 KB
771623 08/07/2020 14:57:04 hoainam123 AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 140 ms 4328 KB
771622 08/07/2020 14:56:30 hoainam123 PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 171 ms 58848 KB
771620 08/07/2020 14:55:40 hoainam123 SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1625 ms 10812 KB
771619 08/07/2020 14:54:49 hoainam123 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2124 KB
771618 08/07/2020 14:54:03 hoainam123 ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 859 ms 7128 KB
771617 08/07/2020 14:53:30 hoainam123 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
771616 08/07/2020 14:52:52 hoainam123 DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 343 ms 14488 KB
771615 08/07/2020 14:52:12 hoainam123 CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 3116 KB
771613 08/07/2020 14:49:54 hoainam123 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 2448 KB
771611 08/07/2020 14:49:18 hoainam123 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++11 Accepted 281 ms 8360 KB
771610 08/07/2020 14:48:36 hoainam123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
771609 08/07/2020 14:48:01 hoainam123 ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771607 08/07/2020 14:47:16 hoainam123 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 921 ms 143092 KB
771606 08/07/2020 14:46:15 hoainam123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 156 ms 51604 KB
771604 08/07/2020 14:45:40 hoainam123 DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771602 08/07/2020 14:45:07 hoainam123 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
771601 08/07/2020 14:44:42 hoainam123 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 2048 KB
771599 08/07/2020 14:44:14 hoainam123 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
771598 08/07/2020 14:43:42 hoainam123 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 765 ms 6768 KB
771595 08/07/2020 14:42:51 hoainam123 GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 62 ms 2480 KB
771594 08/07/2020 14:42:20 hoainam123 DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
771592 08/07/2020 14:41:44 hoainam123 MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771591 08/07/2020 14:41:16 hoainam123 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771590 08/07/2020 14:40:48 hoainam123 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 2000 KB
771589 08/07/2020 14:39:31 hoainam123 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 62 ms 2464 KB
771587 08/07/2020 14:39:01 hoainam123 KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
771586 08/07/2020 14:38:33 hoainam123 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771585 08/07/2020 14:38:07 hoainam123 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 31 ms 1516 KB
771583 08/07/2020 14:37:26 hoainam123 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
771581 08/07/2020 14:36:15 hoainam123 SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771579 08/07/2020 14:35:36 hoainam123 SEMINAR - Xếp lịch hội nghị GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
771578 08/07/2020 14:34:44 hoainam123 LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
771577 08/07/2020 14:33:46 hoainam123 LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771575 08/07/2020 14:33:12 hoainam123 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2828 KB
771573 08/07/2020 14:32:14 hoainam123 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 375 ms 8564 KB
771571 08/07/2020 14:31:37 hoainam123 VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771570 08/07/2020 14:31:07 hoainam123 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 203 ms 4132 KB
771569 08/07/2020 14:30:47 hoainam123 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771568 08/07/2020 14:30:22 hoainam123 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
771567 08/07/2020 14:29:58 hoainam123 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771566 08/07/2020 14:29:32 hoainam123 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 500 ms 2444 KB
771564 08/07/2020 14:28:36 hoainam123 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 906 ms 2448 KB
771562 08/07/2020 14:27:12 hoainam123 HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 109 ms 2476 KB
771560 08/07/2020 14:26:37 hoainam123 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 171 ms 13084 KB
771559 08/07/2020 14:25:17 hoainam123 POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771558 08/07/2020 14:24:50 hoainam123 COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771556 08/07/2020 14:24:23 hoainam123 RECT - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
771555 08/07/2020 14:23:57 hoainam123 AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 3244 KB
771551 08/07/2020 14:21:50 hoainam123 WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 1625 ms 3856 KB
771549 08/07/2020 14:21:25 hoainam123 HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
771547 08/07/2020 14:20:52 hoainam123 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
771545 08/07/2020 14:20:07 hoainam123 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1781 ms 64068 KB
771544 08/07/2020 14:19:36 hoainam123 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 265 ms 27896 KB
771543 08/07/2020 14:18:59 hoainam123 CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771542 08/07/2020 14:17:47 hoainam123 CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 171 ms 2504 KB
771541 08/07/2020 14:17:02 hoainam123 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771540 08/07/2020 14:16:32 hoainam123 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 921 ms 131748 KB
771539 08/07/2020 14:16:06 hoainam123 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 140 ms 2520 KB
771537 08/07/2020 14:15:26 hoainam123 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 10140 KB
771536 08/07/2020 14:14:59 hoainam123 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 1125 ms 4040 KB
771535 08/07/2020 14:14:29 hoainam123 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
771534 08/07/2020 14:13:59 hoainam123 GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771533 08/07/2020 14:13:26 hoainam123 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 140 ms 9488 KB
771531 08/07/2020 14:12:38 hoainam123 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 140 ms 38068 KB
771530 08/07/2020 14:12:07 hoainam123 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771529 08/07/2020 14:11:39 hoainam123 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 19536 KB
771528 08/07/2020 14:11:06 hoainam123 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 312 ms 13256 KB
771527 08/07/2020 14:09:48 hoainam123 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 281 ms 6464 KB
771525 08/07/2020 14:09:18 hoainam123 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 312 ms 391960 KB
771524 08/07/2020 14:08:47 hoainam123 SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
771523 08/07/2020 14:08:17 hoainam123 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 2568 KB
771522 08/07/2020 14:07:51 hoainam123 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771521 08/07/2020 14:07:08 hoainam123 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 156 ms 2764 KB
771519 08/07/2020 14:06:33 hoainam123 CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 62 ms 2452 KB
771518 08/07/2020 14:06:04 hoainam123 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 62 ms 2460 KB
771517 08/07/2020 14:05:37 hoainam123 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 169360 KB
771516 08/07/2020 14:05:07 hoainam123 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
771515 08/07/2020 14:04:31 hoainam123 DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 109 ms 3216 KB
771514 08/07/2020 14:04:02 hoainam123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
771513 08/07/2020 14:03:36 hoainam123 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771512 08/07/2020 14:02:57 hoainam123 AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771511 08/07/2020 14:02:25 hoainam123 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
771510 08/07/2020 14:02:00 hoainam123 EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771509 08/07/2020 14:01:32 hoainam123 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2828 KB
771507 08/07/2020 14:00:30 hoainam123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 625 ms 2584 KB
771505 08/07/2020 13:58:15 hoainam123 MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1859 ms 45420 KB
771504 08/07/2020 13:57:39 hoainam123 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 734 ms 50224 KB
771503 08/07/2020 13:57:12 hoainam123 EZ0 - EZ AF GNU C++11 Accepted 156 ms 1824 KB
771501 08/07/2020 13:54:42 hoainam123 BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 281 ms 3100 KB
771500 08/07/2020 13:53:57 hoainam123 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2036 KB
771499 08/07/2020 13:53:17 hoainam123 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771497 08/07/2020 13:52:44 hoainam123 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 98932 KB
771496 08/07/2020 13:51:20 hoainam123 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 2644 KB
771495 08/07/2020 13:50:37 hoainam123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 109 ms 2880 KB
771494 08/07/2020 13:49:43 hoainam123 TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 140 ms 4404 KB
771493 08/07/2020 13:49:10 hoainam123 DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++11 Accepted 187 ms 2836 KB
771492 08/07/2020 13:48:34 hoainam123 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 281 ms 10176 KB
771489 08/07/2020 13:46:25 hoainam123 OV - Bảng ô vuông GNU C++11 Accepted 843 ms 37232 KB
771488 08/07/2020 13:46:06 hoainam123 CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 109 ms 19168 KB
771487 08/07/2020 13:45:31 hoainam123 EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2640 ms 123852 KB
771486 08/07/2020 13:45:02 hoainam123 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Accepted 343 ms 2476 KB
771485 08/07/2020 13:44:36 hoainam123 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 437 ms 40880 KB
771484 08/07/2020 13:43:53 hoainam123 DS - ebola GNU C++11 Accepted 953 ms 35668 KB
771482 08/07/2020 13:43:34 hoainam123 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
771481 08/07/2020 13:42:39 hoainam123 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
771480 08/07/2020 13:42:00 hoainam123 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
771478 08/07/2020 13:41:17 hoainam123 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 125 ms 2496 KB
771477 08/07/2020 13:40:51 hoainam123 DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 437 ms 3260 KB
771475 08/07/2020 13:40:26 hoainam123 SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771474 08/07/2020 13:39:59 hoainam123 SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771473 08/07/2020 13:39:39 hoainam123 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 3496 KB
771472 08/07/2020 13:39:16 hoainam123 PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771471 08/07/2020 13:38:53 hoainam123 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
771470 08/07/2020 13:38:31 hoainam123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
771469 08/07/2020 13:38:10 hoainam123 EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 18584 KB
771468 08/07/2020 13:37:23 hoainam123 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 359 ms 4004 KB
771467 08/07/2020 13:36:44 hoainam123 ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2500 KB
771466 08/07/2020 13:36:16 hoainam123 NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771464 08/07/2020 13:35:48 hoainam123 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 3248 KB
771463 08/07/2020 13:35:20 hoainam123 CANSU - CÁN SỰ GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
771462 08/07/2020 13:34:46 hoainam123 CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 5265 ms 66764 KB
771459 08/07/2020 13:31:56 hoainam123 PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 609 ms 49656 KB
771458 08/07/2020 13:31:29 hoainam123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 140 ms 2480 KB
771456 08/07/2020 13:31:05 hoainam123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1028 KB
771455 08/07/2020 13:30:18 hoainam123 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 109 ms 2180 KB
771454 08/07/2020 13:29:38 hoainam123 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 671 ms 16364 KB
771453 08/07/2020 13:28:49 hoainam123 EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 468 ms 11620 KB
771452 08/07/2020 13:28:08 hoainam123 RECLAND - Rectangle Land GNU C++11 Accepted 1140 ms 106756 KB
771451 08/07/2020 13:27:42 hoainam123 DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
771449 08/07/2020 13:26:54 hoainam123 TABGAME - Trò chơi với bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
771448 08/07/2020 13:26:34 hoainam123 BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 421 ms 7992 KB
771447 08/07/2020 13:26:09 hoainam123 ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771446 08/07/2020 13:25:44 hoainam123 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
771445 08/07/2020 13:25:05 hoainam123 VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771444 08/07/2020 13:24:29 hoainam123 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771443 08/07/2020 13:24:01 hoainam123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2580 KB
771442 08/07/2020 13:23:34 hoainam123 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 140 ms 2580 KB
771441 08/07/2020 13:22:56 hoainam123 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 18765 ms 3468 KB
771440 08/07/2020 13:22:07 hoainam123 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 937 ms 2428 KB
771437 08/07/2020 13:20:53 hoainam123 PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
771436 08/07/2020 13:20:28 hoainam123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
771435 08/07/2020 13:19:59 hoainam123 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 140 ms 2496 KB
771434 08/07/2020 13:19:26 hoainam123 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 1796 KB
771432 08/07/2020 13:18:59 hoainam123 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
771431 08/07/2020 13:16:13 hoainam123 Candies - Candies GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
771430 08/07/2020 13:15:40 hoainam123 HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 218 ms 16564 KB
771429 08/07/2020 13:14:57 hoainam123 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 843 ms 434852 KB
771428 08/07/2020 13:14:02 hoainam123 EXACT - Cân đúng GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
771427 08/07/2020 13:13:04 hoainam123 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
771426 08/07/2020 13:12:23 hoainam123 Lucky Game - Lucky Game GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
771424 08/07/2020 13:11:49 hoainam123 CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++11 Accepted 1656 ms 3144 KB
771423 08/07/2020 13:11:16 hoainam123 DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771422 08/07/2020 13:10:50 hoainam123 SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771421 08/07/2020 13:10:23 hoainam123 ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
771420 08/07/2020 13:09:51 hoainam123 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 781 ms 18096 KB
771418 08/07/2020 13:09:28 hoainam123 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
771417 08/07/2020 13:08:58 hoainam123 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 890 ms 11356 KB
771415 08/07/2020 13:07:36 hoainam123 SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
771414 08/07/2020 13:07:05 hoainam123 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 109 ms 2860 KB
771413 08/07/2020 13:06:33 hoainam123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 734 ms 14312 KB
771412 08/07/2020 13:05:34 hoainam123 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771411 08/07/2020 13:05:07 hoainam123 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
771410 08/07/2020 13:04:33 hoainam123 Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
771409 08/07/2020 13:04:08 hoainam123 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 109 ms 3216 KB
771408 08/07/2020 13:03:40 hoainam123 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771407 08/07/2020 13:03:09 hoainam123 LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 10280 KB
771406 08/07/2020 13:02:42 hoainam123 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
771403 08/07/2020 13:00:05 hoainam123 J4F - Dia da Mentira GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
771384 08/07/2020 12:54:58 hoainam123 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
771382 08/07/2020 12:54:29 hoainam123 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 250 ms 3136 KB
771381 08/07/2020 12:53:59 hoainam123 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771380 08/07/2020 12:52:39 hoainam123 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
771379 08/07/2020 12:52:10 hoainam123 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771378 08/07/2020 12:50:11 hoainam123 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
771377 08/07/2020 12:49:44 hoainam123 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 328 ms 40828 KB
771376 08/07/2020 12:49:13 hoainam123 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
771375 08/07/2020 12:48:38 hoainam123 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771374 08/07/2020 12:48:04 hoainam123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5812 KB
771373 08/07/2020 12:47:26 hoainam123 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771372 08/07/2020 12:47:01 hoainam123 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771371 08/07/2020 12:46:31 hoainam123 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 312 ms 2348 KB
771369 08/07/2020 12:46:06 hoainam123 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771368 08/07/2020 12:45:45 hoainam123 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
771367 08/07/2020 12:45:09 hoainam123 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
771366 08/07/2020 12:43:50 hoainam123 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 250 ms 10256 KB
771365 08/07/2020 12:43:27 hoainam123 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 359 ms 114104 KB
771364 08/07/2020 12:42:57 hoainam123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3304 KB
771363 08/07/2020 12:42:33 hoainam123 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1780 KB
771362 08/07/2020 12:42:07 hoainam123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771361 08/07/2020 12:41:44 hoainam123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
771359 08/07/2020 12:40:29 hoainam123 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
771358 08/07/2020 12:39:59 hoainam123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
771357 08/07/2020 12:39:36 hoainam123 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
771356 08/07/2020 12:39:10 hoainam123 SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 906 ms 5620 KB
771355 08/07/2020 12:38:40 hoainam123 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771354 08/07/2020 12:38:04 hoainam123 WWCITY - Thành phố WW GNU C++ Accepted 500 ms 34136 KB
771353 08/07/2020 12:36:55 hoainam123 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
771352 08/07/2020 12:36:32 hoainam123 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771350 08/07/2020 12:35:17 hoainam123 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
771348 08/07/2020 12:34:49 hoainam123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771347 08/07/2020 12:34:23 hoainam123 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771346 08/07/2020 12:34:01 hoainam123 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
771345 08/07/2020 12:33:37 hoainam123 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 609 ms 2960 KB
771343 08/07/2020 12:32:17 hoainam123 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
771342 08/07/2020 12:31:43 hoainam123 CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771341 08/07/2020 12:31:17 hoainam123 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 31 ms 1140 KB
771340 08/07/2020 12:30:48 hoainam123 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4040 KB
771339 08/07/2020 12:30:20 hoainam123 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1562 ms 2540 KB
771338 08/07/2020 12:29:50 hoainam123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
771337 08/07/2020 12:29:09 hoainam123 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
771336 08/07/2020 12:28:41 hoainam123 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
771330 08/07/2020 12:24:41 hoainam123 EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
771329 08/07/2020 12:22:44 hoainam123 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
771328 08/07/2020 12:22:00 hoainam123 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
771320 08/07/2020 12:04:14 hoainam123 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771319 08/07/2020 12:03:45 hoainam123 FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 812 KB
771318 08/07/2020 12:03:07 hoainam123 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771317 08/07/2020 12:02:36 hoainam123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
771316 08/07/2020 12:02:12 hoainam123 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771315 08/07/2020 12:01:33 hoainam123 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
771313 08/07/2020 12:00:16 hoainam123 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771312 08/07/2020 11:59:54 hoainam123 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771311 08/07/2020 11:59:27 hoainam123 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
771310 08/07/2020 11:58:59 hoainam123 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771309 08/07/2020 11:58:33 hoainam123 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
771307 08/07/2020 11:58:07 hoainam123 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4132 KB
771306 08/07/2020 11:57:37 hoainam123 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
771305 08/07/2020 11:57:10 hoainam123 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771304 08/07/2020 11:56:44 hoainam123 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771303 08/07/2020 11:56:18 hoainam123 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 2864 KB
771302 08/07/2020 11:55:53 hoainam123 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771301 08/07/2020 11:55:25 hoainam123 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++ Accepted 296 ms 6360 KB
771300 08/07/2020 11:53:51 hoainam123 BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 9932 KB
771299 08/07/2020 11:53:11 hoainam123 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771298 08/07/2020 11:52:36 hoainam123 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2044 KB
771297 08/07/2020 11:52:17 hoainam123 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
771295 08/07/2020 11:51:51 hoainam123 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771294 08/07/2020 11:51:25 hoainam123 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771293 08/07/2020 11:50:33 hoainam123 BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 234 ms 7440 KB
771292 08/07/2020 11:50:05 hoainam123 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 31 ms 2972 KB
771291 08/07/2020 11:49:39 hoainam123 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 156 ms 5724 KB
771290 08/07/2020 11:49:09 hoainam123 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
771288 08/07/2020 11:48:01 hoainam123 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
771287 08/07/2020 11:47:28 hoainam123 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 265 ms 13476 KB
771286 08/07/2020 11:46:58 hoainam123 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771279 08/07/2020 11:30:20 hoainam123 BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
771277 08/07/2020 11:29:05 hoainam123 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
771276 08/07/2020 11:28:34 hoainam123 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
771275 08/07/2020 11:28:03 hoainam123 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 104356 KB
771274 08/07/2020 11:27:00 hoainam123 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1265 ms 2872 KB
771273 08/07/2020 11:26:26 hoainam123 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 265 ms 12840 KB
771272 08/07/2020 11:25:06 hoainam123 EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
771271 08/07/2020 11:24:17 hoainam123 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++ Accepted 78 ms 1856 KB
771270 08/07/2020 11:23:48 hoainam123 PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++ Accepted 109 ms 2488 KB
771269 08/07/2020 11:23:19 hoainam123 TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
771267 08/07/2020 11:22:44 hoainam123 EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 500 ms 142156 KB
771266 08/07/2020 11:22:17 hoainam123 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 8568 KB
771265 08/07/2020 11:21:50 hoainam123 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771263 08/07/2020 11:19:16 hoainam123 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771262 08/07/2020 11:18:47 hoainam123 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3264 KB
771261 08/07/2020 11:18:23 hoainam123 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771260 08/07/2020 11:17:31 hoainam123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771258 08/07/2020 11:17:04 hoainam123 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
771257 08/07/2020 11:16:02 hoainam123 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771256 08/07/2020 11:15:35 hoainam123 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771255 08/07/2020 11:15:09 hoainam123 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
771254 08/07/2020 11:14:25 hoainam123 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771253 08/07/2020 11:13:59 hoainam123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771252 08/07/2020 11:13:12 hoainam123 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771251 08/07/2020 11:12:35 hoainam123 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771250 08/07/2020 11:11:09 hoainam123 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771249 08/07/2020 11:10:27 hoainam123 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771245 08/07/2020 11:08:08 hoainam123 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
771243 08/07/2020 11:07:14 hoainam123 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 125 ms 2388 KB
771237 08/07/2020 11:05:22 hoainam123 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 4060 KB
771235 08/07/2020 11:03:29 hoainam123 CANDY2 - Chia kẹo 2 GNU C++ Accepted 140 ms 8424 KB
771233 08/07/2020 11:02:46 hoainam123 demday - đếm dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
771232 08/07/2020 11:02:13 hoainam123 DULICH - đi du lịch GNU C++ Accepted 953 ms 2624 KB
771229 08/07/2020 11:01:41 hoainam123 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
771228 08/07/2020 11:01:02 hoainam123 XEPLICH - xếp lịch GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
771227 08/07/2020 11:00:37 hoainam123 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771225 08/07/2020 10:59:58 hoainam123 DS - ebola GNU C++ Accepted 968 ms 35488 KB
771223 08/07/2020 10:59:12 hoainam123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
771222 08/07/2020 10:58:47 hoainam123 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
771219 08/07/2020 10:57:20 hoainam123 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 375 ms 3604 KB
771218 08/07/2020 10:55:41 hoainam123 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 171 ms 3488 KB
771217 08/07/2020 10:54:18 hoainam123 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 93 ms 2796 KB
771214 08/07/2020 10:51:52 hoainam123 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
771213 08/07/2020 10:51:28 hoainam123 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
771212 08/07/2020 10:49:46 hoainam123 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
629952 29/08/2019 17:48:08 hoainam123 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
629950 29/08/2019 17:42:44 hoainam123 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
629949 29/08/2019 17:40:02 hoainam123 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
629948 29/08/2019 17:37:02 hoainam123 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
629564 28/08/2019 17:42:04 hoainam123 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
624739 21/08/2019 18:39:16 hoainam123 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624724 21/08/2019 18:14:51 hoainam123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624717 21/08/2019 17:56:29 hoainam123 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624713 21/08/2019 17:40:45 hoainam123 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624312 20/08/2019 17:42:12 hoainam123 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
620979 14/08/2019 18:03:29 hoainam123 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
620973 14/08/2019 17:55:55 hoainam123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
620972 14/08/2019 17:51:53 hoainam123 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
618028 07/08/2019 18:30:23 hoainam123 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
Back to Top