Các bài giải được của kuzuma245
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1145328 12/10/2022 07:12:46 kuzuma245 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 921 ms 34940 KB
1144498 10/10/2022 10:26:31 kuzuma245 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 2562 ms 144240 KB
1144493 10/10/2022 10:21:18 kuzuma245 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 6250 ms 155532 KB
1136493 26/09/2022 21:57:47 kuzuma245 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 2776 KB
1041994 08/02/2022 20:14:58 kuzuma245 COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 2816 KB
1032060 13/01/2022 20:06:04 kuzuma245 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 78 ms 2596 KB
1023614 29/12/2021 08:05:59 kuzuma245 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
1016466 15/12/2021 15:05:45 kuzuma245 ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 187 ms 19628 KB
1007844 24/11/2021 22:37:48 kuzuma245 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 359 ms 34684 KB
998108 01/11/2021 15:55:27 kuzuma245 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
967294 31/08/2021 23:06:47 kuzuma245 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 171 ms 5884 KB
967293 31/08/2021 23:06:03 kuzuma245 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 890 ms 7140 KB
967290 31/08/2021 23:03:15 kuzuma245 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
960628 24/08/2021 17:07:21 kuzuma245 WWCITY - Thành phố WW GNU C++11 Accepted 421 ms 28652 KB
959331 22/08/2021 16:55:19 kuzuma245 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 421 ms 7580 KB
958920 21/08/2021 20:32:46 kuzuma245 MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
958619 21/08/2021 09:47:31 kuzuma245 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
958455 20/08/2021 22:08:54 kuzuma245 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1656 ms 49424 KB
956374 17/08/2021 21:25:29 kuzuma245 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 1912 KB
956089 17/08/2021 15:32:00 kuzuma245 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 406 ms 7736 KB
955723 16/08/2021 21:14:18 kuzuma245 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 593 ms 18236 KB
955179 15/08/2021 21:54:24 kuzuma245 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 812 ms 31540 KB
955041 15/08/2021 14:59:33 kuzuma245 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 62 ms 2572 KB
954786 14/08/2021 22:37:09 kuzuma245 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 359 ms 10260 KB
952643 13/08/2021 17:37:22 kuzuma245 VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
952064 12/08/2021 19:18:39 kuzuma245 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 125 ms 2548 KB
951951 12/08/2021 15:42:15 kuzuma245 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
951774 12/08/2021 10:08:24 kuzuma245 DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 187 ms 14128 KB
951534 11/08/2021 20:28:36 kuzuma245 CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Accepted 281 ms 2460 KB
950942 10/08/2021 22:48:11 kuzuma245 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 8546 ms 153232 KB
950323 09/08/2021 17:30:57 kuzuma245 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 23476 KB
950320 09/08/2021 17:30:03 kuzuma245 P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 781 ms 27196 KB
949959 08/08/2021 21:59:04 kuzuma245 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 265 ms 7232 KB
949441 08/08/2021 10:40:36 kuzuma245 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 343 ms 3424 KB
949244 07/08/2021 20:25:35 kuzuma245 DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 312 ms 5448 KB
948754 06/08/2021 22:55:18 kuzuma245 TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 31 ms 2620 KB
948156 05/08/2021 22:38:07 kuzuma245 HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
947870 05/08/2021 16:45:58 kuzuma245 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
947217 04/08/2021 23:43:59 kuzuma245 GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
947173 04/08/2021 22:53:02 kuzuma245 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3288 KB
947171 04/08/2021 22:50:43 kuzuma245 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3288 KB
947055 04/08/2021 21:23:23 kuzuma245 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 9852 KB
946997 04/08/2021 20:02:27 kuzuma245 QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
946973 04/08/2021 18:21:55 kuzuma245 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 156 ms 3288 KB
946351 03/08/2021 21:10:35 kuzuma245 CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 203 ms 9552 KB
945810 02/08/2021 22:48:24 kuzuma245 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 312 ms 9768 KB
945734 02/08/2021 21:27:31 kuzuma245 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2220 KB
945492 02/08/2021 15:25:06 kuzuma245 DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 125 ms 3168 KB
945026 01/08/2021 21:51:55 kuzuma245 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 156 ms 10840 KB
944984 01/08/2021 20:43:36 kuzuma245 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
944960 01/08/2021 20:12:23 kuzuma245 LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 46 ms 2564 KB
944417 31/07/2021 20:27:03 kuzuma245 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3220 KB
944224 31/07/2021 15:26:11 kuzuma245 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
943282 30/07/2021 10:32:22 kuzuma245 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
942833 29/07/2021 18:05:10 kuzuma245 RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 375 ms 3228 KB
942814 29/07/2021 17:42:02 kuzuma245 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 296 ms 8152 KB
942812 29/07/2021 17:40:30 kuzuma245 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 843 ms 9264 KB
942358 28/07/2021 22:09:19 kuzuma245 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 6272 KB
940896 26/07/2021 23:18:02 kuzuma245 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 62 ms 1812 KB
940171 25/07/2021 17:45:25 kuzuma245 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 734 ms 4112 KB
940114 25/07/2021 15:54:32 kuzuma245 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2636 KB
939858 24/07/2021 23:03:05 kuzuma245 DULICH - đi du lịch GNU C++11 Accepted 796 ms 2568 KB
939618 24/07/2021 19:37:18 kuzuma245 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1328 ms 20696 KB
938005 22/07/2021 22:06:40 kuzuma245 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 171 ms 6528 KB
937919 22/07/2021 20:42:01 kuzuma245 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 4344 KB
937428 21/07/2021 20:59:21 kuzuma245 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 3672 KB
937344 21/07/2021 16:40:18 kuzuma245 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
936934 20/07/2021 22:23:29 kuzuma245 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 796 ms 26208 KB
936408 19/07/2021 21:36:29 kuzuma245 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 468 ms 15648 KB
936407 19/07/2021 21:35:47 kuzuma245 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 1187 ms 15632 KB
935411 17/07/2021 22:17:18 kuzuma245 SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 468 ms 5956 KB
934161 16/07/2021 22:28:51 kuzuma245 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
934160 16/07/2021 22:28:18 kuzuma245 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 0 ms 1120 KB
933929 16/07/2021 10:37:34 kuzuma245 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 265 ms 9048 KB
933361 14/07/2021 21:50:10 kuzuma245 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1875 ms 49500 KB
932605 12/07/2021 20:44:36 kuzuma245 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 78 ms 1912 KB
932082 11/07/2021 17:58:49 kuzuma245 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 2604 KB
930922 08/07/2021 22:22:18 kuzuma245 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 359 ms 13464 KB
929251 06/07/2021 17:58:09 kuzuma245 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 843 ms 43992 KB
928988 06/07/2021 08:43:30 kuzuma245 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 968 ms 18176 KB
928866 05/07/2021 21:33:20 kuzuma245 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 171 ms 4772 KB
926556 01/07/2021 16:57:23 kuzuma245 FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
925867 29/06/2021 21:16:03 kuzuma245 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
925533 28/06/2021 22:03:04 kuzuma245 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
925104 27/06/2021 16:18:13 kuzuma245 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
924727 26/06/2021 15:11:42 kuzuma245 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 156 ms 7468 KB
924407 25/06/2021 20:30:44 kuzuma245 SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 500 ms 11784 KB
923906 24/06/2021 20:34:16 kuzuma245 AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
923493 23/06/2021 16:08:13 kuzuma245 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
922613 21/06/2021 21:38:55 kuzuma245 CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
922461 21/06/2021 15:52:35 kuzuma245 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 437 ms 18960 KB
922056 20/06/2021 16:15:39 kuzuma245 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
918919 13/06/2021 15:14:39 kuzuma245 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 390 ms 9480 KB
916405 07/06/2021 17:17:15 kuzuma245 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
914579 02/06/2021 23:06:33 kuzuma245 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
914540 02/06/2021 22:11:44 kuzuma245 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 375 ms 26140 KB
914530 02/06/2021 21:54:31 kuzuma245 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 359 ms 13744 KB
914526 02/06/2021 21:52:41 kuzuma245 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 343 ms 13744 KB
914395 02/06/2021 17:17:54 kuzuma245 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 87744 KB
913950 01/06/2021 16:34:17 kuzuma245 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 468 ms 11540 KB
913675 31/05/2021 22:28:23 kuzuma245 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 750 ms 4924 KB
912336 28/05/2021 09:19:23 kuzuma245 KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 250 ms 3192 KB
912139 27/05/2021 20:22:13 kuzuma245 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 890 ms 8208 KB
911316 25/05/2021 10:08:50 kuzuma245 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 14544 KB
910580 22/05/2021 20:32:31 kuzuma245 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 93 ms 2400 KB
910547 22/05/2021 17:13:50 kuzuma245 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 562 ms 3976 KB
910545 22/05/2021 17:12:18 kuzuma245 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 3976 KB
909822 20/05/2021 09:32:23 kuzuma245 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 609 ms 3872 KB
909278 18/05/2021 11:15:58 kuzuma245 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
906983 13/05/2021 21:48:42 kuzuma245 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
903969 29/04/2021 23:15:08 kuzuma245 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2644 KB
903665 27/04/2021 20:33:21 kuzuma245 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 31 ms 2392 KB
903455 26/04/2021 22:02:29 kuzuma245 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 343 ms 3552 KB
902789 22/04/2021 16:09:45 kuzuma245 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 375 ms 29380 KB
901911 18/04/2021 20:46:40 kuzuma245 CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 93 ms 3348 KB
897673 05/04/2021 20:48:38 kuzuma245 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
896927 02/04/2021 22:40:36 kuzuma245 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3032 KB
895961 30/03/2021 21:15:28 kuzuma245 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 203 ms 2516 KB
893468 23/03/2021 22:31:30 kuzuma245 GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
892964 22/03/2021 21:12:51 kuzuma245 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 140 ms 4784 KB
892519 21/03/2021 20:57:20 kuzuma245 demday - đếm dãy GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
892416 21/03/2021 17:39:48 kuzuma245 SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
892211 20/03/2021 20:59:46 kuzuma245 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 343 ms 9684 KB
890115 17/03/2021 22:03:21 kuzuma245 TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
888343 15/03/2021 20:44:58 kuzuma245 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 125 ms 2228 KB
887216 13/03/2021 21:50:32 kuzuma245 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 171 ms 2980 KB
886491 12/03/2021 19:43:28 kuzuma245 DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 2944 KB
885996 12/03/2021 09:46:02 kuzuma245 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
882944 04/03/2021 23:05:41 kuzuma245 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
881810 01/03/2021 22:48:32 kuzuma245 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 31 ms 2168 KB
881264 28/02/2021 20:27:26 kuzuma245 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
881071 28/02/2021 08:47:51 kuzuma245 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
878790 21/02/2021 20:49:23 kuzuma245 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
878772 21/02/2021 19:28:41 kuzuma245 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
877686 18/02/2021 17:07:53 kuzuma245 HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
849398 20/12/2020 15:33:21 kuzuma245 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
849158 19/12/2020 20:07:30 kuzuma245 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 843 ms 6340 KB
848925 19/12/2020 09:52:22 kuzuma245 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 46 ms 3364 KB
843290 10/12/2020 19:56:05 kuzuma245 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1092 KB
840790 06/12/2020 15:52:05 kuzuma245 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
839838 04/12/2020 17:10:15 kuzuma245 HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
837504 01/12/2020 22:10:08 kuzuma245 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
834479 27/11/2020 22:18:35 kuzuma245 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 734 ms 2512 KB
833703 26/11/2020 21:18:34 kuzuma245 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 593 ms 2916 KB
831941 23/11/2020 19:58:11 kuzuma245 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
830243 20/11/2020 15:19:35 kuzuma245 QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
827924 15/11/2020 19:52:50 kuzuma245 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
827922 15/11/2020 19:51:37 kuzuma245 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 62 ms 844 KB
827880 15/11/2020 17:12:43 kuzuma245 QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 421 ms 7340 KB
827864 15/11/2020 16:11:19 kuzuma245 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
827766 15/11/2020 10:57:43 kuzuma245 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
827649 14/11/2020 22:08:32 kuzuma245 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
824641 08/11/2020 16:28:10 kuzuma245 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 2932 KB
823742 05/11/2020 21:19:00 kuzuma245 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
821199 29/10/2020 21:38:44 kuzuma245 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
820719 28/10/2020 21:49:21 kuzuma245 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
820544 28/10/2020 17:26:50 kuzuma245 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
818633 25/10/2020 09:22:35 kuzuma245 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
810917 14/10/2020 16:32:49 kuzuma245 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
807567 09/10/2020 17:22:47 kuzuma245 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 1531 ms 2500 KB
806277 07/10/2020 20:18:31 kuzuma245 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
770090 04/07/2020 20:11:18 kuzuma245 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
769297 02/07/2020 20:08:47 kuzuma245 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
767168 25/06/2020 22:45:02 kuzuma245 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
765692 20/06/2020 16:35:39 kuzuma245 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 62 ms 2968 KB
764729 18/06/2020 15:54:43 kuzuma245 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 703 ms 80672 KB
763462 15/06/2020 21:01:16 kuzuma245 NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
761887 08/06/2020 21:05:07 kuzuma245 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 2792 KB
761474 07/06/2020 10:41:33 kuzuma245 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
760689 04/06/2020 20:22:17 kuzuma245 XEPLICH - xếp lịch GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
760273 03/06/2020 22:51:07 kuzuma245 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4880 KB
759017 30/05/2020 21:53:58 kuzuma245 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 3144 KB
758990 30/05/2020 21:12:06 kuzuma245 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 343 ms 3672 KB
756960 24/05/2020 10:30:07 kuzuma245 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 3156 KB
756958 24/05/2020 10:06:11 kuzuma245 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 328 ms 3344 KB
752750 16/05/2020 21:48:04 kuzuma245 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 671 ms 4808 KB
752732 16/05/2020 21:31:33 kuzuma245 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
751759 14/05/2020 17:32:17 kuzuma245 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 265 ms 5064 KB
749594 06/05/2020 23:01:45 kuzuma245 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 7224 KB
749010 04/05/2020 22:38:29 kuzuma245 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
749008 04/05/2020 22:37:26 kuzuma245 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
748972 04/05/2020 21:08:11 kuzuma245 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
748489 03/05/2020 09:19:32 kuzuma245 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 546 ms 4860 KB
748279 01/05/2020 23:21:31 kuzuma245 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
747726 29/04/2020 21:27:25 kuzuma245 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
747463 28/04/2020 22:21:11 kuzuma245 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
746271 24/04/2020 10:57:20 kuzuma245 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
746265 24/04/2020 10:32:52 kuzuma245 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 2456 KB
746231 23/04/2020 23:12:24 kuzuma245 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 296 ms 2928 KB
745585 22/04/2020 10:35:04 kuzuma245 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 140 ms 2504 KB
744321 17/04/2020 22:59:09 kuzuma245 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3032 KB
743017 12/04/2020 23:34:11 kuzuma245 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
742348 10/04/2020 21:09:13 kuzuma245 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
741937 09/04/2020 17:34:58 kuzuma245 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 3152 KB
741935 09/04/2020 17:15:06 kuzuma245 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
741933 09/04/2020 17:13:52 kuzuma245 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
741517 07/04/2020 21:58:07 kuzuma245 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 656 ms 4100 KB
741443 07/04/2020 19:32:42 kuzuma245 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 2500 KB
741432 07/04/2020 17:44:50 kuzuma245 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
741400 07/04/2020 16:19:18 kuzuma245 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 125 ms 3280 KB
741017 06/04/2020 21:25:42 kuzuma245 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 484 ms 10316 KB
740975 06/04/2020 19:07:04 kuzuma245 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 156 ms 3304 KB
740821 05/04/2020 22:50:21 kuzuma245 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
740710 05/04/2020 17:07:13 kuzuma245 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
740557 05/04/2020 08:45:34 kuzuma245 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 125 ms 3208 KB
740407 04/04/2020 19:57:23 kuzuma245 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
740370 04/04/2020 15:41:49 kuzuma245 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 375 ms 3612 KB
726992 28/02/2020 16:41:43 kuzuma245 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
726936 28/02/2020 14:58:22 kuzuma245 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
726216 26/02/2020 21:53:27 kuzuma245 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
726197 26/02/2020 21:20:13 kuzuma245 TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
726082 26/02/2020 15:58:00 kuzuma245 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
725951 26/02/2020 11:12:35 kuzuma245 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
723419 20/02/2020 21:51:51 kuzuma245 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
722546 19/02/2020 11:16:45 kuzuma245 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 343 ms 3404 KB
722464 19/02/2020 09:46:38 kuzuma245 SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
722325 18/02/2020 21:17:45 kuzuma245 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
720554 15/02/2020 16:12:32 kuzuma245 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1234 ms 80676 KB
719456 13/02/2020 10:25:18 kuzuma245 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 265 ms 2500 KB
718954 12/02/2020 09:01:15 kuzuma245 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 11032 KB
718626 11/02/2020 16:36:59 kuzuma245 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
718397 11/02/2020 11:08:21 kuzuma245 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
718148 10/02/2020 21:26:08 kuzuma245 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
718124 10/02/2020 20:56:12 kuzuma245 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
718105 10/02/2020 20:15:51 kuzuma245 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 359 ms 4632 KB
698286 05/01/2020 09:22:45 kuzuma245 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
692803 24/12/2019 16:25:40 kuzuma245 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
690612 18/12/2019 22:33:54 kuzuma245 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
686076 08/12/2019 10:24:17 kuzuma245 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 2564 KB
685988 07/12/2019 21:29:02 kuzuma245 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
685983 07/12/2019 21:17:43 kuzuma245 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
685927 07/12/2019 16:34:13 kuzuma245 SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685921 07/12/2019 16:09:23 kuzuma245 TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
685906 07/12/2019 15:47:47 kuzuma245 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
685887 07/12/2019 15:27:37 kuzuma245 ACM - ACM GNU C++ Accepted 140 ms 3028 KB
685586 06/12/2019 16:57:29 kuzuma245 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
684055 02/12/2019 22:02:28 kuzuma245 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
683643 01/12/2019 22:16:43 kuzuma245 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 2576 KB
683167 30/11/2019 21:06:37 kuzuma245 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 140 ms 2596 KB
683165 30/11/2019 21:04:26 kuzuma245 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
681786 28/11/2019 18:10:11 kuzuma245 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680543 26/11/2019 17:40:52 kuzuma245 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
679617 24/11/2019 15:42:49 kuzuma245 BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
679325 23/11/2019 22:11:07 kuzuma245 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
679275 23/11/2019 21:02:13 kuzuma245 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
679242 23/11/2019 20:27:37 kuzuma245 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
676498 20/11/2019 11:01:24 kuzuma245 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675732 18/11/2019 20:18:32 kuzuma245 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675710 18/11/2019 18:42:27 kuzuma245 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674924 17/11/2019 10:26:47 kuzuma245 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
671011 08/11/2019 22:36:05 kuzuma245 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1852 KB
669621 06/11/2019 18:18:25 kuzuma245 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
669386 06/11/2019 12:22:48 kuzuma245 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 78 ms 2508 KB
667470 02/11/2019 20:55:18 kuzuma245 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
666852 01/11/2019 20:57:06 kuzuma245 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 468 ms 2584 KB
666722 01/11/2019 18:19:17 kuzuma245 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666692 01/11/2019 17:46:53 kuzuma245 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
665102 29/10/2019 22:00:02 kuzuma245 CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665058 29/10/2019 21:17:02 kuzuma245 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
664563 28/10/2019 20:53:28 kuzuma245 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 31 ms 2512 KB
664532 28/10/2019 20:33:24 kuzuma245 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
664182 27/10/2019 23:34:12 kuzuma245 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 234 ms 4080 KB
658524 16/10/2019 22:32:26 kuzuma245 FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
658427 16/10/2019 18:22:31 kuzuma245 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 3328 KB
656275 11/10/2019 22:50:31 kuzuma245 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
655574 10/10/2019 22:59:48 kuzuma245 CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
654800 09/10/2019 23:56:35 kuzuma245 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
654789 09/10/2019 23:42:48 kuzuma245 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
654475 09/10/2019 17:27:04 kuzuma245 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
654470 09/10/2019 17:12:28 kuzuma245 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
654303 09/10/2019 11:29:03 kuzuma245 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
654064 08/10/2019 23:21:01 kuzuma245 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
652063 05/10/2019 22:21:52 kuzuma245 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 2520 KB
652043 05/10/2019 21:51:01 kuzuma245 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 140 ms 4220 KB
651997 05/10/2019 20:41:55 kuzuma245 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
649275 02/10/2019 00:27:00 kuzuma245 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
649254 01/10/2019 23:39:03 kuzuma245 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 796 ms 2572 KB
649030 01/10/2019 17:19:24 kuzuma245 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 46 ms 2416 KB
648674 01/10/2019 00:24:28 kuzuma245 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
648672 01/10/2019 00:06:03 kuzuma245 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 4036 KB
648663 30/09/2019 23:54:00 kuzuma245 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4036 KB
648555 30/09/2019 20:33:33 kuzuma245 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
647977 29/09/2019 10:57:11 kuzuma245 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
647936 29/09/2019 10:13:42 kuzuma245 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647665 28/09/2019 18:13:21 kuzuma245 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
647270 27/09/2019 23:37:41 kuzuma245 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
645143 23/09/2019 22:20:49 kuzuma245 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
645120 23/09/2019 22:07:31 kuzuma245 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
645109 23/09/2019 21:57:57 kuzuma245 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
639217 14/09/2019 22:06:19 kuzuma245 SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
635459 09/09/2019 21:58:17 kuzuma245 NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
635452 09/09/2019 21:50:10 kuzuma245 NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
633806 08/09/2019 08:58:28 kuzuma245 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633626 07/09/2019 18:09:34 kuzuma245 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2528 KB
632862 05/09/2019 21:29:41 kuzuma245 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632803 05/09/2019 18:23:34 kuzuma245 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
632774 05/09/2019 16:45:28 kuzuma245 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
632592 05/09/2019 10:02:51 kuzuma245 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632523 04/09/2019 22:56:20 kuzuma245 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
632506 04/09/2019 22:36:39 kuzuma245 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
632502 04/09/2019 22:29:14 kuzuma245 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
632490 04/09/2019 22:07:47 kuzuma245 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1484 ms 7620 KB
632484 04/09/2019 21:51:55 kuzuma245 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
632361 04/09/2019 18:18:37 kuzuma245 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632195 04/09/2019 09:00:56 kuzuma245 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
632191 04/09/2019 08:55:20 kuzuma245 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
631920 03/09/2019 15:42:24 kuzuma245 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
631817 03/09/2019 09:36:22 kuzuma245 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
631811 03/09/2019 09:04:26 kuzuma245 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
631807 03/09/2019 08:44:54 kuzuma245 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
631673 02/09/2019 21:02:12 kuzuma245 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
631670 02/09/2019 20:57:11 kuzuma245 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
631646 02/09/2019 20:11:05 kuzuma245 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
606107 13/07/2019 20:37:37 kuzuma245 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
606102 13/07/2019 20:26:19 kuzuma245 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3092 KB
606096 13/07/2019 20:17:53 kuzuma245 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 3328 KB
Back to Top