Các bài giải được của nhokphuthuy
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
432185 11/06/2018 15:41:48 nhokphuthuy QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
429831 01/06/2018 21:00:24 nhokphuthuy BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
429827 01/06/2018 20:54:09 nhokphuthuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
429820 01/06/2018 20:30:52 nhokphuthuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
429816 01/06/2018 20:24:01 nhokphuthuy BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
429813 01/06/2018 20:14:15 nhokphuthuy KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 218 ms 5664 KB
425105 15/05/2018 20:27:35 nhokphuthuy CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1800 KB
267141 04/04/2017 20:58:52 nhokphuthuy VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
266938 04/04/2017 15:15:43 nhokphuthuy BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1808 KB
265532 31/03/2017 22:36:56 nhokphuthuy PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
265479 31/03/2017 20:49:43 nhokphuthuy LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
265474 31/03/2017 20:36:37 nhokphuthuy DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
265467 31/03/2017 20:16:40 nhokphuthuy RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
265323 31/03/2017 09:50:48 nhokphuthuy ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
265310 31/03/2017 09:31:00 nhokphuthuy HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
264135 27/03/2017 22:45:21 nhokphuthuy DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
264126 27/03/2017 22:34:46 nhokphuthuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
264119 27/03/2017 22:18:04 nhokphuthuy DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
262718 24/03/2017 10:56:40 nhokphuthuy PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
262709 24/03/2017 10:42:55 nhokphuthuy FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
262694 24/03/2017 10:14:13 nhokphuthuy KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
262141 22/03/2017 22:51:00 nhokphuthuy FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 31 ms 1120 KB
256882 11/03/2017 15:31:02 nhokphuthuy NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
137757 25/05/2016 17:32:24 nhokphuthuy CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
137753 25/05/2016 17:13:06 nhokphuthuy ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 218 ms 2856 KB
137731 25/05/2016 16:39:03 nhokphuthuy HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 1406 ms 8624 KB
137233 23/05/2016 09:29:30 nhokphuthuy CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
135728 13/05/2016 09:46:44 nhokphuthuy TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 1859 ms 2796 KB
135704 13/05/2016 07:51:59 nhokphuthuy USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 136 KB
135196 09/05/2016 22:47:08 nhokphuthuy MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
135192 09/05/2016 22:27:04 nhokphuthuy TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
135191 09/05/2016 22:11:01 nhokphuthuy BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
135184 09/05/2016 21:09:04 nhokphuthuy GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
135169 09/05/2016 20:16:48 nhokphuthuy USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
135168 09/05/2016 20:14:36 nhokphuthuy GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
135167 09/05/2016 20:09:50 nhokphuthuy SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
135166 09/05/2016 20:05:23 nhokphuthuy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1036 KB
135064 08/05/2016 22:18:55 nhokphuthuy MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
135017 08/05/2016 20:32:00 nhokphuthuy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2764 KB
134493 03/05/2016 22:11:37 nhokphuthuy BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
134488 03/05/2016 21:50:55 nhokphuthuy TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
134486 03/05/2016 21:44:10 nhokphuthuy DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
127953 30/03/2016 08:31:58 nhokphuthuy HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
Back to Top