Các bài giải được của thuy_quynh
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
629150 27/08/2019 17:47:32 thuy_quynh ANTRA - Ăn trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
629143 27/08/2019 17:24:02 thuy_quynh RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
628847 27/08/2019 06:25:33 thuy_quynh KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++ Accepted 921 ms 1860 KB
628421 26/08/2019 01:20:19 thuy_quynh Gian - An GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
628415 26/08/2019 00:23:45 thuy_quynh ROOT - Rút gọn căn GNU C++ Accepted 437 ms 1908 KB
628344 25/08/2019 20:42:41 thuy_quynh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 171 ms 16552 KB
628125 25/08/2019 11:45:41 thuy_quynh LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
626026 24/08/2019 11:54:47 thuy_quynh Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 640 ms 2600 KB
625908 23/08/2019 23:47:32 thuy_quynh TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 62 ms 3756 KB
625750 23/08/2019 20:10:47 thuy_quynh QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 46 ms 1412 KB
625655 23/08/2019 16:48:16 thuy_quynh USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
625273 22/08/2019 17:22:54 thuy_quynh ZEROPATH - Phân tích số GNU C++ Accepted 375 ms 4908 KB
625175 22/08/2019 12:47:44 thuy_quynh GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625174 22/08/2019 12:45:41 thuy_quynh LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
625170 22/08/2019 12:38:48 thuy_quynh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 7796 KB
625169 22/08/2019 12:38:04 thuy_quynh SABO - Sắp bò GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
625168 22/08/2019 12:37:31 thuy_quynh SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625167 22/08/2019 12:37:17 thuy_quynh HISO - Hiệu số GNU C++ Accepted 125 ms 1860 KB
625166 22/08/2019 12:37:06 thuy_quynh TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
625165 22/08/2019 12:36:55 thuy_quynh FIBO4 - Fibonaci GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
625164 22/08/2019 12:36:44 thuy_quynh HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
625162 22/08/2019 12:36:14 thuy_quynh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9264 KB
625161 22/08/2019 12:36:04 thuy_quynh DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
625160 22/08/2019 12:35:51 thuy_quynh LAGA - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625159 22/08/2019 12:35:39 thuy_quynh CQUA - Chia quà GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
625158 22/08/2019 12:35:28 thuy_quynh NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625157 22/08/2019 12:35:12 thuy_quynh GITHU - Tính giai thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625156 22/08/2019 12:35:02 thuy_quynh TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625155 22/08/2019 12:34:50 thuy_quynh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
625154 22/08/2019 12:34:40 thuy_quynh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625153 22/08/2019 12:34:25 thuy_quynh Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 171 ms 2136 KB
625152 22/08/2019 12:34:14 thuy_quynh NGTO - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625151 22/08/2019 12:33:54 thuy_quynh TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625150 22/08/2019 12:33:24 thuy_quynh FIBO - Số fibonacy GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625149 22/08/2019 12:33:07 thuy_quynh SODEP - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625148 22/08/2019 12:32:56 thuy_quynh PALI - Số Palindrome GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625147 22/08/2019 12:32:43 thuy_quynh DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
625146 22/08/2019 12:32:34 thuy_quynh TRAU - Trâu và cỏ GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
625145 22/08/2019 12:32:23 thuy_quynh VTAY - Vòng tay GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625144 22/08/2019 12:32:13 thuy_quynh DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625143 22/08/2019 12:31:55 thuy_quynh TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625142 22/08/2019 12:31:40 thuy_quynh MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625141 22/08/2019 12:31:29 thuy_quynh USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625140 22/08/2019 12:31:16 thuy_quynh KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625139 22/08/2019 12:30:56 thuy_quynh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625138 22/08/2019 12:30:37 thuy_quynh KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625137 22/08/2019 12:30:22 thuy_quynh BW - Nối điểm GNU C++ Accepted 281 ms 2496 KB
625135 22/08/2019 12:30:05 thuy_quynh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 5756 KB
625134 22/08/2019 12:29:49 thuy_quynh HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
625133 22/08/2019 12:29:25 thuy_quynh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
625131 22/08/2019 12:29:08 thuy_quynh BABE - Số bạn bè GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625129 22/08/2019 12:28:43 thuy_quynh DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
625127 22/08/2019 12:28:14 thuy_quynh MKC - Mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
625102 22/08/2019 10:33:37 thuy_quynh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
625101 22/08/2019 10:33:14 thuy_quynh DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
625100 22/08/2019 10:33:12 thuy_quynh DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
625099 22/08/2019 10:32:53 thuy_quynh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 718 ms 1768 KB
625098 22/08/2019 10:32:38 thuy_quynh COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625097 22/08/2019 10:32:23 thuy_quynh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 8744 KB
625096 22/08/2019 10:32:05 thuy_quynh DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 109 ms 2524 KB
625095 22/08/2019 10:31:51 thuy_quynh ALBO - Alice và Bob GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625094 22/08/2019 10:31:35 thuy_quynh BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
625093 22/08/2019 10:30:47 thuy_quynh HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625091 22/08/2019 10:30:28 thuy_quynh VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
625090 22/08/2019 10:30:00 thuy_quynh DETU - Đếm từ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625088 22/08/2019 10:29:35 thuy_quynh MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 593 ms 2872 KB
625086 22/08/2019 10:29:03 thuy_quynh BARA - Bánh rán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625085 22/08/2019 10:28:50 thuy_quynh NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++ Accepted 171 ms 2516 KB
625082 22/08/2019 10:28:22 thuy_quynh FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
625080 22/08/2019 10:28:01 thuy_quynh Capxach - Cặp xách GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
625078 22/08/2019 10:27:22 thuy_quynh QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1328 ms 3220 KB
625075 22/08/2019 10:26:12 thuy_quynh SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625074 22/08/2019 10:26:00 thuy_quynh MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++ Accepted 734 ms 4620 KB
625073 22/08/2019 10:25:44 thuy_quynh VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++ Accepted 484 ms 5680 KB
625072 22/08/2019 10:25:25 thuy_quynh KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
625070 22/08/2019 10:25:04 thuy_quynh DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++ Accepted 328 ms 17380 KB
625068 22/08/2019 10:24:52 thuy_quynh TILE - Chồng gạch GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625067 22/08/2019 10:24:39 thuy_quynh CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++ Accepted 734 ms 6344 KB
625066 22/08/2019 10:24:30 thuy_quynh TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625065 22/08/2019 10:24:16 thuy_quynh THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
625064 22/08/2019 10:22:59 thuy_quynh VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 703 ms 3276 KB
625062 22/08/2019 10:22:48 thuy_quynh CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625061 22/08/2019 10:22:33 thuy_quynh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
625060 22/08/2019 10:22:03 thuy_quynh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625057 22/08/2019 10:21:32 thuy_quynh BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
625056 22/08/2019 10:21:20 thuy_quynh CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625055 22/08/2019 10:21:07 thuy_quynh COVI - Công viên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625054 22/08/2019 10:20:51 thuy_quynh PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625053 22/08/2019 10:20:29 thuy_quynh APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625052 22/08/2019 10:20:18 thuy_quynh ZIZA - Zig Zag GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
625051 22/08/2019 10:20:05 thuy_quynh PLOI - Phạm lỗi GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625050 22/08/2019 10:19:52 thuy_quynh EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 359 ms 2800 KB
625049 22/08/2019 10:19:41 thuy_quynh VOXO - Vòng xoắn GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625048 22/08/2019 10:19:28 thuy_quynh CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1824 KB
625047 22/08/2019 10:19:12 thuy_quynh DATA - Dãy tăng GNU C++ Accepted 109 ms 2100 KB
625046 22/08/2019 10:18:31 thuy_quynh GIEN - Gien màu da GNU C++ Accepted 46 ms 996 KB
625045 22/08/2019 10:18:20 thuy_quynh TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625044 22/08/2019 10:18:10 thuy_quynh NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 156 ms 11508 KB
625043 22/08/2019 10:17:56 thuy_quynh BINS - Binary Instructions GNU C++ Accepted 31 ms 2396 KB
625042 22/08/2019 10:17:02 thuy_quynh OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 2132 KB
625041 22/08/2019 10:16:45 thuy_quynh LUDI - Lưu diễn GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
625040 22/08/2019 10:16:01 thuy_quynh NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 31 ms 2724 KB
625039 22/08/2019 10:15:43 thuy_quynh SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625038 22/08/2019 10:15:22 thuy_quynh BITS - Số bít khác nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625037 22/08/2019 10:15:10 thuy_quynh ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
625036 22/08/2019 10:14:58 thuy_quynh MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 515 ms 9580 KB
625035 22/08/2019 10:14:46 thuy_quynh LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 78 ms 17392 KB
625034 22/08/2019 10:14:34 thuy_quynh TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
625033 22/08/2019 10:14:18 thuy_quynh CODEN - Cột Đèn GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625032 22/08/2019 10:14:04 thuy_quynh TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++ Accepted 62 ms 17404 KB
625031 22/08/2019 10:13:49 thuy_quynh XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
625030 22/08/2019 10:13:28 thuy_quynh MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625027 22/08/2019 10:12:30 thuy_quynh MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++ Accepted 15 ms 2236 KB
625025 22/08/2019 10:11:38 thuy_quynh DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
625024 22/08/2019 10:11:11 thuy_quynh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
625022 22/08/2019 10:10:49 thuy_quynh PTSO - Phân tích số GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
625021 22/08/2019 10:10:34 thuy_quynh PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625019 22/08/2019 10:10:22 thuy_quynh HIVU - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625018 22/08/2019 10:10:04 thuy_quynh GRAVI - Trọng lực GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
625017 22/08/2019 10:09:53 thuy_quynh VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625016 22/08/2019 10:09:43 thuy_quynh BASU - Bắn súng GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
625015 22/08/2019 10:09:23 thuy_quynh BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625014 22/08/2019 10:09:02 thuy_quynh KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
625013 22/08/2019 10:08:44 thuy_quynh NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625012 22/08/2019 10:08:29 thuy_quynh GHVU - Ghép hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625008 22/08/2019 10:07:06 thuy_quynh NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625007 22/08/2019 10:05:47 thuy_quynh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
625006 22/08/2019 10:05:32 thuy_quynh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
625005 22/08/2019 10:05:18 thuy_quynh LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
625003 22/08/2019 10:05:00 thuy_quynh LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
625001 22/08/2019 10:04:25 thuy_quynh UOCLE - Ước lẻ GNU C++ Accepted 2187 ms 8800 KB
624999 22/08/2019 10:03:52 thuy_quynh BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624998 22/08/2019 10:03:29 thuy_quynh SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624997 22/08/2019 10:03:11 thuy_quynh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
624996 22/08/2019 10:02:41 thuy_quynh PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
624994 22/08/2019 10:02:16 thuy_quynh SMAMA - Số may mắn GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624993 22/08/2019 10:02:03 thuy_quynh SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624992 22/08/2019 10:01:49 thuy_quynh DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
624991 22/08/2019 10:01:34 thuy_quynh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
624989 22/08/2019 10:00:39 thuy_quynh STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624987 22/08/2019 10:00:23 thuy_quynh ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624986 22/08/2019 10:00:07 thuy_quynh THUHO - Thu hoạch táo GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
624985 22/08/2019 09:59:52 thuy_quynh DIKI - Sân điền kinh GNU C++ Accepted 31 ms 1760 KB
624984 22/08/2019 09:59:37 thuy_quynh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624983 22/08/2019 09:59:25 thuy_quynh AMPHO - Âm phổ GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
624981 22/08/2019 09:59:09 thuy_quynh DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
624980 22/08/2019 09:58:57 thuy_quynh SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
624979 22/08/2019 09:58:37 thuy_quynh SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624978 22/08/2019 09:58:20 thuy_quynh SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 0 ms 996 KB
624977 22/08/2019 09:57:56 thuy_quynh QUEEN - Tám hậu GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624976 22/08/2019 09:57:41 thuy_quynh RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624975 22/08/2019 09:57:25 thuy_quynh SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624974 22/08/2019 09:57:07 thuy_quynh MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
624972 22/08/2019 09:56:12 thuy_quynh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624971 22/08/2019 09:55:53 thuy_quynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624970 22/08/2019 09:55:30 thuy_quynh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624969 22/08/2019 09:55:10 thuy_quynh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
624968 22/08/2019 09:54:41 thuy_quynh FNUM - Số cuối cùng GNU C++ Accepted 31 ms 1876 KB
624966 22/08/2019 09:54:21 thuy_quynh HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624964 22/08/2019 09:54:06 thuy_quynh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624963 22/08/2019 09:53:49 thuy_quynh SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624962 22/08/2019 09:53:34 thuy_quynh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2220 KB
624961 22/08/2019 09:53:15 thuy_quynh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 19444 KB
624960 22/08/2019 09:52:54 thuy_quynh NOEL - Cây thông Noel GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624959 22/08/2019 09:52:34 thuy_quynh 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
624958 22/08/2019 09:52:18 thuy_quynh BUBE - Búp bê gỗ GNU C++ Accepted 187 ms 2404 KB
624957 22/08/2019 09:51:51 thuy_quynh GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1812 KB
624956 22/08/2019 09:51:30 thuy_quynh NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++ Accepted 93 ms 1804 KB
624954 22/08/2019 09:50:04 thuy_quynh OQUAN - Ô ăn quan GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
624953 22/08/2019 09:49:48 thuy_quynh ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624952 22/08/2019 09:49:18 thuy_quynh OKHOA - Ổ khóa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624950 22/08/2019 09:47:57 thuy_quynh CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2200 KB
624949 22/08/2019 09:47:40 thuy_quynh CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++ Accepted 921 ms 10636 KB
624947 22/08/2019 09:46:32 thuy_quynh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 17396 KB
624945 22/08/2019 09:46:12 thuy_quynh VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
624944 22/08/2019 09:45:40 thuy_quynh CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++ Accepted 1000 ms 1964 KB
624943 22/08/2019 09:45:23 thuy_quynh NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
624941 22/08/2019 09:45:06 thuy_quynh KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
624940 22/08/2019 09:44:47 thuy_quynh COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++ Accepted 31 ms 1764 KB
624937 22/08/2019 09:43:17 thuy_quynh KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3308 KB
624935 22/08/2019 09:42:47 thuy_quynh XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++ Accepted 671 ms 1772 KB
624934 22/08/2019 09:42:26 thuy_quynh USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1792 KB
624933 22/08/2019 09:42:06 thuy_quynh BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
624932 22/08/2019 09:41:47 thuy_quynh QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
624930 22/08/2019 09:41:19 thuy_quynh CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
624929 22/08/2019 09:39:44 thuy_quynh HASA - Hàn cây sắt GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
624928 22/08/2019 09:39:23 thuy_quynh HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624927 22/08/2019 09:38:58 thuy_quynh CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
624926 22/08/2019 09:38:33 thuy_quynh DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
624925 22/08/2019 09:37:09 thuy_quynh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 9612 KB
624899 22/08/2019 08:18:04 thuy_quynh DS - ebola GNU C++ Accepted 906 ms 6536 KB
624887 22/08/2019 07:24:42 thuy_quynh LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++ Accepted 31 ms 11480 KB
624459 20/08/2019 22:49:49 thuy_quynh QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
624458 20/08/2019 22:49:06 thuy_quynh KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 359 ms 18956 KB
624363 20/08/2019 18:46:38 thuy_quynh ACM - ACM GNU C++ Accepted 156 ms 2384 KB
624362 20/08/2019 18:46:19 thuy_quynh TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++ Accepted 296 ms 1996 KB
624361 20/08/2019 18:45:43 thuy_quynh DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++ Accepted 109 ms 3056 KB
624360 20/08/2019 18:45:19 thuy_quynh AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
624359 20/08/2019 18:45:02 thuy_quynh HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
624358 20/08/2019 18:44:07 thuy_quynh ZUMA - Game Zuma GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
624356 20/08/2019 18:43:40 thuy_quynh VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
624355 20/08/2019 18:43:22 thuy_quynh XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
624354 20/08/2019 18:42:51 thuy_quynh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3492 KB
624352 20/08/2019 18:42:17 thuy_quynh QN - QN-Chính Phương GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
624351 20/08/2019 18:41:57 thuy_quynh LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
624349 20/08/2019 18:41:22 thuy_quynh LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
624348 20/08/2019 18:41:02 thuy_quynh BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 296 ms 2896 KB
624347 20/08/2019 18:40:43 thuy_quynh HC - Hồ nước GNU C++ Accepted 156 ms 7768 KB
624346 20/08/2019 18:40:09 thuy_quynh SUMINT - Tổng nguyên GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
624345 20/08/2019 18:39:42 thuy_quynh ROMAN - Số La Mã GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
624344 20/08/2019 18:39:19 thuy_quynh HOBOI - Hồ Bơi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
624343 20/08/2019 18:38:54 thuy_quynh TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1864 KB
624342 20/08/2019 18:38:41 thuy_quynh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2660 KB
624341 20/08/2019 18:37:22 thuy_quynh MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
624340 20/08/2019 18:37:01 thuy_quynh IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
624339 20/08/2019 18:36:42 thuy_quynh MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1868 KB
624337 20/08/2019 18:36:10 thuy_quynh NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 93 ms 19188 KB
624336 20/08/2019 18:35:45 thuy_quynh TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 203 ms 1868 KB
624334 20/08/2019 18:35:20 thuy_quynh CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
624333 20/08/2019 18:34:44 thuy_quynh NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++ Accepted 31 ms 2024 KB
624331 20/08/2019 18:34:16 thuy_quynh CARDS - Thẻ bài GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
624330 20/08/2019 18:33:55 thuy_quynh HMD01 - Hòa nhạc GNU C++ Accepted 843 ms 2524 KB
624328 20/08/2019 18:33:01 thuy_quynh VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 359 ms 1900 KB
624327 20/08/2019 18:32:32 thuy_quynh AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
624326 20/08/2019 18:32:07 thuy_quynh NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++ Accepted 31 ms 5796 KB
624325 20/08/2019 18:31:37 thuy_quynh CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
624324 20/08/2019 18:31:00 thuy_quynh SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
624323 20/08/2019 18:30:30 thuy_quynh RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 9708 KB
624322 20/08/2019 18:30:07 thuy_quynh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
624321 20/08/2019 18:29:43 thuy_quynh DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
624320 20/08/2019 18:29:23 thuy_quynh DT1 - DT2 GNU C++ Accepted 31 ms 2008 KB
624319 20/08/2019 18:29:01 thuy_quynh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 156 ms 1896 KB
Back to Top