Các bài giải được của psucoder
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
143559 14/06/2016 10:52:48 psucoder EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
143551 14/06/2016 10:43:39 psucoder EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
143243 12/06/2016 20:57:02 psucoder VD2016BT1 - Robot gõ tắt GNU C++11 Accepted 1281 ms 422972 KB
143214 12/06/2016 16:32:04 psucoder HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1448 KB
143212 12/06/2016 16:24:26 psucoder SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
143211 12/06/2016 16:03:26 psucoder LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
143208 12/06/2016 15:55:20 psucoder HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
143201 12/06/2016 15:40:03 psucoder BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
143197 12/06/2016 15:25:13 psucoder SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
143190 12/06/2016 15:05:52 psucoder SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
143187 12/06/2016 14:56:50 psucoder CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
143186 12/06/2016 14:56:36 psucoder CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1484 KB
143170 12/06/2016 13:55:58 psucoder MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 953 ms 9612 KB
143165 12/06/2016 13:39:35 psucoder BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 93 ms 1128 KB
142902 10/06/2016 21:52:15 psucoder QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 171 ms 5832 KB
142829 10/06/2016 16:41:21 psucoder TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 109 ms 1780 KB
142411 08/06/2016 14:24:55 psucoder LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1892 KB
142027 06/06/2016 21:50:11 psucoder ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 140 ms 2040 KB
142022 06/06/2016 21:35:23 psucoder ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 171 ms 1812 KB
141980 06/06/2016 19:36:12 psucoder TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
141974 06/06/2016 18:47:36 psucoder 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141971 06/06/2016 18:36:18 psucoder NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 78 ms 10992 KB
141968 06/06/2016 18:33:52 psucoder NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
141967 06/06/2016 18:30:48 psucoder ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141707 05/06/2016 01:18:10 psucoder IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 1988 KB
141703 05/06/2016 00:57:57 psucoder RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141702 05/06/2016 00:53:16 psucoder HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 46 ms 1788 KB
141700 05/06/2016 00:47:15 psucoder TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
127086 26/03/2016 09:48:30 psucoder HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
127085 26/03/2016 09:44:09 psucoder TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 46 ms 1804 KB
127001 25/03/2016 16:29:31 psucoder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 78 ms 1796 KB
127000 25/03/2016 16:27:27 psucoder VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 109 ms 4176 KB
126999 25/03/2016 16:11:41 psucoder VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 46 ms 2176 KB
126997 25/03/2016 15:46:03 psucoder VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 359 ms 5744 KB
126989 25/03/2016 15:13:48 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 453 ms 7680 KB
126987 25/03/2016 15:12:56 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 656 ms 7672 KB
126986 25/03/2016 15:12:32 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 656 ms 7672 KB
126982 25/03/2016 15:10:30 psucoder VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 468 ms 7680 KB
113565 21/01/2016 09:50:30 psucoder WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 3734 ms 126900 KB
113012 18/01/2016 23:02:53 psucoder CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
113011 18/01/2016 23:00:41 psucoder CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
112990 18/01/2016 21:47:08 psucoder TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 856 KB
112989 18/01/2016 21:46:01 psucoder TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 5140 KB
112781 18/01/2016 07:36:41 psucoder WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 2968 ms 126904 KB
112743 17/01/2016 21:53:08 psucoder MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 1593 ms 56108 KB
112206 14/01/2016 23:00:56 psucoder SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
112203 14/01/2016 22:36:27 psucoder VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
112202 14/01/2016 22:31:55 psucoder PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
112188 14/01/2016 21:57:10 psucoder XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 1824 KB
112187 14/01/2016 21:54:48 psucoder XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 1824 KB
112177 14/01/2016 21:21:32 psucoder RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
112014 14/01/2016 00:25:40 psucoder HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 515 ms 3420 KB
111551 11/01/2016 00:31:39 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 437 ms 1824 KB
111550 11/01/2016 00:21:21 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 421 ms 1840 KB
111547 11/01/2016 00:19:25 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 515 ms 1840 KB
111546 11/01/2016 00:17:46 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 531 ms 1840 KB
111545 11/01/2016 00:17:07 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 500 ms 1840 KB
111544 11/01/2016 00:14:50 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 531 ms 1832 KB
111543 11/01/2016 00:13:27 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 968 ms 1868 KB
111542 11/01/2016 00:12:01 psucoder DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++11 Accepted 1000 ms 1864 KB
111461 10/01/2016 15:13:23 psucoder LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
110491 05/01/2016 15:34:33 psucoder QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
110418 05/01/2016 10:20:19 psucoder HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 312 ms 3660 KB
110219 04/01/2016 03:33:37 psucoder HMD02 - Cây phả hệ GNU C++11 Accepted 453 ms 31496 KB
109485 30/12/2015 18:06:55 psucoder GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 687 ms 5908 KB
109421 30/12/2015 12:13:25 psucoder CBGBINARY - Đếm dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 62 ms 1148 KB
109199 29/12/2015 16:00:54 psucoder HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
109063 28/12/2015 17:42:52 psucoder TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 281 ms 1864 KB
109058 28/12/2015 15:23:55 psucoder HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
109054 28/12/2015 14:43:01 psucoder FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
109047 28/12/2015 12:15:47 psucoder HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
109024 28/12/2015 09:57:33 psucoder DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
108191 28/12/2015 02:18:20 psucoder DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
108188 28/12/2015 02:12:15 psucoder DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
108186 28/12/2015 01:37:26 psucoder BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
108058 26/12/2015 15:03:09 psucoder HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 296 ms 1820 KB
107647 23/12/2015 22:33:07 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 3016 KB
107645 23/12/2015 22:32:26 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 328 ms 3016 KB
107623 23/12/2015 21:43:00 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 187 ms 2068 KB
107620 23/12/2015 21:39:49 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 312 ms 3316 KB
107554 23/12/2015 17:15:00 psucoder CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 218 ms 2068 KB
107337 22/12/2015 11:37:11 psucoder SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 187 ms 4628 KB
107333 22/12/2015 10:59:23 psucoder SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 453 ms 13072 KB
107327 22/12/2015 09:08:07 psucoder DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
107326 22/12/2015 09:05:14 psucoder DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 109 ms 1144 KB
106891 19/12/2015 10:35:26 psucoder DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 359 ms 6372 KB
106846 18/12/2015 23:06:35 psucoder DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
106828 18/12/2015 22:46:34 psucoder DT - DT1 GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
106821 18/12/2015 22:03:29 psucoder MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
106818 18/12/2015 21:41:26 psucoder BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
106812 18/12/2015 21:22:05 psucoder XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2220 KB
106811 18/12/2015 21:14:14 psucoder LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
106785 18/12/2015 17:55:19 psucoder ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 656 ms 6864 KB
106696 18/12/2015 10:04:42 psucoder GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 9953 ms 58536 KB
106679 18/12/2015 08:26:37 psucoder LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
106602 17/12/2015 16:12:36 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 531 ms 6080 KB
106601 17/12/2015 16:10:35 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 546 ms 6080 KB
106600 17/12/2015 16:03:09 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6080 KB
106599 17/12/2015 15:56:26 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 562 ms 6472 KB
106598 17/12/2015 15:49:58 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1468 ms 5280 KB
106597 17/12/2015 15:48:41 psucoder SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1718 ms 5280 KB
106565 17/12/2015 13:31:42 psucoder DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 1840 KB
106138 15/12/2015 12:02:23 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1808 KB
106084 14/12/2015 20:47:25 psucoder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105909 14/12/2015 08:31:49 psucoder TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1687 ms 6124 KB
105907 14/12/2015 08:29:58 psucoder TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 1671 ms 2188 KB
105022 10/12/2015 00:03:33 psucoder SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
105014 09/12/2015 23:54:05 psucoder GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
104998 09/12/2015 23:26:51 psucoder GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104991 09/12/2015 23:17:06 psucoder OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104981 09/12/2015 23:06:25 psucoder CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
104975 09/12/2015 22:59:52 psucoder DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 3884 KB
104946 09/12/2015 22:12:22 psucoder GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104923 09/12/2015 21:16:35 psucoder TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
104918 09/12/2015 21:08:23 psucoder CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
104917 09/12/2015 21:02:50 psucoder NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 31 ms 1908 KB
104914 09/12/2015 20:54:52 psucoder OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104906 09/12/2015 20:37:41 psucoder KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 109 ms 2596 KB
104866 09/12/2015 17:25:04 psucoder TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
104861 09/12/2015 16:57:01 psucoder 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
104858 09/12/2015 16:35:30 psucoder BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
104854 09/12/2015 16:29:47 psucoder TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
104848 09/12/2015 16:23:42 psucoder CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
104847 09/12/2015 16:19:03 psucoder NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
103936 06/12/2015 21:42:32 psucoder VERVALUE - Giá trị của đỉnh GNU C++11 Accepted 203 ms 6500 KB
103691 06/12/2015 20:53:36 psucoder LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
101673 06/12/2015 20:17:22 psucoder DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
101585 06/12/2015 20:04:14 psucoder MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1708 KB
101368 05/12/2015 22:09:29 psucoder ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 984 ms 3136 KB
101363 05/12/2015 22:03:47 psucoder ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 984 ms 4212 KB
101323 05/12/2015 19:34:07 psucoder MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) Java 8 Accepted 171 ms 14160 KB
101322 05/12/2015 19:28:56 psucoder OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101319 05/12/2015 19:17:55 psucoder SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 15 ms 756 KB
101308 05/12/2015 17:29:23 psucoder XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 171 ms 1748 KB
101305 05/12/2015 17:25:47 psucoder PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
101301 05/12/2015 17:19:28 psucoder DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101300 05/12/2015 17:11:57 psucoder Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101299 05/12/2015 17:07:34 psucoder ACM - ACM GNU C++11 Accepted 62 ms 2060 KB
101298 05/12/2015 17:03:03 psucoder DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101292 05/12/2015 16:25:43 psucoder CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 78 ms 1784 KB
101289 05/12/2015 16:12:31 psucoder THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
101260 05/12/2015 11:23:55 psucoder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 437 ms 4360 KB
101259 05/12/2015 11:23:34 psucoder GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 1140 ms 4368 KB
100916 03/12/2015 23:39:58 psucoder DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
100772 03/12/2015 17:45:19 psucoder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 203 ms 3188 KB
100327 01/12/2015 09:25:37 psucoder SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 62 ms 2348 KB
100166 30/11/2015 16:54:49 psucoder KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2976 KB
100165 30/11/2015 16:34:13 psucoder XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 31 ms 1756 KB
100158 30/11/2015 16:02:54 psucoder SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
100156 30/11/2015 15:54:05 psucoder DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
100103 30/11/2015 12:47:49 psucoder DE - Một bài tập mức độ dễ GNU C++11 Accepted 296 ms 6072 KB
100076 30/11/2015 10:09:05 psucoder HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 203 ms 2572 KB
99187 26/11/2015 23:21:14 psucoder EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 234 ms 58548 KB
99186 26/11/2015 23:20:10 psucoder EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 265 ms 91464 KB
97535 22/11/2015 15:56:43 psucoder PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
97475 22/11/2015 14:13:43 psucoder BUS2 - Xe khách Java 8 Accepted 453 ms 24460 KB
97472 22/11/2015 14:09:21 psucoder BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 375 ms 3760 KB
97451 22/11/2015 13:30:39 psucoder AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 125 ms 3404 KB
97447 22/11/2015 13:20:28 psucoder AGAR - Agar.io Java 8 Accepted 875 ms 32204 KB
97445 22/11/2015 13:16:36 psucoder AGAR - Agar.io Java 8 Accepted 890 ms 33784 KB
96730 21/11/2015 21:20:38 psucoder DAYSO9 - Dãy số Java 8 Accepted 187 ms 14312 KB
94788 18/11/2015 19:47:26 psucoder MAZE - Mê cung Java 8 Accepted 234 ms 15116 KB
94408 17/11/2015 20:22:34 psucoder MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
94404 17/11/2015 20:19:39 psucoder MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 31 ms 1808 KB
94344 17/11/2015 17:39:34 psucoder ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
94242 17/11/2015 15:33:43 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 171 ms 14296 KB
94058 17/11/2015 00:32:56 psucoder CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
93991 16/11/2015 22:22:39 psucoder STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
93980 16/11/2015 21:56:13 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 156 ms 1908 KB
93979 16/11/2015 21:54:21 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 203 ms 1904 KB
93978 16/11/2015 21:53:39 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 218 ms 1904 KB
93974 16/11/2015 21:52:22 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 140 ms 1908 KB
93973 16/11/2015 21:51:06 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 218 ms 1896 KB
93959 16/11/2015 21:34:31 psucoder ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 593 ms 1808 KB
93949 16/11/2015 21:24:26 psucoder DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2948 KB
93892 16/11/2015 20:28:00 psucoder SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
93840 16/11/2015 19:42:36 psucoder LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2676 KB
93817 16/11/2015 19:24:42 psucoder NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 11528 KB
93812 16/11/2015 19:20:02 psucoder NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 11528 KB
93422 15/11/2015 23:17:16 psucoder VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
93386 15/11/2015 22:44:14 psucoder NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
93367 15/11/2015 22:32:44 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 93 ms 1848 KB
93365 15/11/2015 22:30:36 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 109 ms 1836 KB
93360 15/11/2015 22:29:06 psucoder KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 375 ms 2008 KB
93332 15/11/2015 22:12:12 psucoder DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
91960 13/11/2015 10:45:59 psucoder COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1304 KB
91958 13/11/2015 10:34:22 psucoder SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
91954 13/11/2015 10:29:09 psucoder APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
91948 13/11/2015 10:24:45 psucoder CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 15 ms 776 KB
91944 13/11/2015 10:10:38 psucoder CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 0 ms 848 KB
91940 13/11/2015 10:05:27 psucoder SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
91935 13/11/2015 10:00:22 psucoder BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
91933 13/11/2015 09:55:11 psucoder TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 312 ms 1816 KB
91931 13/11/2015 09:51:06 psucoder PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 0 ms 912 KB
91925 13/11/2015 09:43:06 psucoder PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
91916 13/11/2015 09:11:20 psucoder LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
91911 13/11/2015 09:00:59 psucoder FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
91909 13/11/2015 08:55:44 psucoder CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
91864 12/11/2015 22:27:21 psucoder NEGATIVE - Số phủ định Java 8 Accepted 453 ms 24144 KB
91833 12/11/2015 21:39:51 psucoder PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
91762 12/11/2015 20:07:47 psucoder BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 484 ms 1816 KB
91758 12/11/2015 20:05:28 psucoder BASE - Hệ cơ số GNU C++ Accepted 703 ms 1804 KB
91738 12/11/2015 19:52:04 psucoder BASE - Hệ cơ số Java 8 Accepted 796 ms 28360 KB
91593 12/11/2015 16:23:00 psucoder ZUMA - Game Zuma Java 8 Accepted 187 ms 12752 KB
91294 11/11/2015 22:40:43 psucoder NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++ Accepted 187 ms 1812 KB
91212 11/11/2015 21:05:10 psucoder LINE - Trò chơi Line Java 8 Accepted 218 ms 12828 KB
90798 10/11/2015 22:23:18 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 171 ms 14096 KB
90797 10/11/2015 22:21:44 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 171 ms 13260 KB
90729 10/11/2015 20:51:57 psucoder CHUSO2 - Tìm chữ số Java 8 Accepted 171 ms 14356 KB
90674 10/11/2015 19:04:22 psucoder TRACKCBG - Trường đua Java 8 Accepted 218 ms 15196 KB
90616 10/11/2015 17:35:14 psucoder TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Java 8 Accepted 171 ms 12884 KB
90590 10/11/2015 17:04:05 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 187 ms 13780 KB
90586 10/11/2015 17:01:52 psucoder SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Java 8 Accepted 171 ms 15200 KB
90554 10/11/2015 16:23:10 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 609 ms 29224 KB
90448 10/11/2015 09:48:17 psucoder NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Java 8 Accepted 187 ms 14356 KB
90447 10/11/2015 09:41:03 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 828 ms 30536 KB
90446 10/11/2015 09:37:29 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới Java 8 Accepted 781 ms 34096 KB
90330 09/11/2015 21:55:11 psucoder MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 Java 8 Accepted 2593 ms 64812 KB
90279 09/11/2015 20:43:55 psucoder MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 109 ms 4740 KB
90185 09/11/2015 19:24:31 psucoder TT - TIENTE Java 8 Accepted 281 ms 15932 KB
90171 09/11/2015 19:10:30 psucoder LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
90170 09/11/2015 19:09:47 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 750 ms 2040 KB
90168 09/11/2015 19:08:24 psucoder TT - TIENTE GNU C++ Accepted 781 ms 1772 KB
90154 09/11/2015 19:00:37 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 593 ms 24528 KB
90144 09/11/2015 18:51:55 psucoder MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 14304 KB
90139 09/11/2015 18:49:14 psucoder LINE2 - Trò chơi Line 2 Java 8 Accepted 171 ms 13124 KB
90138 09/11/2015 18:48:09 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 218 ms 18812 KB
90133 09/11/2015 18:41:20 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 421 ms 24952 KB
90132 09/11/2015 18:40:02 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 250 ms 21212 KB
90003 09/11/2015 14:37:18 psucoder TT - TIENTE Java 8 Accepted 453 ms 24972 KB
89996 09/11/2015 14:20:59 psucoder DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Java 8 Accepted 171 ms 17264 KB
89984 09/11/2015 14:04:24 psucoder LINE2 - Trò chơi Line 2 Java 8 Accepted 171 ms 12980 KB
88554 06/11/2015 00:50:02 psucoder TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Java 8 Accepted 171 ms 14256 KB
88552 06/11/2015 00:46:51 psucoder MKC - Mật khẩu Java 8 Accepted 171 ms 16236 KB
88550 06/11/2015 00:45:52 psucoder TRAU - Trâu và cỏ Java 8 Accepted 171 ms 13632 KB
88549 06/11/2015 00:39:39 psucoder ROMAN - Số La Mã Java 8 Accepted 171 ms 14316 KB
88542 06/11/2015 00:20:22 psucoder KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 156 ms 13172 KB
88541 06/11/2015 00:16:28 psucoder HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Java 8 Accepted 187 ms 14216 KB
88537 06/11/2015 00:10:14 psucoder AMPHO - Âm phổ Java 8 Accepted 156 ms 14232 KB
88535 06/11/2015 00:04:58 psucoder DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Java 8 Accepted 171 ms 12860 KB
88533 06/11/2015 00:03:14 psucoder MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Java 8 Accepted 171 ms 12804 KB
88532 06/11/2015 00:00:41 psucoder DETU - Đếm từ Java 8 Accepted 171 ms 14208 KB
88530 05/11/2015 23:56:54 psucoder BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Java 8 Accepted 171 ms 14692 KB
88528 05/11/2015 23:53:37 psucoder DEMSO0 - Đếm số không bên phải Java 8 Accepted 171 ms 14240 KB
88526 05/11/2015 23:52:04 psucoder SODEP - Số đẹp Java 8 Accepted 187 ms 13520 KB
88525 05/11/2015 23:50:13 psucoder BABE - Số bạn bè Java 8 Accepted 218 ms 12712 KB
88524 05/11/2015 23:47:14 psucoder NGTO - Số nguyên tố Java 8 Accepted 171 ms 13000 KB
88523 05/11/2015 23:44:18 psucoder GITHU - Tính giai thừa Java 8 Accepted 156 ms 14284 KB
88522 05/11/2015 23:42:50 psucoder FNUM - Số cuối cùng Java 8 Accepted 234 ms 21176 KB
88517 05/11/2015 23:35:34 psucoder HISO - Hiệu số Java 8 Accepted 187 ms 16864 KB
88077 05/11/2015 10:42:16 psucoder KIVU - Khiêu vũ Java 8 Accepted 359 ms 19220 KB
87812 04/11/2015 15:06:36 psucoder SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 14976 KB
87719 04/11/2015 09:58:57 psucoder PI - Đếm số nguyên tố Java 8 Accepted 203 ms 13712 KB
87701 04/11/2015 09:25:14 psucoder MABA - Giải phóng mặt bằng Java 8 Accepted 187 ms 14388 KB
87700 04/11/2015 09:24:57 psucoder MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) Java 8 Accepted 203 ms 16384 KB
87671 04/11/2015 08:35:39 psucoder STUDY - Kế hoạch học tập Java 8 Accepted 390 ms 23620 KB
86187 31/10/2015 11:10:10 psucoder AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Java 8 Accepted 156 ms 15808 KB
86050 30/10/2015 23:00:11 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 437 ms 4908 KB
84731 28/10/2015 15:33:00 psucoder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 171 ms 14908 KB
84729 28/10/2015 15:28:32 psucoder USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Java 8 Accepted 453 ms 23992 KB
84724 28/10/2015 15:18:16 psucoder USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 171 ms 13548 KB
84723 28/10/2015 15:17:43 psucoder USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Java 8 Accepted 187 ms 13524 KB
84722 28/10/2015 15:16:02 psucoder DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Java 8 Accepted 171 ms 13024 KB
84717 28/10/2015 15:09:07 psucoder PALI - Số Palindrome Java 8 Accepted 156 ms 14268 KB
84711 28/10/2015 14:59:57 psucoder DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 406 ms 26388 KB
84693 28/10/2015 14:29:56 psucoder DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 328 ms 24128 KB
84691 28/10/2015 14:27:12 psucoder DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 171 ms 15144 KB
84685 28/10/2015 14:13:22 psucoder BINA - Biễu diễn nhị phân Java 8 Accepted 203 ms 13320 KB
84684 28/10/2015 14:12:22 psucoder COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 171 ms 13848 KB
84680 28/10/2015 14:09:40 psucoder GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 14908 KB
84673 28/10/2015 13:56:39 psucoder DATA - Dãy tăng Java 8 Accepted 203 ms 16068 KB
84669 28/10/2015 13:45:10 psucoder LINES - Đường thẳng cắt nhau Java 8 Accepted 203 ms 14344 KB
84657 28/10/2015 13:27:15 psucoder PLOI - Phạm lỗi Java 8 Accepted 328 ms 22716 KB
84651 28/10/2015 13:17:38 psucoder MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Java 8 Accepted 718 ms 36016 KB
84645 28/10/2015 12:59:01 psucoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Accepted 281 ms 17372 KB
84643 28/10/2015 12:54:53 psucoder VASU - Vắt sữa bò Java 8 Accepted 171 ms 13544 KB
84640 28/10/2015 12:45:39 psucoder TILE - Chồng gạch Java 8 Accepted 171 ms 13108 KB
84637 28/10/2015 12:39:44 psucoder BNHAN - Bảng nhân Java 8 Accepted 437 ms 19528 KB
84636 28/10/2015 12:39:21 psucoder BNHAN - Bảng nhân Java 8 Accepted 484 ms 22716 KB
84625 28/10/2015 12:25:27 psucoder NAUAN - Thi nấu ăn Java 8 Accepted 1000 ms 31736 KB
84615 28/10/2015 12:17:18 psucoder DIKI - Sân điền kinh Java 8 Accepted 187 ms 17440 KB
84608 28/10/2015 12:09:51 psucoder NHGA - Nhà gần nhất Java 8 Accepted 203 ms 17388 KB
84606 28/10/2015 12:08:14 psucoder CASO - Cặp số bằng nhau Java 8 Accepted 312 ms 17064 KB
84603 28/10/2015 12:02:09 psucoder FIBO - Số fibonacy Java 8 Accepted 375 ms 23324 KB
84601 28/10/2015 12:00:23 psucoder PASC - Tam giác Pascal Java 8 Accepted 187 ms 15244 KB
84598 28/10/2015 11:56:00 psucoder ALBO - Alice và Bob Java 8 Accepted 156 ms 13436 KB
84597 28/10/2015 11:52:55 psucoder KCUO - Viên kim cương Java 8 Accepted 171 ms 14328 KB
84588 28/10/2015 11:46:15 psucoder BACO - Bàn cờ Java 8 Accepted 156 ms 12960 KB
84502 28/10/2015 09:41:36 psucoder CDIE - Cắm điện Java 8 Accepted 171 ms 14380 KB
84485 28/10/2015 09:22:26 psucoder VTAY - Vòng tay Java 8 Accepted 187 ms 13812 KB
84331 27/10/2015 22:46:15 psucoder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Java 8 Accepted 562 ms 34480 KB
84330 27/10/2015 22:45:18 psucoder DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Java 8 Accepted 437 ms 32232 KB
84250 27/10/2015 21:16:42 psucoder BONE - Bỏng nếp Java 8 Accepted 265 ms 14864 KB
84195 27/10/2015 20:19:14 psucoder MARIO3 - Mario nhảy cột Java 8 Accepted 171 ms 14312 KB
84173 27/10/2015 19:59:10 psucoder CBOX - Hộp đựng tiền Java 8 Accepted 750 ms 30724 KB
84172 27/10/2015 19:53:05 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 421 ms 25860 KB
84161 27/10/2015 19:41:26 psucoder VACCINE - VACCINE Java 8 Accepted 5578 ms 35068 KB
83944 27/10/2015 10:42:43 psucoder DOXA - Đổ xăng Java 8 Accepted 171 ms 15208 KB
83774 26/10/2015 23:16:53 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 453 ms 25056 KB
83773 26/10/2015 23:16:04 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 546 ms 25712 KB
83769 26/10/2015 23:13:23 psucoder UOCLE - Ước lẻ Java 8 Accepted 703 ms 30228 KB
83544 26/10/2015 20:26:34 psucoder GCHUOI - Ghép chuỗi Java 8 Accepted 187 ms 14076 KB
83538 26/10/2015 20:22:30 psucoder CARO - Cờ caro Java 8 Accepted 171 ms 13000 KB
82549 23/10/2015 23:49:41 psucoder NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Java 8 Accepted 2031 ms 31804 KB
82547 23/10/2015 23:46:37 psucoder NGHICHTHE - Đếm cặp nghịch thế Java 8 Accepted 2031 ms 30972 KB
82203 23/10/2015 14:40:19 psucoder SCBG - Dãy hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 14224 KB
82166 23/10/2015 11:19:45 psucoder HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
82146 23/10/2015 10:04:27 psucoder GTHH - Giá trị hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 20248 KB
82143 23/10/2015 09:44:01 psucoder RANDOM - Sinh số Java 8 Accepted 765 ms 24240 KB
82139 23/10/2015 09:36:03 psucoder NGTO4 - Tổng nguyên tố Java 8 Accepted 187 ms 14840 KB
82137 23/10/2015 09:18:44 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16752 KB
82136 23/10/2015 09:17:23 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16780 KB
81945 22/10/2015 17:35:28 psucoder DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 609 ms 29584 KB
81944 22/10/2015 17:34:39 psucoder DICE - Đổ xúc xắc Java 8 Accepted 750 ms 32264 KB
81935 22/10/2015 16:39:32 psucoder POWER - Số mũ Java 8 Accepted 390 ms 23576 KB
81625 22/10/2015 03:13:32 psucoder NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Java 8 Accepted 656 ms 28388 KB
81624 22/10/2015 03:03:25 psucoder NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Java 8 Accepted 656 ms 28244 KB
81617 22/10/2015 01:30:43 psucoder ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) Java 8 Accepted 187 ms 14996 KB
81614 22/10/2015 01:17:41 psucoder DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 437 ms 36476 KB
81612 22/10/2015 01:15:50 psucoder DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) Java 8 Accepted 468 ms 36680 KB
81408 21/10/2015 21:25:53 psucoder LIGHT - Tắt đèn Java 8 Accepted 187 ms 14068 KB
81384 21/10/2015 21:08:03 psucoder QUATU2 - Quân tượng đi lạc Java 8 Accepted 187 ms 14324 KB
81371 21/10/2015 20:49:35 psucoder THIDAU - Kế hoạch thi đấu Java 8 Accepted 171 ms 14412 KB
81366 21/10/2015 20:38:04 psucoder LIXI - Lì xì Java 8 Accepted 171 ms 14360 KB
81360 21/10/2015 20:29:55 psucoder CHIA - Chia hết Java 8 Accepted 171 ms 14932 KB
81353 21/10/2015 20:20:59 psucoder TIGU - Tiền gửi ngân hàng Java 8 Accepted 203 ms 16260 KB
81156 21/10/2015 09:21:24 psucoder STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 468 ms 26420 KB
81152 21/10/2015 09:19:47 psucoder STRAGAIN - Lại là chuỗi Java 8 Accepted 437 ms 26368 KB
80688 19/10/2015 23:30:23 psucoder CARDS - Thẻ bài Java 8 Accepted 859 ms 29032 KB
80669 19/10/2015 22:58:45 psucoder BANK - Xếp hàng gửi tiền Java 8 Accepted 234 ms 15256 KB
80648 19/10/2015 22:24:18 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 468 ms 24720 KB
80584 19/10/2015 21:10:26 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 578 ms 23468 KB
80571 19/10/2015 20:57:11 psucoder CHOSO - Chọn số bằng nhau Java 8 Accepted 1484 ms 32264 KB
80549 19/10/2015 20:42:05 psucoder CHAIN - Nối chuỗi xích Java 8 Accepted 921 ms 31144 KB
80445 19/10/2015 16:52:16 psucoder NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Java 8 Accepted 859 ms 29896 KB
80344 19/10/2015 15:04:15 psucoder ANTRA - Ăn trắng Java 8 Accepted 234 ms 14380 KB
80294 19/10/2015 14:40:16 psucoder GITHU2 - Giai thừa Java 8 Accepted 234 ms 14440 KB
80218 19/10/2015 11:24:57 psucoder GAO - Siêu nhân GAO Java 8 Accepted 578 ms 35932 KB
80160 19/10/2015 01:59:24 psucoder QN5 - Tem nek Java 8 Accepted 203 ms 14496 KB
80154 19/10/2015 00:48:28 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 453 ms 26552 KB
80152 19/10/2015 00:38:40 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 500 ms 28892 KB
80150 19/10/2015 00:36:44 psucoder QN - QN-Chính Phương Java 8 Accepted 562 ms 28200 KB
79640 17/10/2015 15:42:22 psucoder HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 250 ms 14324 KB
79539 17/10/2015 00:19:32 psucoder USCLN - Ước số chung lớn nhất Java 8 Accepted 234 ms 14076 KB
79537 17/10/2015 00:16:32 psucoder TGVU - Tam giác vuông Java 8 Accepted 218 ms 16844 KB
79340 16/10/2015 15:44:54 psucoder KUMAB - Khuyến mãi bia Python 3 Accepted 62 ms 1552 KB
79329 16/10/2015 15:11:33 psucoder HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 46 ms 868 KB
79327 16/10/2015 15:08:40 psucoder HIPHA - Hình phạt Python 3 Accepted 93 ms 6164 KB
79238 16/10/2015 00:20:30 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 296 ms 3380 KB
79237 16/10/2015 00:19:58 psucoder DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 328 ms 3372 KB
79188 15/10/2015 23:04:54 psucoder VIETCHU - Viết bằng chữ Java 8 Accepted 203 ms 14928 KB
79171 15/10/2015 22:35:43 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 546 ms 2432 KB
79170 15/10/2015 22:34:51 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 515 ms 2824 KB
79169 15/10/2015 22:34:40 psucoder MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 546 ms 2824 KB
79147 15/10/2015 21:50:26 psucoder TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Java 8 Accepted 343 ms 18568 KB
79134 15/10/2015 21:28:37 psucoder NAMNU - Vòng tròn nam nữ Java 8 Accepted 312 ms 23372 KB
79109 15/10/2015 20:55:39 psucoder LUDI - Lưu diễn Java 8 Accepted 156 ms 14400 KB
79078 15/10/2015 20:11:59 psucoder TIMK - Tìm số Java 8 Accepted 171 ms 14248 KB
79070 15/10/2015 19:55:18 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 390 ms 20704 KB
79069 15/10/2015 19:54:23 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 406 ms 19412 KB
79066 15/10/2015 19:49:48 psucoder BUBE - Búp bê gỗ Java 8 Accepted 453 ms 19640 KB
79040 15/10/2015 18:41:45 psucoder TIMSO2 - Tìm số Java 8 Accepted 171 ms 14328 KB
77372 10/10/2015 16:44:48 psucoder TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
75659 06/10/2015 21:59:35 psucoder GAGI - Gấp giấy Java 8 Accepted 187 ms 16580 KB
75641 06/10/2015 21:39:19 psucoder TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 156 ms 15792 KB
Back to Top