Các bài giải được của kassivender
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
772089 09/07/2020 14:43:52 kassivender TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 437 ms 2664 KB
743412 14/04/2020 15:55:32 kassivender NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
742638 11/04/2020 20:37:17 kassivender CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
740935 06/04/2020 15:47:48 kassivender QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
740921 06/04/2020 15:24:01 kassivender DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
740906 06/04/2020 15:06:27 kassivender PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
740382 04/04/2020 17:19:39 kassivender BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 62 ms 1492 KB
740381 04/04/2020 17:00:30 kassivender OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
740380 04/04/2020 16:35:54 kassivender NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 265 ms 3076 KB
739902 03/04/2020 15:48:49 kassivender SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
739881 03/04/2020 15:10:58 kassivender Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
739411 02/04/2020 18:29:15 kassivender KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
739407 02/04/2020 18:15:05 kassivender CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
739061 01/04/2020 16:19:01 kassivender AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
739059 01/04/2020 16:17:50 kassivender GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
739032 01/04/2020 15:44:31 kassivender ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
739030 01/04/2020 15:41:39 kassivender TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 312 ms 2788 KB
739018 01/04/2020 15:08:22 kassivender NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
738823 31/03/2020 17:47:13 kassivender KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
738822 31/03/2020 17:44:50 kassivender DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
738811 31/03/2020 17:28:33 kassivender KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2720 KB
738765 31/03/2020 16:46:08 kassivender BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
738749 31/03/2020 16:29:08 kassivender TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
738486 30/03/2020 18:09:15 kassivender PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
738482 30/03/2020 17:57:55 kassivender FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
738479 30/03/2020 17:43:45 kassivender TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2388 KB
738476 30/03/2020 17:25:47 kassivender PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
738355 30/03/2020 10:06:09 kassivender DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
738183 29/03/2020 17:41:31 kassivender PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
738182 29/03/2020 17:38:17 kassivender CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
738181 29/03/2020 17:35:33 kassivender TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
738169 29/03/2020 17:07:55 kassivender LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
738162 29/03/2020 17:01:12 kassivender FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2808 KB
737900 28/03/2020 16:27:20 kassivender CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
737879 28/03/2020 15:47:49 kassivender Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 328 ms 417672 KB
737860 28/03/2020 15:20:12 kassivender TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
737847 28/03/2020 14:55:10 kassivender HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
737843 28/03/2020 14:50:21 kassivender BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
737319 26/03/2020 16:41:33 kassivender DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 3132 KB
737311 26/03/2020 16:16:07 kassivender KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
737305 26/03/2020 16:09:39 kassivender CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
737212 26/03/2020 07:19:13 kassivender Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3096 KB
737206 26/03/2020 07:09:18 kassivender HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
737031 25/03/2020 15:31:05 kassivender HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
733090 14/03/2020 19:11:44 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10576 KB
733088 14/03/2020 19:04:16 kassivender MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 359 ms 10576 KB
727653 01/03/2020 20:44:11 kassivender TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
727277 29/02/2020 17:13:28 kassivender RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2724 KB
727226 29/02/2020 15:21:38 kassivender MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
726131 26/02/2020 17:32:08 kassivender COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
726129 26/02/2020 17:25:59 kassivender DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
726111 26/02/2020 16:54:31 kassivender NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
726105 26/02/2020 16:40:32 kassivender COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
725494 25/02/2020 10:47:00 kassivender USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
725493 25/02/2020 10:44:57 kassivender DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
725482 25/02/2020 10:31:19 kassivender DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
725467 25/02/2020 10:13:07 kassivender KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
725440 25/02/2020 09:31:12 kassivender GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
725413 25/02/2020 08:45:34 kassivender NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
724659 23/02/2020 16:31:43 kassivender MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
724491 23/02/2020 11:33:40 kassivender BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
724486 23/02/2020 11:20:40 kassivender GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
724483 23/02/2020 11:17:23 kassivender HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
724476 23/02/2020 11:09:18 kassivender HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1092 KB
724473 23/02/2020 11:03:01 kassivender USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
724472 23/02/2020 10:58:57 kassivender TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
724445 23/02/2020 10:26:42 kassivender PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
724413 23/02/2020 09:45:25 kassivender TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
724409 23/02/2020 09:33:26 kassivender VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1608 KB
724013 22/02/2020 10:34:47 kassivender BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723974 22/02/2020 09:50:56 kassivender DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723946 22/02/2020 08:28:08 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723945 22/02/2020 08:27:42 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723943 22/02/2020 08:23:58 kassivender CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723613 21/02/2020 15:00:45 kassivender VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
631907 03/09/2019 15:15:34 kassivender FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
618820 09/08/2019 07:58:45 kassivender BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
500928 30/10/2018 15:53:11 kassivender SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
419674 20/04/2018 08:12:18 kassivender GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
419658 20/04/2018 07:59:17 kassivender NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
419643 20/04/2018 07:54:26 kassivender NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
416440 12/04/2018 15:58:38 kassivender TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
Back to Top