Các bài giải được của nguyendenn1
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
742376 11/04/2020 00:14:57 nguyendenn1 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
682806 30/11/2019 10:13:10 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
642445 19/09/2019 15:26:57 nguyendenn1 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
641822 18/09/2019 18:38:10 nguyendenn1 LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
641821 18/09/2019 18:37:24 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2876 KB
639530 15/09/2019 17:33:05 nguyendenn1 SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
631812 03/09/2019 09:04:33 nguyendenn1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
631613 02/09/2019 19:46:34 nguyendenn1 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
629239 27/08/2019 21:34:02 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 2948 KB
629238 27/08/2019 21:32:54 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 31 ms 3024 KB
615759 02/08/2019 20:24:33 nguyendenn1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
615674 02/08/2019 17:54:31 nguyendenn1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
615133 01/08/2019 21:11:11 nguyendenn1 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 78 ms 1952 KB
615049 01/08/2019 18:20:50 nguyendenn1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2568 KB
614324 31/07/2019 17:38:12 nguyendenn1 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
614323 31/07/2019 17:37:24 nguyendenn1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
613570 30/07/2019 10:07:42 nguyendenn1 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 1844 KB
613207 29/07/2019 16:41:16 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 40488 KB
613203 29/07/2019 16:38:19 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 44432 KB
613202 29/07/2019 16:37:11 nguyendenn1 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 375 ms 124604 KB
612285 27/07/2019 18:05:47 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 2234 ms 6728 KB
611717 26/07/2019 15:32:04 nguyendenn1 TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 140 ms 3172 KB
611684 26/07/2019 14:50:20 nguyendenn1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 406 ms 2608 KB
608681 21/07/2019 20:33:15 nguyendenn1 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
608258 20/07/2019 18:37:33 nguyendenn1 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
608231 20/07/2019 17:56:37 nguyendenn1 LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
608082 20/07/2019 09:38:54 nguyendenn1 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
608044 20/07/2019 03:55:01 nguyendenn1 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 437 ms 5260 KB
607697 18/07/2019 21:28:03 nguyendenn1 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 484 ms 12092 KB
607692 18/07/2019 21:17:04 nguyendenn1 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
607276 18/07/2019 00:43:28 nguyendenn1 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 4024 KB
606553 16/07/2019 01:25:25 nguyendenn1 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
606503 15/07/2019 21:37:09 nguyendenn1 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
605971 13/07/2019 02:31:39 nguyendenn1 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
604096 07/07/2019 22:02:39 nguyendenn1 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 78 ms 1056 KB
603139 04/07/2019 19:58:55 nguyendenn1 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 671 ms 7396 KB
601370 30/06/2019 13:49:02 nguyendenn1 DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1944 KB
598950 26/06/2019 20:20:04 nguyendenn1 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2104 KB
597063 22/06/2019 17:56:18 nguyendenn1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 515 ms 80268 KB
596587 21/06/2019 19:22:28 nguyendenn1 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 19156 KB
596532 21/06/2019 17:42:04 nguyendenn1 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 1078 ms 101088 KB
596274 21/06/2019 09:43:50 nguyendenn1 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
593068 14/06/2019 11:53:49 nguyendenn1 CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 140 ms 4176 KB
592702 13/06/2019 17:01:13 nguyendenn1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 921 ms 10140 KB
592699 13/06/2019 16:50:34 nguyendenn1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 921 ms 10012 KB
583620 16/05/2019 20:22:46 nguyendenn1 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
583589 16/05/2019 19:22:33 nguyendenn1 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 78 ms 2972 KB
581579 09/05/2019 21:29:02 nguyendenn1 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581508 09/05/2019 16:58:42 nguyendenn1 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
581322 08/05/2019 18:21:38 nguyendenn1 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
581321 08/05/2019 18:20:39 nguyendenn1 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2980 KB
581320 08/05/2019 18:14:00 nguyendenn1 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
581318 08/05/2019 17:55:50 nguyendenn1 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
581317 08/05/2019 17:54:27 nguyendenn1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
581316 08/05/2019 17:53:22 nguyendenn1 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
581315 08/05/2019 17:52:30 nguyendenn1 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
581297 08/05/2019 16:03:20 nguyendenn1 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 62 ms 1140 KB
581286 08/05/2019 15:17:11 nguyendenn1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
581285 08/05/2019 15:11:08 nguyendenn1 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
581284 08/05/2019 15:05:11 nguyendenn1 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581283 08/05/2019 15:01:49 nguyendenn1 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
581282 08/05/2019 14:56:17 nguyendenn1 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
581279 08/05/2019 14:08:08 nguyendenn1 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581276 08/05/2019 14:02:58 nguyendenn1 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581270 08/05/2019 13:47:47 nguyendenn1 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
581269 08/05/2019 13:45:26 nguyendenn1 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581266 08/05/2019 13:35:28 nguyendenn1 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
581264 08/05/2019 13:32:44 nguyendenn1 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
581255 08/05/2019 13:22:37 nguyendenn1 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581254 08/05/2019 13:16:29 nguyendenn1 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
581251 08/05/2019 13:06:41 nguyendenn1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
581250 08/05/2019 13:02:45 nguyendenn1 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580881 06/05/2019 17:55:27 nguyendenn1 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
580503 05/05/2019 00:26:11 nguyendenn1 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2804 KB
580502 05/05/2019 00:24:36 nguyendenn1 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 109 ms 2772 KB
580500 05/05/2019 00:23:09 nguyendenn1 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
580489 05/05/2019 00:14:30 nguyendenn1 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
580488 05/05/2019 00:13:03 nguyendenn1 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
580487 05/05/2019 00:11:27 nguyendenn1 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
579256 01/05/2019 23:34:51 nguyendenn1 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2984 KB
579255 01/05/2019 23:34:13 nguyendenn1 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
579254 01/05/2019 23:32:34 nguyendenn1 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
579253 01/05/2019 23:31:27 nguyendenn1 QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1072 KB
578942 30/04/2019 19:06:53 nguyendenn1 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
552492 27/02/2019 22:21:42 nguyendenn1 SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 218 ms 38288 KB
546448 14/02/2019 17:43:44 nguyendenn1 CALNUM - Đếm số GNU C++ Accepted 156 ms 41792 KB
529703 03/01/2019 18:46:55 nguyendenn1 VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 265 ms 8628 KB
518423 23/11/2018 19:11:54 nguyendenn1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
441431 16/07/2018 14:56:21 nguyendenn1 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 140 ms 5160 KB
441311 16/07/2018 09:09:06 nguyendenn1 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
439915 10/07/2018 19:36:04 nguyendenn1 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3008 KB
439331 08/07/2018 17:46:01 nguyendenn1 CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 203 ms 10560 KB
437771 30/06/2018 22:54:15 nguyendenn1 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
437723 30/06/2018 19:35:11 nguyendenn1 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
437706 30/06/2018 18:50:59 nguyendenn1 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
434205 18/06/2018 10:20:08 nguyendenn1 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 656 ms 2680 KB
434202 18/06/2018 10:03:59 nguyendenn1 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 1000 ms 3476 KB
434195 18/06/2018 09:31:11 nguyendenn1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2680 KB
433895 16/06/2018 19:45:06 nguyendenn1 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
433894 16/06/2018 19:44:32 nguyendenn1 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
433890 16/06/2018 19:22:45 nguyendenn1 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
433881 16/06/2018 17:29:02 nguyendenn1 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
433878 16/06/2018 17:00:22 nguyendenn1 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
433876 16/06/2018 16:40:11 nguyendenn1 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 281 ms 2784 KB
419967 21/04/2018 11:02:48 nguyendenn1 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 1216 KB
419912 20/04/2018 23:43:25 nguyendenn1 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
419762 20/04/2018 17:34:28 nguyendenn1 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
419761 20/04/2018 17:24:16 nguyendenn1 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
418782 16/04/2018 21:18:56 nguyendenn1 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
418764 16/04/2018 20:38:14 nguyendenn1 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
418749 16/04/2018 20:20:16 nguyendenn1 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
418727 16/04/2018 19:41:31 nguyendenn1 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
418722 16/04/2018 19:34:07 nguyendenn1 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1292 KB
396873 17/02/2018 08:08:52 nguyendenn1 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
396771 16/02/2018 17:15:22 nguyendenn1 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 46 ms 2672 KB
396750 16/02/2018 15:19:52 nguyendenn1 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
Back to Top