Các bài giải được của ndkhaivn
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
190057 08/10/2016 17:01:44 ndkhaivn HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 218 ms 6292 KB
187063 03/10/2016 15:55:34 ndkhaivn CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 234 ms 5472 KB
180485 21/09/2016 23:27:37 ndkhaivn TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 265 ms 3668 KB
180043 21/09/2016 14:35:58 ndkhaivn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1796 KB
104156 06/12/2015 22:54:23 ndkhaivn LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
103784 06/12/2015 21:09:42 ndkhaivn DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 265 ms 3448 KB
101637 06/12/2015 20:11:43 ndkhaivn MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
88272 05/11/2015 16:54:18 ndkhaivn GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88271 05/11/2015 16:53:06 ndkhaivn GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
88198 05/11/2015 15:35:29 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 968 ms 1776 KB
88188 05/11/2015 15:29:22 ndkhaivn DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 859 ms 1776 KB
86933 02/11/2015 16:05:46 ndkhaivn LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
75673 06/10/2015 22:15:39 ndkhaivn POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
74214 04/10/2015 22:43:07 ndkhaivn HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
73932 04/10/2015 21:20:47 ndkhaivn TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
73828 04/10/2015 21:02:45 ndkhaivn VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
63093 13/09/2015 17:46:01 ndkhaivn CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 2804 KB
62985 13/09/2015 11:07:02 ndkhaivn SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 3320 KB
59700 01/09/2015 15:45:07 ndkhaivn DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3792 KB
47925 19/07/2015 21:18:38 ndkhaivn CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 280 ms 2856 KB
47778 19/07/2015 20:28:23 ndkhaivn ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
43072 23/06/2015 22:33:11 ndkhaivn DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 280 ms 2996 KB
42680 21/06/2015 22:32:40 ndkhaivn ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
42159 21/06/2015 20:12:16 ndkhaivn DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
38750 31/05/2015 22:26:44 ndkhaivn BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
38743 31/05/2015 22:23:29 ndkhaivn BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
34164 10/05/2015 23:07:29 ndkhaivn HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
33947 10/05/2015 21:40:31 ndkhaivn CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
33688 10/05/2015 20:39:02 ndkhaivn BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 696 KB
25798 29/03/2015 23:10:43 ndkhaivn GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
25796 29/03/2015 23:10:27 ndkhaivn UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 280 ms 2756 KB
25794 29/03/2015 23:09:28 ndkhaivn CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
15627 07/03/2015 22:34:48 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2852 KB
15537 07/03/2015 22:02:20 ndkhaivn NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 536 KB
15474 07/03/2015 21:41:48 ndkhaivn WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 524 KB
15460 07/03/2015 21:37:11 ndkhaivn WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
Back to Top