Các bài giải được của saothuaduoc
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
502202 01/11/2018 10:30:33 saothuaduoc KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3416 KB
502124 01/11/2018 08:28:08 saothuaduoc GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
501932 31/10/2018 21:40:44 saothuaduoc LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2720 KB
500460 29/10/2018 21:16:30 saothuaduoc HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
500354 29/10/2018 18:35:58 saothuaduoc DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2876 KB
500329 29/10/2018 17:23:15 saothuaduoc HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
499996 28/10/2018 22:02:49 saothuaduoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
498112 25/10/2018 21:35:43 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2844 KB
498015 25/10/2018 20:38:40 saothuaduoc VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 250 ms 6612 KB
488265 13/10/2018 08:53:12 saothuaduoc QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
414203 06/04/2018 21:51:03 saothuaduoc OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
402549 11/03/2018 08:54:40 saothuaduoc STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
400743 04/03/2018 10:05:52 saothuaduoc BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 93 ms 2764 KB
400251 02/03/2018 21:26:50 saothuaduoc ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 265 ms 3196 KB
397662 21/02/2018 19:15:44 saothuaduoc BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
397578 21/02/2018 14:06:55 saothuaduoc DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
397562 21/02/2018 12:58:42 saothuaduoc KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 62 ms 2768 KB
396848 16/02/2018 22:21:52 saothuaduoc EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
396544 15/02/2018 08:33:29 saothuaduoc DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 218 ms 3224 KB
395000 07/02/2018 21:30:15 saothuaduoc MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
394085 04/02/2018 09:44:28 saothuaduoc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 281 ms 4204 KB
394002 03/02/2018 17:46:47 saothuaduoc MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 734 ms 21392 KB
393450 01/02/2018 18:57:44 saothuaduoc NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 234 ms 3524 KB
390075 23/01/2018 19:16:28 saothuaduoc DS - ebola Free Pascal Accepted 203 ms 15512 KB
384166 10/01/2018 17:34:47 saothuaduoc BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
383885 10/01/2018 10:17:50 saothuaduoc CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 2404 KB
380962 02/01/2018 17:28:26 saothuaduoc GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 109 ms 2868 KB
368398 28/11/2017 18:19:47 saothuaduoc LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
367210 27/11/2017 22:42:28 saothuaduoc DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 Free Pascal Accepted 343 ms 5672 KB
358824 13/11/2017 12:25:20 saothuaduoc NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 234 ms 2820 KB
358297 12/11/2017 16:29:11 saothuaduoc NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 421 ms 2548 KB
357665 11/11/2017 15:19:32 saothuaduoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 4076 KB
354701 07/11/2017 17:30:51 saothuaduoc LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1408 KB
354697 07/11/2017 17:19:39 saothuaduoc HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
351915 03/11/2017 17:44:33 saothuaduoc VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
351796 03/11/2017 12:56:03 saothuaduoc GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
351329 02/11/2017 19:56:46 saothuaduoc FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
351306 02/11/2017 19:42:16 saothuaduoc NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
351291 02/11/2017 19:16:10 saothuaduoc USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
351240 02/11/2017 17:53:37 saothuaduoc TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
351229 02/11/2017 17:35:44 saothuaduoc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1472 KB
350550 01/11/2017 22:00:15 saothuaduoc TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347584 29/10/2017 05:59:13 saothuaduoc ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2384 KB
341342 20/10/2017 21:27:42 saothuaduoc FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
341297 20/10/2017 20:46:01 saothuaduoc NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2884 KB
341287 20/10/2017 20:34:04 saothuaduoc TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2808 KB
340688 19/10/2017 22:05:52 saothuaduoc PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
340680 19/10/2017 21:57:36 saothuaduoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
340634 19/10/2017 21:15:55 saothuaduoc AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
339983 19/10/2017 09:23:45 saothuaduoc CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
339939 19/10/2017 08:59:07 saothuaduoc HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
339925 19/10/2017 08:49:41 saothuaduoc TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
339903 19/10/2017 08:32:44 saothuaduoc VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
339893 19/10/2017 08:09:36 saothuaduoc TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
339884 19/10/2017 07:57:16 saothuaduoc NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
331786 08/10/2017 15:43:21 saothuaduoc MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 312 ms 4156 KB
329394 05/10/2017 10:51:09 saothuaduoc DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 234 ms 45592 KB
329010 04/10/2017 16:53:22 saothuaduoc RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 93 ms 1516 KB
328120 03/10/2017 06:05:24 saothuaduoc MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 15 ms 1640 KB
327116 01/10/2017 21:53:14 saothuaduoc SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
325152 29/09/2017 05:37:21 saothuaduoc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
315958 12/09/2017 14:27:20 saothuaduoc Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
313204 05/09/2017 18:44:07 saothuaduoc DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
312982 04/09/2017 22:12:16 saothuaduoc BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 62 ms 2784 KB
312208 03/09/2017 09:32:05 saothuaduoc TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
311878 02/09/2017 11:29:48 saothuaduoc DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
298746 25/07/2017 20:21:30 saothuaduoc BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
292087 01/07/2017 07:53:50 saothuaduoc DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
291618 29/06/2017 08:11:26 saothuaduoc MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
291543 28/06/2017 21:59:25 saothuaduoc DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
290993 26/06/2017 16:41:59 saothuaduoc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
290988 26/06/2017 15:30:53 saothuaduoc NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 562 ms 12512 KB
290970 26/06/2017 13:25:44 saothuaduoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3152 KB
290200 23/06/2017 12:38:46 saothuaduoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 718 ms 4708 KB
289357 20/06/2017 10:54:07 saothuaduoc THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
289124 19/06/2017 11:52:59 saothuaduoc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
288977 18/06/2017 22:09:24 saothuaduoc DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
288692 17/06/2017 15:10:01 saothuaduoc PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
288672 17/06/2017 12:34:53 saothuaduoc ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 468 ms 2820 KB
288588 17/06/2017 09:14:44 saothuaduoc TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
288568 17/06/2017 07:25:51 saothuaduoc DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
288478 16/06/2017 20:40:12 saothuaduoc COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
288401 16/06/2017 14:53:49 saothuaduoc PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
288394 16/06/2017 14:41:43 saothuaduoc TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
288279 15/06/2017 22:35:54 saothuaduoc CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
288250 15/06/2017 21:10:53 saothuaduoc CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
288114 15/06/2017 11:09:24 saothuaduoc FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
288112 15/06/2017 10:55:43 saothuaduoc BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
288062 15/06/2017 08:14:19 saothuaduoc DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
287543 13/06/2017 13:02:24 saothuaduoc KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
287527 13/06/2017 12:14:18 saothuaduoc TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
287517 13/06/2017 11:47:24 saothuaduoc DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
287494 13/06/2017 10:29:59 saothuaduoc HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
287339 12/06/2017 22:18:26 saothuaduoc BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
287286 12/06/2017 20:07:19 saothuaduoc HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
287095 11/06/2017 22:18:53 saothuaduoc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
287092 11/06/2017 22:11:43 saothuaduoc USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
287090 11/06/2017 22:08:49 saothuaduoc MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
287084 11/06/2017 21:50:30 saothuaduoc DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
287058 11/06/2017 20:18:29 saothuaduoc DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
287011 11/06/2017 18:25:45 saothuaduoc DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
286991 11/06/2017 17:33:52 saothuaduoc BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
286971 11/06/2017 16:32:57 saothuaduoc PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 0 ms 1260 KB
286957 11/06/2017 15:53:00 saothuaduoc MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
286953 11/06/2017 15:50:00 saothuaduoc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
286867 11/06/2017 09:19:13 saothuaduoc CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
286858 11/06/2017 08:42:52 saothuaduoc GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
286854 11/06/2017 08:35:38 saothuaduoc BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
286813 10/06/2017 22:22:27 saothuaduoc SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
286787 10/06/2017 21:52:26 saothuaduoc HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
286784 10/06/2017 21:48:38 saothuaduoc VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
286775 10/06/2017 21:36:05 saothuaduoc FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
286718 10/06/2017 17:33:04 saothuaduoc GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
286717 10/06/2017 17:31:49 saothuaduoc NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
286690 10/06/2017 16:44:52 saothuaduoc USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
286671 10/06/2017 16:11:26 saothuaduoc TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 0 ms 1220 KB
286667 10/06/2017 16:03:58 saothuaduoc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1224 KB
286665 10/06/2017 15:52:35 saothuaduoc TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
274051 26/04/2017 21:55:07 saothuaduoc KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 760 KB
251904 25/02/2017 12:49:46 saothuaduoc DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3164 KB
251248 22/02/2017 22:28:10 saothuaduoc EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
243170 26/01/2017 09:26:02 saothuaduoc Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2992 KB
243116 25/01/2017 19:13:04 saothuaduoc Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
243078 25/01/2017 13:15:02 saothuaduoc Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 31 ms 3244 KB
242774 23/01/2017 18:13:16 saothuaduoc COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
242769 23/01/2017 17:41:42 saothuaduoc NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
242724 23/01/2017 12:07:52 saothuaduoc BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
Back to Top