Các bài giải được của rangnokapk
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
699114 06/01/2020 14:24:49 rangnokapk KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1836 KB
696099 02/01/2020 08:00:56 rangnokapk XEPLICH - xếp lịch GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
694882 30/12/2019 10:23:21 rangnokapk SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
664834 29/10/2019 14:51:34 rangnokapk HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2796 KB
625237 22/08/2019 16:08:04 rangnokapk VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 93 ms 9168 KB
625207 22/08/2019 14:49:48 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
624634 21/08/2019 15:55:30 rangnokapk THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624580 21/08/2019 14:35:06 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2336 KB
624280 20/08/2019 16:35:40 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
624259 20/08/2019 16:09:36 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
623805 19/08/2019 15:17:15 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 812 ms 2000 KB
617848 07/08/2019 13:47:07 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
617407 06/08/2019 15:06:47 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
617398 06/08/2019 14:59:54 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
595313 19/06/2019 09:58:56 rangnokapk BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
595304 19/06/2019 09:51:52 rangnokapk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
595288 19/06/2019 09:21:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
595286 19/06/2019 09:18:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
595259 19/06/2019 08:30:24 rangnokapk TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
591047 08/06/2019 09:44:30 rangnokapk DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
591031 08/06/2019 09:14:43 rangnokapk KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
591018 08/06/2019 08:39:07 rangnokapk KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 2604 KB
591010 08/06/2019 08:31:07 rangnokapk CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
590991 08/06/2019 08:02:34 rangnokapk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1896 KB
590763 07/06/2019 11:13:38 rangnokapk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590754 07/06/2019 10:47:43 rangnokapk TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
590728 07/06/2019 09:45:40 rangnokapk VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
589975 04/06/2019 20:42:21 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 3012 KB
589974 04/06/2019 20:41:53 rangnokapk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
588278 30/05/2019 16:33:30 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
588235 30/05/2019 16:05:00 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
588194 30/05/2019 15:18:02 rangnokapk BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
588189 30/05/2019 15:09:03 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
588177 30/05/2019 14:52:47 rangnokapk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
588161 30/05/2019 14:39:32 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
587972 29/05/2019 16:23:33 rangnokapk NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
587957 29/05/2019 15:43:06 rangnokapk MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2352 KB
587953 29/05/2019 15:22:35 rangnokapk MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 437 ms 9620 KB
587936 29/05/2019 14:43:15 rangnokapk NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 2224 KB
587674 28/05/2019 16:20:54 rangnokapk DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
587632 28/05/2019 15:31:04 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1840 KB
587608 28/05/2019 15:06:32 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 2600 KB
587071 27/05/2019 15:02:57 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 2924 KB
587064 27/05/2019 14:52:27 rangnokapk Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2872 KB
477354 30/09/2018 19:53:52 rangnokapk PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 31 ms 3608 KB
464013 10/09/2018 16:56:03 rangnokapk DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
463727 10/09/2018 10:28:58 rangnokapk HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462411 08/09/2018 09:52:16 rangnokapk PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++ Accepted 31 ms 2364 KB
462310 08/09/2018 08:22:14 rangnokapk SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
462308 08/09/2018 08:12:43 rangnokapk TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
461519 06/09/2018 20:50:03 rangnokapk NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 0 ms 1828 KB
461145 06/09/2018 10:38:23 rangnokapk THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
461106 06/09/2018 09:55:23 rangnokapk VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
461067 06/09/2018 08:31:14 rangnokapk MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 5380 KB
460226 04/09/2018 16:05:02 rangnokapk BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460180 04/09/2018 15:30:14 rangnokapk CHUSO - Chữ số GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
460115 04/09/2018 14:36:38 rangnokapk CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459999 04/09/2018 09:49:50 rangnokapk THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
459997 04/09/2018 09:48:22 rangnokapk THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
459942 04/09/2018 08:25:33 rangnokapk MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
459922 04/09/2018 08:01:11 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 3268 KB
459382 03/09/2018 10:45:02 rangnokapk GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
459369 03/09/2018 10:31:12 rangnokapk LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
459356 03/09/2018 10:21:32 rangnokapk NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
459344 03/09/2018 10:11:13 rangnokapk CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
459318 03/09/2018 09:50:00 rangnokapk HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
459298 03/09/2018 09:22:15 rangnokapk FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
459285 03/09/2018 09:08:11 rangnokapk STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
458048 31/08/2018 10:20:29 rangnokapk DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 125 ms 5340 KB
457534 30/08/2018 10:53:38 rangnokapk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 93 ms 1844 KB
457454 30/08/2018 09:13:16 rangnokapk ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 406 ms 6236 KB
457399 30/08/2018 07:55:51 rangnokapk USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2636 KB
457341 30/08/2018 07:39:06 rangnokapk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 1844 KB
457171 29/08/2018 20:39:02 rangnokapk GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3268 KB
457161 29/08/2018 20:30:11 rangnokapk GAO - Siêu nhân GAO GNU C++ Accepted 46 ms 3256 KB
456920 29/08/2018 10:24:36 rangnokapk DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3252 KB
456850 29/08/2018 09:32:03 rangnokapk BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
456834 29/08/2018 08:50:57 rangnokapk LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 31 ms 18432 KB
456724 28/08/2018 20:50:39 rangnokapk CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3288 KB
456723 28/08/2018 20:47:47 rangnokapk HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
448555 09/08/2018 16:32:25 rangnokapk SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
448486 09/08/2018 14:54:03 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 640 ms 2612 KB
446566 02/08/2018 16:09:13 rangnokapk HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
446556 02/08/2018 15:33:07 rangnokapk BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 18804 KB
441417 16/07/2018 14:13:43 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
438311 03/07/2018 21:21:09 rangnokapk EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 18236 KB
438242 03/07/2018 16:12:07 rangnokapk BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
438010 02/07/2018 10:05:35 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
437993 02/07/2018 09:39:09 rangnokapk DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
437979 02/07/2018 09:18:48 rangnokapk LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2300 KB
437322 28/06/2018 21:55:29 rangnokapk CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 312 ms 2844 KB
437183 28/06/2018 09:47:10 rangnokapk LAMP - Đèn màu GNU C++ Accepted 406 ms 19764 KB
437170 28/06/2018 09:23:09 rangnokapk DIVIDE - Chia quà GNU C++ Accepted 281 ms 4192 KB
437151 28/06/2018 08:48:31 rangnokapk CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 3324 KB
437134 28/06/2018 08:23:20 rangnokapk QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 4280 KB
436477 25/06/2018 16:35:02 rangnokapk STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
436469 25/06/2018 16:21:00 rangnokapk GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
435773 21/06/2018 22:50:59 rangnokapk DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 62 ms 3220 KB
435764 21/06/2018 22:13:35 rangnokapk OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
434932 21/06/2018 19:58:03 rangnokapk MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
434908 21/06/2018 19:22:58 rangnokapk QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
434904 21/06/2018 19:16:27 rangnokapk DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
434886 21/06/2018 16:43:14 rangnokapk TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434882 21/06/2018 16:04:57 rangnokapk DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 93 ms 3208 KB
434862 21/06/2018 15:08:22 rangnokapk SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++ Accepted 93 ms 1820 KB
434712 20/06/2018 19:25:04 rangnokapk PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++ Accepted 343 ms 46196 KB
434659 20/06/2018 15:48:34 rangnokapk KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
434655 20/06/2018 14:56:53 rangnokapk DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1816 KB
434523 19/06/2018 20:52:09 rangnokapk DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 234 ms 17568 KB
434458 19/06/2018 15:48:19 rangnokapk VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 312 ms 16244 KB
434453 19/06/2018 15:21:40 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434439 19/06/2018 14:44:48 rangnokapk DS - ebola GNU C++ Accepted 296 ms 8332 KB
434396 19/06/2018 10:21:55 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434390 19/06/2018 09:49:09 rangnokapk DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 156 ms 103528 KB
434255 18/06/2018 15:15:38 rangnokapk SCHOOLWAY - Đường đến trường GNU C++ Accepted 296 ms 3648 KB
434180 18/06/2018 08:31:20 rangnokapk ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
434076 17/06/2018 19:17:44 rangnokapk PATROL - Đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2604 KB
434067 17/06/2018 18:35:47 rangnokapk PIKA - Pikachu GNU C++ Accepted 265 ms 2472 KB
434002 17/06/2018 11:39:59 rangnokapk TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 718 ms 22664 KB
433745 16/06/2018 09:43:57 rangnokapk PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2596 KB
433725 16/06/2018 09:13:52 rangnokapk SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++ Accepted 984 ms 20320 KB
433722 16/06/2018 09:12:23 rangnokapk PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
432578 13/06/2018 21:34:53 rangnokapk BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 31 ms 2360 KB
432474 13/06/2018 09:16:23 rangnokapk LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
432057 10/06/2018 21:17:17 rangnokapk ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
432055 10/06/2018 21:04:30 rangnokapk TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
432052 10/06/2018 21:02:21 rangnokapk PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
432051 10/06/2018 20:57:58 rangnokapk FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
432050 10/06/2018 20:56:28 rangnokapk TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
432023 10/06/2018 15:54:20 rangnokapk DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431619 08/06/2018 21:05:10 rangnokapk CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431566 08/06/2018 17:26:01 rangnokapk DISNUMBER - Số phân biệt GNU C++ Accepted 515 ms 2592 KB
431531 08/06/2018 15:41:10 rangnokapk BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 796 ms 2704 KB
431521 08/06/2018 15:04:16 rangnokapk HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 31 ms 2244 KB
431315 07/06/2018 21:11:21 rangnokapk LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2616 KB
430830 06/06/2018 09:40:14 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430829 06/06/2018 09:40:03 rangnokapk Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430815 06/06/2018 09:08:41 rangnokapk PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 359 ms 17508 KB
430802 06/06/2018 08:08:49 rangnokapk QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430779 05/06/2018 22:00:58 rangnokapk LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430773 05/06/2018 21:41:31 rangnokapk GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430714 05/06/2018 16:38:34 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
430706 05/06/2018 16:18:40 rangnokapk TT - TIENTE GNU C++ Accepted 140 ms 1932 KB
430681 05/06/2018 15:26:55 rangnokapk BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
430678 05/06/2018 15:16:08 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
430629 05/06/2018 10:39:17 rangnokapk MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
430533 04/06/2018 23:10:10 rangnokapk BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430524 04/06/2018 22:40:34 rangnokapk TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430514 04/06/2018 21:42:55 rangnokapk GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430501 04/06/2018 21:23:43 rangnokapk FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 2000 KB
430495 04/06/2018 20:57:14 rangnokapk BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430483 04/06/2018 20:40:00 rangnokapk Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
430473 04/06/2018 20:06:49 rangnokapk CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
428086 29/05/2018 10:24:11 rangnokapk HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
428061 29/05/2018 10:13:40 rangnokapk GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
428023 29/05/2018 09:52:52 rangnokapk NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 437 ms 2456 KB
427963 29/05/2018 09:09:05 rangnokapk ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
420075 21/04/2018 15:47:57 rangnokapk CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 250 ms 2628 KB
418188 14/04/2018 16:47:52 rangnokapk ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418181 14/04/2018 16:28:31 rangnokapk Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 406 ms 2316 KB
418179 14/04/2018 16:26:03 rangnokapk Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 421 ms 2572 KB
418174 14/04/2018 16:12:53 rangnokapk TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418161 14/04/2018 15:56:32 rangnokapk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
418160 14/04/2018 15:55:46 rangnokapk VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 265 ms 5668 KB
418145 14/04/2018 15:26:35 rangnokapk EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 203 ms 3680 KB
337486 15/10/2017 20:42:22 rangnokapk DAYSO8 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
337482 15/10/2017 20:37:45 rangnokapk TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
337472 15/10/2017 20:29:33 rangnokapk SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
337462 15/10/2017 20:22:33 rangnokapk Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 3720 KB
322219 24/09/2017 16:34:20 rangnokapk SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 46 ms 1524 KB
321987 24/09/2017 10:29:47 rangnokapk FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
321975 24/09/2017 10:14:37 rangnokapk UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 375 ms 2772 KB
321956 24/09/2017 10:00:37 rangnokapk DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
321930 24/09/2017 09:47:16 rangnokapk VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
321929 24/09/2017 09:46:22 rangnokapk VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
321917 24/09/2017 09:33:45 rangnokapk VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 218 ms 6684 KB
321907 24/09/2017 09:22:01 rangnokapk LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
321895 24/09/2017 09:11:45 rangnokapk DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321889 24/09/2017 09:05:04 rangnokapk NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
321886 24/09/2017 08:57:40 rangnokapk USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
321885 24/09/2017 08:54:28 rangnokapk MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
321879 24/09/2017 08:49:11 rangnokapk DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
321866 24/09/2017 08:43:08 rangnokapk FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
321848 24/09/2017 08:27:38 rangnokapk NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 1046 ms 90880 KB
321579 23/09/2017 15:49:52 rangnokapk RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 140 ms 2772 KB
321571 23/09/2017 15:42:46 rangnokapk NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321546 23/09/2017 15:23:55 rangnokapk SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
321514 23/09/2017 14:46:08 rangnokapk LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
321512 23/09/2017 14:45:21 rangnokapk LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
321502 23/09/2017 14:34:40 rangnokapk NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 484 ms 21640 KB
321430 23/09/2017 10:43:36 rangnokapk HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1320 KB
321428 23/09/2017 10:39:36 rangnokapk NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
321427 23/09/2017 10:36:20 rangnokapk SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
321423 23/09/2017 10:25:44 rangnokapk ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
321408 23/09/2017 10:04:32 rangnokapk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 78 ms 2832 KB
321407 23/09/2017 09:58:24 rangnokapk HALLOWEEN - Đi chơi Halloween Free Pascal Accepted 93 ms 2832 KB
321382 23/09/2017 09:26:26 rangnokapk QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 796 ms 3556 KB
321359 23/09/2017 08:39:32 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 343 ms 3556 KB
321356 23/09/2017 08:37:09 rangnokapk Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 390 ms 3556 KB
321335 23/09/2017 08:18:18 rangnokapk Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 3032 KB
Back to Top