Các bài giải được của lvdo92
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
265318 31/03/2017 09:46:01 lvdo92 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 18784 KB
264890 29/03/2017 22:37:31 lvdo92 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
264870 29/03/2017 22:04:48 lvdo92 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
264869 29/03/2017 22:03:20 lvdo92 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 265 ms 102456 KB
178853 19/09/2016 10:26:41 lvdo92 CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 62 ms 23460 KB
176749 15/09/2016 00:32:18 lvdo92 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 3944 KB
176747 15/09/2016 00:27:40 lvdo92 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 343 ms 3348 KB
176195 14/09/2016 13:51:19 lvdo92 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 1000 ms 8808 KB
176188 14/09/2016 13:39:45 lvdo92 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 46 ms 1688 KB
174776 12/09/2016 23:28:19 lvdo92 HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 343 ms 3544 KB
173388 10/09/2016 23:08:24 lvdo92 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 156 ms 2124 KB
173027 10/09/2016 13:53:05 lvdo92 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 343 ms 3688 KB
173024 10/09/2016 13:52:26 lvdo92 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 328 ms 3684 KB
173000 10/09/2016 13:02:53 lvdo92 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171600 08/09/2016 11:27:54 lvdo92 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 609 ms 15508 KB
171543 08/09/2016 09:54:25 lvdo92 VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++ Accepted 593 ms 10612 KB
170447 05/09/2016 20:20:17 lvdo92 ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169640 03/09/2016 21:57:16 lvdo92 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
169245 03/09/2016 20:32:43 lvdo92 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 468 ms 35084 KB
169204 03/09/2016 20:25:18 lvdo92 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168613 03/09/2016 10:00:08 lvdo92 COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168409 02/09/2016 17:14:53 lvdo92 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168401 02/09/2016 16:34:10 lvdo92 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 671 ms 9512 KB
168135 01/09/2016 23:13:27 lvdo92 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168129 01/09/2016 22:55:23 lvdo92 CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 656 ms 9532 KB
168104 01/09/2016 21:54:53 lvdo92 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 171 ms 5500 KB
168002 01/09/2016 14:55:40 lvdo92 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++ Accepted 109 ms 8940 KB
163540 19/08/2016 11:04:33 lvdo92 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 78 ms 3340 KB
163075 17/08/2016 16:03:49 lvdo92 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 171 ms 1852 KB
162652 16/08/2016 11:29:38 lvdo92 DS - ebola GNU C++ Accepted 265 ms 6496 KB
162365 15/08/2016 13:35:40 lvdo92 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1768 KB
161950 14/08/2016 13:28:28 lvdo92 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
161945 14/08/2016 13:14:00 lvdo92 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 234 ms 3800 KB
161812 13/08/2016 22:51:23 lvdo92 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 687 ms 10780 KB
161424 12/08/2016 21:24:42 lvdo92 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 484 ms 5708 KB
161385 12/08/2016 20:36:17 lvdo92 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159531 08/08/2016 08:18:24 lvdo92 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
126128 20/03/2016 23:48:20 lvdo92 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 2444 KB
124330 11/03/2016 20:52:51 lvdo92 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
123983 09/03/2016 22:11:20 lvdo92 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123940 09/03/2016 19:13:43 lvdo92 SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
123939 09/03/2016 19:06:40 lvdo92 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123938 09/03/2016 18:49:25 lvdo92 TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123937 09/03/2016 18:25:52 lvdo92 QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
123703 08/03/2016 17:51:17 lvdo92 QN5 - Tem nek GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
123367 06/03/2016 22:33:27 lvdo92 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 515 ms 3044 KB
123364 06/03/2016 22:03:40 lvdo92 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 218 ms 4292 KB
123337 06/03/2016 16:13:04 lvdo92 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123329 06/03/2016 15:51:39 lvdo92 OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
123291 06/03/2016 13:37:45 lvdo92 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
123270 06/03/2016 00:25:46 lvdo92 NEGATIVE - Số phủ định GNU C++ Accepted 453 ms 1828 KB
123065 04/03/2016 15:12:56 lvdo92 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 546 ms 2976 KB
123060 04/03/2016 14:32:31 lvdo92 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
123038 04/03/2016 09:51:53 lvdo92 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 1421 ms 8476 KB
122804 02/03/2016 22:04:22 lvdo92 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 1828 ms 17116 KB
122719 02/03/2016 00:52:27 lvdo92 DT2 - DT3 GNU C++ Accepted 734 ms 5936 KB
122501 01/03/2016 01:06:39 lvdo92 VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++ Accepted 453 ms 15596 KB
122500 01/03/2016 00:19:20 lvdo92 AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Accepted 593 ms 4100 KB
121964 26/02/2016 16:52:19 lvdo92 TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 93 ms 1148 KB
121914 26/02/2016 01:12:12 lvdo92 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 250 ms 4180 KB
121911 26/02/2016 00:46:35 lvdo92 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2560 KB
121747 24/02/2016 23:53:52 lvdo92 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 1687 ms 44492 KB
121743 24/02/2016 23:40:32 lvdo92 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
121714 24/02/2016 22:08:39 lvdo92 HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121469 24/02/2016 11:07:32 lvdo92 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121452 24/02/2016 10:24:38 lvdo92 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121449 24/02/2016 10:17:36 lvdo92 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 203 ms 6920 KB
121406 23/02/2016 23:38:53 lvdo92 ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
121403 23/02/2016 23:33:37 lvdo92 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
121398 23/02/2016 23:22:32 lvdo92 NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
121385 23/02/2016 23:01:38 lvdo92 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
121382 23/02/2016 22:40:52 lvdo92 ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121375 23/02/2016 22:30:46 lvdo92 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121309 23/02/2016 20:27:52 lvdo92 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 625 ms 2992 KB
121304 23/02/2016 20:10:03 lvdo92 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 140 ms 2044 KB
121297 23/02/2016 19:54:35 lvdo92 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 140 ms 2580 KB
121292 23/02/2016 19:39:00 lvdo92 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 5324 KB
121229 23/02/2016 15:46:22 lvdo92 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121220 23/02/2016 14:11:41 lvdo92 KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
121214 23/02/2016 11:18:29 lvdo92 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 500 ms 7968 KB
121208 23/02/2016 08:43:04 lvdo92 Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121093 22/02/2016 19:20:27 lvdo92 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
121070 22/02/2016 16:24:03 lvdo92 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 515 ms 4284 KB
121058 22/02/2016 15:34:57 lvdo92 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 734 ms 3044 KB
121041 22/02/2016 14:24:07 lvdo92 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 656 ms 1844 KB
121024 22/02/2016 13:54:44 lvdo92 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
121019 22/02/2016 13:32:08 lvdo92 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 812 ms 8804 KB
121018 22/02/2016 13:26:06 lvdo92 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
120938 22/02/2016 02:25:43 lvdo92 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
120937 22/02/2016 02:25:12 lvdo92 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 78 ms 1148 KB
120918 21/02/2016 22:47:32 lvdo92 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120802 21/02/2016 12:52:30 lvdo92 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 38880 KB
120797 21/02/2016 12:30:02 lvdo92 ACM - ACM GNU C++ Accepted 109 ms 2116 KB
120796 21/02/2016 12:24:47 lvdo92 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120794 21/02/2016 12:14:58 lvdo92 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 203 ms 2564 KB
120784 21/02/2016 11:42:07 lvdo92 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 31 ms 1388 KB
120780 21/02/2016 11:19:27 lvdo92 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
120777 21/02/2016 10:57:31 lvdo92 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
120744 20/02/2016 21:59:24 lvdo92 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 359 ms 1912 KB
120743 20/02/2016 21:48:56 lvdo92 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120739 20/02/2016 21:33:31 lvdo92 CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120735 20/02/2016 21:20:15 lvdo92 SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120724 20/02/2016 20:57:17 lvdo92 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 93 ms 1860 KB
120722 20/02/2016 19:41:25 lvdo92 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
120637 20/02/2016 09:13:10 lvdo92 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 937 ms 1780 KB
120592 19/02/2016 16:40:40 lvdo92 CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120569 19/02/2016 15:30:52 lvdo92 TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
120563 19/02/2016 14:56:16 lvdo92 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 875 ms 1852 KB
120548 19/02/2016 11:54:44 lvdo92 PYTHA - Pythagoras GNU C++ Accepted 31 ms 852 KB
120546 19/02/2016 11:23:37 lvdo92 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120542 19/02/2016 10:41:31 lvdo92 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120539 19/02/2016 10:24:40 lvdo92 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120535 19/02/2016 10:15:08 lvdo92 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
120503 18/02/2016 23:32:47 lvdo92 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120499 18/02/2016 23:24:55 lvdo92 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 140 ms 2360 KB
120469 18/02/2016 21:56:41 lvdo92 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120462 18/02/2016 21:41:32 lvdo92 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 93 ms 1776 KB
120449 18/02/2016 21:20:54 lvdo92 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 578 ms 41308 KB
120440 18/02/2016 21:04:41 lvdo92 CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++ Accepted 515 ms 2960 KB
120428 18/02/2016 20:47:07 lvdo92 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
120401 18/02/2016 20:17:28 lvdo92 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120375 18/02/2016 19:48:34 lvdo92 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 546 ms 3660 KB
120371 18/02/2016 19:36:35 lvdo92 BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
120368 18/02/2016 19:31:02 lvdo92 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2568 KB
120364 18/02/2016 19:27:06 lvdo92 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120354 18/02/2016 18:43:17 lvdo92 SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120353 18/02/2016 18:34:54 lvdo92 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
120352 18/02/2016 18:30:54 lvdo92 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
120350 18/02/2016 18:28:01 lvdo92 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120349 18/02/2016 18:24:17 lvdo92 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120348 18/02/2016 18:18:30 lvdo92 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
120347 18/02/2016 18:11:33 lvdo92 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
120338 18/02/2016 17:05:57 lvdo92 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 656 ms 1828 KB
120335 18/02/2016 16:49:38 lvdo92 CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
120333 18/02/2016 16:41:31 lvdo92 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120329 18/02/2016 16:33:01 lvdo92 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 2568 KB
120325 18/02/2016 16:23:39 lvdo92 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 78 ms 1776 KB
120313 18/02/2016 15:50:48 lvdo92 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
120309 18/02/2016 15:37:57 lvdo92 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
120307 18/02/2016 15:33:42 lvdo92 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
120304 18/02/2016 15:22:05 lvdo92 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 1125 ms 1816 KB
120302 18/02/2016 15:17:18 lvdo92 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
120296 18/02/2016 15:05:06 lvdo92 FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120295 18/02/2016 15:03:17 lvdo92 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120294 18/02/2016 15:00:42 lvdo92 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120290 18/02/2016 14:57:53 lvdo92 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120273 18/02/2016 14:19:57 lvdo92 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120254 18/02/2016 13:43:44 lvdo92 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120253 18/02/2016 13:41:13 lvdo92 FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
120251 18/02/2016 13:36:04 lvdo92 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120249 18/02/2016 13:25:01 lvdo92 ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120247 18/02/2016 13:14:19 lvdo92 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 125 ms 1816 KB
120246 18/02/2016 13:10:42 lvdo92 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
120244 18/02/2016 11:54:01 lvdo92 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
120243 18/02/2016 11:48:22 lvdo92 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2176 KB
120240 18/02/2016 11:43:22 lvdo92 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2116 KB
120237 18/02/2016 11:38:27 lvdo92 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
120236 18/02/2016 11:33:09 lvdo92 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120235 18/02/2016 11:28:24 lvdo92 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120233 18/02/2016 11:22:41 lvdo92 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
120231 18/02/2016 11:03:33 lvdo92 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
120230 18/02/2016 11:02:28 lvdo92 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
120228 18/02/2016 10:56:57 lvdo92 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
120227 18/02/2016 10:54:43 lvdo92 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120226 18/02/2016 10:50:35 lvdo92 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120225 18/02/2016 10:48:44 lvdo92 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120224 18/02/2016 10:44:29 lvdo92 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120223 18/02/2016 10:38:47 lvdo92 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
120222 18/02/2016 10:26:22 lvdo92 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120213 18/02/2016 10:15:16 lvdo92 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
120210 18/02/2016 10:12:09 lvdo92 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
120205 18/02/2016 10:04:27 lvdo92 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
120202 18/02/2016 09:59:43 lvdo92 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
120193 18/02/2016 09:51:57 lvdo92 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120192 18/02/2016 09:50:08 lvdo92 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
120191 18/02/2016 09:47:51 lvdo92 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
120186 18/02/2016 09:38:48 lvdo92 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120176 18/02/2016 09:25:20 lvdo92 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
120170 18/02/2016 09:11:21 lvdo92 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
120169 18/02/2016 09:09:50 lvdo92 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
120166 18/02/2016 09:04:09 lvdo92 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
120165 18/02/2016 09:02:45 lvdo92 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
120163 18/02/2016 09:00:53 lvdo92 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
120160 18/02/2016 08:56:28 lvdo92 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 2524 KB
120117 17/02/2016 23:15:19 lvdo92 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 484 ms 4608 KB
120057 17/02/2016 19:52:12 lvdo92 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
120051 17/02/2016 19:41:23 lvdo92 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1380 KB
120045 17/02/2016 19:18:11 lvdo92 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120040 17/02/2016 18:49:11 lvdo92 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 859 ms 5560 KB
120035 17/02/2016 18:35:44 lvdo92 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120028 17/02/2016 17:59:25 lvdo92 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120027 17/02/2016 17:30:44 lvdo92 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120025 17/02/2016 17:03:11 lvdo92 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2164 KB
120002 17/02/2016 15:08:03 lvdo92 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 125 ms 2148 KB
119999 17/02/2016 14:39:55 lvdo92 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 140 ms 2740 KB
119997 17/02/2016 13:51:29 lvdo92 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
119958 16/02/2016 23:23:28 lvdo92 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
119946 16/02/2016 22:44:28 lvdo92 INTSLE - Giải hệ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119944 16/02/2016 22:17:48 lvdo92 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119943 16/02/2016 21:52:14 lvdo92 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
119940 16/02/2016 21:36:02 lvdo92 XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 734 ms 2200 KB
119936 16/02/2016 21:12:05 lvdo92 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 625 ms 1816 KB
119917 16/02/2016 20:34:06 lvdo92 SUMCAL - Tính tổng GNU C++ Accepted 1343 ms 10360 KB
119905 16/02/2016 19:56:07 lvdo92 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 390 ms 1940 KB
119902 16/02/2016 19:34:06 lvdo92 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
119887 16/02/2016 18:41:02 lvdo92 FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
119886 16/02/2016 18:40:42 lvdo92 FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
119880 16/02/2016 18:22:01 lvdo92 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119867 16/02/2016 17:30:13 lvdo92 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119866 16/02/2016 17:29:19 lvdo92 MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119852 16/02/2016 16:41:37 lvdo92 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
119848 16/02/2016 16:28:03 lvdo92 GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119846 16/02/2016 16:18:52 lvdo92 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 78 ms 1124 KB
119842 16/02/2016 16:07:28 lvdo92 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
119836 16/02/2016 15:53:39 lvdo92 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
119821 16/02/2016 15:32:59 lvdo92 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119796 16/02/2016 14:49:00 lvdo92 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
119748 16/02/2016 13:22:19 lvdo92 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119747 16/02/2016 11:48:15 lvdo92 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 828 ms 17400 KB
119739 16/02/2016 11:31:30 lvdo92 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
119738 16/02/2016 11:17:27 lvdo92 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 437 ms 1832 KB
119736 16/02/2016 10:39:04 lvdo92 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1976 KB
119735 16/02/2016 10:22:57 lvdo92 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1788 KB
119734 16/02/2016 10:16:20 lvdo92 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
119729 16/02/2016 09:02:25 lvdo92 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 500 ms 1772 KB
119690 15/02/2016 22:29:33 lvdo92 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 906 ms 17556 KB
119681 15/02/2016 21:25:57 lvdo92 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
119678 15/02/2016 21:02:41 lvdo92 PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 828 ms 1824 KB
119671 15/02/2016 20:33:04 lvdo92 TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119648 15/02/2016 18:38:38 lvdo92 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119644 15/02/2016 18:35:26 lvdo92 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
119353 14/02/2016 10:21:11 lvdo92 WRITER - Robot đánh chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
119325 14/02/2016 09:36:18 lvdo92 QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
117697 04/02/2016 23:07:43 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 140 ms 1780 KB
117695 04/02/2016 23:06:30 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 140 ms 3172 KB
117693 04/02/2016 23:04:24 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 156 ms 3156 KB
117659 04/02/2016 22:46:09 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 156 ms 3120 KB
117540 04/02/2016 22:15:19 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 140 ms 2540 KB
117279 04/02/2016 21:19:57 lvdo92 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 140 ms 1764 KB
116952 04/02/2016 20:20:45 lvdo92 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116759 04/02/2016 11:19:41 lvdo92 DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116746 04/02/2016 10:09:32 lvdo92 DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
42248 21/06/2015 20:33:40 lvdo92 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 202 ms 2588 KB
42109 21/06/2015 20:02:58 lvdo92 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
39401 05/06/2015 13:42:37 lvdo92 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
39399 05/06/2015 13:11:35 lvdo92 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
38794 31/05/2015 23:46:23 lvdo92 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
38792 31/05/2015 23:41:30 lvdo92 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 748 ms 6260 KB
32290 30/04/2015 12:22:31 lvdo92 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
32286 30/04/2015 11:45:16 lvdo92 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 0 ms 844 KB
32246 30/04/2015 00:42:06 lvdo92 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 62 ms 3388 KB
32244 30/04/2015 00:20:42 lvdo92 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 826 ms 26872 KB
30446 19/04/2015 22:01:26 lvdo92 VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
28582 16/04/2015 22:10:44 lvdo92 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 140 ms 2464 KB
Back to Top