Các bài giải được của thanhnam09012007
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
995670 26/10/2021 16:55:58 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
995154 25/10/2021 14:07:14 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
995106 25/10/2021 10:43:08 thanhnam09012007 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 468 ms 33984 KB
994681 24/10/2021 12:15:27 thanhnam09012007 TT - TIENTE GNU C++ Accepted 93 ms 33768 KB
991766 18/10/2021 16:50:00 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
991749 18/10/2021 16:37:53 thanhnam09012007 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
991651 18/10/2021 14:36:05 thanhnam09012007 BIDA - Đánh bida GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
990809 16/10/2021 22:16:58 thanhnam09012007 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
989519 14/10/2021 14:24:49 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2592 KB
989516 14/10/2021 14:21:57 thanhnam09012007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 109 ms 11088 KB
989466 14/10/2021 12:21:49 thanhnam09012007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 78 ms 1904 KB
989465 14/10/2021 12:21:03 thanhnam09012007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1852 KB
989463 14/10/2021 12:19:58 thanhnam09012007 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 468 ms 1896 KB
989460 14/10/2021 12:18:55 thanhnam09012007 UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 500 ms 1908 KB
989459 14/10/2021 12:18:14 thanhnam09012007 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
989458 14/10/2021 12:17:23 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 265 ms 10764 KB
989457 14/10/2021 12:16:35 thanhnam09012007 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 343 ms 6492 KB
989456 14/10/2021 12:15:57 thanhnam09012007 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 93 ms 2604 KB
989453 14/10/2021 12:13:54 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 234 ms 13332 KB
989452 14/10/2021 12:10:44 thanhnam09012007 MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++ Accepted 125 ms 3744 KB
989356 13/10/2021 22:57:08 thanhnam09012007 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
988457 11/10/2021 18:49:57 thanhnam09012007 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
988443 11/10/2021 18:08:41 thanhnam09012007 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
987909 10/10/2021 22:32:20 thanhnam09012007 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
986436 07/10/2021 22:42:28 thanhnam09012007 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
985340 05/10/2021 11:07:50 thanhnam09012007 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 12640 KB
985166 04/10/2021 16:58:46 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 78 ms 2556 KB
984959 04/10/2021 15:07:05 thanhnam09012007 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2736 KB
983077 30/09/2021 20:19:57 thanhnam09012007 HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
983066 30/09/2021 19:56:38 thanhnam09012007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
981824 28/09/2021 10:45:43 thanhnam09012007 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
981801 28/09/2021 09:28:29 thanhnam09012007 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
981687 27/09/2021 21:41:34 thanhnam09012007 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
981297 27/09/2021 14:33:57 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 11960 KB
980779 26/09/2021 20:29:49 thanhnam09012007 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
979683 24/09/2021 23:02:28 thanhnam09012007 NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 3148 KB
979681 24/09/2021 22:59:25 thanhnam09012007 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 453 ms 6444 KB
979482 24/09/2021 16:21:53 thanhnam09012007 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 46 ms 1504 KB
979017 23/09/2021 20:31:52 thanhnam09012007 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 187 ms 2144 KB
978605 22/09/2021 21:53:15 thanhnam09012007 UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 906 ms 1876 KB
978267 22/09/2021 10:04:30 thanhnam09012007 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
977904 21/09/2021 11:08:43 thanhnam09012007 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 281 ms 3960 KB
977902 21/09/2021 11:06:55 thanhnam09012007 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 296 ms 4352 KB
975167 15/09/2021 21:59:31 thanhnam09012007 HAUTO - Biểu thức hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
975044 15/09/2021 16:43:19 thanhnam09012007 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
975035 15/09/2021 16:23:56 thanhnam09012007 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
975015 15/09/2021 16:08:19 thanhnam09012007 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 500 ms 2840 KB
974986 15/09/2021 15:41:17 thanhnam09012007 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 453 ms 1900 KB
974940 15/09/2021 14:10:06 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9020 KB
974939 15/09/2021 14:09:25 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 12544 KB
974798 14/09/2021 23:24:33 thanhnam09012007 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
974796 14/09/2021 23:23:10 thanhnam09012007 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 4124 KB
974405 13/09/2021 22:41:12 thanhnam09012007 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
973580 12/09/2021 11:04:45 thanhnam09012007 FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
973579 12/09/2021 11:04:24 thanhnam09012007 FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
972281 09/09/2021 17:31:25 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1884 KB
970442 05/09/2021 16:52:46 thanhnam09012007 DOANP - Đoạn phủ Free Pascal Accepted 171 ms 4464 KB
968860 03/09/2021 17:26:17 thanhnam09012007 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 109 ms 2852 KB
968606 03/09/2021 10:46:51 thanhnam09012007 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
968235 02/09/2021 16:42:28 thanhnam09012007 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 281 ms 40912 KB
962840 27/08/2021 16:05:30 thanhnam09012007 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
962838 27/08/2021 16:01:06 thanhnam09012007 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
962830 27/08/2021 15:52:59 thanhnam09012007 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 93 ms 1868 KB
962825 27/08/2021 15:45:16 thanhnam09012007 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 125 ms 1876 KB
962766 27/08/2021 14:53:42 thanhnam09012007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 1836 KB
962225 26/08/2021 18:26:11 thanhnam09012007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 3388 KB
962217 26/08/2021 18:15:09 thanhnam09012007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 343 ms 2616 KB
962111 26/08/2021 16:33:54 thanhnam09012007 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
962107 26/08/2021 16:31:58 thanhnam09012007 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 78 ms 1832 KB
961553 25/08/2021 22:15:24 thanhnam09012007 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
960349 24/08/2021 09:57:41 thanhnam09012007 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
960345 24/08/2021 09:51:39 thanhnam09012007 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
960313 24/08/2021 08:49:38 thanhnam09012007 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
958230 20/08/2021 15:18:31 thanhnam09012007 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 203 ms 3196 KB
952113 12/08/2021 20:54:47 thanhnam09012007 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
948258 06/08/2021 10:15:07 thanhnam09012007 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
947781 05/08/2021 15:40:56 thanhnam09012007 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
946038 03/08/2021 10:40:11 thanhnam09012007 COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
945721 02/08/2021 21:15:14 thanhnam09012007 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
945016 01/08/2021 21:29:42 thanhnam09012007 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
945015 01/08/2021 21:29:25 thanhnam09012007 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
944760 01/08/2021 15:15:44 thanhnam09012007 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
942709 29/07/2021 16:04:48 thanhnam09012007 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
942116 28/07/2021 16:38:58 thanhnam09012007 PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
940317 25/07/2021 22:29:01 thanhnam09012007 CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
938970 23/07/2021 21:27:32 thanhnam09012007 J4F - Dia da Mentira Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
938015 22/07/2021 22:19:41 thanhnam09012007 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 125 ms 3820 KB
937031 21/07/2021 09:16:16 thanhnam09012007 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
936713 20/07/2021 13:17:07 thanhnam09012007 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 2580 KB
936702 20/07/2021 12:27:43 thanhnam09012007 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
936199 19/07/2021 11:03:42 thanhnam09012007 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 2480 KB
933975 16/07/2021 14:45:05 thanhnam09012007 COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
933169 14/07/2021 14:17:18 thanhnam09012007 TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
932830 13/07/2021 15:25:41 thanhnam09012007 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
932770 13/07/2021 10:41:18 thanhnam09012007 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
932759 13/07/2021 10:23:10 thanhnam09012007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 156 ms 4220 KB
932213 11/07/2021 23:07:42 thanhnam09012007 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
932210 11/07/2021 22:54:36 thanhnam09012007 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
932191 11/07/2021 22:29:50 thanhnam09012007 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
932189 11/07/2021 22:20:20 thanhnam09012007 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 140 ms 2192 KB
932188 11/07/2021 22:19:05 thanhnam09012007 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
932056 11/07/2021 16:47:08 thanhnam09012007 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
932043 11/07/2021 16:24:47 thanhnam09012007 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
932041 11/07/2021 16:19:24 thanhnam09012007 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
932031 11/07/2021 16:06:00 thanhnam09012007 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
932027 11/07/2021 16:02:21 thanhnam09012007 AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
931986 11/07/2021 15:25:44 thanhnam09012007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
931984 11/07/2021 15:21:33 thanhnam09012007 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6060 KB
931907 11/07/2021 11:31:54 thanhnam09012007 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
931624 10/07/2021 14:53:08 thanhnam09012007 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2244 KB
931537 10/07/2021 11:05:28 thanhnam09012007 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 250 ms 6068 KB
931488 10/07/2021 09:35:36 thanhnam09012007 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
931414 09/07/2021 22:27:22 thanhnam09012007 CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
931386 09/07/2021 21:39:29 thanhnam09012007 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
931330 09/07/2021 19:31:34 thanhnam09012007 FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
931326 09/07/2021 19:21:53 thanhnam09012007 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 3732 KB
931310 09/07/2021 18:54:53 thanhnam09012007 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
931298 09/07/2021 18:29:19 thanhnam09012007 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 171 ms 3824 KB
931295 09/07/2021 18:16:30 thanhnam09012007 CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
931287 09/07/2021 17:38:39 thanhnam09012007 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
931276 09/07/2021 17:22:13 thanhnam09012007 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
931195 09/07/2021 14:57:03 thanhnam09012007 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
931189 09/07/2021 14:52:17 thanhnam09012007 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
931188 09/07/2021 14:48:42 thanhnam09012007 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
929685 07/07/2021 21:22:59 thanhnam09012007 GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
929683 07/07/2021 21:21:52 thanhnam09012007 LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
929682 07/07/2021 21:20:45 thanhnam09012007 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
929679 07/07/2021 21:17:53 thanhnam09012007 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
929676 07/07/2021 21:15:09 thanhnam09012007 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
929599 07/07/2021 15:58:47 thanhnam09012007 BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
928845 05/07/2021 21:12:46 thanhnam09012007 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
928248 04/07/2021 22:06:40 thanhnam09012007 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
928201 04/07/2021 21:13:43 thanhnam09012007 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 765 ms 4508 KB
927886 04/07/2021 10:18:03 thanhnam09012007 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 812 ms 3148 KB
927748 03/07/2021 23:13:19 thanhnam09012007 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
927747 03/07/2021 23:11:25 thanhnam09012007 VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
927464 03/07/2021 15:08:22 thanhnam09012007 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
926686 01/07/2021 22:54:37 thanhnam09012007 CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
926344 30/06/2021 22:16:26 thanhnam09012007 VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 484 ms 15176 KB
926092 30/06/2021 10:36:32 thanhnam09012007 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
926058 30/06/2021 09:37:15 thanhnam09012007 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 62 ms 2716 KB
925913 29/06/2021 23:03:18 thanhnam09012007 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 46 ms 2704 KB
925407 28/06/2021 15:44:00 thanhnam09012007 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
925372 28/06/2021 14:15:38 thanhnam09012007 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
924647 26/06/2021 10:13:59 thanhnam09012007 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
923984 24/06/2021 22:29:43 thanhnam09012007 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
923942 24/06/2021 21:36:20 thanhnam09012007 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
923783 24/06/2021 15:18:30 thanhnam09012007 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 250 ms 3828 KB
923366 23/06/2021 11:26:22 thanhnam09012007 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2912 KB
922823 22/06/2021 10:17:56 thanhnam09012007 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
922494 21/06/2021 16:46:00 thanhnam09012007 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 78 ms 2964 KB
922491 21/06/2021 16:43:15 thanhnam09012007 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
922488 21/06/2021 16:42:16 thanhnam09012007 AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
922414 21/06/2021 14:21:35 thanhnam09012007 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
921625 19/06/2021 10:14:33 thanhnam09012007 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
921297 18/06/2021 14:08:47 thanhnam09012007 NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
921224 18/06/2021 09:52:08 thanhnam09012007 FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
921061 17/06/2021 20:43:26 thanhnam09012007 TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
920895 17/06/2021 14:55:14 thanhnam09012007 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 2124 KB
920828 17/06/2021 10:47:15 thanhnam09012007 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
920552 16/06/2021 15:42:17 thanhnam09012007 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 546 ms 21436 KB
920532 16/06/2021 14:42:42 thanhnam09012007 KIVU2 - Khiêu vũ 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
919928 15/06/2021 10:46:00 thanhnam09012007 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 2332 KB
919669 14/06/2021 22:00:30 thanhnam09012007 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 2440 KB
919560 14/06/2021 16:09:33 thanhnam09012007 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
919137 13/06/2021 20:38:32 thanhnam09012007 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 78 ms 2764 KB
918781 13/06/2021 09:14:19 thanhnam09012007 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
918580 12/06/2021 15:58:19 thanhnam09012007 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
918091 11/06/2021 10:10:58 thanhnam09012007 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
917788 10/06/2021 14:33:57 thanhnam09012007 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
917636 10/06/2021 08:54:30 thanhnam09012007 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
917545 09/06/2021 22:14:45 thanhnam09012007 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
917143 08/06/2021 23:01:14 thanhnam09012007 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
917022 08/06/2021 20:02:59 thanhnam09012007 TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
916921 08/06/2021 18:06:11 thanhnam09012007 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 62 ms 2756 KB
916763 08/06/2021 12:06:39 thanhnam09012007 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 7432 KB
915766 06/06/2021 10:02:07 thanhnam09012007 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
915645 05/06/2021 21:12:17 thanhnam09012007 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
915641 05/06/2021 21:03:55 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
915639 05/06/2021 21:01:47 thanhnam09012007 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3732 KB
915490 05/06/2021 10:44:51 thanhnam09012007 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
915325 04/06/2021 23:07:53 thanhnam09012007 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
915320 04/06/2021 22:54:21 thanhnam09012007 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
915289 04/06/2021 21:49:48 thanhnam09012007 ACM - ACM Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
915135 04/06/2021 14:41:46 thanhnam09012007 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
914562 02/06/2021 22:34:30 thanhnam09012007 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
914494 02/06/2021 21:10:05 thanhnam09012007 CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
913673 31/05/2021 22:24:29 thanhnam09012007 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
913533 31/05/2021 15:55:26 thanhnam09012007 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
913531 31/05/2021 15:53:20 thanhnam09012007 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
913344 30/05/2021 21:53:57 thanhnam09012007 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 28276 KB
913319 30/05/2021 21:07:29 thanhnam09012007 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
913316 30/05/2021 21:02:36 thanhnam09012007 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
913248 30/05/2021 16:00:36 thanhnam09012007 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 718 ms 2988 KB
913247 30/05/2021 15:57:55 thanhnam09012007 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
913234 30/05/2021 15:11:29 thanhnam09012007 SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
913205 30/05/2021 10:40:18 thanhnam09012007 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
912482 28/05/2021 15:59:12 thanhnam09012007 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
912459 28/05/2021 15:27:57 thanhnam09012007 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
912427 28/05/2021 12:38:53 thanhnam09012007 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 578 ms 12664 KB
912229 27/05/2021 22:34:59 thanhnam09012007 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
912050 27/05/2021 15:07:24 thanhnam09012007 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
911943 27/05/2021 10:07:09 thanhnam09012007 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
911632 26/05/2021 16:17:30 thanhnam09012007 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 375 ms 26400 KB
911628 26/05/2021 16:07:52 thanhnam09012007 SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
911626 26/05/2021 16:04:35 thanhnam09012007 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
911313 25/05/2021 09:40:54 thanhnam09012007 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2928 KB
911246 24/05/2021 22:37:28 thanhnam09012007 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
911089 24/05/2021 14:03:18 thanhnam09012007 THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
910858 23/05/2021 17:39:07 thanhnam09012007 GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
910807 23/05/2021 15:36:43 thanhnam09012007 ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
910291 21/05/2021 22:10:12 thanhnam09012007 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
909988 20/05/2021 16:59:49 thanhnam09012007 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 359 ms 3016 KB
909981 20/05/2021 16:48:25 thanhnam09012007 SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
909755 19/05/2021 21:56:08 thanhnam09012007 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
909373 18/05/2021 16:29:48 thanhnam09012007 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
909254 18/05/2021 10:28:37 thanhnam09012007 VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
906903 13/05/2021 17:37:37 thanhnam09012007 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 78 ms 2812 KB
906710 12/05/2021 18:13:24 thanhnam09012007 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
906546 11/05/2021 21:41:10 thanhnam09012007 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2756 KB
906371 10/05/2021 22:59:54 thanhnam09012007 NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
906290 10/05/2021 20:37:48 thanhnam09012007 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
906159 10/05/2021 15:05:44 thanhnam09012007 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 140 ms 6640 KB
906029 09/05/2021 21:59:53 thanhnam09012007 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
905900 09/05/2021 15:26:31 thanhnam09012007 CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
905547 08/05/2021 09:50:50 thanhnam09012007 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
905409 07/05/2021 20:21:49 thanhnam09012007 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
905311 07/05/2021 11:23:28 thanhnam09012007 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 2528 KB
905173 06/05/2021 16:04:07 thanhnam09012007 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
905168 06/05/2021 15:27:20 thanhnam09012007 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
905142 06/05/2021 11:14:52 thanhnam09012007 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
904960 05/05/2021 17:33:45 thanhnam09012007 BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
904848 04/05/2021 21:39:40 thanhnam09012007 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
904832 04/05/2021 21:12:11 thanhnam09012007 VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
904758 04/05/2021 09:52:37 thanhnam09012007 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 78 ms 2944 KB
904553 02/05/2021 20:32:20 thanhnam09012007 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
904552 02/05/2021 20:31:31 thanhnam09012007 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
904507 02/05/2021 17:59:22 thanhnam09012007 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1516 KB
904138 30/04/2021 23:28:02 thanhnam09012007 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
903472 26/04/2021 23:15:29 thanhnam09012007 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
903471 26/04/2021 23:13:46 thanhnam09012007 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3128 KB
902413 20/04/2021 22:18:43 thanhnam09012007 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
901923 18/04/2021 22:01:08 thanhnam09012007 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
900037 15/04/2021 15:25:12 thanhnam09012007 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 62 ms 3024 KB
899759 14/04/2021 14:38:19 thanhnam09012007 CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
899757 14/04/2021 14:24:26 thanhnam09012007 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
898808 10/04/2021 18:28:02 thanhnam09012007 CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
898556 09/04/2021 14:33:01 thanhnam09012007 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
897154 03/04/2021 19:14:26 thanhnam09012007 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 421 ms 3028 KB
897124 03/04/2021 16:11:28 thanhnam09012007 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
897105 03/04/2021 15:05:15 thanhnam09012007 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
892575 21/03/2021 22:35:19 thanhnam09012007 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
892241 20/03/2021 22:46:30 thanhnam09012007 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 281 ms 5924 KB
892104 20/03/2021 15:52:23 thanhnam09012007 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
891166 18/03/2021 15:50:58 thanhnam09012007 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
891085 18/03/2021 15:13:03 thanhnam09012007 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
887106 13/03/2021 16:15:44 thanhnam09012007 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
882785 04/03/2021 16:14:15 thanhnam09012007 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 437 ms 2700 KB
882690 04/03/2021 14:39:33 thanhnam09012007 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
882626 04/03/2021 14:25:49 thanhnam09012007 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
870134 28/01/2021 17:31:16 thanhnam09012007 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
870122 28/01/2021 17:07:17 thanhnam09012007 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
870121 28/01/2021 17:03:11 thanhnam09012007 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
870115 28/01/2021 16:53:04 thanhnam09012007 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
870112 28/01/2021 16:42:36 thanhnam09012007 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1232 KB
870103 28/01/2021 16:29:15 thanhnam09012007 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
870092 28/01/2021 16:10:28 thanhnam09012007 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
867837 23/01/2021 23:22:45 thanhnam09012007 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
867715 23/01/2021 20:41:44 thanhnam09012007 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
862595 15/01/2021 09:03:29 thanhnam09012007 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
856813 06/01/2021 23:38:58 thanhnam09012007 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
856812 06/01/2021 23:27:09 thanhnam09012007 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3104 KB
856796 06/01/2021 23:06:21 thanhnam09012007 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
855605 05/01/2021 17:31:31 thanhnam09012007 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 93 ms 2948 KB
853377 31/12/2020 17:10:10 thanhnam09012007 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 46 ms 1444 KB
853362 31/12/2020 16:40:54 thanhnam09012007 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
853357 31/12/2020 16:27:38 thanhnam09012007 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
848435 17/12/2020 22:56:43 thanhnam09012007 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 31 ms 1996 KB
848430 17/12/2020 22:52:30 thanhnam09012007 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
848427 17/12/2020 22:49:01 thanhnam09012007 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 31 ms 1532 KB
848424 17/12/2020 22:47:28 thanhnam09012007 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
848421 17/12/2020 22:44:29 thanhnam09012007 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
848416 17/12/2020 22:36:02 thanhnam09012007 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
848414 17/12/2020 22:34:28 thanhnam09012007 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
848411 17/12/2020 22:31:00 thanhnam09012007 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
848408 17/12/2020 22:28:56 thanhnam09012007 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
848404 17/12/2020 22:25:43 thanhnam09012007 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
848402 17/12/2020 22:23:34 thanhnam09012007 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
848401 17/12/2020 22:22:42 thanhnam09012007 DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
848400 17/12/2020 22:20:44 thanhnam09012007 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 78 ms 2872 KB
848398 17/12/2020 22:18:45 thanhnam09012007 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
848397 17/12/2020 22:17:51 thanhnam09012007 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
841261 07/12/2020 13:15:01 thanhnam09012007 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
841252 07/12/2020 13:02:37 thanhnam09012007 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
841243 07/12/2020 12:42:44 thanhnam09012007 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
836423 30/11/2020 22:41:38 thanhnam09012007 PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
836393 30/11/2020 22:22:29 thanhnam09012007 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
836386 30/11/2020 22:18:16 thanhnam09012007 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
835749 29/11/2020 22:15:16 thanhnam09012007 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
817128 22/10/2020 18:23:42 thanhnam09012007 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
817086 22/10/2020 17:48:34 thanhnam09012007 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
817031 22/10/2020 16:42:12 thanhnam09012007 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
817011 22/10/2020 16:32:26 thanhnam09012007 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 31 ms 1132 KB
816844 22/10/2020 14:32:43 thanhnam09012007 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
814321 18/10/2020 10:00:24 thanhnam09012007 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
813683 17/10/2020 15:57:42 thanhnam09012007 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
813664 17/10/2020 15:49:12 thanhnam09012007 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
812404 16/10/2020 15:47:52 thanhnam09012007 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1012 KB
811654 15/10/2020 17:27:37 thanhnam09012007 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
811427 15/10/2020 14:32:10 thanhnam09012007 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
Back to Top