Các bài giải được của huynhthanhtan
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
661756 23/10/2019 23:51:29 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
648014 29/09/2019 14:21:57 huynhthanhtan VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647810 28/09/2019 23:36:10 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
646178 26/09/2019 00:14:05 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
646177 26/09/2019 00:11:24 huynhthanhtan VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
646169 25/09/2019 23:53:33 huynhthanhtan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
549807 22/02/2019 09:29:22 huynhthanhtan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 62 ms 2504 KB
549806 22/02/2019 09:28:46 huynhthanhtan IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 140 ms 2628 KB
549802 22/02/2019 09:14:24 huynhthanhtan EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
549310 21/02/2019 13:38:09 huynhthanhtan ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
548923 20/02/2019 16:08:17 huynhthanhtan LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
548904 20/02/2019 15:31:28 huynhthanhtan CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 171 ms 6412 KB
508991 10/11/2018 21:21:45 huynhthanhtan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
508989 10/11/2018 21:21:11 huynhthanhtan KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2372 KB
503195 02/11/2018 13:03:12 huynhthanhtan BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
503182 02/11/2018 12:36:14 huynhthanhtan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1920 KB
503181 02/11/2018 12:35:30 huynhthanhtan DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 171 ms 3812 KB
501650 31/10/2018 16:33:55 huynhthanhtan KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 234 ms 3208 KB
501643 31/10/2018 16:17:31 huynhthanhtan CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
501565 31/10/2018 13:03:20 huynhthanhtan HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 156 ms 4128 KB
501559 31/10/2018 12:48:24 huynhthanhtan CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
499377 27/10/2018 17:27:38 huynhthanhtan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2692 KB
499375 27/10/2018 16:57:43 huynhthanhtan DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 2496 KB
499187 27/10/2018 13:03:05 huynhthanhtan HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
499144 27/10/2018 11:28:18 huynhthanhtan CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 234 ms 2664 KB
499131 27/10/2018 11:11:14 huynhthanhtan TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499078 27/10/2018 10:24:40 huynhthanhtan SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
499069 27/10/2018 10:01:29 huynhthanhtan VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 78 ms 4420 KB
499067 27/10/2018 09:58:56 huynhthanhtan VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 343 ms 6416 KB
498934 26/10/2018 23:48:49 huynhthanhtan HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498924 26/10/2018 23:28:22 huynhthanhtan LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498914 26/10/2018 23:01:42 huynhthanhtan LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
498886 26/10/2018 22:28:00 huynhthanhtan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498783 26/10/2018 20:54:37 huynhthanhtan SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
498725 26/10/2018 19:46:35 huynhthanhtan MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2516 KB
498217 25/10/2018 23:26:03 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
498216 25/10/2018 23:25:31 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
498212 25/10/2018 23:22:20 huynhthanhtan DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
498189 25/10/2018 23:04:43 huynhthanhtan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
498186 25/10/2018 23:03:51 huynhthanhtan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 93 ms 2592 KB
498169 25/10/2018 22:30:52 huynhthanhtan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
498161 25/10/2018 22:19:27 huynhthanhtan NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 62 ms 2656 KB
491350 16/10/2018 23:39:38 huynhthanhtan GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 250 ms 4908 KB
491286 16/10/2018 22:44:32 huynhthanhtan DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4712 KB
485019 10/10/2018 23:25:20 huynhthanhtan GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484298 09/10/2018 21:30:25 huynhthanhtan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 109 ms 2448 KB
484296 09/10/2018 21:29:45 huynhthanhtan MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 468 ms 3176 KB
484220 09/10/2018 20:38:35 huynhthanhtan OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
483727 09/10/2018 11:38:31 huynhthanhtan CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
483720 09/10/2018 11:33:16 huynhthanhtan OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
483701 09/10/2018 10:51:50 huynhthanhtan TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
483392 08/10/2018 21:09:00 huynhthanhtan TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
483369 08/10/2018 20:48:55 huynhthanhtan QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483344 08/10/2018 20:26:19 huynhthanhtan SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483242 08/10/2018 17:39:25 huynhthanhtan GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
483235 08/10/2018 17:21:42 huynhthanhtan ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
483227 08/10/2018 16:55:17 huynhthanhtan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
483220 08/10/2018 16:38:39 huynhthanhtan 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483209 08/10/2018 16:13:54 huynhthanhtan LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
481670 06/10/2018 00:11:55 huynhthanhtan QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481668 06/10/2018 00:05:46 huynhthanhtan STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
480997 05/10/2018 14:05:23 huynhthanhtan CODE - Chuyển Mã GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
480922 05/10/2018 11:38:05 huynhthanhtan XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 156 ms 2436 KB
480921 05/10/2018 11:37:19 huynhthanhtan XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 140 ms 2436 KB
480919 05/10/2018 11:36:48 huynhthanhtan XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 484 ms 2428 KB
480916 05/10/2018 11:30:28 huynhthanhtan QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 203 ms 2848 KB
480906 05/10/2018 11:13:33 huynhthanhtan QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
480900 05/10/2018 11:02:55 huynhthanhtan NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 62 ms 2456 KB
480877 05/10/2018 10:15:45 huynhthanhtan Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 109 ms 3232 KB
480787 05/10/2018 09:04:25 huynhthanhtan VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480645 05/10/2018 00:14:18 huynhthanhtan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
480643 05/10/2018 00:13:54 huynhthanhtan CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 109 ms 2772 KB
480635 04/10/2018 23:44:26 huynhthanhtan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
480555 04/10/2018 21:54:04 huynhthanhtan DT - DT1 GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
480449 04/10/2018 20:58:08 huynhthanhtan ACM - ACM GNU C++ Accepted 125 ms 3036 KB
480437 04/10/2018 20:52:20 huynhthanhtan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
480436 04/10/2018 20:51:20 huynhthanhtan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
480051 04/10/2018 15:19:09 huynhthanhtan BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 31 ms 4404 KB
479202 03/10/2018 08:25:21 huynhthanhtan HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
479201 03/10/2018 08:24:40 huynhthanhtan HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 125 ms 2856 KB
477822 01/10/2018 15:11:51 huynhthanhtan CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
473499 25/09/2018 11:09:05 huynhthanhtan TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473385 25/09/2018 09:57:54 huynhthanhtan SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
473193 24/09/2018 23:20:09 huynhthanhtan ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
473020 24/09/2018 19:31:42 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 437 ms 29476 KB
473018 24/09/2018 19:30:50 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++ Accepted 437 ms 29476 KB
472988 24/09/2018 18:44:10 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 203 ms 2468 KB
472984 24/09/2018 18:37:22 huynhthanhtan GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
472668 24/09/2018 00:24:16 huynhthanhtan OPT - Tùy chọn (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
472622 23/09/2018 23:00:29 huynhthanhtan VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
472477 23/09/2018 19:51:02 huynhthanhtan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
472476 23/09/2018 19:50:34 huynhthanhtan DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
472001 22/09/2018 21:14:02 huynhthanhtan KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2552 KB
471988 22/09/2018 20:37:57 huynhthanhtan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
471923 22/09/2018 18:27:51 huynhthanhtan MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471918 22/09/2018 18:15:22 huynhthanhtan DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 46 ms 2436 KB
471861 22/09/2018 17:11:29 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
471829 22/09/2018 16:13:11 huynhthanhtan HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
467898 16/09/2018 11:54:57 huynhthanhtan GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1296 ms 48340 KB
467733 16/09/2018 09:02:15 huynhthanhtan SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
462377 08/09/2018 09:29:12 huynhthanhtan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
462375 08/09/2018 09:28:26 huynhthanhtan XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 140 ms 3544 KB
462340 08/09/2018 08:55:53 huynhthanhtan XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
462328 08/09/2018 08:43:04 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
462163 07/09/2018 22:05:08 huynhthanhtan TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
461467 06/09/2018 20:04:31 huynhthanhtan FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
459524 03/09/2018 14:38:16 huynhthanhtan CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459449 03/09/2018 11:49:43 huynhthanhtan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
459443 03/09/2018 11:35:11 huynhthanhtan PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
458999 02/09/2018 14:53:29 huynhthanhtan NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 0 ms 2552 KB
458998 02/09/2018 14:46:35 huynhthanhtan FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 169400 KB
458988 02/09/2018 14:16:43 huynhthanhtan MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
458975 02/09/2018 13:58:54 huynhthanhtan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
458974 02/09/2018 13:58:19 huynhthanhtan BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 125 ms 2884 KB
458964 02/09/2018 13:15:02 huynhthanhtan STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 2700 KB
458963 02/09/2018 13:13:58 huynhthanhtan STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 31 ms 2684 KB
458923 02/09/2018 11:45:26 huynhthanhtan COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458906 02/09/2018 11:22:11 huynhthanhtan SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458900 02/09/2018 11:11:31 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2548 KB
458899 02/09/2018 11:10:01 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 125 ms 2552 KB
458897 02/09/2018 11:07:31 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 968 ms 2584 KB
458894 02/09/2018 11:04:39 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 937 ms 2588 KB
458891 02/09/2018 11:02:40 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 906 ms 2584 KB
458890 02/09/2018 11:01:58 huynhthanhtan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 875 ms 2584 KB
458545 01/09/2018 14:47:08 huynhthanhtan ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
458527 01/09/2018 13:49:01 huynhthanhtan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 375 ms 3360 KB
458526 01/09/2018 13:44:20 huynhthanhtan TT - TIENTE GNU C++ Accepted 343 ms 3360 KB
458519 01/09/2018 13:32:01 huynhthanhtan KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 750 ms 2520 KB
458514 01/09/2018 13:01:34 huynhthanhtan CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2600 KB
458511 01/09/2018 12:48:12 huynhthanhtan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
458505 01/09/2018 12:34:43 huynhthanhtan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
458504 01/09/2018 12:32:18 huynhthanhtan DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
458498 01/09/2018 12:17:01 huynhthanhtan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2580 KB
458497 01/09/2018 12:16:16 huynhthanhtan VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 4692 KB
458496 01/09/2018 12:02:02 huynhthanhtan SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
458495 01/09/2018 12:01:11 huynhthanhtan SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
458494 01/09/2018 12:00:41 huynhthanhtan SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
458459 01/09/2018 11:03:24 huynhthanhtan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 3764 KB
458455 01/09/2018 11:02:24 huynhthanhtan MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 156 ms 4012 KB
458441 01/09/2018 10:36:55 huynhthanhtan RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
458422 01/09/2018 09:59:26 huynhthanhtan NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
458404 01/09/2018 09:43:12 huynhthanhtan TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
458394 01/09/2018 09:18:11 huynhthanhtan DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
458382 01/09/2018 08:28:24 huynhthanhtan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 125 ms 2544 KB
458381 01/09/2018 08:27:51 huynhthanhtan KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 703 ms 2616 KB
458374 01/09/2018 08:13:54 huynhthanhtan DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 31 ms 3300 KB
458369 01/09/2018 07:58:53 huynhthanhtan DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 46 ms 2928 KB
458358 01/09/2018 06:49:14 huynhthanhtan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 421 ms 2528 KB
458357 01/09/2018 06:48:42 huynhthanhtan ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 2508 KB
458355 01/09/2018 06:30:45 huynhthanhtan VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
458354 01/09/2018 06:29:27 huynhthanhtan VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 3548 KB
458079 31/08/2018 11:25:49 huynhthanhtan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 62 ms 996 KB
458075 31/08/2018 11:02:50 huynhthanhtan GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
458072 31/08/2018 10:56:48 huynhthanhtan GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 0 ms 2492 KB
458060 31/08/2018 10:34:44 huynhthanhtan SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458050 31/08/2018 10:22:39 huynhthanhtan MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458043 31/08/2018 10:16:13 huynhthanhtan MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458027 31/08/2018 09:49:25 huynhthanhtan MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
458015 31/08/2018 09:04:01 huynhthanhtan LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
458013 31/08/2018 08:55:27 huynhthanhtan THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
458008 31/08/2018 08:40:45 huynhthanhtan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 328 ms 10772 KB
458006 31/08/2018 08:39:50 huynhthanhtan MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 11108 KB
457975 31/08/2018 08:05:06 huynhthanhtan DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
457705 30/08/2018 17:18:00 huynhthanhtan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2528 KB
457704 30/08/2018 17:17:24 huynhthanhtan UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 671 ms 2516 KB
457555 30/08/2018 11:24:32 huynhthanhtan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
457553 30/08/2018 11:22:43 huynhthanhtan DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
457533 30/08/2018 10:53:20 huynhthanhtan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
457529 30/08/2018 10:50:01 huynhthanhtan EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 281 ms 3568 KB
457485 30/08/2018 10:10:12 huynhthanhtan DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
457448 30/08/2018 09:02:15 huynhthanhtan POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
457427 30/08/2018 08:29:22 huynhthanhtan SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
457425 30/08/2018 08:15:10 huynhthanhtan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
457001 29/08/2018 13:30:38 huynhthanhtan APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
456994 29/08/2018 13:17:51 huynhthanhtan SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
456975 29/08/2018 12:11:02 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 171 ms 7560 KB
456972 29/08/2018 12:10:18 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 28916 KB
456968 29/08/2018 11:54:01 huynhthanhtan XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
456966 29/08/2018 11:51:22 huynhthanhtan XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2464 KB
456962 29/08/2018 11:30:55 huynhthanhtan CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
456956 29/08/2018 11:21:23 huynhthanhtan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 156 ms 8052 KB
456954 29/08/2018 11:09:40 huynhthanhtan DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 265 ms 5884 KB
456939 29/08/2018 10:43:28 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
456933 29/08/2018 10:37:06 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
456928 29/08/2018 10:29:24 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
456927 29/08/2018 10:28:19 huynhthanhtan TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
456843 29/08/2018 09:20:10 huynhthanhtan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
456842 29/08/2018 09:19:33 huynhthanhtan LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 218 ms 3252 KB
456757 28/08/2018 22:04:51 huynhthanhtan Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456753 28/08/2018 21:42:27 huynhthanhtan Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456748 28/08/2018 21:32:09 huynhthanhtan Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456716 28/08/2018 20:33:27 huynhthanhtan DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
456709 28/08/2018 20:14:49 huynhthanhtan THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
456700 28/08/2018 19:57:55 huynhthanhtan BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
456241 28/08/2018 06:38:16 huynhthanhtan BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
452104 17/08/2018 11:53:53 huynhthanhtan FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449901 13/08/2018 05:42:37 huynhthanhtan ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
447725 07/08/2018 11:02:41 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 78 ms 6260 KB
447691 07/08/2018 09:19:53 huynhthanhtan HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
447670 07/08/2018 08:04:44 huynhthanhtan HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
447029 04/08/2018 07:06:33 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
447028 04/08/2018 07:04:39 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
447027 04/08/2018 07:01:57 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
447025 04/08/2018 06:59:04 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
447024 04/08/2018 06:55:36 huynhthanhtan TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
444615 26/07/2018 22:13:21 huynhthanhtan HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
442223 19/07/2018 09:25:50 huynhthanhtan NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 171 ms 41456 KB
442187 19/07/2018 08:35:25 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
442155 18/07/2018 23:11:19 huynhthanhtan OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
442150 18/07/2018 22:54:03 huynhthanhtan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
442149 18/07/2018 22:53:02 huynhthanhtan MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2856 KB
441134 14/07/2018 20:45:33 huynhthanhtan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 4000 KB
440881 13/07/2018 19:24:38 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
440865 13/07/2018 18:24:48 huynhthanhtan DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
440864 13/07/2018 18:04:03 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 265 ms 19836 KB
440726 13/07/2018 10:26:53 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
440683 13/07/2018 09:43:13 huynhthanhtan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
440682 13/07/2018 09:42:13 huynhthanhtan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440600 12/07/2018 23:17:29 huynhthanhtan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
440596 12/07/2018 23:14:29 huynhthanhtan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
440485 12/07/2018 20:03:44 huynhthanhtan ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
440480 12/07/2018 19:41:54 huynhthanhtan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440468 12/07/2018 17:59:18 huynhthanhtan BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 640 ms 2584 KB
440458 12/07/2018 16:33:15 huynhthanhtan BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 640 ms 2588 KB
440398 12/07/2018 14:02:03 huynhthanhtan BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
440395 12/07/2018 13:50:39 huynhthanhtan CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
440394 12/07/2018 13:49:21 huynhthanhtan CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
440393 12/07/2018 13:49:04 huynhthanhtan CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440392 12/07/2018 13:48:51 huynhthanhtan CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440387 12/07/2018 13:21:11 huynhthanhtan DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440385 12/07/2018 12:56:26 huynhthanhtan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
440377 12/07/2018 12:15:22 huynhthanhtan CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 2404 KB
440372 12/07/2018 12:00:04 huynhthanhtan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2828 KB
440371 12/07/2018 11:52:22 huynhthanhtan DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
440370 12/07/2018 11:39:38 huynhthanhtan DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 46 ms 2400 KB
440362 12/07/2018 11:20:51 huynhthanhtan COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
440353 12/07/2018 10:57:52 huynhthanhtan CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
439626 09/07/2018 21:43:12 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1171 ms 2524 KB
439624 09/07/2018 21:38:52 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1109 ms 2548 KB
439621 09/07/2018 21:34:11 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1171 ms 6368 KB
439610 09/07/2018 21:16:46 huynhthanhtan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
439592 09/07/2018 20:21:02 huynhthanhtan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
439570 09/07/2018 18:42:58 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
439568 09/07/2018 18:25:13 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
439566 09/07/2018 18:00:35 huynhthanhtan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
439561 09/07/2018 17:52:35 huynhthanhtan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439552 09/07/2018 17:28:58 huynhthanhtan SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 375 ms 2480 KB
439544 09/07/2018 17:09:50 huynhthanhtan DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 250 ms 3272 KB
439516 09/07/2018 13:03:08 huynhthanhtan PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439509 09/07/2018 12:23:36 huynhthanhtan QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
439504 09/07/2018 12:02:31 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
439501 09/07/2018 11:34:24 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
439493 09/07/2018 10:44:39 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 421 ms 2908 KB
439475 09/07/2018 10:10:29 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 390 ms 2908 KB
439471 09/07/2018 10:00:31 huynhthanhtan NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 453 ms 2908 KB
439434 09/07/2018 07:32:33 huynhthanhtan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439433 09/07/2018 07:10:14 huynhthanhtan LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439430 09/07/2018 07:01:43 huynhthanhtan KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 156 ms 3036 KB
439039 07/07/2018 08:40:20 huynhthanhtan LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439034 07/07/2018 08:25:53 huynhthanhtan LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
438838 06/07/2018 13:33:32 huynhthanhtan GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 156 ms 3024 KB
438836 06/07/2018 13:04:34 huynhthanhtan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
438835 06/07/2018 13:01:55 huynhthanhtan AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
438834 06/07/2018 12:54:00 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438833 06/07/2018 12:44:58 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438832 06/07/2018 12:41:31 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
438826 06/07/2018 12:29:23 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
437941 01/07/2018 22:17:31 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
437932 01/07/2018 21:47:53 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
437905 01/07/2018 19:41:00 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
437904 01/07/2018 19:20:02 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437903 01/07/2018 19:19:45 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
437894 01/07/2018 18:55:59 huynhthanhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 203 ms 2696 KB
437873 01/07/2018 16:27:55 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
437871 01/07/2018 16:27:36 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437868 01/07/2018 16:21:28 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437865 01/07/2018 15:49:53 huynhthanhtan PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
437864 01/07/2018 15:35:30 huynhthanhtan DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
437857 01/07/2018 15:20:09 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 171 ms 5284 KB
437848 01/07/2018 14:41:51 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
437841 01/07/2018 14:17:37 huynhthanhtan VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
436195 23/06/2018 23:30:46 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 906 ms 19960 KB
436048 23/06/2018 13:58:49 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
436046 23/06/2018 13:58:12 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
436037 23/06/2018 13:43:27 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
436035 23/06/2018 13:28:41 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
436014 23/06/2018 12:26:27 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
436013 23/06/2018 12:11:12 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
436012 23/06/2018 12:10:55 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
436010 23/06/2018 11:26:03 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
436004 23/06/2018 09:37:05 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
435943 22/06/2018 19:55:14 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
435942 22/06/2018 19:51:37 huynhthanhtan TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 62 ms 1916 KB
435910 22/06/2018 14:38:41 huynhthanhtan PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
435906 22/06/2018 13:26:42 huynhthanhtan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
435880 22/06/2018 10:33:07 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435878 22/06/2018 10:25:08 huynhthanhtan FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
435875 22/06/2018 10:12:25 huynhthanhtan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435872 22/06/2018 10:06:30 huynhthanhtan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
435863 22/06/2018 09:48:16 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
435858 22/06/2018 09:40:18 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435853 22/06/2018 09:34:04 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435849 22/06/2018 09:29:50 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
435838 22/06/2018 09:05:39 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
435834 22/06/2018 08:51:29 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3344 KB
435832 22/06/2018 08:50:54 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 3584 KB
435830 22/06/2018 08:48:44 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2936 KB
435749 21/06/2018 21:28:55 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
435739 21/06/2018 20:55:13 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2364 KB
435736 21/06/2018 20:29:42 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
434934 21/06/2018 20:12:23 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
434933 21/06/2018 20:05:59 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
434912 21/06/2018 19:28:36 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
434906 21/06/2018 19:17:31 huynhthanhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 109 ms 2804 KB
434901 21/06/2018 18:56:16 huynhthanhtan MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434900 21/06/2018 18:51:23 huynhthanhtan MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
434899 21/06/2018 18:43:38 huynhthanhtan MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
434898 21/06/2018 18:39:04 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434897 21/06/2018 18:18:36 huynhthanhtan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 18136 KB
434894 21/06/2018 18:08:16 huynhthanhtan NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 906 ms 18136 KB
434889 21/06/2018 17:35:10 huynhthanhtan NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434802 21/06/2018 07:31:30 huynhthanhtan NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
434789 20/06/2018 22:55:33 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434787 20/06/2018 22:52:40 huynhthanhtan PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434786 20/06/2018 22:52:30 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434781 20/06/2018 22:42:46 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434777 20/06/2018 22:28:10 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2824 KB
434774 20/06/2018 22:22:48 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2808 KB
434773 20/06/2018 22:21:20 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 2824 KB
434768 20/06/2018 22:07:59 huynhthanhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
434767 20/06/2018 22:04:40 huynhthanhtan PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
434757 20/06/2018 21:38:55 huynhthanhtan FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434753 20/06/2018 21:35:36 huynhthanhtan BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1232 KB
434745 20/06/2018 21:26:02 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 2456 KB
434740 20/06/2018 21:20:51 huynhthanhtan SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
434739 20/06/2018 21:17:04 huynhthanhtan HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
434736 20/06/2018 21:06:20 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
434735 20/06/2018 20:57:23 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
434731 20/06/2018 20:47:37 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434725 20/06/2018 20:13:26 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434724 20/06/2018 20:09:01 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
434720 20/06/2018 19:54:15 huynhthanhtan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
434719 20/06/2018 19:51:55 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
434717 20/06/2018 19:42:10 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
434715 20/06/2018 19:37:54 huynhthanhtan VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
434711 20/06/2018 19:22:41 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
434709 20/06/2018 19:11:34 huynhthanhtan DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
434707 20/06/2018 19:07:59 huynhthanhtan DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434701 20/06/2018 18:56:35 huynhthanhtan VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
434695 20/06/2018 18:41:04 huynhthanhtan HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
434693 20/06/2018 18:35:25 huynhthanhtan HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434688 20/06/2018 18:28:38 huynhthanhtan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
405966 17/03/2018 08:31:00 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
405923 16/03/2018 23:26:42 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
405897 16/03/2018 22:18:47 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
405893 16/03/2018 22:03:58 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
336489 14/10/2017 21:14:58 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 109 ms 4624 KB
336471 14/10/2017 21:04:44 huynhthanhtan MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
336468 14/10/2017 21:03:18 huynhthanhtan MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
336371 14/10/2017 20:07:00 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336342 14/10/2017 19:39:37 huynhthanhtan MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336341 14/10/2017 19:36:30 huynhthanhtan MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
332616 09/10/2017 17:16:11 huynhthanhtan KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
330465 06/10/2017 22:17:57 huynhthanhtan PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330452 06/10/2017 22:12:24 huynhthanhtan PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330412 06/10/2017 21:56:29 huynhthanhtan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330382 06/10/2017 21:46:27 huynhthanhtan DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330355 06/10/2017 21:34:31 huynhthanhtan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330334 06/10/2017 21:26:03 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330286 06/10/2017 21:11:45 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330261 06/10/2017 21:01:37 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330228 06/10/2017 20:19:37 huynhthanhtan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330212 06/10/2017 20:05:06 huynhthanhtan BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330205 06/10/2017 19:49:56 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
330203 06/10/2017 19:41:01 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330201 06/10/2017 19:38:39 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330199 06/10/2017 19:36:45 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
330194 06/10/2017 19:23:27 huynhthanhtan VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
330191 06/10/2017 19:02:04 huynhthanhtan SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
326277 30/09/2017 20:46:45 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
326258 30/09/2017 20:19:20 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
326237 30/09/2017 19:47:29 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
326182 30/09/2017 17:19:34 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
326177 30/09/2017 17:13:50 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
326175 30/09/2017 17:07:10 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
326147 30/09/2017 16:19:55 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 843 ms 2240 KB
326146 30/09/2017 16:18:43 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 2244 KB
326144 30/09/2017 16:13:10 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 843 ms 2244 KB
326122 30/09/2017 15:57:34 huynhthanhtan HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
326120 30/09/2017 15:47:00 huynhthanhtan HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
326106 30/09/2017 15:23:57 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1192 KB
326096 30/09/2017 15:14:17 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 46 ms 1932 KB
326071 30/09/2017 14:49:39 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
326069 30/09/2017 14:48:32 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
326047 30/09/2017 14:10:42 huynhthanhtan FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
326040 30/09/2017 13:57:39 huynhthanhtan FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
326037 30/09/2017 13:40:12 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
326028 30/09/2017 13:22:03 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
326027 30/09/2017 13:20:06 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
326013 30/09/2017 12:49:41 huynhthanhtan PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
325999 30/09/2017 12:28:05 huynhthanhtan VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
325995 30/09/2017 12:15:00 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325994 30/09/2017 12:09:11 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325821 29/09/2017 23:14:12 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
325798 29/09/2017 22:49:41 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3572 KB
325797 29/09/2017 22:49:25 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 3576 KB
325796 29/09/2017 22:48:30 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3560 KB
325648 29/09/2017 21:17:20 huynhthanhtan NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
325456 29/09/2017 19:15:03 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325455 29/09/2017 19:14:51 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325453 29/09/2017 19:12:42 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
325452 29/09/2017 19:07:49 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
325446 29/09/2017 18:41:03 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325441 29/09/2017 18:28:46 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325163 29/09/2017 08:22:47 huynhthanhtan Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3528 KB
324954 28/09/2017 21:52:29 huynhthanhtan CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324896 28/09/2017 21:18:30 huynhthanhtan QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
324193 28/09/2017 09:21:39 huynhthanhtan PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
323247 26/09/2017 14:06:52 huynhthanhtan NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
323240 26/09/2017 13:56:03 huynhthanhtan VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
323231 26/09/2017 13:40:05 huynhthanhtan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3244 KB
323229 26/09/2017 13:23:41 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 1856 KB
323219 26/09/2017 12:28:50 huynhthanhtan DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 109 ms 3564 KB
323197 26/09/2017 11:03:31 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 4268 KB
323173 26/09/2017 10:16:39 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3528 KB
323148 26/09/2017 09:43:23 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 3528 KB
323118 26/09/2017 08:53:43 huynhthanhtan HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
322946 25/09/2017 23:10:33 huynhthanhtan HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
322928 25/09/2017 22:50:21 huynhthanhtan HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
322878 25/09/2017 22:04:17 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
320818 22/09/2017 09:19:47 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
320247 20/09/2017 22:35:49 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
319258 19/09/2017 07:23:59 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
319156 18/09/2017 22:16:00 huynhthanhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
319129 18/09/2017 21:33:45 huynhthanhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
319118 18/09/2017 21:06:10 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
293051 06/07/2017 14:22:23 huynhthanhtan ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
293009 06/07/2017 10:10:58 huynhthanhtan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1093 ms 31608 KB
293005 06/07/2017 09:48:00 huynhthanhtan TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++ Accepted 1062 ms 31608 KB
292325 02/07/2017 13:58:13 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 562 ms 11096 KB
292324 02/07/2017 13:56:06 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 546 ms 11096 KB
292311 02/07/2017 11:11:58 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 1218 ms 10344 KB
292310 02/07/2017 11:10:46 huynhthanhtan SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 2250 ms 10344 KB
292178 01/07/2017 16:13:09 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 31 ms 2760 KB
292135 01/07/2017 12:52:42 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 15 ms 3336 KB
292129 01/07/2017 10:50:55 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 109 ms 3984 KB
292125 01/07/2017 10:31:52 huynhthanhtan QT - Quân Tượng GNU C++ Accepted 125 ms 3984 KB
291875 30/06/2017 12:37:06 huynhthanhtan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 953 ms 23160 KB
291874 30/06/2017 12:32:44 huynhthanhtan TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1015 ms 23168 KB
291697 29/06/2017 14:25:46 huynhthanhtan TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 171 ms 16696 KB
291691 29/06/2017 13:37:37 huynhthanhtan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 609 ms 10312 KB
291690 29/06/2017 13:36:34 huynhthanhtan BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 625 ms 10312 KB
291425 28/06/2017 11:58:45 huynhthanhtan BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 218 ms 3272 KB
291416 28/06/2017 10:19:13 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++11 Accepted 718 ms 6684 KB
291415 28/06/2017 10:18:54 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 718 ms 6644 KB
291413 28/06/2017 10:16:51 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 6708 KB
291410 28/06/2017 10:04:12 huynhthanhtan DS - ebola GNU C++ Accepted 734 ms 9256 KB
291275 27/06/2017 17:58:47 huynhthanhtan ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 125 ms 3260 KB
291274 27/06/2017 17:56:06 huynhthanhtan ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 125 ms 3260 KB
157389 31/07/2016 20:03:43 huynhthanhtan TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
157383 31/07/2016 18:49:25 huynhthanhtan TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
150537 07/07/2016 18:14:16 huynhthanhtan USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
150229 06/07/2016 10:21:17 huynhthanhtan TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
150081 05/07/2016 18:18:44 huynhthanhtan Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 2564 KB
148038 26/06/2016 11:43:17 huynhthanhtan RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
147980 25/06/2016 23:53:13 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147972 25/06/2016 23:31:47 huynhthanhtan HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 187 ms 2496 KB
147962 25/06/2016 22:46:49 huynhthanhtan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147942 25/06/2016 21:56:55 huynhthanhtan CPER - Hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1740 KB
147930 25/06/2016 20:45:07 huynhthanhtan WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147878 25/06/2016 14:19:51 huynhthanhtan TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
147855 25/06/2016 12:32:11 huynhthanhtan DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
147852 25/06/2016 12:20:55 huynhthanhtan Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147830 25/06/2016 08:37:58 huynhthanhtan ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
147789 24/06/2016 21:33:04 huynhthanhtan CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
147780 24/06/2016 20:09:40 huynhthanhtan NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147761 24/06/2016 17:59:13 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1953 ms 1752 KB
147758 24/06/2016 17:41:37 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 2000 ms 2108 KB
147755 24/06/2016 17:30:33 huynhthanhtan TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1953 ms 2108 KB
147713 24/06/2016 14:28:17 huynhthanhtan AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
147706 24/06/2016 13:16:58 huynhthanhtan NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 218 ms 3720 KB
147702 24/06/2016 12:55:07 huynhthanhtan NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
147695 24/06/2016 10:00:29 huynhthanhtan NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
147678 24/06/2016 08:18:09 huynhthanhtan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
147668 24/06/2016 07:25:22 huynhthanhtan TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147641 23/06/2016 22:45:17 huynhthanhtan ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
147614 23/06/2016 21:28:12 huynhthanhtan DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147603 23/06/2016 21:21:24 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
147602 23/06/2016 21:21:11 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
147600 23/06/2016 21:19:35 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
147597 23/06/2016 21:18:47 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
147588 23/06/2016 21:08:44 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
147583 23/06/2016 21:02:54 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
147581 23/06/2016 21:00:48 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
147576 23/06/2016 20:53:25 huynhthanhtan CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147565 23/06/2016 20:36:59 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
147554 23/06/2016 20:24:46 huynhthanhtan FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 3664 KB
147548 23/06/2016 19:08:15 huynhthanhtan BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
147541 23/06/2016 18:18:52 huynhthanhtan MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147540 23/06/2016 17:58:30 huynhthanhtan TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
147538 23/06/2016 17:45:07 huynhthanhtan DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147533 23/06/2016 17:21:17 huynhthanhtan HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147512 23/06/2016 15:38:33 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147507 23/06/2016 15:35:38 huynhthanhtan KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
147496 23/06/2016 14:40:31 huynhthanhtan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 792 KB
147494 23/06/2016 14:27:42 huynhthanhtan DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
147490 23/06/2016 14:06:20 huynhthanhtan MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
147488 23/06/2016 12:42:01 huynhthanhtan DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 720 KB
147485 23/06/2016 12:29:11 huynhthanhtan PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 784 KB
147484 23/06/2016 12:17:28 huynhthanhtan BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
147481 23/06/2016 12:07:04 huynhthanhtan KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
147474 23/06/2016 11:11:18 huynhthanhtan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
147461 23/06/2016 09:32:54 huynhthanhtan GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147460 23/06/2016 09:18:29 huynhthanhtan HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147404 22/06/2016 22:32:58 huynhthanhtan BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
147401 22/06/2016 22:18:06 huynhthanhtan VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147394 22/06/2016 21:57:00 huynhthanhtan USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 840 KB
147391 22/06/2016 21:52:24 huynhthanhtan SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
147390 22/06/2016 21:48:40 huynhthanhtan FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 0 ms 784 KB
147389 22/06/2016 21:34:30 huynhthanhtan NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
147386 22/06/2016 21:26:54 huynhthanhtan GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
147384 22/06/2016 21:24:38 huynhthanhtan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
147383 22/06/2016 21:22:51 huynhthanhtan TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 784 KB
147381 22/06/2016 21:16:34 huynhthanhtan TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
147341 22/06/2016 20:02:52 huynhthanhtan FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
147323 22/06/2016 17:56:46 huynhthanhtan HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
147319 22/06/2016 17:16:42 huynhthanhtan CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147285 22/06/2016 15:48:26 huynhthanhtan BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
Back to Top