Các bài giải được của thantinhyeu0979
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174160 02/12/2022 09:10:58 thantinhyeu0979 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++ Accepted 46 ms 6388 KB
1174147 02/12/2022 08:48:45 thantinhyeu0979 LCRLR - Xử lý xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2664 KB
1172164 28/11/2022 20:56:34 thantinhyeu0979 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
1172146 28/11/2022 20:49:20 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
1171810 28/11/2022 11:05:23 thantinhyeu0979 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1171782 28/11/2022 10:08:13 thantinhyeu0979 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2660 KB
1171768 28/11/2022 09:41:06 thantinhyeu0979 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2620 KB
1171759 28/11/2022 09:25:13 thantinhyeu0979 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1171754 28/11/2022 09:18:13 thantinhyeu0979 EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2116 KB
1171753 28/11/2022 09:18:03 thantinhyeu0979 EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 1109 ms 212920 KB
1171752 28/11/2022 09:17:33 thantinhyeu0979 DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++11 Accepted 140 ms 104692 KB
1171749 28/11/2022 09:14:55 thantinhyeu0979 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
1171746 28/11/2022 09:14:19 thantinhyeu0979 ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 46 ms 1868 KB
1171745 28/11/2022 09:13:58 thantinhyeu0979 LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
1171740 28/11/2022 09:12:37 thantinhyeu0979 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 171 ms 51712 KB
1171739 28/11/2022 09:12:27 thantinhyeu0979 STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 187 ms 8652 KB
1171738 28/11/2022 09:12:18 thantinhyeu0979 ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
1171737 28/11/2022 09:12:11 thantinhyeu0979 LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
1171736 28/11/2022 09:12:03 thantinhyeu0979 QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3440 KB
1171735 28/11/2022 09:11:55 thantinhyeu0979 SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1234 ms 10496 KB
1171733 28/11/2022 09:11:46 thantinhyeu0979 ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 140 ms 2280 KB
1171732 28/11/2022 09:11:31 thantinhyeu0979 DS - ebola GNU C++ Accepted 875 ms 10392 KB
1171722 28/11/2022 09:00:11 thantinhyeu0979 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1171719 28/11/2022 08:55:24 thantinhyeu0979 TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 218 ms 3452 KB
1171717 28/11/2022 08:54:43 thantinhyeu0979 CANDY - Kẹo ba màu GNU C++11 Accepted 31 ms 3304 KB
1171716 28/11/2022 08:53:43 thantinhyeu0979 MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 2104 KB
1171715 28/11/2022 08:53:34 thantinhyeu0979 TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 187 ms 4336 KB
1171714 28/11/2022 08:53:20 thantinhyeu0979 DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 78 ms 3008 KB
1171713 28/11/2022 08:53:07 thantinhyeu0979 PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 9696 KB
1171712 28/11/2022 08:53:00 thantinhyeu0979 DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 250 ms 6544 KB
1171711 28/11/2022 08:52:51 thantinhyeu0979 FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
1171710 28/11/2022 08:52:43 thantinhyeu0979 ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2592 KB
1171709 28/11/2022 08:51:30 thantinhyeu0979 BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 46 ms 2652 KB
1171708 28/11/2022 08:51:17 thantinhyeu0979 BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 218 ms 9544 KB
1171707 28/11/2022 08:51:03 thantinhyeu0979 PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
1171706 28/11/2022 08:50:55 thantinhyeu0979 XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2264 KB
1171705 28/11/2022 08:50:47 thantinhyeu0979 LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
1171704 28/11/2022 08:50:34 thantinhyeu0979 PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
1171703 28/11/2022 08:50:23 thantinhyeu0979 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1171702 28/11/2022 08:50:05 thantinhyeu0979 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
1171701 28/11/2022 08:49:47 thantinhyeu0979 CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 984 ms 2700 KB
1171700 28/11/2022 08:49:37 thantinhyeu0979 HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
1171699 28/11/2022 08:49:28 thantinhyeu0979 SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
1171698 28/11/2022 08:49:11 thantinhyeu0979 DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
1171697 28/11/2022 08:49:03 thantinhyeu0979 CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 546 ms 20584 KB
1171696 28/11/2022 08:48:55 thantinhyeu0979 OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1171695 28/11/2022 08:47:58 thantinhyeu0979 GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2593 ms 45768 KB
1171694 28/11/2022 08:47:44 thantinhyeu0979 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3160 KB
1171693 28/11/2022 08:47:34 thantinhyeu0979 SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1171692 28/11/2022 08:47:26 thantinhyeu0979 NUMLAND - Numberland GNU C++11 Accepted 375 ms 19320 KB
1171691 28/11/2022 08:47:17 thantinhyeu0979 SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 171 ms 8676 KB
1171690 28/11/2022 08:47:08 thantinhyeu0979 XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2672 KB
1171689 28/11/2022 08:46:53 thantinhyeu0979 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1171688 28/11/2022 08:46:43 thantinhyeu0979 MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1171687 28/11/2022 08:46:32 thantinhyeu0979 SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 343 ms 14032 KB
1171686 28/11/2022 08:46:09 thantinhyeu0979 VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 281 ms 389720 KB
1171685 28/11/2022 08:46:00 thantinhyeu0979 PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1171684 28/11/2022 08:44:56 thantinhyeu0979 LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 156 ms 1852 KB
1171683 28/11/2022 08:44:46 thantinhyeu0979 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
1171682 28/11/2022 08:44:38 thantinhyeu0979 CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 4588 KB
1171681 28/11/2022 08:44:29 thantinhyeu0979 GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
1171680 28/11/2022 08:44:18 thantinhyeu0979 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 1896 KB
1171679 28/11/2022 08:44:00 thantinhyeu0979 TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 468 ms 18956 KB
1171678 28/11/2022 08:43:44 thantinhyeu0979 AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2688 KB
1171677 28/11/2022 08:43:29 thantinhyeu0979 TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
1171674 28/11/2022 08:42:37 thantinhyeu0979 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2272 KB
1171672 28/11/2022 08:42:15 thantinhyeu0979 GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
1171671 28/11/2022 08:42:06 thantinhyeu0979 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2992 KB
1171670 28/11/2022 08:41:57 thantinhyeu0979 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 109 ms 7552 KB
1171669 28/11/2022 08:40:27 thantinhyeu0979 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 1187 ms 40928 KB
1171668 28/11/2022 08:39:48 thantinhyeu0979 FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++ Accepted 390 ms 169476 KB
1171667 28/11/2022 08:39:39 thantinhyeu0979 HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++ Accepted 6421 ms 155904 KB
1171666 28/11/2022 08:39:31 thantinhyeu0979 SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++ Accepted 531 ms 10660 KB
1171665 28/11/2022 08:39:19 thantinhyeu0979 BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1171663 28/11/2022 08:39:08 thantinhyeu0979 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1171662 28/11/2022 08:38:50 thantinhyeu0979 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++ Accepted 46 ms 3044 KB
1171635 28/11/2022 07:45:03 thantinhyeu0979 RANDOM - Sinh số GNU C++ Accepted 328 ms 2664 KB
1164360 18/11/2022 16:03:48 thantinhyeu0979 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6372 KB
1164260 18/11/2022 10:59:56 thantinhyeu0979 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 880 KB
1164248 18/11/2022 10:17:46 thantinhyeu0979 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
1161607 13/11/2022 19:07:23 thantinhyeu0979 DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++ Accepted 156 ms 9956 KB
1161606 13/11/2022 19:07:14 thantinhyeu0979 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
1161605 13/11/2022 19:07:04 thantinhyeu0979 MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++ Accepted 93 ms 3304 KB
1161604 13/11/2022 19:06:44 thantinhyeu0979 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 1952 KB
1161603 13/11/2022 19:06:32 thantinhyeu0979 BUS2 - Xe khách GNU C++ Accepted 328 ms 10404 KB
1161600 13/11/2022 19:05:32 thantinhyeu0979 VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 328 ms 13540 KB
1161599 13/11/2022 19:05:03 thantinhyeu0979 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
1161598 13/11/2022 19:04:53 thantinhyeu0979 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
1161597 13/11/2022 19:04:44 thantinhyeu0979 CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 46 ms 1864 KB
1161596 13/11/2022 19:04:33 thantinhyeu0979 MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++ Accepted 593 ms 56904 KB
1161595 13/11/2022 19:04:22 thantinhyeu0979 MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
1161594 13/11/2022 19:04:10 thantinhyeu0979 SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
1161593 13/11/2022 19:03:58 thantinhyeu0979 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2992 KB
1161592 13/11/2022 19:03:49 thantinhyeu0979 CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 296 ms 10316 KB
1161590 13/11/2022 19:03:11 thantinhyeu0979 HANA - Hái nấm GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
1161589 13/11/2022 19:03:02 thantinhyeu0979 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2668 KB
1161588 13/11/2022 19:02:51 thantinhyeu0979 CIRCLENUM - Số vòng GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1161587 13/11/2022 19:02:34 thantinhyeu0979 FIBO3 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
1161586 13/11/2022 19:02:22 thantinhyeu0979 GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++ Accepted 500 ms 4312 KB
1161583 13/11/2022 19:02:03 thantinhyeu0979 CHOCO - Chocolate GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1161582 13/11/2022 19:01:35 thantinhyeu0979 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
1161581 13/11/2022 19:01:24 thantinhyeu0979 DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
1161580 13/11/2022 19:01:13 thantinhyeu0979 FIBO2 - Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
1161578 13/11/2022 19:01:00 thantinhyeu0979 GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
1161577 13/11/2022 19:00:50 thantinhyeu0979 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
1161576 13/11/2022 19:00:38 thantinhyeu0979 LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
1161575 13/11/2022 19:00:28 thantinhyeu0979 QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
1161574 13/11/2022 19:00:11 thantinhyeu0979 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 31 ms 2232 KB
1161573 13/11/2022 18:59:59 thantinhyeu0979 ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1872 KB
1161572 13/11/2022 18:59:47 thantinhyeu0979 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
1161571 13/11/2022 18:59:28 thantinhyeu0979 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
1154645 29/10/2022 20:46:43 thantinhyeu0979 VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 62 ms 2176 KB
1153208 26/10/2022 12:14:49 thantinhyeu0979 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
1153206 26/10/2022 12:12:45 thantinhyeu0979 MESSI - Lionel Messi GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
1153189 26/10/2022 10:18:58 thantinhyeu0979 MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
1152954 25/10/2022 16:13:52 thantinhyeu0979 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 921 ms 1764 KB
1152953 25/10/2022 16:13:33 thantinhyeu0979 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 906 ms 1764 KB
1152909 25/10/2022 15:44:51 thantinhyeu0979 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
1152865 25/10/2022 15:03:06 thantinhyeu0979 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
1152847 25/10/2022 14:42:04 thantinhyeu0979 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1820 KB
1152364 24/10/2022 15:25:02 thantinhyeu0979 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 4376 KB
1150344 19/10/2022 21:15:43 thantinhyeu0979 ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++ Accepted 718 ms 22884 KB
1149491 18/10/2022 21:03:37 thantinhyeu0979 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 4352 KB
1149344 18/10/2022 16:08:59 thantinhyeu0979 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 3300 KB
1149333 18/10/2022 15:56:17 thantinhyeu0979 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 390 ms 3300 KB
1143311 08/10/2022 11:11:20 thantinhyeu0979 LADA - Lấn đảo GNU C++ Accepted 15 ms 3496 KB
1143177 08/10/2022 07:47:42 thantinhyeu0979 LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
1141070 04/10/2022 20:42:02 thantinhyeu0979 HARA - Dán hàng rào GNU C++ Accepted 31 ms 1916 KB
1141069 04/10/2022 20:41:16 thantinhyeu0979 LUNARNY - Đi chơi Tết GNU C++ Accepted 15 ms 2716 KB
1141066 04/10/2022 20:39:57 thantinhyeu0979 HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++ Accepted 78 ms 1940 KB
1141060 04/10/2022 20:37:13 thantinhyeu0979 HAMAR - Hàm số GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
1141059 04/10/2022 20:36:25 thantinhyeu0979 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 750 ms 32932 KB
1141056 04/10/2022 20:35:20 thantinhyeu0979 XEPLICH - xếp lịch GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
1141053 04/10/2022 20:33:59 thantinhyeu0979 DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
1141052 04/10/2022 20:33:44 thantinhyeu0979 TREASURE - Đảo kho báu GNU C++ Accepted 500 ms 14908 KB
1141050 04/10/2022 20:32:35 thantinhyeu0979 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
1141046 04/10/2022 20:29:58 thantinhyeu0979 GROUP - Chia nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
1138566 01/10/2022 09:24:59 thantinhyeu0979 QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++ Accepted 515 ms 31548 KB
1132019 17/09/2022 08:37:19 thantinhyeu0979 OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
1132017 17/09/2022 08:32:52 thantinhyeu0979 LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
1130777 16/09/2022 14:43:31 thantinhyeu0979 LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
1128516 12/09/2022 14:11:03 thantinhyeu0979 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 3436 KB
1127369 10/09/2022 09:02:03 thantinhyeu0979 BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1126081 06/09/2022 15:37:57 thantinhyeu0979 DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2932 KB
1124241 30/08/2022 13:58:47 thantinhyeu0979 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 234 ms 2704 KB
1124225 30/08/2022 13:29:35 thantinhyeu0979 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 3332 KB
1124224 30/08/2022 13:28:07 thantinhyeu0979 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1119314 18/08/2022 15:36:53 thantinhyeu0979 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++ Accepted 1281 ms 22764 KB
1119295 18/08/2022 14:59:24 thantinhyeu0979 KEOCO - Kéo co GNU C++ Accepted 15 ms 2368 KB
1118212 16/08/2022 16:19:30 thantinhyeu0979 KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
1118149 16/08/2022 15:38:55 thantinhyeu0979 HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2564 KB
1118130 16/08/2022 15:26:32 thantinhyeu0979 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
1116842 13/08/2022 09:10:39 thantinhyeu0979 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1380 KB
1116071 11/08/2022 16:25:50 thantinhyeu0979 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
1116059 11/08/2022 16:14:21 thantinhyeu0979 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
1116039 11/08/2022 15:14:56 thantinhyeu0979 TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1108321 28/07/2022 02:31:18 thantinhyeu0979 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
1108320 28/07/2022 02:30:12 thantinhyeu0979 LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1108319 28/07/2022 02:29:26 thantinhyeu0979 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 78 ms 2620 KB
1108318 28/07/2022 02:28:57 thantinhyeu0979 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
1108316 28/07/2022 02:28:03 thantinhyeu0979 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2220 KB
1108315 28/07/2022 02:27:28 thantinhyeu0979 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 3604 KB
1108314 28/07/2022 02:26:56 thantinhyeu0979 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 265 ms 9728 KB
1108313 28/07/2022 02:26:29 thantinhyeu0979 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1840 KB
1108312 28/07/2022 02:25:42 thantinhyeu0979 BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++ Accepted 31 ms 2268 KB
1108311 28/07/2022 02:24:30 thantinhyeu0979 STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
1108310 28/07/2022 02:23:40 thantinhyeu0979 SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1088680 10/06/2022 15:33:17 thantinhyeu0979 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
1088661 10/06/2022 14:59:35 thantinhyeu0979 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
1087304 07/06/2022 16:24:27 thantinhyeu0979 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
1087281 07/06/2022 15:54:50 thantinhyeu0979 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
1087242 07/06/2022 14:43:42 thantinhyeu0979 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
1085872 02/06/2022 16:12:37 thantinhyeu0979 TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
1085821 02/06/2022 15:00:21 thantinhyeu0979 BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 78 ms 3436 KB
1085552 01/06/2022 20:03:36 thantinhyeu0979 TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1084125 26/05/2022 16:11:25 thantinhyeu0979 ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1084071 26/05/2022 15:02:11 thantinhyeu0979 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 93 ms 9648 KB
1083968 26/05/2022 08:59:19 thantinhyeu0979 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 187 ms 11584 KB
1083471 24/05/2022 16:06:11 thantinhyeu0979 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1083446 24/05/2022 15:19:53 thantinhyeu0979 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
1083439 24/05/2022 15:12:23 thantinhyeu0979 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
1083434 24/05/2022 14:45:29 thantinhyeu0979 BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
1083355 24/05/2022 06:45:46 thantinhyeu0979 DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 78 ms 1900 KB
1082575 21/05/2022 11:02:23 thantinhyeu0979 TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1656 ms 3016 KB
1082555 21/05/2022 10:30:46 thantinhyeu0979 BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++ Accepted 62 ms 860 KB
1082405 20/05/2022 21:25:23 thantinhyeu0979 BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1082230 20/05/2022 10:38:51 thantinhyeu0979 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 156 ms 3380 KB
1082196 20/05/2022 08:43:10 thantinhyeu0979 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 3380 KB
1082147 20/05/2022 07:02:15 thantinhyeu0979 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 125 ms 3376 KB
990351 16/10/2021 09:52:06 thantinhyeu0979 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
990350 16/10/2021 09:51:02 thantinhyeu0979 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 609 ms 15016 KB
989761 14/10/2021 21:07:30 thantinhyeu0979 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
986014 07/10/2021 09:37:16 thantinhyeu0979 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
985999 07/10/2021 08:48:02 thantinhyeu0979 MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
985397 05/10/2021 16:00:27 thantinhyeu0979 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
985326 05/10/2021 10:29:55 thantinhyeu0979 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
985239 04/10/2021 21:48:09 thantinhyeu0979 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 46 ms 2652 KB
985207 04/10/2021 20:13:34 thantinhyeu0979 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 13736 KB
985201 04/10/2021 19:58:11 thantinhyeu0979 NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 78 ms 1900 KB
980411 26/09/2021 10:35:22 thantinhyeu0979 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
976503 18/09/2021 21:25:32 thantinhyeu0979 DOANP - Đoạn phủ GNU C++ Accepted 468 ms 119056 KB
973892 12/09/2021 21:27:19 thantinhyeu0979 POWER - Số mũ GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
973685 12/09/2021 15:37:46 thantinhyeu0979 ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
968640 03/09/2021 11:59:31 thantinhyeu0979 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
965777 30/08/2021 11:32:57 thantinhyeu0979 TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
963402 28/08/2021 12:00:21 thantinhyeu0979 GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
960818 25/08/2021 00:30:24 thantinhyeu0979 TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
960769 24/08/2021 22:45:38 thantinhyeu0979 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
960650 24/08/2021 18:23:46 thantinhyeu0979 DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
960631 24/08/2021 17:14:55 thantinhyeu0979 DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
960622 24/08/2021 16:59:59 thantinhyeu0979 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
960539 24/08/2021 15:17:23 thantinhyeu0979 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
959589 23/08/2021 00:02:42 thantinhyeu0979 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
959579 22/08/2021 23:40:39 thantinhyeu0979 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
959573 22/08/2021 23:31:00 thantinhyeu0979 BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
959564 22/08/2021 23:14:59 thantinhyeu0979 PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
959501 22/08/2021 21:04:10 thantinhyeu0979 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
959492 22/08/2021 20:44:52 thantinhyeu0979 KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1600 KB
959479 22/08/2021 20:14:33 thantinhyeu0979 MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
959469 22/08/2021 20:00:39 thantinhyeu0979 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
959464 22/08/2021 19:59:23 thantinhyeu0979 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
959422 22/08/2021 19:21:09 thantinhyeu0979 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
959409 22/08/2021 19:13:42 thantinhyeu0979 BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
959347 22/08/2021 17:22:21 thantinhyeu0979 SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
959346 22/08/2021 17:19:33 thantinhyeu0979 GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
959332 22/08/2021 16:55:37 thantinhyeu0979 VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
959278 22/08/2021 15:57:50 thantinhyeu0979 FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
959124 22/08/2021 10:16:17 thantinhyeu0979 NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
959066 22/08/2021 08:37:30 thantinhyeu0979 USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
959062 22/08/2021 08:31:45 thantinhyeu0979 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
959046 22/08/2021 08:16:01 thantinhyeu0979 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
959036 22/08/2021 07:47:48 thantinhyeu0979 TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
948117 05/08/2021 21:50:48 thantinhyeu0979 DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 62 ms 2648 KB
946328 03/08/2021 20:48:39 thantinhyeu0979 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
946278 03/08/2021 20:06:34 thantinhyeu0979 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
946276 03/08/2021 20:04:53 thantinhyeu0979 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
945680 02/08/2021 20:37:02 thantinhyeu0979 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
945600 02/08/2021 16:57:39 thantinhyeu0979 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2568 KB
945597 02/08/2021 16:50:58 thantinhyeu0979 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
945594 02/08/2021 16:45:50 thantinhyeu0979 NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
945565 02/08/2021 16:23:56 thantinhyeu0979 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
945553 02/08/2021 16:15:17 thantinhyeu0979 CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
937726 22/07/2021 14:53:00 thantinhyeu0979 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
937707 22/07/2021 14:30:13 thantinhyeu0979 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 5716 KB
937611 22/07/2021 09:25:13 thantinhyeu0979 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
937609 22/07/2021 09:23:25 thantinhyeu0979 THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
937078 21/07/2021 10:36:03 thantinhyeu0979 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 10512 KB
937077 21/07/2021 10:34:55 thantinhyeu0979 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6120 KB
936911 20/07/2021 20:57:41 thantinhyeu0979 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
936905 20/07/2021 20:54:51 thantinhyeu0979 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 4928 KB
936582 20/07/2021 09:06:18 thantinhyeu0979 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
936552 20/07/2021 08:31:50 thantinhyeu0979 Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
934097 16/07/2021 20:46:16 thantinhyeu0979 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
933346 14/07/2021 21:25:50 thantinhyeu0979 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
933329 14/07/2021 20:57:05 thantinhyeu0979 DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
933253 14/07/2021 16:56:01 thantinhyeu0979 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
931512 10/07/2021 10:16:45 thantinhyeu0979 HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
922088 20/06/2021 18:38:41 thantinhyeu0979 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 62 ms 1940 KB
917852 10/06/2021 15:21:20 thantinhyeu0979 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 390 ms 17484 KB
916898 08/06/2021 17:17:39 thantinhyeu0979 CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++ Accepted 125 ms 2508 KB
916813 08/06/2021 14:37:19 thantinhyeu0979 LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2652 KB
916781 08/06/2021 13:10:54 thantinhyeu0979 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 2488 KB
915191 04/06/2021 17:07:02 thantinhyeu0979 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
915125 04/06/2021 13:45:57 thantinhyeu0979 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
914369 02/06/2021 16:19:41 thantinhyeu0979 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
914203 02/06/2021 08:02:40 thantinhyeu0979 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
914115 01/06/2021 23:07:06 thantinhyeu0979 ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
913939 01/06/2021 16:04:30 thantinhyeu0979 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
913901 01/06/2021 14:45:00 thantinhyeu0979 TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
913899 01/06/2021 14:35:28 thantinhyeu0979 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
913703 31/05/2021 23:22:37 thantinhyeu0979 PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
913657 31/05/2021 21:51:52 thantinhyeu0979 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
913642 31/05/2021 21:25:54 thantinhyeu0979 PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
913100 30/05/2021 01:13:24 thantinhyeu0979 HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
912273 28/05/2021 00:46:50 thantinhyeu0979 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 125 ms 14008 KB
911800 26/05/2021 23:52:36 thantinhyeu0979 CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 7668 KB
910949 23/05/2021 23:45:47 thantinhyeu0979 THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
910902 23/05/2021 21:11:19 thantinhyeu0979 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
910681 23/05/2021 05:57:25 thantinhyeu0979 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 11764 KB
910595 22/05/2021 21:13:31 thantinhyeu0979 KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 78 ms 8724 KB
910475 22/05/2021 12:56:51 thantinhyeu0979 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
910474 22/05/2021 12:53:31 thantinhyeu0979 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
910431 22/05/2021 10:09:19 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
909987 20/05/2021 16:59:05 thantinhyeu0979 TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
Back to Top