Các bài giải được của only_love97
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
172566 09/09/2016 21:21:30 only_love97 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
171597 08/09/2016 11:24:40 only_love97 BW - Nối điểm Python 3 Accepted 671 ms 15732 KB
171586 08/09/2016 11:12:00 only_love97 TAXI - Taxi Python 3 Accepted 218 ms 8972 KB
170557 05/09/2016 22:09:26 only_love97 USCLN - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 5888 KB
170087 04/09/2016 19:57:16 only_love97 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 296 ms 15600 KB
170068 04/09/2016 19:15:04 only_love97 CHOSO - Chọn số bằng nhau Python 3 Accepted 609 ms 29188 KB
170064 04/09/2016 18:57:19 only_love97 FNUM - Số cuối cùng Python 3 Accepted 921 ms 12484 KB
170062 04/09/2016 18:42:11 only_love97 MKC - Mật khẩu Python 3 Accepted 46 ms 840 KB
170021 04/09/2016 17:27:29 only_love97 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 390 ms 6904 KB
170019 04/09/2016 17:23:44 only_love97 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Python 3 Accepted 218 ms 8440 KB
169853 04/09/2016 08:46:07 only_love97 COUNTNUM - Số lượng số Python 3 Accepted 109 ms 5972 KB
145719 20/06/2016 20:02:00 only_love97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 500 ms 20704 KB
145717 20/06/2016 20:01:39 only_love97 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 484 ms 15924 KB
117537 04/02/2016 22:14:38 only_love97 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 171 ms 1780 KB
117463 04/02/2016 21:59:41 only_love97 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
117403 04/02/2016 21:47:32 only_love97 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 437 ms 8408 KB
117360 04/02/2016 21:38:27 only_love97 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 62 ms 1788 KB
97372 22/11/2015 10:48:19 only_love97 GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++ Accepted 93 ms 820 KB
97351 22/11/2015 10:37:20 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 250 ms 7456 KB
96848 21/11/2015 21:41:21 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 234 ms 8608 KB
96839 21/11/2015 21:39:56 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 468 ms 8564 KB
96708 21/11/2015 21:17:33 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 625 ms 15556 KB
96693 21/11/2015 21:15:45 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 546 ms 15556 KB
96684 21/11/2015 21:13:57 only_love97 AGAR - Agar.io GNU C++ Accepted 562 ms 16740 KB
96401 21/11/2015 20:28:17 only_love97 DAYSO9 - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
96331 21/11/2015 20:14:12 only_love97 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 125 ms 43308 KB
91106 11/11/2015 17:44:53 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 406 ms 1764 KB
89174 07/11/2015 16:00:27 only_love97 NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
88751 06/11/2015 20:01:55 only_love97 STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
88728 06/11/2015 19:48:11 only_love97 CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
87621 04/11/2015 00:07:53 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 843 ms 1756 KB
86618 01/11/2015 16:34:58 only_love97 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 812 ms 1740 KB
84620 28/10/2015 12:20:58 only_love97 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2180 KB
84528 28/10/2015 10:48:55 only_love97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2572 KB
83940 27/10/2015 10:40:15 only_love97 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 812 ms 5752 KB
83128 25/10/2015 21:05:12 only_love97 FIBO5 - Fibonacci GNU C++ Accepted 156 ms 4624 KB
83113 25/10/2015 20:29:16 only_love97 CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
83111 25/10/2015 20:21:59 only_love97 FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 93 ms 1136 KB
83108 25/10/2015 20:16:54 only_love97 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
81341 21/10/2015 20:08:21 only_love97 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 187 ms 6560 KB
80162 19/10/2015 06:38:15 only_love97 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 671 ms 18404 KB
80031 18/10/2015 19:51:25 only_love97 QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
78194 12/10/2015 22:36:13 only_love97 DIVIDE - Chia quà Java 8 Accepted 265 ms 14292 KB
75257 06/10/2015 10:06:34 only_love97 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
73751 04/10/2015 20:52:07 only_love97 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
72803 04/10/2015 20:27:17 only_love97 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 671 ms 18120 KB
72735 04/10/2015 20:13:32 only_love97 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
72720 04/10/2015 20:08:26 only_love97 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
59033 28/08/2015 21:36:21 only_love97 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 5828 KB
54078 19/08/2015 21:23:17 only_love97 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++ Accepted 670 ms 11920 KB
50951 11/08/2015 21:30:04 only_love97 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50891 11/08/2015 15:56:28 only_love97 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 592 ms 3800 KB
50053 04/08/2015 22:10:23 only_love97 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++ Accepted 156 ms 5324 KB
48042 19/07/2015 22:12:58 only_love97 ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
48027 19/07/2015 22:06:26 only_love97 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
47900 19/07/2015 21:09:51 only_love97 CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 499 ms 1784 KB
46208 15/07/2015 18:35:19 only_love97 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
46206 15/07/2015 18:21:41 only_love97 GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
46205 15/07/2015 18:11:08 only_love97 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
46204 15/07/2015 18:04:13 only_love97 PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
46196 15/07/2015 17:08:17 only_love97 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 936 ms 7672 KB
46150 15/07/2015 11:25:41 only_love97 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 2036 KB
46148 15/07/2015 10:08:13 only_love97 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2548 KB
46111 14/07/2015 20:35:00 only_love97 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 234 ms 3296 KB
46083 14/07/2015 17:50:18 only_love97 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
46080 14/07/2015 17:37:38 only_love97 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
46069 14/07/2015 16:49:59 only_love97 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
46045 14/07/2015 15:05:25 only_love97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
46044 14/07/2015 15:03:29 only_love97 OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
46037 14/07/2015 14:03:10 only_love97 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
45911 13/07/2015 22:43:21 only_love97 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2300 KB
45907 13/07/2015 22:37:14 only_love97 RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45895 13/07/2015 22:23:08 only_love97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1792 KB
45575 13/07/2015 19:12:39 only_love97 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 156 ms 2464 KB
45574 13/07/2015 19:10:23 only_love97 SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1732 KB
45572 13/07/2015 19:01:02 only_love97 SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45571 13/07/2015 18:53:24 only_love97 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
45567 13/07/2015 18:44:34 only_love97 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45566 13/07/2015 18:38:35 only_love97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
45565 13/07/2015 18:34:57 only_love97 KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
45562 13/07/2015 18:29:28 only_love97 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
45561 13/07/2015 18:12:50 only_love97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1744 KB
45560 13/07/2015 18:07:15 only_love97 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45535 13/07/2015 16:51:56 only_love97 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45530 13/07/2015 16:46:58 only_love97 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45518 13/07/2015 16:37:34 only_love97 PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
45516 13/07/2015 16:35:57 only_love97 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45515 13/07/2015 16:33:35 only_love97 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45511 13/07/2015 16:14:26 only_love97 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
45510 13/07/2015 16:10:10 only_love97 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
45508 13/07/2015 16:07:40 only_love97 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
45505 13/07/2015 15:48:24 only_love97 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
45504 13/07/2015 15:38:48 only_love97 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45503 13/07/2015 15:36:52 only_love97 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
45400 12/07/2015 22:45:56 only_love97 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
45380 12/07/2015 19:13:11 only_love97 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
45257 11/07/2015 20:53:47 only_love97 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++ Accepted 125 ms 1808 KB
44858 08/07/2015 17:16:21 only_love97 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44854 08/07/2015 16:43:16 only_love97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
44853 08/07/2015 16:38:01 only_love97 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44729 07/07/2015 10:33:40 only_love97 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 733 ms 3364 KB
44723 07/07/2015 09:54:39 only_love97 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
44722 07/07/2015 09:37:39 only_love97 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 639 ms 5780 KB
44719 07/07/2015 09:20:33 only_love97 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2356 KB
44718 07/07/2015 09:09:03 only_love97 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
44567 05/07/2015 16:20:52 only_love97 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
44564 05/07/2015 15:59:30 only_love97 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
44561 05/07/2015 15:51:09 only_love97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
44556 05/07/2015 15:34:26 only_love97 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
44510 05/07/2015 00:00:36 only_love97 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3152 KB
44360 03/07/2015 20:26:10 only_love97 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 1820 KB
43021 23/06/2015 17:19:30 only_love97 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 0 ms 928 KB
43020 23/06/2015 17:06:47 only_love97 ACM - ACM GNU C++ Accepted 140 ms 2400 KB
42991 23/06/2015 10:47:12 only_love97 CUBICS - Khối lập phương GNU C++ Accepted 249 ms 7012 KB
42989 23/06/2015 10:27:15 only_love97 COUNT - COUNT GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
42988 23/06/2015 10:26:50 only_love97 DEMUOC - Đếm ước GNU C++ Accepted 795 ms 46640 KB
42987 23/06/2015 10:26:07 only_love97 LUCKYRE - LUCKYRE GNU C++ Accepted 967 ms 7692 KB
42986 23/06/2015 10:25:35 only_love97 BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 436 ms 1800 KB
42985 23/06/2015 10:19:19 only_love97 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 234 ms 6876 KB
42954 22/06/2015 22:40:18 only_love97 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42941 22/06/2015 21:31:17 only_love97 CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
42940 22/06/2015 21:22:06 only_love97 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
42939 22/06/2015 21:15:23 only_love97 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 9952 KB
42938 22/06/2015 21:06:37 only_love97 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
42441 21/06/2015 21:20:22 only_love97 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
42021 21/06/2015 13:01:08 only_love97 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 140 ms 42948 KB
42020 21/06/2015 12:14:03 only_love97 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
42015 21/06/2015 11:29:11 only_love97 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
42013 21/06/2015 11:15:06 only_love97 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
41963 20/06/2015 22:33:55 only_love97 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 265 ms 3208 KB
41961 20/06/2015 22:24:32 only_love97 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1728 KB
41955 20/06/2015 22:09:13 only_love97 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 202 ms 2196 KB
41797 19/06/2015 17:56:35 only_love97 SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
41790 19/06/2015 17:21:02 only_love97 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
41349 16/06/2015 11:31:35 only_love97 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
41342 16/06/2015 11:01:57 only_love97 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1768 KB
40998 13/06/2015 23:33:06 only_love97 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 234 ms 3004 KB
40986 13/06/2015 22:55:58 only_love97 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 998 ms 22292 KB
40978 13/06/2015 22:47:59 only_love97 QUATU - Quân tượng GNU C++ Accepted 717 ms 5660 KB
40965 13/06/2015 21:39:07 only_love97 CONVEX - Hình giả lồi GNU C++ Accepted 686 ms 1908 KB
40932 13/06/2015 20:14:23 only_love97 FOOL - Cá tháng tư GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
40901 13/06/2015 12:02:44 only_love97 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
40900 13/06/2015 11:58:51 only_love97 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
40893 13/06/2015 11:35:13 only_love97 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 0 ms 1816 KB
40891 13/06/2015 11:25:20 only_love97 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
40889 13/06/2015 11:21:35 only_love97 ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 0 ms 104 KB
40856 12/06/2015 22:08:53 only_love97 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
40855 12/06/2015 21:51:05 only_love97 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 624 ms 31672 KB
38582 31/05/2015 21:24:56 only_love97 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
38491 31/05/2015 21:05:25 only_love97 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 858 ms 4228 KB
38350 31/05/2015 20:27:03 only_love97 NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++ Accepted 156 ms 1888 KB
38282 31/05/2015 20:08:51 only_love97 TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
35592 14/05/2015 19:48:09 only_love97 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
35587 14/05/2015 17:39:32 only_love97 DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
32166 29/04/2015 18:40:04 only_love97 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 171 ms 2156 KB
32135 29/04/2015 15:57:26 only_love97 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 1700 ms 1896 KB
30942 21/04/2015 19:13:40 only_love97 FINDNUM - FINDNUM GNU C++ Accepted 514 ms 1704 KB
26764 07/04/2015 17:24:31 only_love97 TIMSO - Tìm số GNU C++ Accepted 78 ms 912 KB
26755 07/04/2015 11:59:32 only_love97 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 93 ms 1756 KB
26751 07/04/2015 10:38:53 only_love97 CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
26749 07/04/2015 10:38:40 only_love97 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 1029 ms 11648 KB
26745 07/04/2015 10:29:51 only_love97 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 62 ms 1876 KB
26639 05/04/2015 18:33:04 only_love97 NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 936 ms 16620 KB
26635 05/04/2015 18:04:11 only_love97 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++ Accepted 124 ms 1712 KB
26315 02/04/2015 13:39:15 only_love97 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
25775 29/03/2015 22:52:53 only_love97 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++ Accepted 358 ms 14584 KB
25667 29/03/2015 22:11:12 only_love97 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
25599 29/03/2015 21:42:21 only_love97 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 561 ms 14104 KB
25535 29/03/2015 21:25:15 only_love97 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 951 ms 1728 KB
25412 29/03/2015 20:52:58 only_love97 CARO - Cờ caro GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
25283 29/03/2015 20:21:06 only_love97 GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++ Accepted 0 ms 932 KB
25251 29/03/2015 20:08:51 only_love97 CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 655 ms 9556 KB
24570 24/03/2015 13:24:56 only_love97 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 124 ms 2272 KB
24569 24/03/2015 13:23:19 only_love97 BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
24568 24/03/2015 13:21:07 only_love97 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
24567 24/03/2015 13:17:05 only_love97 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
24566 24/03/2015 13:13:22 only_love97 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 724 KB
24563 24/03/2015 13:09:15 only_love97 TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 784 KB
24558 24/03/2015 12:53:28 only_love97 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
24554 24/03/2015 12:46:51 only_love97 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
24553 24/03/2015 12:45:11 only_love97 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
24552 24/03/2015 12:44:02 only_love97 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
24550 24/03/2015 12:42:29 only_love97 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
24549 24/03/2015 12:41:45 only_love97 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
24547 24/03/2015 12:39:55 only_love97 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
24546 24/03/2015 12:39:12 only_love97 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
24545 24/03/2015 12:37:57 only_love97 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
24377 23/03/2015 19:19:28 only_love97 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++ Accepted 156 ms 2516 KB
17183 10/03/2015 23:59:00 only_love97 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
17179 10/03/2015 23:41:10 only_love97 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 608 ms 17284 KB
17178 10/03/2015 23:36:16 only_love97 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
17177 10/03/2015 23:31:39 only_love97 TBAN - Tình bạn GNU C++ Accepted 624 ms 9504 KB
17175 10/03/2015 23:26:57 only_love97 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 452 ms 22156 KB
17174 10/03/2015 23:16:06 only_love97 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
17173 10/03/2015 22:57:33 only_love97 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 670 ms 1700 KB
17172 10/03/2015 22:50:15 only_love97 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
16004 09/03/2015 22:01:59 only_love97 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
16003 09/03/2015 21:56:00 only_love97 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++ Accepted 686 ms 1712 KB
15983 09/03/2015 19:57:16 only_love97 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15981 09/03/2015 19:44:47 only_love97 GITHU2 - Giai thừa GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
15977 09/03/2015 19:36:06 only_love97 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
15975 09/03/2015 19:33:30 only_love97 TIMK - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
15970 09/03/2015 19:20:44 only_love97 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2208 KB
15969 09/03/2015 19:16:36 only_love97 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
15867 08/03/2015 21:37:21 only_love97 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 696 KB
15866 08/03/2015 21:32:44 only_love97 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 62 ms 652 KB
15865 08/03/2015 21:20:08 only_love97 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 124 ms 2556 KB
15850 08/03/2015 18:46:02 only_love97 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15848 08/03/2015 18:36:36 only_love97 FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 0 ms 632 KB
15846 08/03/2015 18:33:41 only_love97 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 296 ms 3636 KB
15845 08/03/2015 18:26:35 only_love97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15840 08/03/2015 18:04:22 only_love97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 660 KB
15839 08/03/2015 17:58:44 only_love97 FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15838 08/03/2015 17:55:08 only_love97 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 109 ms 2056 KB
15834 08/03/2015 17:45:01 only_love97 FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
15831 08/03/2015 16:55:04 only_love97 KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 826 ms 2116 KB
15827 08/03/2015 16:40:43 only_love97 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 592 ms 3172 KB
15824 08/03/2015 16:23:26 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 514 ms 1660 KB
15823 08/03/2015 16:13:04 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 109 ms 1772 KB
15822 08/03/2015 16:12:07 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 109 ms 1772 KB
15821 08/03/2015 16:11:06 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 124 ms 1772 KB
15820 08/03/2015 16:10:07 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 109 ms 1740 KB
15819 08/03/2015 16:09:00 only_love97 XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
15817 08/03/2015 16:01:29 only_love97 XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3240 KB
15814 08/03/2015 15:39:00 only_love97 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
15807 08/03/2015 15:17:29 only_love97 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
15755 08/03/2015 00:27:01 only_love97 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 812 KB
Back to Top