Các bài giải được của huy9a1
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1144912 11/10/2022 00:41:58 huy9a1 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
1144903 10/10/2022 23:49:44 huy9a1 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
816102 21/10/2020 07:25:36 huy9a1 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 312 ms 8424 KB
762224 09/06/2020 23:29:12 huy9a1 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
761983 09/06/2020 10:20:07 huy9a1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 703 ms 15944 KB
761953 09/06/2020 09:16:21 huy9a1 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 531 ms 2936 KB
761942 09/06/2020 08:30:43 huy9a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 234 ms 2252 KB
761940 09/06/2020 08:09:11 huy9a1 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
708913 22/01/2020 23:15:45 huy9a1 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 500 ms 10308 KB
636271 11/09/2019 14:26:19 huy9a1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3520 KB
629012 27/08/2019 12:40:52 huy9a1 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
629006 27/08/2019 12:36:25 huy9a1 DTPHU - Diện tích phủ GNU C++ Accepted 31 ms 2676 KB
616497 04/08/2019 16:11:32 huy9a1 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
581425 09/05/2019 00:15:57 huy9a1 SN - Làm việc song song GNU C++ Accepted 31 ms 1896 KB
577366 27/04/2019 03:07:23 huy9a1 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 125 ms 4748 KB
571226 09/04/2019 15:55:23 huy9a1 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
568593 03/04/2019 06:00:11 huy9a1 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
568066 01/04/2019 20:47:25 huy9a1 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 328 ms 6816 KB
568039 01/04/2019 19:58:06 huy9a1 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2548 KB
568034 01/04/2019 19:42:49 huy9a1 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
568028 01/04/2019 18:18:43 huy9a1 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
567663 31/03/2019 15:01:02 huy9a1 LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 187 ms 17156 KB
567647 31/03/2019 14:37:45 huy9a1 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
567552 31/03/2019 10:45:25 huy9a1 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
567549 31/03/2019 10:32:05 huy9a1 GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
567477 31/03/2019 02:37:39 huy9a1 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
567471 31/03/2019 01:15:44 huy9a1 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
566753 28/03/2019 22:48:29 huy9a1 CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 2728 KB
564224 24/03/2019 10:18:59 huy9a1 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
562847 21/03/2019 02:27:47 huy9a1 COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
561177 16/03/2019 20:29:07 huy9a1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
556835 08/03/2019 14:35:24 huy9a1 VACCINE - VACCINE GNU C++ Accepted 1312 ms 4468 KB
556413 07/03/2019 17:41:08 huy9a1 STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
556222 07/03/2019 14:13:35 huy9a1 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 46 ms 1804 KB
556185 07/03/2019 12:10:53 huy9a1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556182 07/03/2019 11:22:07 huy9a1 KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
541413 28/01/2019 18:04:08 huy9a1 CHNREST - Chinese restaurant GNU C++ Accepted 78 ms 4484 KB
539804 23/01/2019 23:20:55 huy9a1 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
539703 23/01/2019 18:53:59 huy9a1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 140 ms 19324 KB
539702 23/01/2019 18:52:23 huy9a1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 984 ms 18340 KB
536941 15/01/2019 22:06:22 huy9a1 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
533191 08/01/2019 19:18:07 huy9a1 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
533175 08/01/2019 18:33:44 huy9a1 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2424 KB
529480 03/01/2019 07:55:16 huy9a1 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2272 KB
529472 03/01/2019 00:37:45 huy9a1 FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
529471 03/01/2019 00:37:15 huy9a1 FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
529304 02/01/2019 19:04:30 huy9a1 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
529299 02/01/2019 18:43:25 huy9a1 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 203 ms 2840 KB
529298 02/01/2019 18:28:05 huy9a1 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 109 ms 2032 KB
529292 02/01/2019 18:04:21 huy9a1 HOCA - Hồ cá GNU C++ Accepted 187 ms 5032 KB
529287 02/01/2019 17:48:24 huy9a1 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++ Accepted 296 ms 13512 KB
529283 02/01/2019 17:30:30 huy9a1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
529265 02/01/2019 16:45:16 huy9a1 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
529249 02/01/2019 16:18:28 huy9a1 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
529207 02/01/2019 15:41:04 huy9a1 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 265 ms 8304 KB
528230 01/01/2019 22:19:54 huy9a1 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
528222 01/01/2019 22:10:50 huy9a1 PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 234 ms 15640 KB
525571 08/12/2018 22:47:31 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 593 ms 108196 KB
525569 08/12/2018 22:45:09 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 937 ms 108808 KB
525568 08/12/2018 22:43:17 huy9a1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1406 ms 108868 KB
525418 08/12/2018 18:36:03 huy9a1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 125 ms 2708 KB
524673 06/12/2018 21:01:51 huy9a1 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 171 ms 200684 KB
523391 04/12/2018 09:08:46 huy9a1 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 109 ms 5300 KB
519785 26/11/2018 08:57:26 huy9a1 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++ Accepted 187 ms 1944 KB
519148 24/11/2018 22:52:50 huy9a1 TRACKCBG - Trường đua GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
516858 21/11/2018 17:33:24 huy9a1 INTSLE - Giải hệ GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
514985 18/11/2018 16:34:46 huy9a1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++ Accepted 203 ms 7860 KB
514949 18/11/2018 15:29:22 huy9a1 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 250 ms 5104 KB
513956 16/11/2018 23:02:44 huy9a1 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 234 ms 15156 KB
511725 14/11/2018 23:11:28 huy9a1 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 890 ms 2668 KB
510992 13/11/2018 20:43:10 huy9a1 DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++ Accepted 406 ms 2572 KB
510060 12/11/2018 20:51:46 huy9a1 CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 31 ms 2960 KB
508998 10/11/2018 21:27:09 huy9a1 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 984 ms 90468 KB
508946 10/11/2018 20:15:19 huy9a1 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 78 ms 2420 KB
508923 10/11/2018 19:55:16 huy9a1 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 328 ms 2684 KB
508917 10/11/2018 19:24:53 huy9a1 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
508799 10/11/2018 12:22:17 huy9a1 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
506459 06/11/2018 23:38:44 huy9a1 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3343 ms 66800 KB
506451 06/11/2018 23:33:21 huy9a1 CANAL - Canal GNU C++ Accepted 3375 ms 51208 KB
504895 04/11/2018 23:09:32 huy9a1 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 562 ms 34980 KB
504876 04/11/2018 22:40:48 huy9a1 XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 484 ms 2852 KB
504465 04/11/2018 11:18:16 huy9a1 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
504255 03/11/2018 21:17:21 huy9a1 UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++ Accepted 359 ms 4324 KB
504190 03/11/2018 20:15:43 huy9a1 DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
502892 01/11/2018 22:25:25 huy9a1 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 609 ms 9440 KB
500352 29/10/2018 18:25:11 huy9a1 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 31 ms 1944 KB
499883 28/10/2018 18:27:08 huy9a1 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1046 ms 23536 KB
499881 28/10/2018 18:23:00 huy9a1 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1031 ms 28224 KB
499843 28/10/2018 16:46:36 huy9a1 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 328 ms 11656 KB
499693 28/10/2018 10:14:26 huy9a1 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 468 ms 4932 KB
498232 26/10/2018 00:16:23 huy9a1 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 296 ms 18220 KB
498166 25/10/2018 22:26:42 huy9a1 CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
496472 23/10/2018 21:57:54 huy9a1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3428 KB
495580 22/10/2018 15:13:33 huy9a1 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 4648 KB
495317 21/10/2018 22:48:24 huy9a1 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
494240 19/10/2018 19:12:28 huy9a1 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1872 KB
489362 14/10/2018 21:10:09 huy9a1 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1062 ms 11624 KB
488930 13/10/2018 23:38:47 huy9a1 MAIL - Thư điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1168 KB
488927 13/10/2018 23:27:35 huy9a1 MAIL - Thư điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
482660 07/10/2018 16:14:24 huy9a1 PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
476648 29/09/2018 17:33:52 huy9a1 DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 78 ms 23848 KB
476117 28/09/2018 21:08:36 huy9a1 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 125 ms 8868 KB
476075 28/09/2018 20:26:41 huy9a1 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1580 KB
475952 28/09/2018 17:57:55 huy9a1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
475579 27/09/2018 23:46:48 huy9a1 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 562 ms 5656 KB
473070 24/09/2018 20:24:48 huy9a1 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 406 ms 3840 KB
468644 17/09/2018 23:07:56 huy9a1 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
468205 16/09/2018 22:40:03 huy9a1 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 140 ms 4948 KB
458244 31/08/2018 20:35:10 huy9a1 WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 1218 ms 11276 KB
457884 30/08/2018 22:41:27 huy9a1 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2312 ms 25360 KB
456580 28/08/2018 16:33:26 huy9a1 BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456162 27/08/2018 18:34:54 huy9a1 LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++ Accepted 109 ms 4672 KB
455650 25/08/2018 19:16:22 huy9a1 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
454391 22/08/2018 21:46:23 huy9a1 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
453029 19/08/2018 14:58:08 huy9a1 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 140 ms 2552 KB
452815 18/08/2018 22:24:48 huy9a1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 687 ms 17228 KB
452363 17/08/2018 20:21:28 huy9a1 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451919 16/08/2018 23:09:39 huy9a1 TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
448701 09/08/2018 23:12:16 huy9a1 COLOUR - Tô màu GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
447351 05/08/2018 17:20:19 huy9a1 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
447323 05/08/2018 14:30:44 huy9a1 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
447059 04/08/2018 10:08:49 huy9a1 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++ Accepted 171 ms 2592 KB
446986 03/08/2018 22:31:21 huy9a1 LIGHT - Tắt đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446685 02/08/2018 21:44:47 huy9a1 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 828 ms 6624 KB
446683 02/08/2018 21:42:31 huy9a1 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2012 KB
446274 01/08/2018 18:45:38 huy9a1 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 2072 KB
445962 31/07/2018 22:37:09 huy9a1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
445068 28/07/2018 21:18:32 huy9a1 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 265 ms 11636 KB
444542 26/07/2018 17:12:48 huy9a1 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 203 ms 3316 KB
443758 24/07/2018 21:44:23 huy9a1 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
443607 24/07/2018 15:02:35 huy9a1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 265 ms 3484 KB
443589 24/07/2018 14:22:01 huy9a1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
443050 21/07/2018 22:07:48 huy9a1 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 515 ms 429208 KB
442871 21/07/2018 20:45:32 huy9a1 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 93 ms 4056 KB
442314 19/07/2018 15:59:25 huy9a1 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 140 ms 5644 KB
441856 18/07/2018 05:23:01 huy9a1 BONE - Bỏng nếp GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
441278 15/07/2018 21:42:17 huy9a1 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
441276 15/07/2018 21:14:27 huy9a1 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
441157 14/07/2018 22:17:06 huy9a1 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
441127 14/07/2018 19:30:24 huy9a1 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2352 KB
441118 14/07/2018 18:34:30 huy9a1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 2344 KB
440910 13/07/2018 20:35:48 huy9a1 TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++ Accepted 46 ms 2476 KB
440853 13/07/2018 16:19:27 huy9a1 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
440801 13/07/2018 15:20:57 huy9a1 HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
440778 13/07/2018 12:38:04 huy9a1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
439651 09/07/2018 22:30:52 huy9a1 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439591 09/07/2018 20:11:46 huy9a1 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 93 ms 2504 KB
439307 08/07/2018 15:19:00 huy9a1 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439305 08/07/2018 14:54:07 huy9a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 734 ms 33996 KB
439280 08/07/2018 10:33:05 huy9a1 LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
439150 07/07/2018 16:41:36 huy9a1 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
439098 07/07/2018 11:43:46 huy9a1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 2728 KB
438798 06/07/2018 11:20:44 huy9a1 QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2104 KB
438685 05/07/2018 21:32:12 huy9a1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1093 ms 22016 KB
438672 05/07/2018 20:15:58 huy9a1 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 125 ms 3540 KB
438589 05/07/2018 14:36:49 huy9a1 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1352 KB
438430 04/07/2018 20:35:52 huy9a1 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
438405 04/07/2018 16:11:52 huy9a1 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 3696 KB
438214 03/07/2018 11:08:56 huy9a1 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 11250 ms 9724 KB
438183 03/07/2018 09:01:39 huy9a1 CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 640 ms 10360 KB
437819 01/07/2018 10:08:51 huy9a1 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2648 KB
437812 01/07/2018 09:52:23 huy9a1 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1888 KB
437807 01/07/2018 09:08:11 huy9a1 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
437642 30/06/2018 13:08:50 huy9a1 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 296 ms 2988 KB
437608 30/06/2018 09:23:36 huy9a1 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 2548 KB
437459 29/06/2018 16:50:46 huy9a1 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
436337 24/06/2018 17:10:04 huy9a1 DS - ebola Free Pascal Accepted 140 ms 4060 KB
435848 22/06/2018 09:28:00 huy9a1 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3376 KB
434652 20/06/2018 14:18:07 huy9a1 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 29132 KB
434539 19/06/2018 21:33:16 huy9a1 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
434482 19/06/2018 17:16:44 huy9a1 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
434430 19/06/2018 13:41:38 huy9a1 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
434416 19/06/2018 11:32:52 huy9a1 LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
434388 19/06/2018 09:40:30 huy9a1 QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
434256 18/06/2018 15:23:03 huy9a1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
434252 18/06/2018 15:12:46 huy9a1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
434233 18/06/2018 12:44:18 huy9a1 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 312 ms 3696 KB
434191 18/06/2018 09:16:52 huy9a1 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2696 KB
434177 18/06/2018 08:21:47 huy9a1 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
433823 16/06/2018 12:46:13 huy9a1 RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 2208 KB
433786 16/06/2018 10:11:57 huy9a1 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
433751 16/06/2018 09:51:38 huy9a1 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 3176 KB
433672 15/06/2018 21:07:31 huy9a1 MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
433656 15/06/2018 17:46:26 huy9a1 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 93 ms 2796 KB
433654 15/06/2018 16:59:55 huy9a1 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
432579 13/06/2018 21:42:10 huy9a1 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
432575 13/06/2018 21:29:51 huy9a1 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
432574 13/06/2018 21:29:47 huy9a1 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
432152 11/06/2018 12:51:49 huy9a1 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 93 ms 2720 KB
432047 10/06/2018 20:31:14 huy9a1 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
432036 10/06/2018 19:42:24 huy9a1 AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
431516 08/06/2018 14:40:20 huy9a1 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 390 ms 3168 KB
430926 06/06/2018 17:26:12 huy9a1 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
430796 06/06/2018 07:35:14 huy9a1 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 2420 KB
430778 05/06/2018 21:54:24 huy9a1 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 390 ms 6496 KB
430727 05/06/2018 17:49:40 huy9a1 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
430294 03/06/2018 22:52:02 huy9a1 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3768 KB
430279 03/06/2018 22:07:48 huy9a1 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3960 KB
430174 03/06/2018 15:00:29 huy9a1 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 281 ms 3564 KB
429667 01/06/2018 09:19:15 huy9a1 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
429666 01/06/2018 09:14:54 huy9a1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
429662 01/06/2018 09:07:59 huy9a1 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
405564 15/03/2018 20:07:34 huy9a1 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
405519 15/03/2018 19:03:55 huy9a1 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 671 ms 2972 KB
405517 15/03/2018 18:57:19 huy9a1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
405465 15/03/2018 17:31:24 huy9a1 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
405147 14/03/2018 22:50:46 huy9a1 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
404863 14/03/2018 13:15:22 huy9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
404862 14/03/2018 13:08:58 huy9a1 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
404732 14/03/2018 08:04:01 huy9a1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
404720 14/03/2018 07:49:21 huy9a1 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
404671 13/03/2018 23:44:47 huy9a1 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
404650 13/03/2018 23:06:34 huy9a1 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
404626 13/03/2018 22:19:51 huy9a1 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 234 ms 6900 KB
403434 13/03/2018 10:58:22 huy9a1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
403306 12/03/2018 23:33:03 huy9a1 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 750 ms 3032 KB
403303 12/03/2018 23:25:49 huy9a1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
403291 12/03/2018 23:01:38 huy9a1 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 437 ms 3072 KB
403228 12/03/2018 21:39:59 huy9a1 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3352 KB
402713 11/03/2018 18:08:27 huy9a1 BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
402685 11/03/2018 16:57:01 huy9a1 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 250 ms 9420 KB
402672 11/03/2018 16:39:50 huy9a1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 328 ms 10444 KB
402665 11/03/2018 16:18:33 huy9a1 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
402646 11/03/2018 15:45:33 huy9a1 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
402621 11/03/2018 14:36:58 huy9a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
402606 11/03/2018 12:54:53 huy9a1 ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 2804 KB
402114 09/03/2018 15:18:13 huy9a1 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
401952 09/03/2018 00:21:01 huy9a1 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 234 ms 6832 KB
401934 08/03/2018 23:22:09 huy9a1 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
401914 08/03/2018 22:36:18 huy9a1 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
388727 22/01/2018 21:35:57 huy9a1 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
386396 16/01/2018 12:43:50 huy9a1 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 234 ms 278348 KB
386393 16/01/2018 12:22:00 huy9a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2988 KB
386380 16/01/2018 11:10:25 huy9a1 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
386354 16/01/2018 10:38:23 huy9a1 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
386346 16/01/2018 10:23:15 huy9a1 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1265 ms 49492 KB
385872 14/01/2018 22:56:11 huy9a1 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
385845 14/01/2018 22:02:22 huy9a1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
385799 14/01/2018 19:19:39 huy9a1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
385794 14/01/2018 18:34:47 huy9a1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2096 KB
385781 14/01/2018 16:41:51 huy9a1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
385683 14/01/2018 13:04:59 huy9a1 TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
385253 13/01/2018 13:30:18 huy9a1 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 1972 KB
385239 13/01/2018 13:05:08 huy9a1 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385230 13/01/2018 12:48:09 huy9a1 CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
385190 13/01/2018 09:41:10 huy9a1 THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
384780 11/01/2018 22:56:53 huy9a1 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
384389 11/01/2018 11:17:07 huy9a1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 23596 KB
384355 11/01/2018 10:15:17 huy9a1 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 3380 KB
383878 10/01/2018 09:52:39 huy9a1 COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
383821 10/01/2018 07:58:38 huy9a1 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
383449 09/01/2018 11:15:42 huy9a1 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383415 09/01/2018 10:22:38 huy9a1 CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
383278 08/01/2018 20:53:02 huy9a1 COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
383221 08/01/2018 18:47:25 huy9a1 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 2560 KB
383215 08/01/2018 18:22:48 huy9a1 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382973 07/01/2018 21:49:06 huy9a1 HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382863 07/01/2018 16:16:58 huy9a1 NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
382809 07/01/2018 13:57:17 huy9a1 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382798 07/01/2018 13:20:02 huy9a1 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2856 KB
382783 07/01/2018 12:30:08 huy9a1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
382243 05/01/2018 22:48:29 huy9a1 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381790 05/01/2018 10:46:32 huy9a1 VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381706 05/01/2018 00:14:57 huy9a1 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
381358 03/01/2018 13:31:11 huy9a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
381353 03/01/2018 13:09:27 huy9a1 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 6300 KB
381351 03/01/2018 12:55:40 huy9a1 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381221 03/01/2018 09:17:16 huy9a1 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
381056 02/01/2018 22:40:12 huy9a1 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380415 01/01/2018 18:17:31 huy9a1 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3940 KB
380406 01/01/2018 18:01:45 huy9a1 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
380271 01/01/2018 10:58:17 huy9a1 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
380121 01/01/2018 20:14:31 huy9a1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
380099 01/01/2018 18:02:31 huy9a1 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
380042 01/01/2018 15:51:58 huy9a1 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
379992 01/01/2018 14:43:45 huy9a1 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 234 ms 2736 KB
379987 01/01/2018 14:37:13 huy9a1 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
379691 31/12/2017 21:55:41 huy9a1 CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
379582 31/12/2017 16:40:32 huy9a1 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
379556 31/12/2017 15:29:03 huy9a1 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
379507 31/12/2017 11:29:27 huy9a1 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
379409 30/12/2017 22:57:11 huy9a1 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
379405 30/12/2017 22:30:31 huy9a1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
379403 30/12/2017 22:10:50 huy9a1 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
379116 29/12/2017 22:28:33 huy9a1 ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
379094 29/12/2017 21:43:39 huy9a1 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 453 ms 2804 KB
378491 28/12/2017 11:12:06 huy9a1 DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1288 KB
378389 28/12/2017 09:45:32 huy9a1 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
378308 27/12/2017 21:55:39 huy9a1 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
378263 27/12/2017 20:59:34 huy9a1 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
377062 22/12/2017 22:37:54 huy9a1 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
376456 20/12/2017 10:14:33 huy9a1 ACM - ACM Free Pascal Accepted 250 ms 2804 KB
376281 18/12/2017 20:57:22 huy9a1 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 328 ms 2920 KB
375716 16/12/2017 20:25:15 huy9a1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
374341 12/12/2017 22:55:43 huy9a1 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
374092 11/12/2017 20:12:20 huy9a1 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
374087 11/12/2017 17:44:26 huy9a1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 750 ms 2644 KB
374072 11/12/2017 16:19:02 huy9a1 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
374034 11/12/2017 15:48:56 huy9a1 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
374027 11/12/2017 15:33:27 huy9a1 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 93 ms 2892 KB
373791 10/12/2017 20:36:36 huy9a1 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 7308 KB
370745 03/12/2017 10:27:07 huy9a1 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
370733 03/12/2017 09:33:33 huy9a1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
367107 27/11/2017 20:50:17 huy9a1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
365486 24/11/2017 15:56:53 huy9a1 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2860 KB
365461 24/11/2017 15:34:55 huy9a1 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 218 ms 3120 KB
365230 24/11/2017 13:48:29 huy9a1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2808 KB
358614 12/11/2017 23:22:53 huy9a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2776 KB
358521 12/11/2017 21:24:31 huy9a1 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 2064 KB
357402 10/11/2017 23:28:56 huy9a1 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
357258 10/11/2017 20:52:08 huy9a1 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
356600 09/11/2017 22:48:41 huy9a1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
355007 07/11/2017 22:59:07 huy9a1 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354941 07/11/2017 22:09:58 huy9a1 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354440 07/11/2017 13:28:16 huy9a1 SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
354429 07/11/2017 12:33:18 huy9a1 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 421 ms 2772 KB
354220 06/11/2017 23:12:49 huy9a1 CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354193 06/11/2017 22:41:08 huy9a1 GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
354171 06/11/2017 22:18:46 huy9a1 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
354140 06/11/2017 21:52:46 huy9a1 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 3180 KB
353904 06/11/2017 19:57:41 huy9a1 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
353507 06/11/2017 11:56:31 huy9a1 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
353246 05/11/2017 22:05:07 huy9a1 SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
353002 05/11/2017 11:43:43 huy9a1 SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352797 05/11/2017 07:51:33 huy9a1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 484 ms 12744 KB
352791 05/11/2017 07:19:07 huy9a1 BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352293 04/11/2017 13:00:59 huy9a1 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
352108 03/11/2017 22:55:39 huy9a1 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
351961 03/11/2017 20:02:43 huy9a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
351943 03/11/2017 19:38:53 huy9a1 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3224 KB
351928 03/11/2017 18:56:17 huy9a1 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
351797 03/11/2017 12:56:37 huy9a1 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
351606 02/11/2017 23:51:12 huy9a1 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
351583 02/11/2017 23:16:39 huy9a1 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1908 KB
350823 02/11/2017 12:32:23 huy9a1 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
350091 01/11/2017 13:16:24 huy9a1 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
349457 31/10/2017 18:47:05 huy9a1 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348537 30/10/2017 19:49:15 huy9a1 CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
348517 30/10/2017 19:02:26 huy9a1 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
347828 29/10/2017 15:58:14 huy9a1 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
347814 29/10/2017 15:44:27 huy9a1 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
347746 29/10/2017 14:42:28 huy9a1 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
347386 28/10/2017 20:59:12 huy9a1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
347337 28/10/2017 20:18:16 huy9a1 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
346920 27/10/2017 22:38:29 huy9a1 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1372 KB
346445 27/10/2017 13:08:59 huy9a1 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
346431 27/10/2017 12:35:02 huy9a1 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
345467 26/10/2017 13:11:04 huy9a1 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
345463 26/10/2017 13:01:11 huy9a1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
344507 25/10/2017 12:47:31 huy9a1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344490 25/10/2017 11:45:50 huy9a1 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 187 ms 4736 KB
344333 24/10/2017 23:39:45 huy9a1 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
343829 24/10/2017 13:19:28 huy9a1 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 656 ms 3532 KB
343506 23/10/2017 22:22:15 huy9a1 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
343464 23/10/2017 21:47:39 huy9a1 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
343315 23/10/2017 18:44:55 huy9a1 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
342545 22/10/2017 15:32:12 huy9a1 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
342517 22/10/2017 15:16:36 huy9a1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342381 22/10/2017 10:54:25 huy9a1 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
342366 22/10/2017 10:19:20 huy9a1 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
342354 22/10/2017 09:47:45 huy9a1 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342350 22/10/2017 09:38:24 huy9a1 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
342152 21/10/2017 21:36:33 huy9a1 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
342132 21/10/2017 21:25:14 huy9a1 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
342097 21/10/2017 20:56:56 huy9a1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
342068 21/10/2017 20:24:33 huy9a1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
341773 21/10/2017 13:07:45 huy9a1 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341015 20/10/2017 13:31:25 huy9a1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
341012 20/10/2017 13:03:42 huy9a1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
340731 19/10/2017 22:49:38 huy9a1 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
340694 19/10/2017 22:11:13 huy9a1 DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
340083 19/10/2017 12:06:44 huy9a1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
339568 18/10/2017 19:54:25 huy9a1 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
339532 18/10/2017 18:43:03 huy9a1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
339529 18/10/2017 18:27:47 huy9a1 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
339376 18/10/2017 13:28:36 huy9a1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
339373 18/10/2017 13:15:56 huy9a1 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
339370 18/10/2017 12:57:47 huy9a1 PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
339369 18/10/2017 12:46:37 huy9a1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
339368 18/10/2017 12:39:19 huy9a1 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
339364 18/10/2017 12:19:16 huy9a1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
339362 18/10/2017 11:40:12 huy9a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
339237 17/10/2017 23:26:01 huy9a1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
338690 17/10/2017 13:18:23 huy9a1 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
338684 17/10/2017 13:00:36 huy9a1 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
338683 17/10/2017 12:47:18 huy9a1 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338681 17/10/2017 12:40:01 huy9a1 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
338675 17/10/2017 12:16:35 huy9a1 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
338673 17/10/2017 12:08:19 huy9a1 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
338234 16/10/2017 22:02:33 huy9a1 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338219 16/10/2017 21:56:28 huy9a1 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 0 ms 1328 KB
338210 16/10/2017 21:50:45 huy9a1 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
338107 16/10/2017 21:14:09 huy9a1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1328 KB
338042 16/10/2017 20:50:24 huy9a1 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
338018 16/10/2017 20:41:26 huy9a1 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
Back to Top