Các bài giải được của ntnvlog
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1122562 25/08/2022 18:18:41 ntnvlog OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
1116672 12/08/2022 18:50:42 ntnvlog RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1109726 30/07/2022 21:17:02 ntnvlog CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
1109694 30/07/2022 20:41:19 ntnvlog CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
1108611 28/07/2022 14:29:38 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
1108609 28/07/2022 14:27:07 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
1103121 18/07/2022 23:43:58 ntnvlog PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
1102597 17/07/2022 22:26:50 ntnvlog SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5172 KB
1095719 30/06/2022 18:24:57 ntnvlog CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1075353 28/04/2022 20:22:41 ntnvlog HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
1074421 24/04/2022 17:33:29 ntnvlog TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 24672 KB
1047734 20/02/2022 18:25:50 ntnvlog SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 125 ms 5380 KB
1047731 20/02/2022 18:24:21 ntnvlog SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 156 ms 5316 KB
1047713 20/02/2022 17:25:05 ntnvlog FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2884 KB
1047643 20/02/2022 15:26:44 ntnvlog OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
1047587 20/02/2022 13:04:10 ntnvlog Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3016 KB
1047553 20/02/2022 10:56:15 ntnvlog APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
1043824 13/02/2022 15:35:39 ntnvlog VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
1043819 13/02/2022 15:09:30 ntnvlog CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
1043817 13/02/2022 15:00:22 ntnvlog MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2250 ms 38588 KB
1043813 13/02/2022 14:23:32 ntnvlog HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
1043629 12/02/2022 19:51:44 ntnvlog VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
1043512 12/02/2022 15:48:07 ntnvlog MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 500 ms 4052 KB
1011908 04/12/2021 20:55:31 ntnvlog CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
875904 11/02/2021 14:25:51 ntnvlog HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 234 ms 32392 KB
875902 11/02/2021 14:23:45 ntnvlog NGHICHTHE2 - Đếm Cặp Nghịch Thế GNU C++ Accepted 6500 ms 100608 KB
875901 11/02/2021 14:19:02 ntnvlog BUBGAME - Bubbies Game GNU C++11 Accepted 93 ms 7616 KB
875900 11/02/2021 14:18:31 ntnvlog PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
875897 11/02/2021 14:16:36 ntnvlog EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 843 ms 80556 KB
875896 11/02/2021 14:15:47 ntnvlog PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
875895 11/02/2021 14:15:27 ntnvlog PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
875894 11/02/2021 14:13:47 ntnvlog KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
875893 11/02/2021 14:13:21 ntnvlog KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 93 ms 2508 KB
875890 11/02/2021 14:07:28 ntnvlog HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 93 ms 2468 KB
875889 11/02/2021 14:06:49 ntnvlog ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 843 ms 7744 KB
875887 11/02/2021 14:05:05 ntnvlog SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 1390 ms 10676 KB
875886 11/02/2021 14:04:36 ntnvlog TABGAME - Trò chơi với bảng số Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
875885 11/02/2021 14:03:04 ntnvlog ALPHANUM - Chỉ số Alpha Free Pascal Accepted 187 ms 64340 KB
875883 11/02/2021 13:57:41 ntnvlog RECLAND - Rectangle Land Free Pascal Accepted 1156 ms 104940 KB
875882 11/02/2021 13:56:39 ntnvlog BOOL - Biểu thức Boolean GNU C++11 Accepted 625 ms 3912 KB
875881 11/02/2021 13:54:52 ntnvlog EXACT - Cân đúng Free Pascal Accepted 187 ms 4352 KB
875879 11/02/2021 13:54:05 ntnvlog VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1484 ms 464080 KB
875876 11/02/2021 13:51:54 ntnvlog EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++11 Accepted 171 ms 17556 KB
875875 11/02/2021 13:50:47 ntnvlog CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Free Pascal Accepted 46 ms 3048 KB
875874 11/02/2021 13:49:17 ntnvlog SEMINAR - Xếp lịch hội nghị Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
875873 11/02/2021 13:48:11 ntnvlog TITO3 - Lại tính tổng Free Pascal Accepted 265 ms 2740 KB
875872 11/02/2021 13:47:11 ntnvlog FSTR - Tính hàm GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
875870 11/02/2021 13:44:05 ntnvlog LCRLR - Xử lý xâu Free Pascal Accepted 140 ms 10984 KB
875869 11/02/2021 13:40:17 ntnvlog COUNT - COUNT Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
875868 11/02/2021 13:39:20 ntnvlog KGMSOCKETS - Mạng lưới điện GNU C++11 Accepted 62 ms 2464 KB
875867 11/02/2021 13:35:35 ntnvlog MEETING - Lễ Meeting Free Pascal Accepted 734 ms 2696 KB
875866 11/02/2021 13:32:19 ntnvlog CANDY - Kẹo ba màu Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
875865 11/02/2021 13:31:47 ntnvlog PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 187 ms 58872 KB
875864 11/02/2021 13:30:27 ntnvlog TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 328 ms 11828 KB
875805 11/02/2021 00:12:16 ntnvlog CNHOM - Chia Nhóm Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
875804 11/02/2021 00:11:44 ntnvlog TRACKCBG - Trường đua Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
875803 11/02/2021 00:11:24 ntnvlog FOOL - Cá tháng tư Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
875802 11/02/2021 00:10:48 ntnvlog KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
875801 11/02/2021 00:09:47 ntnvlog GIFT - Quà Sinh Nhật Free Pascal Accepted 62 ms 1260 KB
875800 11/02/2021 00:07:33 ntnvlog WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 Free Pascal Accepted 2765 ms 12236 KB
875799 11/02/2021 00:04:37 ntnvlog LUNARNY - Đi chơi Tết Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
875798 11/02/2021 00:04:16 ntnvlog NUMPASSCBG - Mã khoá Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
875797 11/02/2021 00:02:47 ntnvlog BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 734 ms 2944 KB
875796 11/02/2021 00:01:38 ntnvlog COBAN - Một bài tập mức cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
875795 11/02/2021 00:00:42 ntnvlog RECT - Hình chữ nhật Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
875794 11/02/2021 00:00:16 ntnvlog CONVEX - Hình giả lồi Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
875793 10/02/2021 23:58:20 ntnvlog PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1204 KB
875792 10/02/2021 23:57:54 ntnvlog DYNASTIES - Các triều đại cổ Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
875791 10/02/2021 23:57:19 ntnvlog EZ0 - EZ AF Free Pascal Accepted 671 ms 2720 KB
875790 10/02/2021 23:56:17 ntnvlog CANSU - CÁN SỰ Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
875789 10/02/2021 23:55:26 ntnvlog EZ1 - EZ AF 1 GNU C++ Accepted 2562 ms 123940 KB
875788 10/02/2021 23:54:56 ntnvlog EZ1 - EZ AF 1 GNU C++11 Accepted 2515 ms 123904 KB
875787 10/02/2021 23:53:32 ntnvlog Candies - Candies Free Pascal Accepted 78 ms 3564 KB
875785 10/02/2021 23:52:59 ntnvlog Lucky Game - Lucky Game GNU C++ Accepted 31 ms 2672 KB
875784 10/02/2021 23:52:18 ntnvlog CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++ Accepted 1609 ms 3152 KB
875783 10/02/2021 23:51:18 ntnvlog BALLGMTWO - Trò chơi với những viên bi 2 GNU C++ Accepted 281 ms 10056 KB
875782 10/02/2021 23:49:28 ntnvlog BUILDROAD - Xây dựng đường đua GNU C++ Accepted 187 ms 7492 KB
875781 10/02/2021 23:48:23 ntnvlog EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
875772 10/02/2021 23:33:20 ntnvlog EQUATION1 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2668 KB
875750 10/02/2021 23:08:35 ntnvlog OPT - Tùy chọn (OLP 2009) Free Pascal Accepted 62 ms 3012 KB
875748 10/02/2021 23:06:07 ntnvlog DTPHU - Diện tích phủ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
875747 10/02/2021 23:04:39 ntnvlog HOCA - Hồ cá Free Pascal Accepted 906 ms 75812 KB
875746 10/02/2021 23:04:06 ntnvlog HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 3160 KB
875671 10/02/2021 16:12:36 ntnvlog DIFFERENCE - DIFFERENCE Free Pascal Accepted 375 ms 3992 KB
875669 10/02/2021 16:12:04 ntnvlog QHDCB - Quy hoạch động Free Pascal Accepted 734 ms 39616 KB
875668 10/02/2021 16:11:18 ntnvlog OV - Bảng ô vuông Free Pascal Accepted 1359 ms 127784 KB
875667 10/02/2021 16:10:52 ntnvlog STAIN - Xóa vết bẩn GNU C++ Accepted 93 ms 64028 KB
875660 10/02/2021 16:06:23 ntnvlog HOANVI - Hoán Vị Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
875659 10/02/2021 16:05:43 ntnvlog FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 62 ms 3136 KB
875657 10/02/2021 16:05:12 ntnvlog NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Free Pascal Accepted 2062 ms 5080 KB
875656 10/02/2021 16:03:57 ntnvlog LAGA2 - Lát gạch 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
875655 10/02/2021 16:03:36 ntnvlog MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 78 ms 2896 KB
875653 10/02/2021 16:01:40 ntnvlog LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 203 ms 2936 KB
875648 10/02/2021 15:40:34 ntnvlog VACCINE - VACCINE Free Pascal Accepted 10375 ms 5784 KB
875647 10/02/2021 15:40:10 ntnvlog DOMINO2 - Nối vòng Domino Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
875645 10/02/2021 15:35:59 ntnvlog FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 531 ms 10136 KB
875644 10/02/2021 15:35:38 ntnvlog DISNUMBER - Số phân biệt Free Pascal Accepted 515 ms 2972 KB
875643 10/02/2021 15:34:11 ntnvlog WORDFIND - Trò chơi tìm chữ Free Pascal Accepted 3265 ms 4580 KB
875642 10/02/2021 15:33:35 ntnvlog PATROL - Đi tuần Free Pascal Accepted 78 ms 3144 KB
875641 10/02/2021 15:33:12 ntnvlog CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 31 ms 2004 KB
875639 10/02/2021 15:32:36 ntnvlog SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 906 ms 5728 KB
875637 10/02/2021 15:31:48 ntnvlog DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
875613 10/02/2021 14:34:26 ntnvlog MAIL - Thư điện tử Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
875604 10/02/2021 13:28:18 ntnvlog CANDY2 - Chia kẹo 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3640 KB
875603 10/02/2021 13:26:08 ntnvlog SAGAIN - Lại là xâu Free Pascal Accepted 187 ms 22960 KB
875595 10/02/2021 13:13:39 ntnvlog QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 156 ms 4148 KB
875593 10/02/2021 13:07:08 ntnvlog DEMUOC - Đếm ước Free Pascal Accepted 156 ms 13148 KB
875588 10/02/2021 12:59:04 ntnvlog PREPRODUCT - Tích Tiền Tố Free Pascal Accepted 562 ms 2720 KB
875586 10/02/2021 12:56:22 ntnvlog SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 844 KB
875584 10/02/2021 12:51:01 ntnvlog CANAL - Canal Free Pascal Accepted 750 ms 14452 KB
875583 10/02/2021 12:49:32 ntnvlog EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 359 ms 83504 KB
875580 10/02/2021 12:46:13 ntnvlog COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
875579 10/02/2021 12:44:03 ntnvlog MiMaTable - Min max trên bảng số Free Pascal Accepted 2781 ms 38548 KB
875577 10/02/2021 12:42:31 ntnvlog QN4 - Tránh lụt ^^ Free Pascal Accepted 593 ms 19352 KB
875576 10/02/2021 12:40:31 ntnvlog SN - Làm việc song song Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
875575 10/02/2021 12:38:59 ntnvlog OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
875573 10/02/2021 12:37:25 ntnvlog LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
875572 10/02/2021 12:36:25 ntnvlog BEAUTRI - Tam giác đẹp Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
875571 10/02/2021 12:35:01 ntnvlog SUMGCD - SUMGCD Free Pascal Accepted 937 ms 14648 KB
875570 10/02/2021 12:32:46 ntnvlog RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
875502 09/02/2021 22:49:12 ntnvlog STRAGAIN - Lại là chuỗi Free Pascal Accepted 312 ms 7804 KB
875501 09/02/2021 22:47:42 ntnvlog MXOR - Tổng lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
875498 09/02/2021 22:44:35 ntnvlog TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 171 ms 2724 KB
875494 09/02/2021 22:23:19 ntnvlog DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3548 KB
875491 09/02/2021 22:15:09 ntnvlog TIMSO - Tìm số Free Pascal Accepted 31 ms 2368 KB
875482 09/02/2021 22:02:47 ntnvlog PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 265 ms 42968 KB
875481 09/02/2021 21:59:06 ntnvlog DT2 - DT3 Free Pascal Accepted 343 ms 12336 KB
875480 09/02/2021 21:57:17 ntnvlog GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci Free Pascal Accepted 62 ms 1204 KB
875478 09/02/2021 21:48:44 ntnvlog WWCITY - Thành phố WW Free Pascal Accepted 562 ms 14760 KB
875477 09/02/2021 21:46:42 ntnvlog TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 281 ms 2908 KB
875464 09/02/2021 21:38:41 ntnvlog UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 Free Pascal Accepted 906 ms 11600 KB
875463 09/02/2021 21:37:36 ntnvlog GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 203 ms 3756 KB
875340 09/02/2021 16:46:00 ntnvlog DULICH - đi du lịch Free Pascal Accepted 468 ms 3156 KB
875336 09/02/2021 16:44:43 ntnvlog ANDARR - Phép AND trên mảng Free Pascal Accepted 31 ms 2676 KB
875325 09/02/2021 16:37:58 ntnvlog MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
875324 09/02/2021 16:37:24 ntnvlog SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 1609 ms 12896 KB
875323 09/02/2021 16:36:26 ntnvlog CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 203 ms 5244 KB
875321 09/02/2021 16:33:10 ntnvlog FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
875320 09/02/2021 16:32:27 ntnvlog DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Free Pascal Accepted 93 ms 3576 KB
875318 09/02/2021 16:31:33 ntnvlog DIVIDE - Chia quà Free Pascal Accepted 62 ms 2924 KB
875305 09/02/2021 16:23:07 ntnvlog COLOUR - Tô màu Free Pascal Accepted 31 ms 3516 KB
875302 09/02/2021 16:19:37 ntnvlog ROBOT2 - Robot và số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
875301 09/02/2021 16:18:56 ntnvlog GHVU - Ghép hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
875300 09/02/2021 16:18:01 ntnvlog TutOnEqua - Tutoring on equations Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
875298 09/02/2021 16:16:49 ntnvlog VERVALUE - Giá trị của đỉnh Free Pascal Accepted 281 ms 6668 KB
875296 09/02/2021 16:16:01 ntnvlog XOR3 - Phép XOR 3 Free Pascal Accepted 140 ms 3072 KB
875294 09/02/2021 16:14:23 ntnvlog PL - Đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 781 ms 104708 KB
875292 09/02/2021 16:12:55 ntnvlog PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
875291 09/02/2021 16:10:57 ntnvlog LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
875290 09/02/2021 16:09:24 ntnvlog BONE - Bỏng nếp Free Pascal Accepted 78 ms 3000 KB
875288 09/02/2021 16:08:03 ntnvlog J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
875268 09/02/2021 16:01:26 ntnvlog PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
875266 09/02/2021 15:59:42 ntnvlog HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 187 ms 4704 KB
875263 09/02/2021 15:57:50 ntnvlog PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 656 ms 2680 KB
875262 09/02/2021 15:57:34 ntnvlog PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 625 ms 2680 KB
875237 09/02/2021 15:46:43 ntnvlog CHNREST - Chinese restaurant Free Pascal Accepted 890 ms 2736 KB
875224 09/02/2021 15:37:13 ntnvlog TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
875191 09/02/2021 14:42:40 ntnvlog TRANSINFO - Truyền thông tin Free Pascal Accepted 109 ms 3560 KB
875189 09/02/2021 14:31:30 ntnvlog HIVU2 - Đếm hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
875188 09/02/2021 14:24:09 ntnvlog LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 468 ms 6132 KB
875187 09/02/2021 14:19:47 ntnvlog RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2684 KB
875105 09/02/2021 09:06:31 ntnvlog BODEN - Dãy bóng đèn Free Pascal Accepted 890 ms 9828 KB
875103 09/02/2021 08:58:46 ntnvlog CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) Free Pascal Accepted 312 ms 2984 KB
875102 09/02/2021 08:53:34 ntnvlog AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh Free Pascal Accepted 171 ms 3688 KB
874932 08/02/2021 19:04:37 ntnvlog AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2672 KB
874931 08/02/2021 19:03:56 ntnvlog PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 125 ms 21344 KB
874928 08/02/2021 18:54:33 ntnvlog VDSEQ04 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 531 ms 392540 KB
874927 08/02/2021 18:51:36 ntnvlog CALNUM - Đếm số Free Pascal Accepted 109 ms 52136 KB
874845 08/02/2021 14:12:00 ntnvlog DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
874843 08/02/2021 14:09:55 ntnvlog CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
874842 08/02/2021 14:07:41 ntnvlog MABA - Giải phóng mặt bằng Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
874841 08/02/2021 14:05:01 ntnvlog PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
874837 08/02/2021 13:51:32 ntnvlog TRUTIN - Truyền tin Free Pascal Accepted 1078 ms 15708 KB
874834 08/02/2021 13:30:38 ntnvlog MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
874833 08/02/2021 13:25:37 ntnvlog DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3100 KB
874831 08/02/2021 13:14:11 ntnvlog TIMK - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
874768 07/02/2021 23:02:47 ntnvlog HAMAR - Hàm số Free Pascal Accepted 171 ms 2744 KB
874767 07/02/2021 23:02:17 ntnvlog SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
874766 07/02/2021 23:01:43 ntnvlog BITHU - Chiều cao cây biểu thức Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
874762 07/02/2021 22:42:28 ntnvlog BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 62 ms 1176 KB
874761 07/02/2021 22:41:55 ntnvlog CITY2 - Thành phố (bản khó) Free Pascal Accepted 343 ms 7624 KB
874760 07/02/2021 22:40:33 ntnvlog BALLGAME - Trò chơi với những viên bi Free Pascal Accepted 203 ms 26832 KB
874759 07/02/2021 22:39:51 ntnvlog PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 46 ms 1920 KB
874758 07/02/2021 22:38:18 ntnvlog ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) Free Pascal Accepted 437 ms 10332 KB
874757 07/02/2021 22:37:45 ntnvlog TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 2464 KB
874756 07/02/2021 22:36:22 ntnvlog NUMLAND - Numberland Free Pascal Accepted 468 ms 12332 KB
874755 07/02/2021 22:35:09 ntnvlog SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất Free Pascal Accepted 187 ms 6436 KB
874754 07/02/2021 22:32:22 ntnvlog SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2980 KB
874751 07/02/2021 22:30:14 ntnvlog XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1940 KB
874749 07/02/2021 22:27:57 ntnvlog PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 765 ms 33968 KB
874743 07/02/2021 22:13:20 ntnvlog XOR2 - Phép XOR 2 Free Pascal Accepted 312 ms 3516 KB
874742 07/02/2021 22:09:40 ntnvlog KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 3512 KB
874735 07/02/2021 21:52:18 ntnvlog GEN - GENOME (OLP 2010) Free Pascal Accepted 1671 ms 31564 KB
874734 07/02/2021 21:51:35 ntnvlog SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
874732 07/02/2021 21:47:13 ntnvlog TOUR - Tham quan những cây cầu Free Pascal Accepted 343 ms 10780 KB
874731 07/02/2021 21:45:54 ntnvlog SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 15 ms 2316 KB
874730 07/02/2021 21:41:42 ntnvlog GROUP - Chia nhóm Free Pascal Accepted 31 ms 6640 KB
874728 07/02/2021 21:38:08 ntnvlog SUMTREE - Tổng trên cây Free Pascal Accepted 843 ms 13164 KB
874727 07/02/2021 21:35:50 ntnvlog GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
874724 07/02/2021 21:32:38 ntnvlog SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 5256 KB
874711 07/02/2021 21:06:42 ntnvlog GTHH - Giá trị hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 2992 KB
874707 07/02/2021 21:02:07 ntnvlog HMD01 - Hòa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 2784 KB
874705 07/02/2021 20:59:09 ntnvlog AnBuffet - Ăn buffet Free Pascal Accepted 31 ms 2968 KB
874704 07/02/2021 20:57:28 ntnvlog MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
874703 07/02/2021 20:56:48 ntnvlog RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 515 ms 3512 KB
874699 07/02/2021 20:54:34 ntnvlog DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 859 ms 2732 KB
874694 07/02/2021 20:52:48 ntnvlog ROBOT4 - Robot tìm đường Free Pascal Accepted 15 ms 3596 KB
874693 07/02/2021 20:51:30 ntnvlog LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
874689 07/02/2021 20:43:39 ntnvlog SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
874687 07/02/2021 20:40:40 ntnvlog ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
874685 07/02/2021 20:36:46 ntnvlog LADA - Lấn đảo Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
874681 07/02/2021 20:26:32 ntnvlog TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 1046 ms 2776 KB
874676 07/02/2021 20:20:09 ntnvlog DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 3128 KB
874673 07/02/2021 20:14:58 ntnvlog CITY1 - Thành phố (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
874664 07/02/2021 20:00:40 ntnvlog HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 1203 ms 239656 KB
874660 07/02/2021 19:57:50 ntnvlog USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 281 ms 18440 KB
874656 07/02/2021 19:55:49 ntnvlog USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 312 ms 18440 KB
874558 07/02/2021 13:32:42 ntnvlog HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
874557 07/02/2021 13:31:57 ntnvlog GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 31 ms 3208 KB
874556 07/02/2021 13:31:18 ntnvlog QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
874554 07/02/2021 13:29:27 ntnvlog CANDY1 - Chia kẹo 1 Free Pascal Accepted 31 ms 3512 KB
874552 07/02/2021 13:28:52 ntnvlog FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 750 ms 53108 KB
874551 07/02/2021 13:28:15 ntnvlog BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
874550 07/02/2021 13:27:48 ntnvlog NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 109 ms 2932 KB
874548 07/02/2021 13:26:40 ntnvlog DISTTREE - Khoảng cách trong cây Free Pascal Accepted 218 ms 101804 KB
874547 07/02/2021 13:22:45 ntnvlog DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
874546 07/02/2021 13:21:00 ntnvlog SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
874545 07/02/2021 13:19:34 ntnvlog HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Accepted 265 ms 7140 KB
874544 07/02/2021 13:18:09 ntnvlog HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
874542 07/02/2021 13:13:27 ntnvlog SumTable - Tổng trên bảng số Free Pascal Accepted 937 ms 10560 KB
874541 07/02/2021 13:06:38 ntnvlog STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
874540 07/02/2021 13:02:01 ntnvlog BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
874539 07/02/2021 13:00:03 ntnvlog VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
874538 07/02/2021 12:58:04 ntnvlog DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4384 KB
874533 07/02/2021 12:46:15 ntnvlog DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3124 KB
874530 07/02/2021 12:36:00 ntnvlog KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 1375 ms 17348 KB
874504 07/02/2021 11:44:27 ntnvlog QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
874499 07/02/2021 11:28:55 ntnvlog DETRU - Đến trường (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 3024 KB
874497 07/02/2021 11:22:29 ntnvlog SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
874490 07/02/2021 10:49:42 ntnvlog HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 343 ms 26484 KB
874368 06/02/2021 21:37:05 ntnvlog BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
874363 06/02/2021 21:27:10 ntnvlog DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 5080 KB
874362 06/02/2021 21:24:19 ntnvlog KEOCO - Kéo co Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
874358 06/02/2021 21:22:41 ntnvlog LINE3 - Trò chơi Line 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
874356 06/02/2021 21:21:37 ntnvlog CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 312 ms 2720 KB
874350 06/02/2021 21:13:13 ntnvlog NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6620 KB
874347 06/02/2021 21:09:48 ntnvlog SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 31 ms 1516 KB
874341 06/02/2021 20:59:09 ntnvlog LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
874340 06/02/2021 20:57:13 ntnvlog VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 328 ms 6512 KB
874339 06/02/2021 20:55:35 ntnvlog TREASURE - Đảo kho báu Free Pascal Accepted 281 ms 16632 KB
874338 06/02/2021 20:54:12 ntnvlog SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
874334 06/02/2021 20:42:41 ntnvlog HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
874333 06/02/2021 20:41:20 ntnvlog FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
874329 06/02/2021 20:37:46 ntnvlog VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
874325 06/02/2021 20:33:51 ntnvlog NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
874319 06/02/2021 20:29:47 ntnvlog xaufibo - Xâu Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
874306 06/02/2021 19:52:48 ntnvlog DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 328 ms 3484 KB
874305 06/02/2021 19:50:57 ntnvlog demday - đếm dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
874300 06/02/2021 19:43:11 ntnvlog IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2732 KB
874167 06/02/2021 09:58:34 ntnvlog QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
874164 06/02/2021 09:51:00 ntnvlog CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
874150 06/02/2021 09:41:07 ntnvlog LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
874145 06/02/2021 09:35:08 ntnvlog VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
874101 05/02/2021 22:57:51 ntnvlog MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Free Pascal Accepted 437 ms 39092 KB
874083 05/02/2021 22:27:15 ntnvlog DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 296 ms 4292 KB
874070 05/02/2021 22:07:46 ntnvlog XEPLICH - xếp lịch Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
874068 05/02/2021 22:02:32 ntnvlog QT - Quân Tượng Free Pascal Accepted 15 ms 3128 KB
874065 05/02/2021 21:58:11 ntnvlog POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
874058 05/02/2021 21:45:02 ntnvlog 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
874057 05/02/2021 21:40:44 ntnvlog ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
874040 05/02/2021 21:08:00 ntnvlog TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
874037 05/02/2021 21:01:34 ntnvlog XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
874032 05/02/2021 20:47:39 ntnvlog CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 406 ms 18356 KB
873507 04/02/2021 09:29:07 ntnvlog HANA - Hái nấm Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
873470 03/02/2021 23:39:42 ntnvlog SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) Free Pascal Accepted 1031 ms 18176 KB
873469 03/02/2021 23:37:08 ntnvlog BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
873467 03/02/2021 23:22:52 ntnvlog HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 156 ms 3500 KB
873466 03/02/2021 23:19:51 ntnvlog MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
873465 03/02/2021 23:16:33 ntnvlog HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
873455 03/02/2021 22:41:42 ntnvlog HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
873450 03/02/2021 22:39:26 ntnvlog CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 234 ms 2912 KB
873348 03/02/2021 19:51:13 ntnvlog CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 2476 KB
873346 03/02/2021 19:44:18 ntnvlog BUS2 - Xe khách Free Pascal Accepted 453 ms 34068 KB
873340 03/02/2021 19:41:35 ntnvlog DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 49900 KB
873243 03/02/2021 12:18:51 ntnvlog NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 343 ms 9380 KB
873238 03/02/2021 12:07:33 ntnvlog HCN - Hình chữ nhật (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
873232 03/02/2021 11:44:40 ntnvlog GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 843 ms 5360 KB
873231 03/02/2021 11:40:28 ntnvlog FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
873039 02/02/2021 21:08:53 ntnvlog CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
872933 02/02/2021 18:49:22 ntnvlog DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2980 KB
872929 02/02/2021 18:45:30 ntnvlog SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
872926 02/02/2021 18:41:06 ntnvlog CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
872924 02/02/2021 18:37:19 ntnvlog KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
872919 02/02/2021 18:31:58 ntnvlog 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
872892 02/02/2021 16:29:27 ntnvlog MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 171 ms 9500 KB
872891 02/02/2021 16:26:07 ntnvlog STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
872877 02/02/2021 16:00:06 ntnvlog WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
872870 02/02/2021 15:48:36 ntnvlog COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
872857 02/02/2021 15:30:47 ntnvlog GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
872709 02/02/2021 11:13:09 ntnvlog ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
872705 02/02/2021 11:05:47 ntnvlog TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
871911 31/01/2021 14:38:32 ntnvlog KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
871909 31/01/2021 14:32:12 ntnvlog GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
871902 31/01/2021 14:06:16 ntnvlog KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 156 ms 6172 KB
871892 31/01/2021 13:49:33 ntnvlog DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 375 ms 4432 KB
871873 31/01/2021 13:13:42 ntnvlog ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
871868 31/01/2021 13:06:25 ntnvlog CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 218 ms 2656 KB
871866 31/01/2021 12:49:43 ntnvlog OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 2344 KB
871861 31/01/2021 12:34:13 ntnvlog DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
871860 31/01/2021 12:33:29 ntnvlog DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
871859 31/01/2021 12:32:59 ntnvlog DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
871857 31/01/2021 12:31:26 ntnvlog DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 46 ms 2676 KB
870727 29/01/2021 16:11:15 ntnvlog TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
870722 29/01/2021 16:07:40 ntnvlog LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
870625 29/01/2021 15:10:39 ntnvlog XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 171 ms 8612 KB
870603 29/01/2021 14:58:36 ntnvlog LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
870592 29/01/2021 14:53:56 ntnvlog SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 2776 KB
870582 29/01/2021 14:43:01 ntnvlog HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
870543 29/01/2021 13:17:36 ntnvlog NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 328 ms 2764 KB
870340 28/01/2021 22:29:20 ntnvlog QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
870311 28/01/2021 21:25:38 ntnvlog QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
870095 28/01/2021 16:17:56 ntnvlog QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
870085 28/01/2021 15:59:27 ntnvlog DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
870081 28/01/2021 15:54:04 ntnvlog SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
870062 28/01/2021 15:35:46 ntnvlog GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
870059 28/01/2021 15:20:02 ntnvlog SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 31 ms 1504 KB
869721 27/01/2021 22:39:03 ntnvlog ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
869719 27/01/2021 22:36:20 ntnvlog ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
869418 27/01/2021 15:45:44 ntnvlog BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 109 ms 3716 KB
869409 27/01/2021 15:17:35 ntnvlog LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
869405 27/01/2021 15:05:52 ntnvlog NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
869404 27/01/2021 15:03:16 ntnvlog NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
869398 27/01/2021 14:39:51 ntnvlog SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
869368 27/01/2021 12:25:13 ntnvlog BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2636 KB
869366 27/01/2021 12:06:30 ntnvlog NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
869365 27/01/2021 11:54:05 ntnvlog QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 78 ms 2136 KB
869356 27/01/2021 11:41:14 ntnvlog BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
869354 27/01/2021 11:30:11 ntnvlog QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
868352 24/01/2021 22:55:04 ntnvlog PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
868338 24/01/2021 22:41:50 ntnvlog Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 515 ms 3512 KB
868326 24/01/2021 22:25:12 ntnvlog BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
868314 24/01/2021 22:19:42 ntnvlog BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
867703 23/01/2021 19:59:36 ntnvlog CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
867700 23/01/2021 19:53:36 ntnvlog CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
867693 23/01/2021 19:43:51 ntnvlog COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
867683 23/01/2021 19:32:39 ntnvlog BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
867672 23/01/2021 19:17:32 ntnvlog COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
867669 23/01/2021 19:11:39 ntnvlog ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
867665 23/01/2021 19:07:08 ntnvlog STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 31 ms 3256 KB
867621 23/01/2021 18:40:33 ntnvlog CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
867569 23/01/2021 16:26:54 ntnvlog ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
867564 23/01/2021 16:22:40 ntnvlog THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
867559 23/01/2021 16:18:54 ntnvlog GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
867552 23/01/2021 16:01:40 ntnvlog RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
867538 23/01/2021 15:32:03 ntnvlog DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
867533 23/01/2021 15:27:21 ntnvlog TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
867484 23/01/2021 12:49:55 ntnvlog WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
867470 23/01/2021 12:08:14 ntnvlog BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
867457 23/01/2021 11:07:42 ntnvlog SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
862465 14/01/2021 23:12:31 ntnvlog DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 265 ms 2960 KB
862462 14/01/2021 23:05:33 ntnvlog ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2764 KB
862458 14/01/2021 23:01:20 ntnvlog SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 296 ms 16480 KB
862457 14/01/2021 23:00:33 ntnvlog SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 Free Pascal Accepted 312 ms 16480 KB
862454 14/01/2021 22:53:15 ntnvlog TT - TIENTE Free Pascal Accepted 203 ms 3592 KB
862452 14/01/2021 22:49:40 ntnvlog SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
862448 14/01/2021 22:41:08 ntnvlog NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 31 ms 1552 KB
862418 14/01/2021 22:11:13 ntnvlog TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2740 KB
795219 13/09/2020 15:23:16 ntnvlog NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2744 KB
795214 13/09/2020 15:11:57 ntnvlog MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 484 ms 3996 KB
795211 13/09/2020 15:06:05 ntnvlog MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
795210 13/09/2020 15:04:31 ntnvlog KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 921 ms 2736 KB
795208 13/09/2020 14:58:45 ntnvlog DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 2764 KB
795203 13/09/2020 14:52:28 ntnvlog ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 281 ms 3760 KB
790406 31/08/2020 17:00:15 ntnvlog KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 437 ms 2788 KB
790393 31/08/2020 16:40:56 ntnvlog UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 453 ms 2652 KB
790384 31/08/2020 16:29:26 ntnvlog SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
790383 31/08/2020 16:27:15 ntnvlog DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
790368 31/08/2020 15:41:13 ntnvlog XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
790346 31/08/2020 15:11:04 ntnvlog MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 453 ms 10464 KB
790341 31/08/2020 15:01:56 ntnvlog SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
790336 31/08/2020 14:48:14 ntnvlog Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
790333 31/08/2020 14:38:05 ntnvlog THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
790331 31/08/2020 14:28:49 ntnvlog CLASSY - Giai cấp Free Pascal Accepted 281 ms 2972 KB
790082 30/08/2020 16:39:49 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1332 KB
790078 30/08/2020 16:37:30 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
790077 30/08/2020 16:35:18 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
788770 26/08/2020 15:11:19 ntnvlog DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
788308 25/08/2020 16:04:16 ntnvlog DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
788304 25/08/2020 15:53:34 ntnvlog LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
788292 25/08/2020 15:31:52 ntnvlog LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
788290 25/08/2020 15:31:04 ntnvlog BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
788288 25/08/2020 15:29:04 ntnvlog DS - ebola Free Pascal Accepted 328 ms 5416 KB
788266 25/08/2020 15:05:40 ntnvlog BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
788235 25/08/2020 13:58:09 ntnvlog BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2020 KB
787926 24/08/2020 16:48:35 ntnvlog MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
787919 24/08/2020 16:35:09 ntnvlog MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 625 ms 2928 KB
787879 24/08/2020 15:32:37 ntnvlog PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
787877 24/08/2020 15:25:37 ntnvlog CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
733527 16/03/2020 21:01:43 ntnvlog TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
729725 06/03/2020 15:06:50 ntnvlog ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
728786 04/03/2020 17:01:07 ntnvlog QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
728726 04/03/2020 15:19:02 ntnvlog THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
728721 04/03/2020 15:17:24 ntnvlog HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1856 KB
728678 04/03/2020 14:48:02 ntnvlog LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
727944 02/03/2020 17:09:26 ntnvlog CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
727917 02/03/2020 16:24:57 ntnvlog MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
727717 01/03/2020 22:16:09 ntnvlog PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 187 ms 52512 KB
727625 01/03/2020 19:19:48 ntnvlog BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
725226 24/02/2020 19:34:07 ntnvlog PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
722545 19/02/2020 11:15:17 ntnvlog FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1524 KB
722454 19/02/2020 09:40:50 ntnvlog LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
722450 19/02/2020 09:34:58 ntnvlog CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2732 KB
722448 19/02/2020 09:33:31 ntnvlog OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
722084 18/02/2020 14:42:15 ntnvlog NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
722082 18/02/2020 14:35:24 ntnvlog PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
722077 18/02/2020 14:29:57 ntnvlog DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
721506 17/02/2020 14:17:57 ntnvlog QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
721498 17/02/2020 14:09:16 ntnvlog NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 328 ms 3516 KB
721491 17/02/2020 13:42:32 ntnvlog SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
721490 17/02/2020 13:40:28 ntnvlog KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
720886 16/02/2020 09:05:33 ntnvlog CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
720783 15/02/2020 21:26:26 ntnvlog GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2824 KB
720781 15/02/2020 21:24:30 ntnvlog GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
720742 15/02/2020 20:57:02 ntnvlog NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
720737 15/02/2020 20:51:37 ntnvlog KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
720735 15/02/2020 20:50:20 ntnvlog DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
720734 15/02/2020 20:49:57 ntnvlog KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
720732 15/02/2020 20:49:12 ntnvlog FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
720731 15/02/2020 20:47:30 ntnvlog PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
720728 15/02/2020 20:44:38 ntnvlog CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
720724 15/02/2020 20:41:37 ntnvlog DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
719856 14/02/2020 08:12:43 ntnvlog LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
719626 13/02/2020 16:27:26 ntnvlog CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
719133 12/02/2020 16:43:11 ntnvlog VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
719052 12/02/2020 13:52:36 ntnvlog VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
718980 12/02/2020 09:41:34 ntnvlog NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 250 ms 12744 KB
718511 11/02/2020 14:02:26 ntnvlog BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 2488 KB
716791 08/02/2020 11:16:24 ntnvlog VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
716787 08/02/2020 11:09:54 ntnvlog COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
716783 08/02/2020 11:05:22 ntnvlog ONLYONECBG - Kết thân Free Pascal Accepted 109 ms 9112 KB
716779 08/02/2020 11:01:58 ntnvlog TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 62 ms 5324 KB
716764 08/02/2020 10:50:17 ntnvlog DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
716745 08/02/2020 10:38:15 ntnvlog KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
716731 08/02/2020 10:28:04 ntnvlog MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 3528 KB
716714 08/02/2020 10:16:08 ntnvlog FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
716708 08/02/2020 10:10:08 ntnvlog GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
716706 08/02/2020 10:07:22 ntnvlog GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
716677 08/02/2020 09:28:59 ntnvlog DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
716675 08/02/2020 09:26:21 ntnvlog CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
716367 07/02/2020 16:05:55 ntnvlog CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
716350 07/02/2020 15:56:49 ntnvlog CNTPALIN - Đếm số Palindrome Free Pascal Accepted 218 ms 2776 KB
716315 07/02/2020 15:20:12 ntnvlog TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 328 ms 44812 KB
716296 07/02/2020 14:55:49 ntnvlog PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3220 KB
716184 07/02/2020 11:36:27 ntnvlog PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
715655 06/02/2020 16:37:36 ntnvlog PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3208 KB
715568 06/02/2020 15:32:35 ntnvlog DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2816 KB
715551 06/02/2020 15:13:50 ntnvlog HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
715496 06/02/2020 14:14:00 ntnvlog NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 21884 KB
715328 06/02/2020 10:24:34 ntnvlog CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Accepted 140 ms 11844 KB
714974 05/02/2020 17:36:20 ntnvlog BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 2044 KB
714972 05/02/2020 17:33:18 ntnvlog CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 250 ms 7696 KB
714838 05/02/2020 15:09:46 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
714831 05/02/2020 15:04:00 ntnvlog CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
714788 05/02/2020 14:02:53 ntnvlog DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
714638 05/02/2020 09:16:42 ntnvlog AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
713020 01/02/2020 14:49:05 ntnvlog AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
711967 30/01/2020 13:31:03 ntnvlog MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
711966 30/01/2020 13:26:32 ntnvlog ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1972 KB
708602 22/01/2020 10:36:27 ntnvlog TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
708554 22/01/2020 09:43:25 ntnvlog NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
708494 21/01/2020 23:38:31 ntnvlog CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
707579 20/01/2020 15:48:42 ntnvlog CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
683718 02/12/2019 09:09:54 ntnvlog GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
657962 15/10/2019 18:37:53 ntnvlog EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
657163 14/10/2019 08:57:28 ntnvlog HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
657162 14/10/2019 08:55:04 ntnvlog HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
657046 13/10/2019 19:47:29 ntnvlog PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 203 ms 100432 KB
656811 13/10/2019 08:36:31 ntnvlog DT - DT1 Free Pascal Accepted 46 ms 1156 KB
656072 11/10/2019 19:47:31 ntnvlog CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
655429 10/10/2019 17:53:37 ntnvlog CPASS - Mật khẩu máy tính Free Pascal Accepted 140 ms 11836 KB
655421 10/10/2019 17:27:19 ntnvlog TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
655416 10/10/2019 17:20:59 ntnvlog TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
655415 10/10/2019 17:19:58 ntnvlog SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
655362 10/10/2019 16:03:33 ntnvlog HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
655355 10/10/2019 15:54:25 ntnvlog HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 924 KB
655350 10/10/2019 15:51:44 ntnvlog MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
648253 30/09/2019 09:13:07 ntnvlog USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
648249 30/09/2019 09:10:56 ntnvlog KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
648248 30/09/2019 09:08:41 ntnvlog PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
646983 27/09/2019 17:23:46 ntnvlog HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
646967 27/09/2019 17:00:49 ntnvlog MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
646966 27/09/2019 16:59:21 ntnvlog MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
646962 27/09/2019 16:43:54 ntnvlog TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
646961 27/09/2019 16:42:23 ntnvlog TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
646682 26/09/2019 21:10:02 ntnvlog VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
646532 26/09/2019 17:13:21 ntnvlog VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
646531 26/09/2019 17:12:24 ntnvlog TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
646529 26/09/2019 17:09:03 ntnvlog TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
646503 26/09/2019 16:37:11 ntnvlog FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 62 ms 2868 KB
646496 26/09/2019 16:26:58 ntnvlog TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
646486 26/09/2019 16:12:28 ntnvlog MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 265 ms 3524 KB
646440 26/09/2019 15:31:06 ntnvlog TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
646433 26/09/2019 15:25:30 ntnvlog INTSLE - Giải hệ Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
646432 26/09/2019 15:18:29 ntnvlog NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
644026 21/09/2019 17:24:03 ntnvlog TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
644025 21/09/2019 17:23:36 ntnvlog BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
644023 21/09/2019 17:23:04 ntnvlog VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2732 KB
644022 21/09/2019 17:22:33 ntnvlog VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
644021 21/09/2019 17:22:04 ntnvlog TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 3592 KB
644020 21/09/2019 17:21:35 ntnvlog CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 671 ms 3220 KB
644018 21/09/2019 17:20:51 ntnvlog LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
644017 21/09/2019 17:20:48 ntnvlog ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2896 KB
644016 21/09/2019 17:19:44 ntnvlog VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 328 ms 6724 KB
644015 21/09/2019 17:19:10 ntnvlog Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
644014 21/09/2019 17:18:39 ntnvlog Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2912 KB
644013 21/09/2019 17:18:01 ntnvlog Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2896 KB
644012 21/09/2019 17:17:14 ntnvlog P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất Free Pascal Accepted 500 ms 15140 KB
644011 21/09/2019 17:16:41 ntnvlog TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
644005 21/09/2019 16:51:19 ntnvlog BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
641923 18/09/2019 20:56:25 ntnvlog STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1187 ms 11544 KB
641920 18/09/2019 20:52:53 ntnvlog DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
635660 10/09/2019 12:43:57 ntnvlog NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
635653 10/09/2019 12:25:33 ntnvlog LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 3172 KB
633999 08/09/2019 17:49:04 ntnvlog CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 3528 KB
633997 08/09/2019 17:46:37 ntnvlog AGEGAME - Trò chơi đoán tuổi Free Pascal Accepted 46 ms 1208 KB
633995 08/09/2019 17:43:53 ntnvlog ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Free Pascal Accepted 15 ms 1660 KB
632653 05/09/2019 13:22:20 ntnvlog PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
632652 05/09/2019 13:19:25 ntnvlog COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
631875 03/09/2019 14:02:41 ntnvlog TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
631134 01/09/2019 13:16:30 ntnvlog HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 62 ms 2700 KB
631133 01/09/2019 13:15:11 ntnvlog NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 531 ms 23060 KB
630725 31/08/2019 14:36:18 ntnvlog CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
630319 30/08/2019 18:23:03 ntnvlog EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
630318 30/08/2019 18:21:33 ntnvlog AGAR - Agar.io Free Pascal Accepted 312 ms 4996 KB
629175 27/08/2019 19:53:11 ntnvlog ATTCBG - Số hấp dẫn Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
629057 27/08/2019 14:36:13 ntnvlog GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
629054 27/08/2019 14:35:03 ntnvlog DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
629051 27/08/2019 14:34:14 ntnvlog BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
629048 27/08/2019 14:33:23 ntnvlog DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
628386 25/08/2019 21:47:09 ntnvlog CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
628369 25/08/2019 21:11:48 ntnvlog QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 937 ms 3176 KB
628368 25/08/2019 21:10:39 ntnvlog USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
628366 25/08/2019 21:08:54 ntnvlog DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
628365 25/08/2019 21:08:15 ntnvlog TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
628363 25/08/2019 21:07:30 ntnvlog MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 948 KB
628322 25/08/2019 19:57:18 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
628316 25/08/2019 19:51:54 ntnvlog HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
628308 25/08/2019 19:45:54 ntnvlog FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
628302 25/08/2019 19:40:35 ntnvlog DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
628298 25/08/2019 19:34:59 ntnvlog DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
628291 25/08/2019 19:26:19 ntnvlog DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1062 ms 6700 KB
628290 25/08/2019 19:24:35 ntnvlog HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
628288 25/08/2019 19:21:50 ntnvlog ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
628287 25/08/2019 19:18:42 ntnvlog MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
628285 25/08/2019 19:16:26 ntnvlog Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 78 ms 3548 KB
628283 25/08/2019 19:14:32 ntnvlog EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 78 ms 2800 KB
628282 25/08/2019 19:12:34 ntnvlog RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2828 KB
628280 25/08/2019 19:09:05 ntnvlog CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
628106 25/08/2019 10:11:06 ntnvlog NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
628103 25/08/2019 10:04:31 ntnvlog BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
628097 25/08/2019 09:57:45 ntnvlog BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
628093 25/08/2019 09:42:56 ntnvlog OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
625729 23/08/2019 19:28:47 ntnvlog TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
625355 22/08/2019 21:10:10 ntnvlog APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
625280 22/08/2019 17:42:49 ntnvlog NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 1108 KB
625276 22/08/2019 17:31:02 ntnvlog EQUATION2 - Phương trình GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
625270 22/08/2019 17:19:57 ntnvlog TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
624691 21/08/2019 16:48:27 ntnvlog PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
624690 21/08/2019 16:45:27 ntnvlog DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
624612 21/08/2019 15:31:39 ntnvlog PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 1152 KB
624595 21/08/2019 15:11:36 ntnvlog CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
Back to Top