Các bài giải được của sorry_dahaodl
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
362358 18/11/2017 15:09:24 sorry_dahaodl DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2212 KB
358851 13/11/2017 13:55:17 sorry_dahaodl CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
353141 05/11/2017 20:21:19 sorry_dahaodl DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 234 ms 13488 KB
283767 28/05/2017 19:45:36 sorry_dahaodl DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 250 ms 2964 KB
275539 04/05/2017 16:18:43 sorry_dahaodl EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 1092 KB
268774 07/04/2017 22:31:53 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 53348 KB
268551 07/04/2017 15:11:54 sorry_dahaodl DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 656 ms 11296 KB
268523 07/04/2017 14:55:28 sorry_dahaodl Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 890 ms 2540 KB
268001 06/04/2017 15:26:30 sorry_dahaodl XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 515 ms 3272 KB
267996 06/04/2017 15:13:24 sorry_dahaodl Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 125 ms 5792 KB
266254 02/04/2017 21:16:17 sorry_dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 9212 KB
266245 02/04/2017 21:06:59 sorry_dahaodl BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
266236 02/04/2017 20:55:47 sorry_dahaodl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 5020 KB
266229 02/04/2017 20:48:31 sorry_dahaodl DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 2704 KB
266213 02/04/2017 20:10:46 sorry_dahaodl VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 109 ms 2452 KB
266114 02/04/2017 15:49:00 sorry_dahaodl VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 3404 KB
253544 01/03/2017 14:35:58 sorry_dahaodl UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 6060 KB
253443 01/03/2017 00:05:02 sorry_dahaodl COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 31 ms 22188 KB
242409 21/01/2017 09:21:12 sorry_dahaodl FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 30924 KB
241832 17/01/2017 15:38:50 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
241831 17/01/2017 15:17:01 sorry_dahaodl SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2480 KB
241711 16/01/2017 17:47:15 sorry_dahaodl CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 265 ms 2720 KB
241692 16/01/2017 16:52:54 sorry_dahaodl SN - Làm việc song song GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
241624 15/01/2017 23:16:30 sorry_dahaodl HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 125 ms 4264 KB
241620 15/01/2017 23:04:56 sorry_dahaodl TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 781 ms 41316 KB
241329 14/01/2017 22:29:49 sorry_dahaodl MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 390 ms 10692 KB
241324 14/01/2017 22:21:03 sorry_dahaodl NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 437 ms 37128 KB
239518 09/01/2017 23:09:20 sorry_dahaodl BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
238164 04/01/2017 21:01:02 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 421 ms 2488 KB
231795 12/12/2016 23:30:56 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 62 ms 2544 KB
231789 12/12/2016 23:26:12 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
231788 12/12/2016 23:25:39 sorry_dahaodl NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 62 ms 2540 KB
228837 04/12/2016 17:43:15 sorry_dahaodl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 296 ms 12812 KB
228744 04/12/2016 10:30:15 sorry_dahaodl AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
Back to Top