Các bài giải được của vanan9205
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
787625 23/08/2020 21:42:19 vanan9205 NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
787495 23/08/2020 16:10:08 vanan9205 DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 4480 KB
749509 06/05/2020 20:24:14 vanan9205 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
749508 06/05/2020 20:22:47 vanan9205 TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 93 ms 2536 KB
747894 30/04/2020 12:05:09 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2536 KB
747892 30/04/2020 11:57:23 vanan9205 HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2512 KB
735232 19/03/2020 18:55:28 vanan9205 DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 46 ms 876 KB
735226 19/03/2020 18:46:26 vanan9205 DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 93 ms 7220 KB
735222 19/03/2020 18:13:29 vanan9205 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 265 ms 3200 KB
735221 19/03/2020 18:12:39 vanan9205 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 265 ms 3200 KB
733444 16/03/2020 12:09:18 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
733442 16/03/2020 12:07:16 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1780 KB
733441 16/03/2020 12:05:18 vanan9205 NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1028 KB
733349 15/03/2020 21:41:17 vanan9205 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
733344 15/03/2020 21:18:43 vanan9205 EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 453 ms 11716 KB
733343 15/03/2020 21:18:06 vanan9205 EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 375 ms 11920 KB
733342 15/03/2020 21:11:02 vanan9205 EULER - Tính hàm GNU C++11 Accepted 359 ms 11656 KB
730313 08/03/2020 12:47:50 vanan9205 HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
717443 09/02/2020 17:01:52 vanan9205 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 78 ms 3124 KB
717403 09/02/2020 15:45:19 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2704 KB
717389 09/02/2020 15:33:06 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2676 KB
717363 09/02/2020 14:38:49 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 3324 KB
717008 08/02/2020 17:57:27 vanan9205 NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
717007 08/02/2020 17:57:13 vanan9205 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
716945 08/02/2020 16:30:55 vanan9205 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 109 ms 5164 KB
716917 08/02/2020 16:01:18 vanan9205 MAMA - Ma cũ ma mới Free Pascal Accepted 140 ms 5900 KB
710003 26/01/2020 14:39:31 vanan9205 XEPLICH - xếp lịch GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
708124 21/01/2020 16:01:48 vanan9205 xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
706784 18/01/2020 16:50:24 vanan9205 PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 62 ms 1924 KB
706777 18/01/2020 16:26:42 vanan9205 PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 109 ms 1916 KB
706775 18/01/2020 16:25:49 vanan9205 PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 109 ms 1924 KB
706763 18/01/2020 15:57:09 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706750 18/01/2020 15:06:46 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
706692 18/01/2020 14:29:23 vanan9205 EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
705969 16/01/2020 21:56:53 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 62 ms 1064 KB
705965 16/01/2020 21:54:48 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1064 KB
705956 16/01/2020 21:40:42 vanan9205 GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 78 ms 1064 KB
682619 29/11/2019 22:18:11 vanan9205 demday - đếm dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
659434 18/10/2019 21:58:40 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
609874 23/07/2019 22:17:20 vanan9205 PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
609269 22/07/2019 20:49:12 vanan9205 GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
609268 22/07/2019 20:30:08 vanan9205 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 46 ms 3468 KB
609266 22/07/2019 20:25:52 vanan9205 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 218 ms 3468 KB
609265 22/07/2019 20:25:17 vanan9205 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 250 ms 3176 KB
609264 22/07/2019 20:18:09 vanan9205 DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 296 ms 2988 KB
603813 06/07/2019 17:58:55 vanan9205 PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
602617 03/07/2019 15:48:09 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 375 ms 18176 KB
602614 03/07/2019 15:46:38 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 406 ms 18176 KB
602569 03/07/2019 15:10:47 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 78 ms 1132 KB
602565 03/07/2019 15:08:47 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11632 KB
602130 02/07/2019 15:37:32 vanan9205 LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
601782 01/07/2019 19:35:41 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2504 KB
601781 01/07/2019 19:32:58 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
601780 01/07/2019 19:28:35 vanan9205 GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 4824 KB
601745 01/07/2019 17:38:27 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 437 ms 18196 KB
601744 01/07/2019 17:36:37 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 500 ms 18196 KB
601723 01/07/2019 16:23:21 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 421 ms 18200 KB
601423 30/06/2019 17:18:19 vanan9205 SUMGCD - SUMGCD GNU C++ Accepted 593 ms 18180 KB
601369 30/06/2019 13:48:21 vanan9205 BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++ Accepted 46 ms 2952 KB
601191 29/06/2019 23:57:09 vanan9205 HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
597491 23/06/2019 16:38:00 vanan9205 PI - Đếm số nguyên tố GNU C++ Accepted 78 ms 3820 KB
596203 21/06/2019 00:48:50 vanan9205 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 296 ms 2820 KB
596192 21/06/2019 00:14:06 vanan9205 LUTH2 - Lũy thừa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
596179 20/06/2019 23:42:20 vanan9205 GITHU2 - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
596175 20/06/2019 23:25:06 vanan9205 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 500 ms 10932 KB
596174 20/06/2019 23:23:15 vanan9205 SUMCAL - Tính tổng Free Pascal Accepted 484 ms 10932 KB
595699 20/06/2019 08:12:53 vanan9205 SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
595046 18/06/2019 18:04:39 vanan9205 PSU01 - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 109 ms 16016 KB
595039 18/06/2019 17:29:50 vanan9205 PSU01 - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 187 ms 11700 KB
593838 15/06/2019 23:18:47 vanan9205 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
592710 13/06/2019 17:19:57 vanan9205 CUBICS - Khối lập phương Free Pascal Accepted 46 ms 3080 KB
589692 04/06/2019 00:23:09 vanan9205 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 781 ms 460136 KB
589691 04/06/2019 00:21:49 vanan9205 HEXG - Hexgame (OLP 2011) Free Pascal Accepted 843 ms 365468 KB
583902 17/05/2019 16:01:10 vanan9205 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 390 ms 6168 KB
583881 17/05/2019 14:58:38 vanan9205 LAMP - Đèn màu Free Pascal Accepted 468 ms 6172 KB
582281 13/05/2019 07:42:46 vanan9205 GALLERY - Triển lãm tranh Free Pascal Accepted 15 ms 3136 KB
577503 27/04/2019 15:40:49 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2888 KB
575999 22/04/2019 19:06:48 vanan9205 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 375 ms 10872 KB
573073 14/04/2019 13:26:04 vanan9205 BW - Nối điểm Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
572785 13/04/2019 21:49:47 vanan9205 GIEN - Gien màu da Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
570543 08/04/2019 16:13:31 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 31 ms 3428 KB
570530 08/04/2019 15:52:17 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 3656 KB
570528 08/04/2019 15:48:31 vanan9205 PALI2 - Tách chuỗi đối xứng Free Pascal Accepted 46 ms 4368 KB
569653 05/04/2019 20:32:16 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
569652 05/04/2019 20:31:52 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
569646 05/04/2019 20:22:45 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 46 ms 2924 KB
569639 05/04/2019 20:15:17 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
569638 05/04/2019 20:15:00 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
569632 05/04/2019 20:08:29 vanan9205 XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
569604 05/04/2019 17:42:59 vanan9205 TIMSO - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
569600 05/04/2019 17:33:34 vanan9205 TIMSO - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
569595 05/04/2019 16:59:11 vanan9205 ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
569560 05/04/2019 15:53:55 vanan9205 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 375 ms 10096 KB
569552 05/04/2019 15:27:56 vanan9205 FINDNUM - FINDNUM Free Pascal Accepted 515 ms 2684 KB
569516 05/04/2019 12:10:29 vanan9205 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 312 ms 23500 KB
569264 04/04/2019 18:07:58 vanan9205 CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
569253 04/04/2019 16:56:29 vanan9205 ANDARR - Phép AND trên mảng Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
568778 03/04/2019 14:42:55 vanan9205 CLASSY - Giai cấp Free Pascal Accepted 156 ms 3056 KB
568036 01/04/2019 19:47:02 vanan9205 OKHOA2 - Ổ khóa 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
568017 01/04/2019 17:51:37 vanan9205 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
567920 01/04/2019 12:38:22 vanan9205 TROSUA - Trộm sữa Free Pascal Accepted 156 ms 2996 KB
567711 31/03/2019 16:48:24 vanan9205 BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 437 ms 6680 KB
567709 31/03/2019 16:46:14 vanan9205 BASE - Hệ cơ số Free Pascal Accepted 578 ms 2992 KB
567656 31/03/2019 14:52:12 vanan9205 COVUA3 - Bàn cờ vua 3 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
567638 31/03/2019 13:25:15 vanan9205 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 156 ms 2808 KB
567632 31/03/2019 13:08:41 vanan9205 SUDO - Sudoku GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
567267 30/03/2019 15:07:20 vanan9205 BIDA - Đánh bida Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
563055 21/03/2019 17:10:59 vanan9205 TBAN - Tình bạn Free Pascal Accepted 125 ms 2804 KB
561024 16/03/2019 09:20:45 vanan9205 LINE2 - Trò chơi Line 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
560975 16/03/2019 07:16:26 vanan9205 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
560595 15/03/2019 07:28:26 vanan9205 SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
560501 14/03/2019 20:45:07 vanan9205 EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
560274 14/03/2019 14:55:56 vanan9205 DT1 - DT2 Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
560130 14/03/2019 09:48:04 vanan9205 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
560121 14/03/2019 09:37:59 vanan9205 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
560118 14/03/2019 09:36:38 vanan9205 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 3148 KB
559693 13/03/2019 15:05:23 vanan9205 PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
559466 13/03/2019 07:32:11 vanan9205 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 703 ms 13200 KB
559463 13/03/2019 07:26:55 vanan9205 KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 687 ms 13200 KB
558956 12/03/2019 10:01:12 vanan9205 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
558762 12/03/2019 07:58:13 vanan9205 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
558441 11/03/2019 15:55:51 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 46 ms 2896 KB
558437 11/03/2019 15:53:34 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 171 ms 3628 KB
556927 08/03/2019 16:50:10 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 859 ms 2916 KB
556926 08/03/2019 16:49:12 vanan9205 TAHO2 - Tặng hoa 8/3 Free Pascal Accepted 828 ms 2916 KB
556269 07/03/2019 14:50:02 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
556263 07/03/2019 14:45:44 vanan9205 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
556254 07/03/2019 14:36:13 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2712 KB
556178 07/03/2019 11:07:56 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
555327 05/03/2019 22:27:58 vanan9205 INTSLE - Giải hệ Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
555035 05/03/2019 10:33:13 vanan9205 CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 218 ms 10512 KB
555034 05/03/2019 10:32:50 vanan9205 CBOX - Hộp đựng tiền Free Pascal Accepted 234 ms 18328 KB
554825 04/03/2019 21:28:07 vanan9205 TIMK - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
553251 01/03/2019 12:08:21 vanan9205 HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
552293 27/02/2019 16:42:59 vanan9205 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 421 ms 5200 KB
552277 27/02/2019 16:10:53 vanan9205 DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
552204 27/02/2019 13:04:27 vanan9205 ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
552196 27/02/2019 12:30:58 vanan9205 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3176 KB
552194 27/02/2019 12:20:09 vanan9205 PTSO3 - Phân tích số 3 Free Pascal Accepted 421 ms 2756 KB
551990 26/02/2019 21:34:03 vanan9205 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 218 ms 2824 KB
551270 25/02/2019 16:44:58 vanan9205 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
551267 25/02/2019 16:40:33 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
551266 25/02/2019 16:30:54 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
551226 25/02/2019 16:05:52 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 93 ms 2748 KB
550899 24/02/2019 20:39:12 vanan9205 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3160 KB
550894 24/02/2019 20:35:59 vanan9205 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3044 KB
550377 23/02/2019 15:40:32 vanan9205 DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 3056 KB
549644 21/02/2019 19:33:23 vanan9205 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
549635 21/02/2019 19:06:13 vanan9205 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 3000 KB
549634 21/02/2019 19:05:37 vanan9205 SCBG - Dãy hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 3000 KB
549174 21/02/2019 00:10:38 vanan9205 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
549166 21/02/2019 00:01:56 vanan9205 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 125 ms 2800 KB
549165 20/02/2019 23:43:11 vanan9205 HOBOI - Hồ Bơi Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
549162 20/02/2019 23:26:24 vanan9205 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
549160 20/02/2019 23:24:58 vanan9205 PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
547749 17/02/2019 18:56:53 vanan9205 MESSI - Lionel Messi Free Pascal Accepted 31 ms 3112 KB
547717 17/02/2019 14:08:12 vanan9205 SVALUE - Siêu giá trị Free Pascal Accepted 46 ms 2952 KB
547360 16/02/2019 15:05:22 vanan9205 RANDOM - Sinh số Free Pascal Accepted 250 ms 3128 KB
546940 15/02/2019 18:13:48 vanan9205 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
546535 14/02/2019 21:47:02 vanan9205 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
546534 14/02/2019 21:46:37 vanan9205 NGNGU - Ngôn ngữ Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
546531 14/02/2019 21:37:42 vanan9205 SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) Free Pascal Accepted 31 ms 1256 KB
546487 14/02/2019 19:48:04 vanan9205 BINS - Binary Instructions Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
546484 14/02/2019 19:36:57 vanan9205 DS - ebola Free Pascal Accepted 156 ms 2892 KB
546403 14/02/2019 15:58:18 vanan9205 XOR3 - Phép XOR 3 Free Pascal Accepted 93 ms 2744 KB
546376 14/02/2019 15:16:41 vanan9205 TutOnEqua - Tutoring on equations Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
546041 13/02/2019 17:01:36 vanan9205 AIRCON - Điều hòa không khí Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
546020 13/02/2019 16:05:05 vanan9205 TETRIS - Tetris Free Pascal Accepted 0 ms 2932 KB
546005 13/02/2019 15:55:30 vanan9205 FIBO5 - Fibonacci Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
545944 13/02/2019 13:03:11 vanan9205 VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
545943 13/02/2019 13:02:15 vanan9205 VOXO - Vòng xoắn Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
545151 11/02/2019 20:05:32 vanan9205 HC - Hồ nước Free Pascal Accepted 187 ms 26488 KB
544783 10/02/2019 21:26:40 vanan9205 DAYSO3 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 609 ms 2700 KB
544464 09/02/2019 20:09:16 vanan9205 DISTANCE - Khoảng cách 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3152 KB
543992 07/02/2019 18:44:42 vanan9205 CIRCLENUM - Số vòng Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
543956 07/02/2019 16:49:11 vanan9205 POWER - Số mũ Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
543698 06/02/2019 15:54:40 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2788 KB
543414 04/02/2019 21:43:11 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 46 ms 2836 KB
543413 04/02/2019 21:40:40 vanan9205 SUMINT - Tổng nguyên Free Pascal Accepted 62 ms 3028 KB
543396 04/02/2019 19:49:30 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
543394 04/02/2019 19:43:20 vanan9205 TRDE - Trám đen (OLP 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
543101 03/02/2019 19:32:29 vanan9205 SUDO - Sudoku Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
542693 02/02/2019 16:29:54 vanan9205 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 281 ms 4276 KB
542401 01/02/2019 15:43:32 vanan9205 QUEEN - Tám hậu Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
541632 29/01/2019 15:46:09 vanan9205 LUDI - Lưu diễn Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
541367 28/01/2019 15:28:32 vanan9205 COVI - Công viên Free Pascal Accepted 15 ms 2508 KB
540975 27/01/2019 11:01:05 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 93 ms 4200 KB
540974 27/01/2019 10:59:03 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 109 ms 2708 KB
540973 27/01/2019 10:57:23 vanan9205 TT - TIENTE Free Pascal Accepted 78 ms 4200 KB
540952 27/01/2019 09:55:50 vanan9205 MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con Free Pascal Accepted 218 ms 3480 KB
540722 26/01/2019 14:40:58 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
540710 26/01/2019 14:35:09 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
540689 26/01/2019 14:17:27 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
539968 24/01/2019 16:37:07 vanan9205 FACTGAME - Factor Game Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
539963 24/01/2019 16:28:56 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539962 24/01/2019 16:23:54 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539958 24/01/2019 16:11:09 vanan9205 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
539955 24/01/2019 16:01:21 vanan9205 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3508 KB
539906 24/01/2019 14:57:57 vanan9205 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
539891 24/01/2019 14:38:26 vanan9205 DAYSO10 - Hai dãy con Free Pascal Accepted 203 ms 28448 KB
539887 24/01/2019 14:30:03 vanan9205 FIGHT - Ngôi làng thượng võ Free Pascal Accepted 46 ms 1456 KB
537524 17/01/2019 14:15:48 vanan9205 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 296 ms 4584 KB
537485 17/01/2019 11:05:42 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
535635 12/01/2019 22:28:32 vanan9205 HCN - Hình chữ nhật (VOJ) Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
535405 12/01/2019 15:36:46 vanan9205 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) Free Pascal Accepted 328 ms 23340 KB
534222 10/01/2019 16:29:36 vanan9205 SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
533487 09/01/2019 12:16:44 vanan9205 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
532964 08/01/2019 14:28:05 vanan9205 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
532963 08/01/2019 14:26:19 vanan9205 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
531780 06/01/2019 16:50:39 vanan9205 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
531677 06/01/2019 14:15:00 vanan9205 BANK - Xếp hàng gửi tiền Free Pascal Accepted 31 ms 3032 KB
531173 05/01/2019 19:22:47 vanan9205 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
531170 05/01/2019 19:21:44 vanan9205 STUDY - Kế hoạch học tập Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
530526 04/01/2019 20:14:23 vanan9205 MARIO3 - Mario nhảy cột Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
530450 04/01/2019 18:09:36 vanan9205 TIVI - Truyền hình Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
530449 04/01/2019 18:09:02 vanan9205 TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
530424 04/01/2019 16:53:52 vanan9205 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
530419 04/01/2019 16:51:15 vanan9205 CH - Chỉnh Hợp KL Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
530345 04/01/2019 13:13:34 vanan9205 DAYNGO - Dãy ngoặc đúng Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
530332 04/01/2019 11:05:34 vanan9205 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
530306 04/01/2019 10:51:57 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3408 KB
530302 04/01/2019 10:49:25 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3412 KB
530299 04/01/2019 10:48:33 vanan9205 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 16976 KB
529562 03/01/2019 11:24:49 vanan9205 PHASO3 - Phân số 3 Free Pascal Accepted 1234 ms 10580 KB
529559 03/01/2019 11:15:08 vanan9205 Capxach - Cặp xách Free Pascal Accepted 15 ms 1824 KB
529149 02/01/2019 14:05:36 vanan9205 QUPO - Quân Pháo cờ Tướng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
529144 02/01/2019 13:05:56 vanan9205 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3464 KB
529143 02/01/2019 13:05:40 vanan9205 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
529142 02/01/2019 12:49:25 vanan9205 AGAR - Agar.io Free Pascal Accepted 218 ms 5124 KB
529141 02/01/2019 12:48:37 vanan9205 STONE - Trò chơi bốc đá Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
529140 02/01/2019 12:43:41 vanan9205 THIDAU - Kế hoạch thi đấu Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
526747 11/12/2018 14:52:21 vanan9205 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
526745 11/12/2018 14:51:56 vanan9205 QN5 - Tem nek Free Pascal Accepted 0 ms 1024 KB
526445 10/12/2018 21:54:00 vanan9205 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
526440 10/12/2018 21:46:01 vanan9205 DATA - Dãy tăng Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
526427 10/12/2018 21:27:24 vanan9205 RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
526425 10/12/2018 21:22:41 vanan9205 RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
526418 10/12/2018 21:17:57 vanan9205 XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
526235 10/12/2018 18:05:53 vanan9205 KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2844 KB
525712 09/12/2018 14:19:36 vanan9205 RECT2 - Hình chữ nhật 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
525632 09/12/2018 10:21:30 vanan9205 BACO2 - Bàn cờ 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
525617 09/12/2018 09:24:08 vanan9205 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
525615 09/12/2018 09:14:35 vanan9205 HIVU - Hình vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
524630 06/12/2018 19:11:44 vanan9205 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
524603 06/12/2018 18:24:56 vanan9205 DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) Free Pascal Accepted 31 ms 2860 KB
524584 06/12/2018 18:08:30 vanan9205 DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
524582 06/12/2018 18:07:04 vanan9205 DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2840 KB
524535 06/12/2018 16:52:27 vanan9205 VDSEQ03 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 203 ms 7956 KB
523265 03/12/2018 21:04:19 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
523259 03/12/2018 21:01:56 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
523250 03/12/2018 20:56:39 vanan9205 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
523244 03/12/2018 20:49:54 vanan9205 CHAIN - Nối chuỗi xích Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
523184 03/12/2018 20:28:33 vanan9205 ZUMA - Game Zuma Free Pascal Accepted 15 ms 544 KB
522551 02/12/2018 13:26:34 vanan9205 PHASO2 - Phân số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
522529 02/12/2018 11:57:18 vanan9205 ZEROPATH - Phân tích số Free Pascal Accepted 171 ms 2820 KB
521757 30/11/2018 19:30:56 vanan9205 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521743 30/11/2018 18:49:27 vanan9205 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521741 30/11/2018 18:47:45 vanan9205 CHUSO2 - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
521716 30/11/2018 17:53:31 vanan9205 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3040 KB
518232 23/11/2018 14:46:51 vanan9205 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518163 23/11/2018 11:25:30 vanan9205 LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
518153 23/11/2018 11:12:18 vanan9205 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
517042 21/11/2018 21:28:13 vanan9205 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
517020 21/11/2018 21:09:10 vanan9205 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
517014 21/11/2018 21:05:42 vanan9205 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
517003 21/11/2018 20:56:25 vanan9205 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2900 KB
516985 21/11/2018 20:41:30 vanan9205 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
515564 19/11/2018 09:33:26 vanan9205 HARA - Dán hàng rào Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
515477 19/11/2018 08:26:47 vanan9205 SXCHEN - Sắp xếp chèn Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
515135 18/11/2018 20:45:05 vanan9205 BUBE - Búp bê gỗ Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
515089 18/11/2018 19:51:47 vanan9205 THUHO - Thu hoạch táo Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
514805 18/11/2018 11:21:56 vanan9205 2048 - Trò chơi 2048 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
514774 18/11/2018 10:34:52 vanan9205 LUCKYNUM - Số may mắn Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
514471 17/11/2018 22:01:46 vanan9205 QUEUE - Xếp hàng Free Pascal Accepted 671 ms 3168 KB
514465 17/11/2018 21:38:45 vanan9205 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3948 KB
514460 17/11/2018 21:23:52 vanan9205 SABO - Sắp bò Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
513852 16/11/2018 21:27:17 vanan9205 VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 62 ms 2708 KB
513428 16/11/2018 13:33:31 vanan9205 ACM - ACM Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
512952 15/11/2018 19:19:26 vanan9205 PTSO2 - Phân tích số 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
512927 15/11/2018 18:05:54 vanan9205 CHUSO - Chữ số Free Pascal Accepted 234 ms 2740 KB
512918 15/11/2018 17:37:03 vanan9205 NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
512779 15/11/2018 16:09:06 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
512768 15/11/2018 16:06:13 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
512764 15/11/2018 16:04:32 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2412 KB
512758 15/11/2018 16:01:43 vanan9205 VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng Free Pascal Accepted 218 ms 2784 KB
512662 15/11/2018 15:18:48 vanan9205 TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
512552 15/11/2018 14:27:18 vanan9205 USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 Free Pascal Accepted 171 ms 2820 KB
511482 14/11/2018 18:18:56 vanan9205 XOR2 - Phép XOR 2 Free Pascal Accepted 265 ms 3160 KB
511479 14/11/2018 17:55:44 vanan9205 SHOP - Cửa hàng bá đạo Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
511462 14/11/2018 16:58:22 vanan9205 NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 328 ms 22532 KB
511349 14/11/2018 11:53:16 vanan9205 SMAMA - Số may mắn Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
511343 14/11/2018 11:40:48 vanan9205 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 1148 KB
510688 13/11/2018 17:02:26 vanan9205 NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 6660 KB
510652 13/11/2018 16:31:22 vanan9205 SEG - Chia đoạn Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
509409 11/11/2018 18:10:42 vanan9205 STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
509220 11/11/2018 12:10:29 vanan9205 MERGENUM - Ghép số Free Pascal Accepted 15 ms 2512 KB
509037 10/11/2018 22:33:36 vanan9205 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 203 ms 3212 KB
509032 10/11/2018 22:25:18 vanan9205 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
509020 10/11/2018 21:58:10 vanan9205 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
508984 10/11/2018 21:17:20 vanan9205 SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
508489 09/11/2018 21:08:07 vanan9205 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 562 ms 2904 KB
508440 09/11/2018 20:12:03 vanan9205 DT - DT1 Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
508407 09/11/2018 19:42:03 vanan9205 ANTRA - Ăn trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
507735 08/11/2018 20:45:42 vanan9205 BNHAN2 - Bảng nhân 2 Free Pascal Accepted 62 ms 924 KB
507706 08/11/2018 20:17:46 vanan9205 DS - ebola Free Pascal Accepted 171 ms 3644 KB
507670 08/11/2018 19:15:00 vanan9205 LINE - Trò chơi Line Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
507621 08/11/2018 18:22:13 vanan9205 QUTO - Quân Tốt cờ tướng Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
507534 08/11/2018 16:03:13 vanan9205 OCSE - Ốc sên ăn rau Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
507465 08/11/2018 15:01:07 vanan9205 VDSEQ02 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 46 ms 3060 KB
506937 07/11/2018 19:23:54 vanan9205 DACO - Dãy con tăng dài nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
506401 06/11/2018 22:29:18 vanan9205 VIENBI - Viên bi màu nhiệm Free Pascal Accepted 15 ms 1784 KB
505977 06/11/2018 15:27:35 vanan9205 APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
505824 06/11/2018 12:02:23 vanan9205 DOXA - Đổ xăng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
505370 05/11/2018 20:24:31 vanan9205 UOCLE - Ước lẻ Free Pascal Accepted 296 ms 2752 KB
505350 05/11/2018 19:57:43 vanan9205 AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) Free Pascal Accepted 46 ms 2768 KB
505311 05/11/2018 18:34:33 vanan9205 MULTI - Dấu trong đoạn Free Pascal Accepted 203 ms 3532 KB
504749 04/11/2018 21:15:15 vanan9205 CODE - Chuyển Mã Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
504622 04/11/2018 18:47:44 vanan9205 PYTHA - Pythagoras Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
504595 04/11/2018 18:17:24 vanan9205 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
504588 04/11/2018 18:12:46 vanan9205 VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
504586 04/11/2018 18:03:05 vanan9205 KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn Free Pascal Accepted 734 ms 2724 KB
504574 04/11/2018 17:43:30 vanan9205 DEMSO - Đếm số Free Pascal Accepted 156 ms 3508 KB
504533 04/11/2018 15:52:32 vanan9205 PI - Đếm số nguyên tố Free Pascal Accepted 78 ms 796 KB
503967 03/11/2018 11:36:41 vanan9205 DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
503739 02/11/2018 22:19:38 vanan9205 GCHUOI - Ghép chuỗi Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
503653 02/11/2018 20:56:45 vanan9205 DOANP2 - Chiều dài phủ Free Pascal Accepted 46 ms 2692 KB
503623 02/11/2018 20:30:07 vanan9205 SXCHON - Sắp xếp chọn Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
503580 02/11/2018 20:01:25 vanan9205 LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) Free Pascal Accepted 46 ms 2656 KB
503479 02/11/2018 19:22:01 vanan9205 OQUAN - Ô ăn quan Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
503227 02/11/2018 14:03:26 vanan9205 EZFORMULA - Tính toán đơn giản Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
502841 01/11/2018 21:34:14 vanan9205 XOR1 - Phép XOR 1 Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
502824 01/11/2018 21:10:13 vanan9205 ALBO - Alice và Bob Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
501910 31/10/2018 21:24:35 vanan9205 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
501504 31/10/2018 10:52:30 vanan9205 CARO - Cờ caro Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
501464 31/10/2018 10:27:30 vanan9205 CPER - Hoán vị Free Pascal Accepted 156 ms 2696 KB
501224 30/10/2018 21:29:30 vanan9205 OKHOA - Ổ khóa Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501027 30/10/2018 16:42:58 vanan9205 FIBO3 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
501004 30/10/2018 16:32:35 vanan9205 FIBO2 - Fibonaci Free Pascal Accepted 31 ms 972 KB
500961 30/10/2018 16:06:41 vanan9205 CHOCO - Chocolate Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
500950 30/10/2018 16:01:10 vanan9205 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
500199 29/10/2018 11:25:20 vanan9205 MXOR - Tổng lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
500183 29/10/2018 11:06:14 vanan9205 LAGA - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
499931 28/10/2018 20:26:23 vanan9205 1CHIEU - Đường một chiều Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
499925 28/10/2018 20:07:14 vanan9205 EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! Free Pascal Accepted 62 ms 2760 KB
499910 28/10/2018 19:52:12 vanan9205 Gian - An Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
499891 28/10/2018 19:16:07 vanan9205 NEGATIVE - Số phủ định Free Pascal Accepted 296 ms 2792 KB
499878 28/10/2018 18:07:14 vanan9205 NAUAN - Thi nấu ăn Free Pascal Accepted 218 ms 3136 KB
499819 28/10/2018 15:31:27 vanan9205 MAXXOR - Giá trị lớn nhất Free Pascal Accepted 343 ms 2956 KB
499533 27/10/2018 22:18:55 vanan9205 WRITER - Robot đánh chữ Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
499528 27/10/2018 22:11:13 vanan9205 CHOSO - Chọn số bằng nhau Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
499480 27/10/2018 21:28:28 vanan9205 NOEL - Cây thông Noel Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
498494 26/10/2018 12:53:28 vanan9205 SXNHANH - Sắp xếp nhanh Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
497993 25/10/2018 20:26:59 vanan9205 TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
497944 25/10/2018 19:58:31 vanan9205 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
497924 25/10/2018 19:21:30 vanan9205 SXTRON - Sắp xếp trộn Free Pascal Accepted 15 ms 1668 KB
497913 25/10/2018 18:55:41 vanan9205 GRAVI - Trọng lực Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
497858 25/10/2018 16:50:04 vanan9205 ROOT - Rút gọn căn Free Pascal Accepted 437 ms 2752 KB
497844 25/10/2018 16:34:31 vanan9205 TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
497039 24/10/2018 20:05:19 vanan9205 QUATU2 - Quân tượng đi lạc Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
496995 24/10/2018 19:25:03 vanan9205 KTTRU - Kiểm tra trùng Free Pascal Accepted 250 ms 2876 KB
496982 24/10/2018 19:10:35 vanan9205 NGTO2 - Số nguyên tố 2 Free Pascal Accepted 296 ms 41896 KB
496976 24/10/2018 19:02:23 vanan9205 ZIZA - Zig Zag Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
496952 24/10/2018 18:04:17 vanan9205 BACO - Bàn cờ Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
496936 24/10/2018 17:44:55 vanan9205 NGTO4 - Tổng nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
496727 24/10/2018 11:03:51 vanan9205 MINDROP - Tính số thao tác ít nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
496703 24/10/2018 10:37:05 vanan9205 BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
496461 23/10/2018 21:51:38 vanan9205 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
496390 23/10/2018 21:06:27 vanan9205 BASU - Bắn súng Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
496172 23/10/2018 16:13:56 vanan9205 TRAU - Trâu và cỏ Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
495515 22/10/2018 11:26:10 vanan9205 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
495167 21/10/2018 20:54:16 vanan9205 KIVU - Khiêu vũ Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
495155 21/10/2018 20:30:24 vanan9205 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
492739 18/10/2018 21:14:26 vanan9205 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
492718 18/10/2018 21:02:40 vanan9205 Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 Free Pascal Accepted 62 ms 2944 KB
492489 18/10/2018 16:32:47 vanan9205 TILE - Chồng gạch Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
492428 18/10/2018 15:48:49 vanan9205 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 265 ms 2908 KB
490965 16/10/2018 16:55:26 vanan9205 TROXE - Trông xe (OLP 2010) Free Pascal Accepted 250 ms 2844 KB
490960 16/10/2018 16:46:37 vanan9205 XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
490824 16/10/2018 15:08:45 vanan9205 NAMNU - Vòng tròn nam nữ Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
490210 15/10/2018 21:56:59 vanan9205 CHAR - Đếm ký tự Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
490197 15/10/2018 21:51:39 vanan9205 COUNTNUM - Số lượng số Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
490182 15/10/2018 21:45:48 vanan9205 BARA - Bánh rán Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
490160 15/10/2018 21:37:01 vanan9205 KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
490131 15/10/2018 21:26:01 vanan9205 DEMSO0 - Đếm số không bên phải Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
489277 14/10/2018 19:25:39 vanan9205 MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
489275 14/10/2018 19:15:46 vanan9205 BINA - Biễu diễn nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
489274 14/10/2018 19:12:44 vanan9205 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
489267 14/10/2018 19:02:20 vanan9205 BABE - Số bạn bè Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
489265 14/10/2018 18:53:52 vanan9205 GITHU - Tính giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
489264 14/10/2018 18:51:55 vanan9205 FIBO - Số fibonacy Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
489260 14/10/2018 18:43:50 vanan9205 BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
489255 14/10/2018 17:59:17 vanan9205 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
489254 14/10/2018 17:50:50 vanan9205 HIPHA - Hình phạt Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
489253 14/10/2018 17:47:37 vanan9205 VTAY - Vòng tay Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
489250 14/10/2018 17:40:00 vanan9205 NGTO - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
489240 14/10/2018 17:26:15 vanan9205 USCLN - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
489238 14/10/2018 17:21:00 vanan9205 ALARM - Đồng hồ báo thức Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
489200 14/10/2018 16:20:05 vanan9205 FIBO4 - Fibonaci Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
489193 14/10/2018 16:15:04 vanan9205 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
489176 14/10/2018 15:57:59 vanan9205 PASC - Tam giác Pascal Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
489171 14/10/2018 15:47:25 vanan9205 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
487390 12/10/2018 12:56:11 vanan9205 PALI - Số Palindrome Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
487386 12/10/2018 12:41:41 vanan9205 VIETCHU - Viết bằng chữ Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
486109 11/10/2018 12:17:41 vanan9205 DETU - Đếm từ Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
484771 10/10/2018 20:34:33 vanan9205 HOHA2 - Số hoàn hảo 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
484752 10/10/2018 20:27:52 vanan9205 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
484732 10/10/2018 20:20:12 vanan9205 CASO - Cặp số bằng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
484709 10/10/2018 20:05:21 vanan9205 SODEP - Số đẹp Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
484708 10/10/2018 20:03:24 vanan9205 DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
484699 10/10/2018 19:58:42 vanan9205 TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
484653 10/10/2018 18:08:32 vanan9205 MKC - Mật khẩu Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
484652 10/10/2018 18:05:59 vanan9205 BITS - Số bít khác nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
484572 10/10/2018 12:49:29 vanan9205 CHIA - Chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
484032 09/10/2018 16:33:16 vanan9205 NGAY - Ngày tiếp theo Free Pascal Accepted 15 ms 2156 KB
483968 09/10/2018 15:40:01 vanan9205 ROMAN - Số La Mã Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
481777 06/10/2018 11:59:56 vanan9205 TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
481765 06/10/2018 11:44:31 vanan9205 QN - QN-Chính Phương Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
481320 05/10/2018 18:43:14 vanan9205 TIGU - Tiền gửi ngân hàng Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
481319 05/10/2018 18:38:21 vanan9205 CODEN - Cột Đèn Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
481288 05/10/2018 18:14:42 vanan9205 TAXI - Taxi Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
481208 05/10/2018 16:12:16 vanan9205 PLOI - Phạm lỗi Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
480971 05/10/2018 13:11:24 vanan9205 LINES - Đường thẳng cắt nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
480966 05/10/2018 13:05:28 vanan9205 HISO - Hiệu số Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
480934 05/10/2018 12:06:27 vanan9205 PTSO - Phân tích số Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
480338 04/10/2018 19:18:23 vanan9205 TIMSO2 - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480301 04/10/2018 18:45:17 vanan9205 DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) Free Pascal Accepted 31 ms 1348 KB
480294 04/10/2018 18:28:12 vanan9205 VASU - Vắt sữa bò Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480272 04/10/2018 18:04:37 vanan9205 DIKI - Sân điền kinh Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
480228 04/10/2018 17:27:20 vanan9205 DAYSO9 - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480201 04/10/2018 16:41:46 vanan9205 CEASA - Mã hóa Ceasar Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
480172 04/10/2018 16:22:55 vanan9205 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
480163 04/10/2018 16:16:48 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
480141 04/10/2018 16:06:37 vanan9205 KUMAB - Khuyến mãi bia Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
480111 04/10/2018 15:49:53 vanan9205 AMPHO - Âm phổ Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
480083 04/10/2018 15:36:58 vanan9205 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 46 ms 1024 KB
480081 04/10/2018 15:36:31 vanan9205 BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
479505 03/10/2018 18:41:33 vanan9205 KCUO - Viên kim cương Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
479458 03/10/2018 17:44:44 vanan9205 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 46 ms 2796 KB
479451 03/10/2018 17:33:46 vanan9205 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1460 KB
478818 02/10/2018 16:38:53 vanan9205 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Accepted 93 ms 1484 KB
476041 28/09/2018 19:34:47 vanan9205 HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
475112 27/09/2018 19:24:18 vanan9205 CQUA - Chia quà Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
475107 27/09/2018 19:05:49 vanan9205 GAGI - Gấp giấy Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
475095 27/09/2018 18:56:31 vanan9205 FNUM - Số cuối cùng Free Pascal Accepted 46 ms 2860 KB
475089 27/09/2018 18:51:08 vanan9205 USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
475050 27/09/2018 18:18:26 vanan9205 TGVU - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
475047 27/09/2018 18:15:18 vanan9205 DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
475042 27/09/2018 18:10:35 vanan9205 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
474970 27/09/2018 16:45:05 vanan9205 NUMFINAL - Chữ số tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
Back to Top