Các bài giải được của nghethuat102
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
936866 20/07/2021 20:06:07 nghethuat102 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 250 ms 2600 KB
843631 11/12/2020 06:05:55 nghethuat102 DS - ebola GNU C++11 Accepted 218 ms 2888 KB
780548 04/08/2020 10:30:53 nghethuat102 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
540870 26/01/2019 21:58:28 nghethuat102 TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
500697 30/10/2018 13:04:54 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
500692 30/10/2018 12:48:01 nghethuat102 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 125 ms 2528 KB
500643 30/10/2018 10:09:46 nghethuat102 HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 640 ms 2560 KB
500628 30/10/2018 09:10:37 nghethuat102 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 140 ms 19100 KB
500610 30/10/2018 08:12:08 nghethuat102 GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 31 ms 6748 KB
500594 30/10/2018 07:36:11 nghethuat102 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
498363 26/10/2018 10:38:49 nghethuat102 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 343 ms 10536 KB
498317 26/10/2018 09:47:33 nghethuat102 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
495976 23/10/2018 10:09:14 nghethuat102 CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3272 KB
489863 15/10/2018 15:20:07 nghethuat102 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 312 ms 22116 KB
488818 13/10/2018 21:52:48 nghethuat102 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
479440 03/10/2018 17:20:11 nghethuat102 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 515 ms 14896 KB
479429 03/10/2018 17:02:10 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2812 KB
444147 25/07/2018 17:33:03 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 25168 KB
444146 25/07/2018 17:31:47 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 203 ms 43356 KB
444145 25/07/2018 17:24:54 nghethuat102 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 328 ms 57272 KB
444125 25/07/2018 16:53:55 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
444122 25/07/2018 16:52:32 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
444121 25/07/2018 16:46:17 nghethuat102 MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 78 ms 2416 KB
443794 25/07/2018 02:14:03 nghethuat102 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 4680 KB
443551 24/07/2018 03:54:03 nghethuat102 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 171 ms 7204 KB
443546 24/07/2018 02:36:43 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 5548 KB
443323 23/07/2018 12:03:14 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 19156 ms 24932 KB
442640 20/07/2018 15:03:39 nghethuat102 NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++11 Accepted 15906 ms 2748 KB
442635 20/07/2018 13:25:20 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế GNU C++11 Accepted 546 ms 4460 KB
424217 12/05/2018 03:51:40 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
424204 12/05/2018 01:26:03 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
419909 20/04/2018 23:39:22 nghethuat102 WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 1140 ms 64940 KB
418847 17/04/2018 00:24:13 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2288 KB
418825 16/04/2018 22:40:48 nghethuat102 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
415608 10/04/2018 19:40:44 nghethuat102 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
415529 10/04/2018 15:43:44 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
415357 10/04/2018 03:49:57 nghethuat102 PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 15 ms 2364 KB
415356 10/04/2018 03:41:30 nghethuat102 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1432 KB
415355 10/04/2018 03:39:14 nghethuat102 CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415353 10/04/2018 03:34:02 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
415352 10/04/2018 03:33:39 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415350 10/04/2018 03:27:01 nghethuat102 FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2684 KB
415283 09/04/2018 21:31:07 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2716 KB
415277 09/04/2018 21:27:48 nghethuat102 DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 140 ms 2752 KB
415274 09/04/2018 21:21:24 nghethuat102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 2424 KB
415270 09/04/2018 21:18:43 nghethuat102 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415268 09/04/2018 21:15:35 nghethuat102 BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415262 09/04/2018 21:06:35 nghethuat102 VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 2024 KB
415261 09/04/2018 21:02:14 nghethuat102 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415259 09/04/2018 20:51:52 nghethuat102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415256 09/04/2018 20:47:43 nghethuat102 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415202 09/04/2018 16:10:14 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2724 KB
415190 09/04/2018 14:48:59 nghethuat102 DETU - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415188 09/04/2018 14:40:07 nghethuat102 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415185 09/04/2018 14:35:50 nghethuat102 HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 93 ms 2292 KB
415181 09/04/2018 14:22:59 nghethuat102 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2332 KB
415179 09/04/2018 14:17:42 nghethuat102 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415176 09/04/2018 14:04:23 nghethuat102 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415175 09/04/2018 14:00:08 nghethuat102 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415174 09/04/2018 13:56:37 nghethuat102 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415173 09/04/2018 13:51:39 nghethuat102 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
415170 09/04/2018 13:42:59 nghethuat102 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2328 KB
415169 09/04/2018 13:36:59 nghethuat102 PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
415166 09/04/2018 13:25:13 nghethuat102 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
415148 09/04/2018 11:14:08 nghethuat102 MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
415146 09/04/2018 11:06:13 nghethuat102 MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
415145 09/04/2018 11:05:37 nghethuat102 MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 0 ms 1068 KB
415108 09/04/2018 09:52:07 nghethuat102 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
415102 09/04/2018 09:43:18 nghethuat102 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
415097 09/04/2018 09:39:33 nghethuat102 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
415050 09/04/2018 01:41:32 nghethuat102 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
415049 09/04/2018 01:39:17 nghethuat102 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
415048 09/04/2018 01:34:31 nghethuat102 HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
415047 09/04/2018 01:31:53 nghethuat102 SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
415046 09/04/2018 01:28:59 nghethuat102 VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414910 08/04/2018 19:38:02 nghethuat102 FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414908 08/04/2018 19:33:08 nghethuat102 GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414906 08/04/2018 19:15:04 nghethuat102 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414854 08/04/2018 16:40:36 nghethuat102 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1200 KB
414849 08/04/2018 16:36:48 nghethuat102 TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414846 08/04/2018 16:34:09 nghethuat102 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 2096 KB
414841 08/04/2018 16:27:55 nghethuat102 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
410771 29/03/2018 12:19:47 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2728 KB
276125 07/05/2017 11:18:12 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 765 ms 3368 KB
275588 04/05/2017 20:33:38 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 375 ms 4176 KB
275585 04/05/2017 20:02:55 nghethuat102 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 718 ms 3368 KB
260270 18/03/2017 13:54:11 nghethuat102 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
250793 21/02/2017 18:39:28 nghethuat102 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
249452 19/02/2017 20:05:26 nghethuat102 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3760 KB
234298 23/12/2016 21:39:47 nghethuat102 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
234288 23/12/2016 21:17:05 nghethuat102 GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
234285 23/12/2016 21:08:51 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 484 ms 2912 KB
231948 13/12/2016 15:09:53 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
231821 13/12/2016 01:28:17 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 109 ms 3248 KB
229056 05/12/2016 10:52:43 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
228789 04/12/2016 13:20:24 nghethuat102 SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 46 ms 3188 KB
227101 29/11/2016 23:32:33 nghethuat102 CNHOM - Chia Nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
226987 29/11/2016 22:01:16 nghethuat102 CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Accepted 218 ms 12888 KB
226906 29/11/2016 21:23:00 nghethuat102 CNTPALIN - Đếm số Palindrome Free Pascal Accepted 250 ms 2752 KB
226483 28/11/2016 23:31:13 nghethuat102 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 156 ms 11068 KB
222676 23/11/2016 09:42:08 nghethuat102 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3304 KB
221538 21/11/2016 17:25:28 nghethuat102 HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 250 ms 2676 KB
221521 21/11/2016 16:57:46 nghethuat102 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
221518 21/11/2016 16:52:35 nghethuat102 KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 1125 ms 5320 KB
221484 21/11/2016 16:12:15 nghethuat102 CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
221449 21/11/2016 15:49:18 nghethuat102 AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
219737 18/11/2016 12:03:03 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1468 ms 5140 KB
219736 18/11/2016 12:02:36 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1406 ms 5140 KB
219735 18/11/2016 12:01:47 nghethuat102 NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 1343 ms 5140 KB
218830 17/11/2016 00:21:06 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
218829 17/11/2016 00:14:13 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
213734 09/11/2016 18:54:22 nghethuat102 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 0 ms 2032 KB
213726 09/11/2016 18:42:14 nghethuat102 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
213718 09/11/2016 18:31:24 nghethuat102 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 578 ms 2772 KB
213708 09/11/2016 18:21:08 nghethuat102 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 796 ms 18184 KB
188436 05/10/2016 19:08:41 nghethuat102 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 964 KB
188433 05/10/2016 19:01:27 nghethuat102 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 625 ms 2984 KB
188431 05/10/2016 18:58:45 nghethuat102 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
188423 05/10/2016 18:36:22 nghethuat102 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 3472 KB
188350 05/10/2016 15:30:30 nghethuat102 SumTable - Tổng trên bảng số Free Pascal Accepted 843 ms 10608 KB
188312 05/10/2016 14:51:35 nghethuat102 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 343 ms 3524 KB
188292 05/10/2016 14:29:56 nghethuat102 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
188273 05/10/2016 14:03:31 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
187466 04/10/2016 08:59:15 nghethuat102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 3164 KB
187319 03/10/2016 22:14:45 nghethuat102 MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2875 ms 17708 KB
178032 17/09/2016 14:57:49 nghethuat102 OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1156 ms 6624 KB
170443 05/09/2016 20:16:47 nghethuat102 QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 984 ms 22308 KB
165739 25/08/2016 15:03:40 nghethuat102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 265 ms 2104 KB
165737 25/08/2016 15:02:33 nghethuat102 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 78 ms 2104 KB
165732 25/08/2016 14:56:15 nghethuat102 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
165717 25/08/2016 14:45:04 nghethuat102 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
165685 25/08/2016 14:34:34 nghethuat102 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
165365 24/08/2016 17:07:42 nghethuat102 ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 203 ms 65368 KB
165048 23/08/2016 23:02:00 nghethuat102 OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
165045 23/08/2016 23:01:11 nghethuat102 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 375 ms 84792 KB
165043 23/08/2016 23:00:42 nghethuat102 HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 906 ms 75860 KB
165042 23/08/2016 23:00:09 nghethuat102 PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 109 ms 20360 KB
165038 23/08/2016 22:53:15 nghethuat102 PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 109 ms 3188 KB
165029 23/08/2016 22:42:25 nghethuat102 MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
165022 23/08/2016 22:33:28 nghethuat102 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
164911 23/08/2016 19:03:03 nghethuat102 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
164720 23/08/2016 13:41:30 nghethuat102 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
164719 23/08/2016 13:40:40 nghethuat102 BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
164716 23/08/2016 13:33:36 nghethuat102 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 78 ms 2792 KB
164708 23/08/2016 13:07:32 nghethuat102 NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
164707 23/08/2016 12:58:32 nghethuat102 SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 218 ms 22068 KB
164703 23/08/2016 12:37:51 nghethuat102 LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
164694 23/08/2016 11:54:12 nghethuat102 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 1568 KB
164692 23/08/2016 11:45:52 nghethuat102 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 3544 KB
164691 23/08/2016 11:35:02 nghethuat102 XOR2 - Phép XOR 2 Free Pascal Accepted 343 ms 3156 KB
164690 23/08/2016 11:27:08 nghethuat102 LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
164682 23/08/2016 10:45:44 nghethuat102 ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
164664 23/08/2016 10:20:39 nghethuat102 BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 765 ms 49592 KB
164536 22/08/2016 21:54:41 nghethuat102 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
164527 22/08/2016 21:45:15 nghethuat102 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
164519 22/08/2016 21:36:15 nghethuat102 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 3160 KB
164512 22/08/2016 21:29:02 nghethuat102 SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 734 ms 9176 KB
164502 22/08/2016 21:14:52 nghethuat102 BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 93 ms 1172 KB
164497 22/08/2016 21:05:55 nghethuat102 HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Accepted 281 ms 5268 KB
164482 22/08/2016 20:49:03 nghethuat102 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 703 ms 17384 KB
164464 22/08/2016 20:24:30 nghethuat102 TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 625 ms 18432 KB
164456 22/08/2016 20:00:24 nghethuat102 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3544 KB
164451 22/08/2016 19:50:00 nghethuat102 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2140 KB
164443 22/08/2016 19:39:35 nghethuat102 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
164419 22/08/2016 18:28:18 nghethuat102 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 31 ms 1280 KB
164414 22/08/2016 18:18:22 nghethuat102 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2768 KB
164413 22/08/2016 18:13:50 nghethuat102 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
164408 22/08/2016 17:50:45 nghethuat102 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 203 ms 6692 KB
164405 22/08/2016 17:40:26 nghethuat102 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
164403 22/08/2016 17:24:08 nghethuat102 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
164401 22/08/2016 17:18:47 nghethuat102 DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
164390 22/08/2016 16:41:23 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 953 ms 2768 KB
164385 22/08/2016 16:40:36 nghethuat102 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 953 ms 2768 KB
164336 22/08/2016 15:30:24 nghethuat102 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
164294 22/08/2016 12:59:50 nghethuat102 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
164287 22/08/2016 12:46:46 nghethuat102 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3148 KB
164285 22/08/2016 12:46:07 nghethuat102 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3156 KB
164283 22/08/2016 12:32:55 nghethuat102 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
163880 20/08/2016 17:59:36 nghethuat102 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2784 KB
163563 19/08/2016 14:12:42 nghethuat102 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163561 19/08/2016 13:58:39 nghethuat102 FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
163560 19/08/2016 13:58:22 nghethuat102 FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
163553 19/08/2016 11:59:53 nghethuat102 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1765 ms 11352 KB
162786 16/08/2016 18:47:39 nghethuat102 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 593 ms 31964 KB
162458 15/08/2016 19:21:50 nghethuat102 TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 359 ms 9212 KB
162315 15/08/2016 10:12:25 nghethuat102 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
161678 13/08/2016 16:20:51 nghethuat102 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 46 ms 2780 KB
154186 22/07/2016 19:50:33 nghethuat102 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 265 ms 12116 KB
154149 22/07/2016 13:20:55 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 156 ms 5864 KB
154136 22/07/2016 12:45:05 nghethuat102 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 125 ms 4696 KB
154037 22/07/2016 00:16:07 nghethuat102 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
154018 21/07/2016 23:40:48 nghethuat102 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
153981 21/07/2016 22:55:38 nghethuat102 CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 234 ms 2820 KB
153904 21/07/2016 19:16:13 nghethuat102 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 936 KB
152384 16/07/2016 22:39:14 nghethuat102 TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
152378 16/07/2016 22:29:46 nghethuat102 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 62 ms 980 KB
152376 16/07/2016 22:18:39 nghethuat102 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 390 ms 30312 KB
152375 16/07/2016 22:16:53 nghethuat102 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 421 ms 30312 KB
152370 16/07/2016 22:02:45 nghethuat102 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
152366 16/07/2016 21:50:10 nghethuat102 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
151143 10/07/2016 16:38:36 nghethuat102 AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 93 ms 1536 KB
151080 10/07/2016 10:10:39 nghethuat102 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 8336 KB
150748 08/07/2016 18:18:11 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 687 ms 7072 KB
150132 05/07/2016 21:51:53 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 437 ms 4184 KB
149986 05/07/2016 14:15:50 nghethuat102 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 125 ms 4328 KB
149980 05/07/2016 13:52:22 nghethuat102 QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 46 ms 1344 KB
149978 05/07/2016 13:33:03 nghethuat102 DS - ebola Free Pascal Accepted 281 ms 18552 KB
149816 04/07/2016 14:35:29 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4416 KB
149734 04/07/2016 08:18:08 nghethuat102 EZ0 - EZ AF Free Pascal Accepted 687 ms 2768 KB
149692 04/07/2016 04:43:31 nghethuat102 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 808 KB
149501 03/07/2016 10:06:10 nghethuat102 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 2864 KB
148170 27/06/2016 14:03:00 nghethuat102 PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 718 ms 103880 KB
148158 27/06/2016 12:07:07 nghethuat102 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 2716 KB
148157 27/06/2016 11:59:40 nghethuat102 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
148156 27/06/2016 11:53:18 nghethuat102 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 406 ms 3484 KB
138472 28/05/2016 20:35:14 nghethuat102 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
137769 25/05/2016 19:53:53 nghethuat102 ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 312 ms 4092 KB
135471 11/05/2016 17:50:02 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 390 ms 4408 KB
135469 11/05/2016 17:35:21 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 4412 KB
135076 08/05/2016 23:52:23 nghethuat102 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1015 ms 16060 KB
135075 08/05/2016 23:48:07 nghethuat102 GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 3906 ms 16060 KB
134865 07/05/2016 09:47:49 nghethuat102 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134863 07/05/2016 09:41:40 nghethuat102 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
134861 07/05/2016 09:36:55 nghethuat102 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
134855 07/05/2016 09:21:52 nghethuat102 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134849 07/05/2016 09:10:15 nghethuat102 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 875 ms 52912 KB
134263 01/05/2016 14:03:31 nghethuat102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 812 ms 22780 KB
134262 01/05/2016 14:00:28 nghethuat102 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 781 ms 23168 KB
134055 29/04/2016 22:24:08 nghethuat102 IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 125 ms 2884 KB
133383 25/04/2016 10:19:45 nghethuat102 HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
130865 13/04/2016 17:50:14 nghethuat102 BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
130833 13/04/2016 13:40:34 nghethuat102 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
127127 26/03/2016 17:08:00 nghethuat102 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 437 ms 6700 KB
126626 23/03/2016 14:31:08 nghethuat102 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 390 ms 6668 KB
126455 22/03/2016 17:52:25 nghethuat102 VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 671 ms 10564 KB
126454 22/03/2016 17:43:03 nghethuat102 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 62 ms 3144 KB
126450 22/03/2016 17:37:58 nghethuat102 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2868 KB
124436 12/03/2016 18:08:21 nghethuat102 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124434 12/03/2016 18:04:46 nghethuat102 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
123856 09/03/2016 10:29:18 nghethuat102 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 375 ms 8412 KB
123830 09/03/2016 10:01:09 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 703 ms 4656 KB
123704 08/03/2016 18:16:44 nghethuat102 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 500 ms 4388 KB
123666 08/03/2016 15:14:21 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 421 ms 4392 KB
123660 08/03/2016 14:48:50 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 1556 KB
123272 06/03/2016 09:29:14 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 62 ms 1556 KB
123196 05/03/2016 12:33:54 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1844 KB
123032 03/03/2016 22:02:38 nghethuat102 CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123030 03/03/2016 21:55:06 nghethuat102 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
123023 03/03/2016 21:26:15 nghethuat102 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
122031 26/02/2016 23:17:53 nghethuat102 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119994 17/02/2016 11:52:51 nghethuat102 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119990 17/02/2016 11:17:45 nghethuat102 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 1688 KB
119650 15/02/2016 19:04:18 nghethuat102 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119610 15/02/2016 15:38:46 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 125 ms 4316 KB
118879 12/02/2016 13:09:49 nghethuat102 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 2292 KB
118878 12/02/2016 13:02:19 nghethuat102 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
118877 12/02/2016 12:56:14 nghethuat102 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 437 ms 14040 KB
118876 12/02/2016 12:39:52 nghethuat102 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 265 ms 3536 KB
118187 06/02/2016 23:54:49 nghethuat102 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
118057 06/02/2016 11:29:43 nghethuat102 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
118047 06/02/2016 11:07:47 nghethuat102 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
118042 06/02/2016 10:44:30 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
112942 18/01/2016 20:45:26 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 171 ms 4252 KB
112659 17/01/2016 09:29:33 nghethuat102 WORDFIND - Trò chơi tìm chữ Free Pascal Accepted 3078 ms 4388 KB
112565 16/01/2016 19:30:39 nghethuat102 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 453 ms 2756 KB
112431 15/01/2016 21:48:49 nghethuat102 LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 46 ms 5356 KB
109472 30/12/2015 17:03:54 nghethuat102 DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 312 ms 5708 KB
106058 14/12/2015 20:15:08 nghethuat102 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
106052 14/12/2015 20:08:58 nghethuat102 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
106050 14/12/2015 20:05:54 nghethuat102 CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
106048 14/12/2015 20:01:45 nghethuat102 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
106044 14/12/2015 19:55:37 nghethuat102 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 281 ms 2784 KB
106040 14/12/2015 19:48:54 nghethuat102 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
106039 14/12/2015 19:44:53 nghethuat102 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
106034 14/12/2015 19:29:43 nghethuat102 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
99974 30/11/2015 08:24:02 nghethuat102 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99702 29/11/2015 11:00:49 nghethuat102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
99465 28/11/2015 10:33:42 nghethuat102 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
98775 25/11/2015 15:52:01 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 46 ms 1492 KB
97159 21/11/2015 22:47:16 nghethuat102 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 359 ms 73396 KB
96938 21/11/2015 22:00:38 nghethuat102 AGAR - Agar.io Free Pascal Accepted 265 ms 3940 KB
96651 21/11/2015 21:08:24 nghethuat102 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 31 ms 912 KB
96420 21/11/2015 20:31:23 nghethuat102 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
95473 19/11/2015 23:31:50 nghethuat102 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
92211 13/11/2015 20:55:31 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 4284 KB
92197 13/11/2015 20:42:10 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 140 ms 4288 KB
91641 12/11/2015 17:03:55 nghethuat102 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 2484 ms 31904 KB
86604 01/11/2015 15:18:15 nghethuat102 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 46 ms 788 KB
79435 16/10/2015 21:02:56 nghethuat102 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
78559 14/10/2015 09:59:01 nghethuat102 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
78555 14/10/2015 09:51:24 nghethuat102 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
77778 11/10/2015 17:24:22 nghethuat102 DEMUOC2 - Đếm ước Free Pascal Accepted 2640 ms 41224 KB
71714 02/10/2015 22:25:56 nghethuat102 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
69229 28/09/2015 11:39:16 nghethuat102 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 187 ms 2880 KB
69224 28/09/2015 11:18:13 nghethuat102 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
69209 28/09/2015 10:31:46 nghethuat102 RECT - Hình chữ nhật Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
69018 27/09/2015 19:13:25 nghethuat102 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
66166 22/09/2015 12:46:15 nghethuat102 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
64645 18/09/2015 07:01:24 nghethuat102 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 203 ms 2780 KB
63011 13/09/2015 12:31:09 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 109 ms 3140 KB
59455 31/08/2015 16:40:53 nghethuat102 HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 109 ms 3532 KB
59414 31/08/2015 14:52:34 nghethuat102 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
59163 29/08/2015 16:55:28 nghethuat102 KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 93 ms 3452 KB
59082 29/08/2015 09:38:21 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 171 ms 3304 KB
59049 28/08/2015 22:25:00 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 124 ms 3304 KB
59047 28/08/2015 22:23:51 nghethuat102 CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 109 ms 3304 KB
55989 24/08/2015 22:27:36 nghethuat102 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 3008 KB
55776 24/08/2015 13:06:31 nghethuat102 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
55695 23/08/2015 22:00:46 nghethuat102 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
55281 22/08/2015 23:25:54 nghethuat102 STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 483 ms 6916 KB
55227 22/08/2015 22:48:55 nghethuat102 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
54886 22/08/2015 21:05:59 nghethuat102 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
53608 15/08/2015 22:58:19 nghethuat102 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3588 KB
48886 25/07/2015 15:57:49 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
48790 24/07/2015 21:57:41 nghethuat102 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 688 KB
47823 19/07/2015 20:40:29 nghethuat102 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 218 ms 3076 KB
47507 18/07/2015 11:50:04 nghethuat102 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 249 ms 3312 KB
47499 18/07/2015 11:18:17 nghethuat102 HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
46154 15/07/2015 12:09:25 nghethuat102 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3832 KB
46152 15/07/2015 11:44:03 nghethuat102 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
46074 14/07/2015 17:02:20 nghethuat102 DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 31 ms 2916 KB
44918 08/07/2015 22:50:58 nghethuat102 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
44625 06/07/2015 10:32:45 nghethuat102 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
44621 06/07/2015 10:11:37 nghethuat102 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
44553 05/07/2015 15:19:00 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 561 ms 7600 KB
44552 05/07/2015 15:18:36 nghethuat102 GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 546 ms 7568 KB
44297 03/07/2015 10:47:52 nghethuat102 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 249 ms 12600 KB
44295 03/07/2015 10:36:07 nghethuat102 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 3432 KB
44290 03/07/2015 09:56:33 nghethuat102 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 620 KB
44288 03/07/2015 09:42:22 nghethuat102 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
44237 02/07/2015 18:42:43 nghethuat102 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
44224 02/07/2015 16:47:30 nghethuat102 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 700 KB
44209 02/07/2015 10:22:36 nghethuat102 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4492 KB
44030 30/06/2015 21:46:14 nghethuat102 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
44029 30/06/2015 21:37:44 nghethuat102 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
44008 30/06/2015 17:13:43 nghethuat102 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
43947 29/06/2015 22:51:54 nghethuat102 TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
43942 29/06/2015 22:32:59 nghethuat102 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
42838 22/06/2015 10:56:04 nghethuat102 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 3168 KB
42419 21/06/2015 21:14:12 nghethuat102 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 692 KB
42108 21/06/2015 20:02:52 nghethuat102 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
41253 15/06/2015 18:01:28 nghethuat102 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1476 KB
40738 11/06/2015 11:51:42 nghethuat102 ACM - ACM Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
39738 10/06/2015 11:24:15 nghethuat102 CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 218 ms 18440 KB
39691 09/06/2015 16:06:32 nghethuat102 HIVU2 - Đếm hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
39687 09/06/2015 15:50:22 nghethuat102 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
39683 09/06/2015 14:29:54 nghethuat102 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
39681 09/06/2015 14:17:28 nghethuat102 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
39680 09/06/2015 14:08:33 nghethuat102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
39666 09/06/2015 10:26:43 nghethuat102 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
39665 09/06/2015 10:13:58 nghethuat102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
39663 09/06/2015 10:09:04 nghethuat102 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 717 ms 2876 KB
39363 04/06/2015 17:12:04 nghethuat102 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
39294 03/06/2015 21:44:56 nghethuat102 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2884 KB
39256 03/06/2015 17:26:19 nghethuat102 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 568 KB
39253 03/06/2015 16:56:12 nghethuat102 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 648 KB
39252 03/06/2015 16:28:21 nghethuat102 CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 234 ms 7788 KB
39251 03/06/2015 16:26:25 nghethuat102 CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3488 KB
39250 03/06/2015 15:57:33 nghethuat102 VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 556 KB
39143 02/06/2015 22:55:12 nghethuat102 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2896 KB
39110 02/06/2015 19:23:50 nghethuat102 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
39109 02/06/2015 19:16:01 nghethuat102 INTSLE - Giải hệ Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
38305 31/05/2015 20:15:06 nghethuat102 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
38026 30/05/2015 12:10:03 nghethuat102 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 596 KB
37997 30/05/2015 09:07:12 nghethuat102 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
36685 26/05/2015 12:43:35 nghethuat102 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
36668 26/05/2015 09:56:07 nghethuat102 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
36657 26/05/2015 00:01:31 nghethuat102 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 600 KB
36655 25/05/2015 23:41:58 nghethuat102 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
36654 25/05/2015 23:28:39 nghethuat102 HANA - Hái nấm Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
36628 25/05/2015 20:27:01 nghethuat102 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
36617 25/05/2015 19:52:19 nghethuat102 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
36615 25/05/2015 19:48:44 nghethuat102 LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
36583 25/05/2015 10:52:33 nghethuat102 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3044 KB
36580 25/05/2015 10:34:39 nghethuat102 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
35700 15/05/2015 17:18:04 nghethuat102 THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
35696 15/05/2015 17:02:25 nghethuat102 NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
35694 15/05/2015 16:34:49 nghethuat102 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
35692 15/05/2015 16:18:59 nghethuat102 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
35681 15/05/2015 15:55:41 nghethuat102 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
35677 15/05/2015 15:47:37 nghethuat102 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
35671 15/05/2015 15:28:50 nghethuat102 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 31 ms 1992 KB
35669 15/05/2015 15:22:33 nghethuat102 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
35665 15/05/2015 15:05:27 nghethuat102 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2956 KB
35664 15/05/2015 14:56:38 nghethuat102 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35656 15/05/2015 10:29:50 nghethuat102 CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
35615 14/05/2015 21:19:36 nghethuat102 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
35601 14/05/2015 20:43:12 nghethuat102 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35595 14/05/2015 20:02:01 nghethuat102 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 560 KB
34585 13/05/2015 21:00:22 nghethuat102 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3116 KB
34577 13/05/2015 20:34:53 nghethuat102 COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 772 KB
34572 13/05/2015 20:04:40 nghethuat102 ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 656 KB
34568 13/05/2015 19:47:22 nghethuat102 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
34564 13/05/2015 19:10:09 nghethuat102 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 3104 KB
34563 13/05/2015 19:00:11 nghethuat102 CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 548 KB
34562 13/05/2015 18:53:13 nghethuat102 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
34561 13/05/2015 18:41:06 nghethuat102 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
34559 13/05/2015 18:30:42 nghethuat102 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
34558 13/05/2015 18:22:09 nghethuat102 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 564 KB
34518 13/05/2015 11:45:28 nghethuat102 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 544 KB
34517 13/05/2015 11:30:36 nghethuat102 BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 632 KB
34516 13/05/2015 11:20:31 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
34514 13/05/2015 11:10:00 nghethuat102 SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 720 KB
34513 13/05/2015 10:56:14 nghethuat102 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
34402 12/05/2015 10:24:51 nghethuat102 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3068 KB
34392 12/05/2015 08:48:35 nghethuat102 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
33401 10/05/2015 12:44:27 nghethuat102 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
31999 28/04/2015 16:28:33 nghethuat102 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
31991 28/04/2015 16:11:28 nghethuat102 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
31980 28/04/2015 12:36:51 nghethuat102 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
31979 28/04/2015 12:11:16 nghethuat102 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
31947 27/04/2015 22:44:33 nghethuat102 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 499 ms 19356 KB
31911 27/04/2015 20:34:01 nghethuat102 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2388 KB
31766 26/04/2015 08:32:29 nghethuat102 TIMK - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
31725 25/04/2015 23:14:53 nghethuat102 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2964 KB
31711 25/04/2015 22:29:19 nghethuat102 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 62 ms 2880 KB
31700 25/04/2015 21:57:48 nghethuat102 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 468 ms 2800 KB
31683 25/04/2015 21:10:11 nghethuat102 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
31600 25/04/2015 00:06:28 nghethuat102 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
31598 24/04/2015 23:48:03 nghethuat102 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 644 KB
31594 24/04/2015 23:23:43 nghethuat102 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 600 KB
31577 24/04/2015 22:54:14 nghethuat102 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
31560 24/04/2015 22:19:12 nghethuat102 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 752 KB
31557 24/04/2015 22:17:22 nghethuat102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
31556 24/04/2015 22:13:20 nghethuat102 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
31549 24/04/2015 22:04:22 nghethuat102 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2872 KB
31544 24/04/2015 21:50:42 nghethuat102 SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
31542 24/04/2015 21:36:31 nghethuat102 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
31539 24/04/2015 21:27:57 nghethuat102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
31538 24/04/2015 21:16:26 nghethuat102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
31536 24/04/2015 20:58:52 nghethuat102 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
31528 24/04/2015 20:15:05 nghethuat102 SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 624 KB
31526 24/04/2015 20:00:24 nghethuat102 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
31521 24/04/2015 19:19:21 nghethuat102 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
31519 24/04/2015 19:01:03 nghethuat102 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
31518 24/04/2015 18:56:51 nghethuat102 GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
31515 24/04/2015 18:49:46 nghethuat102 DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
31510 24/04/2015 18:38:50 nghethuat102 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
31509 24/04/2015 18:37:46 nghethuat102 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
31508 24/04/2015 18:30:11 nghethuat102 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 600 KB
31433 24/04/2015 08:58:05 nghethuat102 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
31432 24/04/2015 08:41:53 nghethuat102 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
31346 23/04/2015 19:32:49 nghethuat102 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
31342 23/04/2015 19:24:12 nghethuat102 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
31341 23/04/2015 19:20:38 nghethuat102 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
31339 23/04/2015 19:12:16 nghethuat102 PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 116 KB
31336 23/04/2015 19:07:58 nghethuat102 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
31335 23/04/2015 19:03:07 nghethuat102 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
31323 23/04/2015 18:47:39 nghethuat102 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
31314 23/04/2015 18:32:21 nghethuat102 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
31308 23/04/2015 18:23:08 nghethuat102 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
31306 23/04/2015 18:18:08 nghethuat102 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 672 KB
31303 23/04/2015 18:12:11 nghethuat102 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
31301 23/04/2015 18:03:10 nghethuat102 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
31296 23/04/2015 17:51:40 nghethuat102 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 0 ms 2164 KB
31294 23/04/2015 17:47:30 nghethuat102 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
31292 23/04/2015 17:32:52 nghethuat102 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
31291 23/04/2015 17:27:40 nghethuat102 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
31286 23/04/2015 17:23:41 nghethuat102 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
31285 23/04/2015 17:20:33 nghethuat102 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 636 KB
31284 23/04/2015 17:16:53 nghethuat102 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 696 KB
31280 23/04/2015 17:14:41 nghethuat102 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
31278 23/04/2015 17:06:56 nghethuat102 VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
31250 23/04/2015 14:21:39 nghethuat102 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 3248 KB
31248 23/04/2015 14:11:24 nghethuat102 RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
31239 23/04/2015 13:29:40 nghethuat102 GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
28543 16/04/2015 17:39:59 nghethuat102 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 327 ms 2764 KB
27460 15/04/2015 23:03:30 nghethuat102 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 540 KB
27449 15/04/2015 22:22:16 nghethuat102 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 116 KB
27228 13/04/2015 10:47:55 nghethuat102 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3228 KB
27212 13/04/2015 09:18:38 nghethuat102 QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 0 ms 528 KB
27197 13/04/2015 08:37:36 nghethuat102 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
26946 10/04/2015 10:38:45 nghethuat102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
26945 10/04/2015 10:37:01 nghethuat102 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2716 KB
26921 10/04/2015 08:59:33 nghethuat102 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 62 ms 3096 KB
Back to Top