Các bài giải được của truonggianghust96
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
320286 20/09/2017 23:41:30 truonggianghust96 MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
320279 20/09/2017 23:26:21 truonggianghust96 CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
248102 16/02/2017 23:08:46 truonggianghust96 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
247143 14/02/2017 09:53:22 truonggianghust96 VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
247137 14/02/2017 08:54:32 truonggianghust96 TGVU - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
245552 09/02/2017 16:05:10 truonggianghust96 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
231778 12/12/2016 22:58:09 truonggianghust96 COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231170 10/12/2016 21:12:49 truonggianghust96 GAGI - Gấp giấy GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
231105 10/12/2016 19:01:09 truonggianghust96 HIPHA - Hình phạt GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
230694 09/12/2016 15:03:08 truonggianghust96 DOXA - Đổ xăng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
225509 27/11/2016 10:30:29 truonggianghust96 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
Back to Top