Các bài giải được của phungvitrung
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
211024 04/11/2016 21:01:47 phungvitrung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
211022 04/11/2016 21:00:43 phungvitrung BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
210095 03/11/2016 08:53:00 phungvitrung HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
209375 02/11/2016 09:10:57 phungvitrung PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 109 ms 780 KB
209256 02/11/2016 00:00:05 phungvitrung XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
209253 01/11/2016 23:56:07 phungvitrung XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
208945 01/11/2016 20:28:52 phungvitrung PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 93 ms 1132 KB
208602 01/11/2016 09:34:25 phungvitrung SUMARR - Tính tổng thôi mà Free Pascal Accepted 140 ms 15992 KB
208590 01/11/2016 08:37:05 phungvitrung FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 Free Pascal Accepted 671 ms 53088 KB
208316 31/10/2016 19:52:36 phungvitrung HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
208281 31/10/2016 18:50:55 phungvitrung ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
204798 26/10/2016 00:55:03 phungvitrung HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
204780 26/10/2016 00:29:39 phungvitrung HIVU2 - Đếm hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
204720 25/10/2016 23:13:17 phungvitrung QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
204700 25/10/2016 22:51:06 phungvitrung PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1343 ms 49632 KB
204697 25/10/2016 22:50:12 phungvitrung PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
204336 25/10/2016 16:06:12 phungvitrung MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
204030 24/10/2016 22:55:20 phungvitrung FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
203988 24/10/2016 22:11:28 phungvitrung QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 109 ms 2852 KB
203985 24/10/2016 22:08:14 phungvitrung QUATU - Quân tượng Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
202167 23/10/2016 18:03:34 phungvitrung KSAN - Khách sạn Free Pascal Accepted 109 ms 2768 KB
202142 23/10/2016 16:48:21 phungvitrung HASA - Hàn cây sắt Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
202122 23/10/2016 16:17:20 phungvitrung IO - Hàng đợi với độ ưu tiên Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
202119 23/10/2016 16:14:05 phungvitrung CARDS - Thẻ bài Free Pascal Accepted 234 ms 3128 KB
202107 23/10/2016 15:51:34 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3968 KB
202101 23/10/2016 15:34:08 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3856 KB
202095 23/10/2016 15:29:41 phungvitrung Candies - Candies Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
200539 21/10/2016 02:09:59 phungvitrung TutOnEqua - Tutoring on equations Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
200445 21/10/2016 00:00:35 phungvitrung SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
200378 20/10/2016 22:46:13 phungvitrung ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 140 ms 42320 KB
200338 20/10/2016 22:13:15 phungvitrung CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 203 ms 12900 KB
200332 20/10/2016 22:10:59 phungvitrung CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 187 ms 12928 KB
199449 19/10/2016 17:12:25 phungvitrung ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2980 KB
199081 19/10/2016 02:05:22 phungvitrung DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 3044 KB
199060 19/10/2016 00:43:02 phungvitrung PIKA - Pikachu Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
198710 18/10/2016 19:04:46 phungvitrung NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 3168 KB
198693 18/10/2016 18:27:55 phungvitrung DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++11 Accepted 125 ms 5412 KB
198576 18/10/2016 15:37:21 phungvitrung CANAL - Canal Free Pascal Accepted 578 ms 21324 KB
198501 18/10/2016 12:32:02 phungvitrung PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 109 ms 3964 KB
198183 17/10/2016 22:02:16 phungvitrung TT - TIENTE Free Pascal Accepted 234 ms 3248 KB
198150 17/10/2016 21:41:00 phungvitrung PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 78 ms 2384 KB
198050 17/10/2016 20:20:20 phungvitrung TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
197826 17/10/2016 16:15:48 phungvitrung HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
197811 17/10/2016 16:03:38 phungvitrung AGAR - Agar.io Free Pascal Accepted 218 ms 5220 KB
197695 17/10/2016 13:17:25 phungvitrung FOOL - Cá tháng tư Free Pascal Accepted 0 ms 2820 KB
197547 16/10/2016 22:51:59 phungvitrung NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2864 KB
197541 16/10/2016 22:40:31 phungvitrung DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
197524 16/10/2016 22:21:46 phungvitrung Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
197517 16/10/2016 22:00:44 phungvitrung COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
197490 16/10/2016 21:21:30 phungvitrung RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
197457 16/10/2016 20:49:47 phungvitrung DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
197326 16/10/2016 17:45:11 phungvitrung DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 25348 KB
197080 15/10/2016 20:53:31 phungvitrung ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
197003 15/10/2016 18:33:42 phungvitrung BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 0 ms 2852 KB
196820 15/10/2016 15:03:49 phungvitrung LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
196758 15/10/2016 13:47:18 phungvitrung TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 875 ms 113912 KB
196641 15/10/2016 09:45:05 phungvitrung AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2820 KB
196515 14/10/2016 22:15:42 phungvitrung TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
196467 14/10/2016 21:05:27 phungvitrung SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
196275 14/10/2016 16:50:07 phungvitrung TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
196271 14/10/2016 16:49:03 phungvitrung TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 171 ms 21052 KB
195846 14/10/2016 08:47:59 phungvitrung TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 1584 KB
195839 14/10/2016 08:44:07 phungvitrung TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
195826 14/10/2016 08:29:24 phungvitrung DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 171 ms 3576 KB
195818 14/10/2016 08:22:25 phungvitrung STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
195811 14/10/2016 08:09:31 phungvitrung CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
195806 14/10/2016 08:02:38 phungvitrung THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 3060 KB
195722 14/10/2016 00:09:53 phungvitrung DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4284 KB
195659 13/10/2016 23:06:56 phungvitrung RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 281 ms 3180 KB
195640 13/10/2016 22:58:03 phungvitrung RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 1265 ms 2196 KB
195589 13/10/2016 22:22:05 phungvitrung BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
195556 13/10/2016 21:59:50 phungvitrung CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 265 ms 31508 KB
195523 13/10/2016 20:56:00 phungvitrung LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
195501 13/10/2016 20:31:35 phungvitrung NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
195434 13/10/2016 19:23:45 phungvitrung VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
195272 13/10/2016 14:52:55 phungvitrung UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 312 ms 2780 KB
195106 13/10/2016 07:54:04 phungvitrung GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 687 ms 6356 KB
194741 12/10/2016 16:29:22 phungvitrung GAMES - Trò chơi xếp gạch Free Pascal Accepted 500 ms 11508 KB
194559 12/10/2016 14:56:19 phungvitrung DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 5336 KB
194297 11/10/2016 23:41:23 phungvitrung KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 312 ms 2912 KB
194289 11/10/2016 23:24:37 phungvitrung LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
194285 11/10/2016 23:14:54 phungvitrung SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
194269 11/10/2016 22:58:19 phungvitrung VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 265 ms 10592 KB
194086 11/10/2016 18:49:30 phungvitrung MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
191588 10/10/2016 15:00:31 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 437 ms 5224 KB
190251 08/10/2016 23:08:54 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 5252 KB
190250 08/10/2016 23:06:55 phungvitrung MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 343 ms 5252 KB
189231 06/10/2016 22:21:24 phungvitrung CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
189214 06/10/2016 22:02:08 phungvitrung QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
189202 06/10/2016 21:51:29 phungvitrung KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 937 ms 2768 KB
189196 06/10/2016 21:45:06 phungvitrung TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
189175 06/10/2016 21:23:42 phungvitrung NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 1672 KB
187220 03/10/2016 20:19:28 phungvitrung STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++ Accepted 1359 ms 9672 KB
186862 03/10/2016 00:38:53 phungvitrung DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
186853 02/10/2016 23:59:14 phungvitrung USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 281 ms 2860 KB
186850 02/10/2016 23:44:58 phungvitrung BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
186843 02/10/2016 23:12:15 phungvitrung HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
186760 02/10/2016 21:36:00 phungvitrung NGUYEN - Điểm nguyên Free Pascal Accepted 78 ms 884 KB
186671 02/10/2016 20:06:26 phungvitrung ANDARR - Phép AND trên mảng Free Pascal Accepted 46 ms 2776 KB
186437 02/10/2016 14:50:52 phungvitrung SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
186423 02/10/2016 14:37:29 phungvitrung NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
186405 02/10/2016 14:27:12 phungvitrung SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186374 02/10/2016 13:57:26 phungvitrung MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6912 KB
186367 02/10/2016 13:39:22 phungvitrung SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
186339 02/10/2016 11:28:41 phungvitrung THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
186261 02/10/2016 02:10:53 phungvitrung ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 31 ms 940 KB
186260 02/10/2016 02:01:41 phungvitrung TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
186259 02/10/2016 01:56:22 phungvitrung 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
186258 02/10/2016 01:49:17 phungvitrung OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
186257 02/10/2016 01:11:23 phungvitrung GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186253 02/10/2016 00:23:39 phungvitrung AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186243 01/10/2016 23:49:42 phungvitrung APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 0 ms 820 KB
186167 01/10/2016 22:02:30 phungvitrung DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186148 01/10/2016 21:45:31 phungvitrung STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186121 01/10/2016 21:14:42 phungvitrung ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
186041 01/10/2016 19:29:10 phungvitrung OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
186038 01/10/2016 19:17:16 phungvitrung CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185899 01/10/2016 15:06:13 phungvitrung NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 296 ms 2776 KB
185686 30/09/2016 23:13:21 phungvitrung GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
185664 30/09/2016 22:54:56 phungvitrung BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 924 KB
185644 30/09/2016 22:43:41 phungvitrung GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
185604 30/09/2016 21:59:13 phungvitrung XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
185057 30/09/2016 01:35:20 phungvitrung SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 776 KB
185027 30/09/2016 00:22:33 phungvitrung DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3940 KB
185022 30/09/2016 00:05:41 phungvitrung VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
185003 29/09/2016 23:09:22 phungvitrung KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 4332 KB
184883 29/09/2016 20:48:13 phungvitrung DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
184350 29/09/2016 00:13:16 phungvitrung CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2736 KB
178117 17/09/2016 16:52:57 phungvitrung SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
177619 16/09/2016 18:35:14 phungvitrung QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 125 ms 81120 KB
176942 15/09/2016 13:06:22 phungvitrung HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
176920 15/09/2016 11:23:06 phungvitrung DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 125 ms 4252 KB
176909 15/09/2016 11:03:54 phungvitrung BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
176892 15/09/2016 10:31:09 phungvitrung NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 343 ms 6380 KB
176837 15/09/2016 09:13:08 phungvitrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2700 KB
176801 15/09/2016 08:04:46 phungvitrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2684 KB
176793 15/09/2016 07:29:36 phungvitrung WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 62 ms 1488 KB
176463 14/09/2016 18:46:36 phungvitrung QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
176457 14/09/2016 18:38:22 phungvitrung VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
176417 14/09/2016 17:29:58 phungvitrung QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
176186 14/09/2016 13:33:59 phungvitrung XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 187 ms 2688 KB
176027 14/09/2016 08:29:28 phungvitrung QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
176019 14/09/2016 08:10:16 phungvitrung DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
176015 14/09/2016 07:54:45 phungvitrung LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1248 KB
175979 14/09/2016 03:35:50 phungvitrung LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
175976 14/09/2016 03:14:52 phungvitrung TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
175975 14/09/2016 02:57:12 phungvitrung BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
175974 14/09/2016 02:22:13 phungvitrung CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 31 ms 892 KB
175973 14/09/2016 02:16:19 phungvitrung LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 78 ms 2684 KB
175970 14/09/2016 02:06:24 phungvitrung TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
175952 14/09/2016 00:36:00 phungvitrung OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
175907 13/09/2016 23:41:05 phungvitrung CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 31 ms 1464 KB
175842 13/09/2016 23:00:02 phungvitrung FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
175840 13/09/2016 22:58:41 phungvitrung LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
175565 13/09/2016 19:26:43 phungvitrung Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 1480 KB
175542 13/09/2016 18:59:23 phungvitrung TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1248 KB
175540 13/09/2016 18:58:24 phungvitrung TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 31 ms 1296 KB
175400 13/09/2016 16:25:58 phungvitrung KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 46 ms 1480 KB
174945 13/09/2016 08:50:00 phungvitrung TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 31 ms 1528 KB
174876 13/09/2016 01:54:33 phungvitrung THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
174870 13/09/2016 01:29:58 phungvitrung DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 281 ms 5068 KB
174846 13/09/2016 00:44:01 phungvitrung QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
174843 13/09/2016 00:33:17 phungvitrung CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
174803 13/09/2016 00:00:07 phungvitrung HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
174784 12/09/2016 23:41:02 phungvitrung RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 156 ms 2728 KB
174729 12/09/2016 22:51:00 phungvitrung ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
174696 12/09/2016 22:20:33 phungvitrung CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
174344 12/09/2016 15:47:58 phungvitrung NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
174156 12/09/2016 10:55:12 phungvitrung EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 31 ms 1272 KB
174138 12/09/2016 10:46:04 phungvitrung LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
174080 12/09/2016 09:31:07 phungvitrung BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 78 ms 1536 KB
174055 12/09/2016 08:57:59 phungvitrung VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
174040 12/09/2016 08:44:42 phungvitrung TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173902 11/09/2016 22:26:40 phungvitrung TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
173866 11/09/2016 21:38:59 phungvitrung DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
173747 11/09/2016 19:31:30 phungvitrung MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
173733 11/09/2016 19:16:48 phungvitrung LIGHT - Tắt đèn Free Pascal Accepted 640 ms 2924 KB
173721 11/09/2016 18:41:39 phungvitrung SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
173720 11/09/2016 18:38:50 phungvitrung SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
173600 11/09/2016 12:17:35 phungvitrung CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 7648 KB
173593 11/09/2016 11:42:47 phungvitrung CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173400 10/09/2016 23:23:14 phungvitrung NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
173377 10/09/2016 22:59:48 phungvitrung Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 125 ms 3516 KB
173360 10/09/2016 22:31:51 phungvitrung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173349 10/09/2016 22:19:58 phungvitrung CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173319 10/09/2016 21:47:46 phungvitrung FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2836 KB
173305 10/09/2016 21:29:02 phungvitrung TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
173268 10/09/2016 20:41:48 phungvitrung CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
173254 10/09/2016 20:13:32 phungvitrung BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
173232 10/09/2016 19:02:53 phungvitrung ACM - ACM Free Pascal Accepted 62 ms 2748 KB
173230 10/09/2016 18:50:11 phungvitrung CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
173004 10/09/2016 13:19:12 phungvitrung LTXAU - Lũy thừa xâu Free Pascal Accepted 31 ms 2852 KB
173002 10/09/2016 13:06:36 phungvitrung MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 593 ms 74936 KB
173001 10/09/2016 13:04:48 phungvitrung BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
172921 10/09/2016 10:54:40 phungvitrung KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
172897 10/09/2016 10:42:39 phungvitrung KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
172862 10/09/2016 10:15:53 phungvitrung DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
172856 10/09/2016 10:10:46 phungvitrung TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 437 ms 18088 KB
172850 10/09/2016 10:02:03 phungvitrung DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 1048 KB
172840 10/09/2016 09:55:13 phungvitrung QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 93 ms 1148 KB
172827 10/09/2016 09:46:17 phungvitrung HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 62 ms 2972 KB
172819 10/09/2016 09:37:53 phungvitrung PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
172814 10/09/2016 09:31:02 phungvitrung BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
172810 10/09/2016 09:25:43 phungvitrung DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
172800 10/09/2016 09:15:14 phungvitrung TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
172787 10/09/2016 08:52:48 phungvitrung KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
172773 10/09/2016 08:31:18 phungvitrung TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) Free Pascal Accepted 31 ms 2996 KB
172763 10/09/2016 08:12:55 phungvitrung NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
172413 09/09/2016 16:13:46 phungvitrung CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 1144 KB
172380 09/09/2016 15:42:59 phungvitrung DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 31 ms 1192 KB
172313 09/09/2016 13:00:52 phungvitrung MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 390 ms 6656 KB
172270 09/09/2016 10:24:31 phungvitrung VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 109 ms 2992 KB
172120 08/09/2016 22:20:47 phungvitrung GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
172086 08/09/2016 21:53:08 phungvitrung MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
171948 08/09/2016 19:29:27 phungvitrung XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 187 ms 18212 KB
171936 08/09/2016 18:43:50 phungvitrung HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
171931 08/09/2016 18:33:58 phungvitrung Gian - An Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
171929 08/09/2016 18:08:09 phungvitrung GAO - Siêu nhân GAO Free Pascal Accepted 218 ms 13108 KB
171587 08/09/2016 11:13:10 phungvitrung PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
171193 07/09/2016 09:04:17 phungvitrung HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
171187 07/09/2016 08:48:43 phungvitrung HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1160 KB
171181 07/09/2016 08:35:29 phungvitrung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 2760 KB
171179 07/09/2016 08:24:52 phungvitrung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
171173 07/09/2016 07:44:18 phungvitrung COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
170919 06/09/2016 19:54:01 phungvitrung MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
169929 04/09/2016 11:26:36 phungvitrung MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 890 ms 3172 KB
168878 03/09/2016 19:38:42 phungvitrung COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 31 ms 1232 KB
168799 03/09/2016 19:07:42 phungvitrung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
168760 03/09/2016 16:33:55 phungvitrung BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
168430 02/09/2016 18:11:04 phungvitrung BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
168056 01/09/2016 19:25:11 phungvitrung ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 484 ms 2684 KB
167589 30/08/2016 20:28:53 phungvitrung CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
167188 29/08/2016 18:17:25 phungvitrung SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
166849 28/08/2016 23:58:58 phungvitrung DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 9820 KB
166845 28/08/2016 23:44:13 phungvitrung DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
166842 28/08/2016 23:33:10 phungvitrung NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
166834 28/08/2016 23:14:01 phungvitrung DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
166825 28/08/2016 22:57:00 phungvitrung DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
166506 28/08/2016 00:21:07 phungvitrung BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
166504 28/08/2016 00:07:02 phungvitrung BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1048 KB
166489 27/08/2016 23:15:50 phungvitrung PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
166290 26/08/2016 23:37:25 phungvitrung ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
166278 26/08/2016 23:16:14 phungvitrung PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 0 ms 964 KB
166269 26/08/2016 22:46:56 phungvitrung CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
165957 25/08/2016 23:33:40 phungvitrung 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
165914 25/08/2016 21:04:57 phungvitrung CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
165904 25/08/2016 20:51:13 phungvitrung PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 125 ms 3868 KB
165892 25/08/2016 19:46:12 phungvitrung DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
165890 25/08/2016 19:06:55 phungvitrung SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
165881 25/08/2016 18:49:53 phungvitrung PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
165876 25/08/2016 18:34:33 phungvitrung VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 46 ms 980 KB
165653 25/08/2016 12:53:54 phungvitrung GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
165652 25/08/2016 12:39:04 phungvitrung DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 46 ms 2708 KB
165645 25/08/2016 12:23:31 phungvitrung ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
165072 23/08/2016 23:27:01 phungvitrung HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
164993 23/08/2016 21:28:37 phungvitrung USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
164992 23/08/2016 21:28:35 phungvitrung USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
164966 23/08/2016 20:51:04 phungvitrung NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1171 ms 85948 KB
164959 23/08/2016 20:44:18 phungvitrung PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 31 ms 836 KB
164945 23/08/2016 20:13:49 phungvitrung NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1072 KB
164931 23/08/2016 20:03:22 phungvitrung KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
161777 13/08/2016 20:51:58 phungvitrung Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 125 ms 3584 KB
161775 13/08/2016 20:44:45 phungvitrung AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
161768 13/08/2016 20:20:12 phungvitrung TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
161763 13/08/2016 20:11:03 phungvitrung SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
161198 12/08/2016 11:37:33 phungvitrung VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
160965 11/08/2016 20:28:23 phungvitrung TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
160956 11/08/2016 19:59:44 phungvitrung GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
160951 11/08/2016 19:50:06 phungvitrung FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
160948 11/08/2016 19:44:07 phungvitrung TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
Back to Top