Các bài giải được của vinhntndu
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
672686 12/11/2019 18:03:29 vinhntndu SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 625 ms 10452 KB
670826 08/11/2019 20:28:18 vinhntndu xaufibo - Xâu Fibonacci GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
669377 06/11/2019 11:55:29 vinhntndu XEPLICH - xếp lịch Free Pascal Accepted 31 ms 3084 KB
668492 04/11/2019 21:56:34 vinhntndu DULICH - đi du lịch Free Pascal Accepted 453 ms 3220 KB
668490 04/11/2019 21:49:38 vinhntndu demday - đếm dãy Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
666845 01/11/2019 20:34:39 vinhntndu PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
635077 08/09/2019 22:06:01 vinhntndu EQUATION1 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
629288 27/08/2019 22:52:16 vinhntndu PENCIL - Bút chì (ACMVN 10-2014 H) GNU C++11 Accepted 31 ms 1024 KB
614435 31/07/2019 20:27:36 vinhntndu CoTreeGame - Colored Tree Game GNU C++11 Accepted 1562 ms 3156 KB
611469 26/07/2019 08:59:03 vinhntndu MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 2328 KB
609320 22/07/2019 23:27:15 vinhntndu EQUATION2 - Phương trình GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
550911 24/02/2019 21:00:53 vinhntndu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
548651 19/02/2019 21:58:25 vinhntndu TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 2340 KB
548647 19/02/2019 21:54:42 vinhntndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
548644 19/02/2019 21:53:52 vinhntndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
511826 15/11/2018 05:45:29 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
511825 15/11/2018 05:44:37 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
511824 15/11/2018 05:43:32 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
511822 15/11/2018 05:39:27 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
511821 15/11/2018 05:37:21 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
510611 13/11/2018 16:08:25 vinhntndu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 78 ms 3084 KB
492680 18/10/2018 20:50:40 vinhntndu TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 62 ms 1784 KB
478191 01/10/2018 22:03:31 vinhntndu HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
478188 01/10/2018 21:59:57 vinhntndu DTPHU - Diện tích phủ GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
478181 01/10/2018 21:56:53 vinhntndu HOCA - Hồ cá GNU C++11 Accepted 250 ms 32884 KB
478154 01/10/2018 21:41:17 vinhntndu PRIMEPOWER - Mũ nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
478136 01/10/2018 21:32:11 vinhntndu BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 796 ms 12704 KB
477516 30/09/2018 22:32:25 vinhntndu CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++ Accepted 140 ms 6248 KB
477499 30/09/2018 22:18:41 vinhntndu PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
477433 30/09/2018 21:26:47 vinhntndu CANSU - CÁN SỰ Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
425889 19/05/2018 20:11:09 vinhntndu DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
424349 12/05/2018 21:39:18 vinhntndu MAIL - Thư điện tử GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
424348 12/05/2018 21:24:09 vinhntndu COUNT - COUNT GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
424330 12/05/2018 20:33:55 vinhntndu BASE - Hệ cơ số GNU C++11 Accepted 625 ms 1952 KB
423961 10/05/2018 22:18:40 vinhntndu ROADCBG - Vượt qua đường GNU C++11 Accepted 593 ms 4520 KB
423927 10/05/2018 20:34:05 vinhntndu PL - Đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 312 ms 44760 KB
423910 10/05/2018 17:40:35 vinhntndu ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
423909 10/05/2018 17:25:33 vinhntndu PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 156 ms 2368 KB
423898 10/05/2018 17:11:10 vinhntndu BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
423897 10/05/2018 17:09:04 vinhntndu GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
423782 09/05/2018 21:31:59 vinhntndu EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2884 KB
423779 09/05/2018 21:22:27 vinhntndu WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 906 ms 64156 KB
423774 09/05/2018 21:04:05 vinhntndu SOCCER - Lịch thi đấu GNU C++11 Accepted 421 ms 9440 KB
423761 09/05/2018 20:31:54 vinhntndu GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 453 ms 13108 KB
423759 09/05/2018 20:23:42 vinhntndu AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++11 Accepted 187 ms 10024 KB
423214 05/05/2018 17:12:31 vinhntndu HMD03 - Công ti vận tải GNU C++11 Accepted 250 ms 2488 KB
423203 05/05/2018 16:14:59 vinhntndu PATROL2 - Đi tuần kho (ACMVN 10-2015 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
423202 05/05/2018 16:02:16 vinhntndu FOOL - Cá tháng tư GNU C++11 Accepted 0 ms 1800 KB
423114 04/05/2018 21:12:05 vinhntndu WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 140 ms 5696 KB
423053 04/05/2018 05:56:13 vinhntndu PREPRODUCT - Tích Tiền Tố GNU C++11 Accepted 62 ms 2444 KB
423011 03/05/2018 21:38:46 vinhntndu PRIMEPW - Lũy thừa số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
423003 03/05/2018 21:33:21 vinhntndu FACTGAME - Factor Game GNU C++ Accepted 156 ms 2168 KB
422997 03/05/2018 21:26:02 vinhntndu NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 734 ms 15548 KB
422996 03/05/2018 21:24:45 vinhntndu NUMLAND - Numberland GNU C++ Accepted 656 ms 15548 KB
422989 03/05/2018 20:24:11 vinhntndu DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
422987 03/05/2018 20:17:46 vinhntndu TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2320 KB
422875 02/05/2018 22:45:15 vinhntndu KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2812 KB
422874 02/05/2018 22:42:44 vinhntndu ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 1093 ms 10164 KB
422503 30/04/2018 21:24:19 vinhntndu MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
421950 28/04/2018 22:07:18 vinhntndu HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 843 ms 438796 KB
421946 28/04/2018 21:47:54 vinhntndu BEAUTRI - Tam giác đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2652 KB
421945 28/04/2018 21:41:06 vinhntndu COBAN - Một bài tập mức cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2172 KB
421942 28/04/2018 21:34:53 vinhntndu SAGAIN - Lại là xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 5288 KB
421866 28/04/2018 17:23:36 vinhntndu PLP - Palindrome GNU C++11 Accepted 109 ms 3048 KB
421854 28/04/2018 16:57:58 vinhntndu P2GRP - Tổng các đường đi ngắn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 11964 KB
421849 28/04/2018 16:41:45 vinhntndu CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 109 ms 2540 KB
421848 28/04/2018 16:34:29 vinhntndu STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
421804 28/04/2018 10:38:15 vinhntndu STRCMP - So Sánh Xâu Con GNU C++11 Accepted 1078 ms 2976 KB
421801 28/04/2018 10:30:37 vinhntndu COVUA3 - Bàn cờ vua 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
421799 28/04/2018 10:26:54 vinhntndu CNHOM - Chia Nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
421795 28/04/2018 10:19:58 vinhntndu TITO3 - Lại tính tổng GNU C++11 Accepted 203 ms 2568 KB
421778 28/04/2018 08:41:53 vinhntndu TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
421743 27/04/2018 22:07:40 vinhntndu EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3996 KB
421740 27/04/2018 22:06:49 vinhntndu CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 906 ms 45232 KB
421738 27/04/2018 22:05:10 vinhntndu DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
421735 27/04/2018 22:02:57 vinhntndu DOMINO2 - Nối vòng Domino GNU C++11 Accepted 15 ms 4856 KB
421729 27/04/2018 21:55:59 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
421723 27/04/2018 21:52:38 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
421717 27/04/2018 21:30:45 vinhntndu DAOTAO - Đào tạo từ xa (OLP 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
421589 26/04/2018 22:07:53 vinhntndu KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
421567 26/04/2018 20:56:20 vinhntndu ONLYONECBG - Kết thân GNU C++11 Accepted 187 ms 1996 KB
421338 25/04/2018 21:57:30 vinhntndu HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
421328 25/04/2018 21:41:10 vinhntndu RTREE - Chiều cao cây (ACMVN 10-2015 J) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
421304 25/04/2018 21:01:32 vinhntndu CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
421122 25/04/2018 10:24:33 vinhntndu MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2228 KB
420433 22/04/2018 15:41:54 vinhntndu CONVEX - Hình giả lồi GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
420430 22/04/2018 15:33:36 vinhntndu MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
420429 22/04/2018 15:32:21 vinhntndu FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 562 ms 2616 KB
420424 22/04/2018 15:17:47 vinhntndu QN4 - Tránh lụt ^^ GNU C++11 Accepted 13875 ms 10636 KB
419726 20/04/2018 12:30:52 vinhntndu VACCINE - VACCINE GNU C++11 Accepted 1593 ms 4688 KB
419369 19/04/2018 05:49:16 vinhntndu SUMTREE - Tổng trên cây GNU C++11 Accepted 484 ms 14032 KB
419366 19/04/2018 05:29:21 vinhntndu PATROL - Đi tuần GNU C++11 Accepted 187 ms 5136 KB
419365 19/04/2018 05:15:04 vinhntndu VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 203 ms 380668 KB
419364 19/04/2018 05:11:07 vinhntndu CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 218 ms 6256 KB
419363 19/04/2018 05:00:32 vinhntndu GIFT - Quà Sinh Nhật GNU C++11 Accepted 234 ms 5260 KB
419307 18/04/2018 22:29:21 vinhntndu NUMPASSCBG - Mã khoá GNU C++11 Accepted 312 ms 2544 KB
419306 18/04/2018 22:25:38 vinhntndu MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
419303 18/04/2018 22:20:47 vinhntndu TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2572 KB
419299 18/04/2018 22:16:46 vinhntndu BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
419297 18/04/2018 22:07:32 vinhntndu TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
419294 18/04/2018 22:02:58 vinhntndu CCAY - Chặt cây (Jakarta 2014 - E) GNU C++11 Accepted 859 ms 2688 KB
419287 18/04/2018 21:57:37 vinhntndu HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 265 ms 3704 KB
419282 18/04/2018 21:43:21 vinhntndu MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
419280 18/04/2018 21:32:40 vinhntndu QHDCB - Quy hoạch động GNU C++11 Accepted 93 ms 14000 KB
419276 18/04/2018 21:25:52 vinhntndu DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 171 ms 8592 KB
419275 18/04/2018 21:22:34 vinhntndu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 953 ms 29464 KB
419272 18/04/2018 21:20:35 vinhntndu TOUR - Tham quan những cây cầu GNU C++11 Accepted 953 ms 29980 KB
419256 18/04/2018 21:04:16 vinhntndu TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 296 ms 1920 KB
419253 18/04/2018 21:01:33 vinhntndu SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 468 ms 18200 KB
418854 17/04/2018 06:08:08 vinhntndu TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
418853 17/04/2018 06:06:58 vinhntndu DEMUOC - Đếm ước GNU C++11 Accepted 109 ms 16504 KB
418851 17/04/2018 06:00:47 vinhntndu XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 625 ms 2304 KB
418850 17/04/2018 05:59:17 vinhntndu XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 500 ms 2568 KB
418830 16/04/2018 22:47:19 vinhntndu GAO - Siêu nhân GAO GNU C++11 Accepted 156 ms 3756 KB
418767 16/04/2018 20:43:57 vinhntndu MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 1265 ms 37772 KB
418765 16/04/2018 20:39:17 vinhntndu SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
418763 16/04/2018 20:36:49 vinhntndu TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
418758 16/04/2018 20:27:16 vinhntndu ATTCBG - Số hấp dẫn GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
418730 16/04/2018 19:46:38 vinhntndu CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 671 ms 13192 KB
418728 16/04/2018 19:42:57 vinhntndu LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
418652 16/04/2018 05:16:02 vinhntndu ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
418651 16/04/2018 04:58:54 vinhntndu DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 125 ms 13560 KB
418650 16/04/2018 04:45:32 vinhntndu GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
418649 16/04/2018 04:40:51 vinhntndu BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 0 ms 2572 KB
418647 16/04/2018 04:34:04 vinhntndu HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 296 ms 9572 KB
418645 16/04/2018 04:30:20 vinhntndu BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
418644 16/04/2018 04:27:26 vinhntndu KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 859 ms 80676 KB
418638 16/04/2018 04:13:33 vinhntndu CHUTIEU - Chú tiểu Chùa Hương (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 62 ms 3304 KB
418637 16/04/2018 04:12:05 vinhntndu DIVIDE - Chia quà GNU C++11 Accepted 125 ms 4088 KB
418599 15/04/2018 22:16:26 vinhntndu SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1140 ms 6528 KB
418598 15/04/2018 22:14:39 vinhntndu HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
418596 15/04/2018 22:10:00 vinhntndu COLOUR - Tô màu GNU C++11 Accepted 15 ms 3076 KB
418595 15/04/2018 22:06:41 vinhntndu DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2732 KB
418516 15/04/2018 16:20:00 vinhntndu UAV - 30-4-11-2016 Bài 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 1932 KB
418504 15/04/2018 15:46:03 vinhntndu DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 578 ms 2588 KB
418475 15/04/2018 15:01:09 vinhntndu SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 125 ms 7104 KB
418302 14/04/2018 21:21:11 vinhntndu GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 5844 KB
418282 14/04/2018 20:58:05 vinhntndu CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1948 KB
418278 14/04/2018 20:53:51 vinhntndu AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
418274 14/04/2018 20:44:08 vinhntndu SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 140 ms 2240 KB
418207 14/04/2018 17:47:11 vinhntndu ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
418189 14/04/2018 16:48:43 vinhntndu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 62 ms 49424 KB
418084 14/04/2018 10:11:20 vinhntndu TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
418074 14/04/2018 09:50:39 vinhntndu SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
418073 14/04/2018 09:44:51 vinhntndu LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416830 13/04/2018 05:47:09 vinhntndu LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
416829 13/04/2018 05:45:00 vinhntndu TRANSINFO - Truyền thông tin GNU C++11 Accepted 125 ms 4264 KB
416828 13/04/2018 05:42:59 vinhntndu AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
416823 13/04/2018 05:34:38 vinhntndu MEETING - Lễ Meeting GNU C++11 Accepted 62 ms 2568 KB
416822 13/04/2018 05:31:05 vinhntndu LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 281 ms 1872 KB
416819 13/04/2018 05:24:07 vinhntndu SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 31 ms 2008 KB
416818 13/04/2018 05:23:06 vinhntndu GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1876 KB
416815 13/04/2018 05:17:18 vinhntndu TREE - Cây NP tìm kiếm (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1932 KB
416665 12/04/2018 21:51:49 vinhntndu MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
416655 12/04/2018 21:45:06 vinhntndu LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 593 ms 17112 KB
416652 12/04/2018 21:41:03 vinhntndu LAMP - Đèn màu GNU C++11 Accepted 671 ms 20672 KB
416647 12/04/2018 21:36:31 vinhntndu GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
416646 12/04/2018 21:33:40 vinhntndu QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 656 ms 10400 KB
416643 12/04/2018 21:30:37 vinhntndu BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 1420 KB
416642 12/04/2018 21:29:32 vinhntndu RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 953 ms 2684 KB
416625 12/04/2018 21:11:40 vinhntndu ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416572 12/04/2018 18:51:17 vinhntndu DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2264 KB
416548 12/04/2018 17:36:11 vinhntndu FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 23864 KB
416535 12/04/2018 17:15:42 vinhntndu PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2588 KB
416533 12/04/2018 17:09:06 vinhntndu SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
416532 12/04/2018 17:05:50 vinhntndu PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
416142 11/04/2018 21:28:55 vinhntndu EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
416115 11/04/2018 20:56:19 vinhntndu PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 359 ms 17464 KB
416091 11/04/2018 20:08:18 vinhntndu ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
415978 11/04/2018 14:48:20 vinhntndu SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 562 ms 26140 KB
415789 11/04/2018 05:35:53 vinhntndu HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 656 ms 1768 KB
415788 11/04/2018 05:15:52 vinhntndu BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1032 KB
415741 10/04/2018 22:43:08 vinhntndu KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 20872 KB
415740 10/04/2018 22:41:21 vinhntndu DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
415739 10/04/2018 22:39:52 vinhntndu VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 265 ms 8404 KB
415738 10/04/2018 22:37:12 vinhntndu DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 187 ms 6340 KB
415733 10/04/2018 22:31:33 vinhntndu QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
415724 10/04/2018 22:19:45 vinhntndu BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
415721 10/04/2018 22:15:46 vinhntndu SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
415719 10/04/2018 22:14:04 vinhntndu SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 781 ms 18464 KB
415716 10/04/2018 22:10:32 vinhntndu MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 109 ms 2328 KB
415709 10/04/2018 22:06:43 vinhntndu IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 46 ms 2384 KB
415704 10/04/2018 22:02:08 vinhntndu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
415702 10/04/2018 22:00:13 vinhntndu MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 2364 KB
415700 10/04/2018 21:59:14 vinhntndu HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
415666 10/04/2018 21:03:32 vinhntndu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2724 KB
415655 10/04/2018 20:54:35 vinhntndu CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 500 ms 14108 KB
415651 10/04/2018 20:49:54 vinhntndu CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
415648 10/04/2018 20:48:05 vinhntndu LAGA2 - Lát gạch 2 GNU C++11 Accepted 328 ms 2876 KB
415638 10/04/2018 20:31:24 vinhntndu TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
415568 10/04/2018 17:46:54 vinhntndu HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 140 ms 2380 KB
415563 10/04/2018 17:40:53 vinhntndu PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
415559 10/04/2018 16:56:46 vinhntndu QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
415558 10/04/2018 16:56:01 vinhntndu PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 62 ms 5380 KB
415556 10/04/2018 16:53:39 vinhntndu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 3924 KB
415549 10/04/2018 16:42:47 vinhntndu LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
415547 10/04/2018 16:41:00 vinhntndu NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 5672 KB
415536 10/04/2018 15:57:52 vinhntndu SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
415530 10/04/2018 15:44:48 vinhntndu POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
415512 10/04/2018 14:54:30 vinhntndu HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
415511 10/04/2018 14:50:06 vinhntndu BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 609 ms 18044 KB
415509 10/04/2018 14:47:50 vinhntndu DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1756 KB
415383 10/04/2018 06:05:44 vinhntndu ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2400 KB
415382 10/04/2018 06:04:15 vinhntndu DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 265 ms 5276 KB
415381 10/04/2018 06:02:45 vinhntndu MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 1296 ms 8892 KB
415378 10/04/2018 05:57:05 vinhntndu CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 250 ms 3852 KB
415377 10/04/2018 05:54:57 vinhntndu SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
415376 10/04/2018 05:51:53 vinhntndu PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 671 ms 1776 KB
415369 10/04/2018 05:31:33 vinhntndu MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 10204 KB
415368 10/04/2018 05:22:38 vinhntndu HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 0 ms 2188 KB
415367 10/04/2018 05:18:47 vinhntndu VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 2072 KB
415365 10/04/2018 05:06:43 vinhntndu LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
415320 09/04/2018 22:52:25 vinhntndu QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
415319 09/04/2018 22:50:22 vinhntndu BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 234 ms 3300 KB
415286 09/04/2018 21:32:08 vinhntndu HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
415281 09/04/2018 21:29:00 vinhntndu TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 921 ms 81936 KB
415273 09/04/2018 21:20:44 vinhntndu DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 93 ms 2348 KB
415257 09/04/2018 20:48:17 vinhntndu XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415251 09/04/2018 20:38:51 vinhntndu CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 46 ms 2452 KB
415250 09/04/2018 20:20:56 vinhntndu FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
415248 09/04/2018 20:18:20 vinhntndu AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 140 ms 4888 KB
415056 09/04/2018 05:46:08 vinhntndu VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2108 KB
414940 08/04/2018 20:54:55 vinhntndu LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 125 ms 3932 KB
414938 08/04/2018 20:52:41 vinhntndu DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414936 08/04/2018 20:49:05 vinhntndu 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 10264 KB
414931 08/04/2018 20:39:01 vinhntndu VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 343 ms 16192 KB
414924 08/04/2018 20:28:28 vinhntndu OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
414891 08/04/2018 17:22:58 vinhntndu 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414890 08/04/2018 17:20:23 vinhntndu NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
414885 08/04/2018 17:12:47 vinhntndu XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 609 ms 1800 KB
414882 08/04/2018 17:08:09 vinhntndu MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 531 ms 5580 KB
414880 08/04/2018 17:04:03 vinhntndu HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
414876 08/04/2018 16:59:05 vinhntndu GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414871 08/04/2018 16:54:27 vinhntndu TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2444 KB
414866 08/04/2018 16:51:37 vinhntndu TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 2436 KB
414852 08/04/2018 16:39:47 vinhntndu NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414839 08/04/2018 16:24:02 vinhntndu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414834 08/04/2018 16:03:28 vinhntndu CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 421 ms 2448 KB
414828 08/04/2018 15:30:46 vinhntndu STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
414717 08/04/2018 11:11:18 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
414716 08/04/2018 11:10:13 vinhntndu PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414715 08/04/2018 11:09:56 vinhntndu PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 9632 KB
414710 08/04/2018 11:03:20 vinhntndu BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414708 08/04/2018 11:01:08 vinhntndu ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
414374 07/04/2018 15:17:56 vinhntndu NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 15 ms 3400 KB
414335 07/04/2018 11:17:28 vinhntndu KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
414334 07/04/2018 11:15:13 vinhntndu XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 171 ms 3236 KB
414332 07/04/2018 11:10:13 vinhntndu GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
414305 07/04/2018 09:57:20 vinhntndu CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
414303 07/04/2018 09:52:54 vinhntndu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
414300 07/04/2018 09:48:00 vinhntndu MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 500 ms 5412 KB
414299 07/04/2018 09:46:43 vinhntndu ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
414297 07/04/2018 09:43:24 vinhntndu ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 6348 KB
414218 06/04/2018 22:00:58 vinhntndu GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 234 ms 5608 KB
414210 06/04/2018 21:55:45 vinhntndu LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
414207 06/04/2018 21:53:52 vinhntndu GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
414198 06/04/2018 21:42:25 vinhntndu HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
414197 06/04/2018 21:39:20 vinhntndu Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 312 ms 3252 KB
414194 06/04/2018 21:37:41 vinhntndu NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 31 ms 1800 KB
414187 06/04/2018 21:26:51 vinhntndu SMINROAD - Đường đi trọng số nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 7920 KB
414184 06/04/2018 21:19:08 vinhntndu DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 3268 KB
414172 06/04/2018 21:03:07 vinhntndu HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
414171 06/04/2018 21:00:36 vinhntndu LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
414165 06/04/2018 20:52:49 vinhntndu LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 3176 KB
414160 06/04/2018 20:39:17 vinhntndu ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 203 ms 3404 KB
414158 06/04/2018 20:29:35 vinhntndu DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2316 KB
414150 06/04/2018 20:15:27 vinhntndu TRUTIN - Truyền tin GNU C++11 Accepted 328 ms 45664 KB
414147 06/04/2018 20:05:35 vinhntndu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 125 ms 5120 KB
414146 06/04/2018 20:03:28 vinhntndu BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
413850 06/04/2018 05:06:52 vinhntndu CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 1548 KB
413763 05/04/2018 21:27:00 vinhntndu MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 10104 KB
413754 05/04/2018 21:17:28 vinhntndu TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 140 ms 1912 KB
413727 05/04/2018 20:19:51 vinhntndu SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
413677 05/04/2018 17:10:30 vinhntndu FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
413675 05/04/2018 17:05:41 vinhntndu TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
412968 03/04/2018 21:37:31 vinhntndu DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 265 ms 4144 KB
412963 03/04/2018 21:32:55 vinhntndu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
412959 03/04/2018 21:29:59 vinhntndu TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
412954 03/04/2018 21:25:22 vinhntndu ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 437 ms 2544 KB
412950 03/04/2018 21:20:35 vinhntndu DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 78 ms 10248 KB
412949 03/04/2018 21:18:02 vinhntndu DS - ebola GNU C++11 Accepted 812 ms 9552 KB
412948 03/04/2018 21:11:39 vinhntndu CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 156 ms 37792 KB
412947 03/04/2018 21:06:55 vinhntndu USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 2632 KB
412942 03/04/2018 20:51:32 vinhntndu DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 1796 KB
412937 03/04/2018 20:47:25 vinhntndu THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 31 ms 19700 KB
412520 03/04/2018 05:09:43 vinhntndu BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 281 ms 108056 KB
412486 02/04/2018 23:05:33 vinhntndu TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 1468 ms 22496 KB
412485 02/04/2018 23:04:18 vinhntndu BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
412482 02/04/2018 22:59:48 vinhntndu QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
412480 02/04/2018 22:57:15 vinhntndu DAYNGO3 - Dãy ngoặc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
412475 02/04/2018 22:52:14 vinhntndu SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 1976 KB
412474 02/04/2018 22:50:23 vinhntndu HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
412470 02/04/2018 22:46:50 vinhntndu STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
412468 02/04/2018 22:44:28 vinhntndu HAMAR - Hàm số GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
412466 02/04/2018 22:41:24 vinhntndu EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
412465 02/04/2018 22:39:50 vinhntndu QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
412461 02/04/2018 22:34:52 vinhntndu QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
412417 02/04/2018 21:04:08 vinhntndu MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 31 ms 18116 KB
412407 02/04/2018 20:56:35 vinhntndu ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
412096 01/04/2018 20:45:37 vinhntndu HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 265 ms 7216 KB
412095 01/04/2018 20:44:24 vinhntndu DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 4812 KB
408901 24/03/2018 22:38:32 vinhntndu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 31 ms 1024 KB
408900 24/03/2018 22:36:26 vinhntndu ACM - ACM GNU C++11 Accepted 109 ms 2400 KB
408895 24/03/2018 22:31:46 vinhntndu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5596 KB
408889 24/03/2018 22:26:14 vinhntndu CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 10196 KB
408888 24/03/2018 22:24:00 vinhntndu STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
408886 24/03/2018 22:20:58 vinhntndu ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
408884 24/03/2018 22:18:02 vinhntndu DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
408877 24/03/2018 22:06:29 vinhntndu LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
408873 24/03/2018 22:00:09 vinhntndu GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
408868 24/03/2018 21:51:34 vinhntndu Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
408867 24/03/2018 21:45:16 vinhntndu QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
405852 16/03/2018 20:44:40 vinhntndu SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 156 ms 8764 KB
405845 16/03/2018 20:39:54 vinhntndu CHNREST - Chinese restaurant GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
395257 09/02/2018 06:04:43 vinhntndu NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 140 ms 1860 KB
395211 08/02/2018 21:04:03 vinhntndu OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
395179 08/02/2018 17:28:17 vinhntndu OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
395166 08/02/2018 16:38:33 vinhntndu FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
392801 30/01/2018 20:47:43 vinhntndu BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
391914 28/01/2018 15:05:48 vinhntndu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391911 28/01/2018 15:04:54 vinhntndu PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391735 27/01/2018 17:26:14 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
391477 26/01/2018 20:57:14 vinhntndu QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1124 KB
391468 26/01/2018 20:38:42 vinhntndu KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 781 ms 2676 KB
391464 26/01/2018 20:31:35 vinhntndu DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 312 ms 3456 KB
391412 26/01/2018 17:56:09 vinhntndu NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
391407 26/01/2018 17:43:00 vinhntndu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2536 KB
391395 26/01/2018 17:29:12 vinhntndu CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
391385 26/01/2018 17:09:28 vinhntndu Capxach - Cặp xách GNU C++11 Accepted 31 ms 14264 KB
377361 24/12/2017 10:56:00 vinhntndu BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 46 ms 3264 KB
377360 24/12/2017 10:51:03 vinhntndu KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 750 ms 1824 KB
376675 21/12/2017 15:14:08 vinhntndu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
376671 21/12/2017 15:12:24 vinhntndu HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
366432 26/11/2017 16:33:49 vinhntndu APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
366429 26/11/2017 16:31:58 vinhntndu THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 1752 KB
365111 24/11/2017 05:40:57 vinhntndu RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
364201 22/11/2017 15:29:37 vinhntndu WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
363297 20/11/2017 21:48:40 vinhntndu CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
363291 20/11/2017 21:45:45 vinhntndu XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
363284 20/11/2017 21:43:26 vinhntndu SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
363267 20/11/2017 21:30:54 vinhntndu MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 375 ms 9664 KB
363264 20/11/2017 21:29:05 vinhntndu LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
363241 20/11/2017 20:59:14 vinhntndu CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
363236 20/11/2017 20:57:23 vinhntndu SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
363232 20/11/2017 20:52:28 vinhntndu NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 40848 KB
363226 20/11/2017 20:45:21 vinhntndu BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
363224 20/11/2017 20:40:58 vinhntndu PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 0 ms 1100 KB
362882 19/11/2017 21:50:55 vinhntndu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
362851 19/11/2017 21:15:59 vinhntndu MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1856 KB
362850 19/11/2017 21:14:26 vinhntndu DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 281 ms 4052 KB
362848 19/11/2017 21:10:28 vinhntndu NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 437 ms 2248 KB
362838 19/11/2017 20:48:09 vinhntndu NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
362837 19/11/2017 20:46:50 vinhntndu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 625 ms 2456 KB
362677 19/11/2017 11:40:27 vinhntndu GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 3372 KB
362675 19/11/2017 11:39:09 vinhntndu CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362671 19/11/2017 11:34:03 vinhntndu ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362493 18/11/2017 20:47:56 vinhntndu MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
362487 18/11/2017 20:31:50 vinhntndu DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
362484 18/11/2017 20:21:01 vinhntndu NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 125 ms 5248 KB
362482 18/11/2017 20:19:32 vinhntndu AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
362204 18/11/2017 10:16:40 vinhntndu PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362199 18/11/2017 10:15:29 vinhntndu TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1359 ms 2852 KB
362172 18/11/2017 09:19:57 vinhntndu DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
362003 17/11/2017 21:07:13 vinhntndu BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
361489 16/11/2017 21:31:34 vinhntndu FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1664 KB
361455 16/11/2017 21:06:30 vinhntndu TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
361453 16/11/2017 21:05:26 vinhntndu TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
360840 15/11/2017 21:44:03 vinhntndu TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360793 15/11/2017 21:05:37 vinhntndu COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1436 KB
360787 15/11/2017 20:59:22 vinhntndu CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1900 KB
360786 15/11/2017 20:57:35 vinhntndu KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360782 15/11/2017 20:55:29 vinhntndu FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 4584 KB
360780 15/11/2017 20:54:04 vinhntndu DETU - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360775 15/11/2017 20:51:16 vinhntndu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360763 15/11/2017 20:45:14 vinhntndu MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360754 15/11/2017 20:40:28 vinhntndu DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
360733 15/11/2017 20:34:58 vinhntndu BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
360729 15/11/2017 20:33:21 vinhntndu GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360157 14/11/2017 22:10:29 vinhntndu KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
360154 14/11/2017 22:08:17 vinhntndu MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360153 14/11/2017 22:06:22 vinhntndu BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360152 14/11/2017 22:04:50 vinhntndu HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360150 14/11/2017 22:01:52 vinhntndu SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
360149 14/11/2017 21:59:59 vinhntndu VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360148 14/11/2017 21:58:35 vinhntndu GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360142 14/11/2017 21:54:36 vinhntndu FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360125 14/11/2017 21:34:38 vinhntndu NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
360123 14/11/2017 21:32:32 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
360071 14/11/2017 20:32:33 vinhntndu TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
359349 13/11/2017 22:21:28 vinhntndu CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
359347 13/11/2017 22:19:23 vinhntndu COVI - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
358458 12/11/2017 20:20:44 vinhntndu FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
358439 12/11/2017 20:08:52 vinhntndu INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
358348 12/11/2017 17:47:41 vinhntndu HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358345 12/11/2017 17:46:00 vinhntndu RECT - Hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 109 ms 3120 KB
358331 12/11/2017 17:16:47 vinhntndu CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 1872 KB
358306 12/11/2017 16:42:59 vinhntndu LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358253 12/11/2017 15:07:46 vinhntndu CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
358252 12/11/2017 15:06:34 vinhntndu UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
358238 12/11/2017 14:44:20 vinhntndu CNTPALIN - Đếm số Palindrome GNU C++11 Accepted 281 ms 2564 KB
357873 11/11/2017 20:39:55 vinhntndu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357722 11/11/2017 15:57:28 vinhntndu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2176 KB
357720 11/11/2017 15:56:57 vinhntndu LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 203 ms 2324 KB
357717 11/11/2017 15:55:02 vinhntndu CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 906 ms 26760 KB
357715 11/11/2017 15:53:38 vinhntndu DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 125 ms 3356 KB
357714 11/11/2017 15:52:26 vinhntndu DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
357705 11/11/2017 15:44:33 vinhntndu GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357682 11/11/2017 15:25:56 vinhntndu PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357669 11/11/2017 15:19:53 vinhntndu KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 3336 KB
357345 10/11/2017 22:14:56 vinhntndu BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357343 10/11/2017 22:12:50 vinhntndu DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
357266 10/11/2017 21:03:13 vinhntndu CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
357223 10/11/2017 20:25:21 vinhntndu SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 3280 KB
357217 10/11/2017 20:22:10 vinhntndu DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357205 10/11/2017 20:03:54 vinhntndu QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
356400 09/11/2017 20:24:10 vinhntndu DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
356398 09/11/2017 20:22:52 vinhntndu DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 46 ms 2976 KB
356388 09/11/2017 20:12:11 vinhntndu DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
356383 09/11/2017 20:07:18 vinhntndu NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 390 ms 2560 KB
355854 09/11/2017 05:38:17 vinhntndu GCDFIB - Ước chung lớn nhất của dãy fibonacci GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
355651 08/11/2017 20:46:56 vinhntndu EASYSTR - Một bài tập về xâu GNU C++ Accepted 140 ms 20736 KB
355648 08/11/2017 20:40:26 vinhntndu CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++ Accepted 31 ms 3348 KB
354774 07/11/2017 20:17:52 vinhntndu DT - DT1 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354544 07/11/2017 15:18:50 vinhntndu HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 46 ms 2556 KB
354137 06/11/2017 21:51:59 vinhntndu LINE - Trò chơi Line GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
354124 06/11/2017 21:41:26 vinhntndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354096 06/11/2017 21:22:15 vinhntndu TIMSO2 - Tìm số GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
353975 06/11/2017 20:21:26 vinhntndu CHIA - Chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
353962 06/11/2017 20:16:21 vinhntndu CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353956 06/11/2017 20:15:13 vinhntndu USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353953 06/11/2017 20:14:29 vinhntndu USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353170 05/11/2017 20:58:20 vinhntndu AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
353164 05/11/2017 20:54:03 vinhntndu CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
353147 05/11/2017 20:30:44 vinhntndu TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352675 04/11/2017 21:20:05 vinhntndu TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352668 04/11/2017 21:17:15 vinhntndu TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
352666 04/11/2017 21:14:41 vinhntndu KSAN - Khách sạn GNU C++ Accepted 281 ms 3412 KB
352663 04/11/2017 21:13:02 vinhntndu VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 281 ms 5160 KB
352658 04/11/2017 21:08:54 vinhntndu OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
352654 04/11/2017 21:03:49 vinhntndu SEG - Chia đoạn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352653 04/11/2017 21:02:51 vinhntndu HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
352651 04/11/2017 21:01:26 vinhntndu VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
352647 04/11/2017 20:58:01 vinhntndu LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
352643 04/11/2017 20:55:25 vinhntndu KCUO - Viên kim cương GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
352633 04/11/2017 20:48:24 vinhntndu VASU - Vắt sữa bò GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352629 04/11/2017 20:44:06 vinhntndu EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++ Accepted 312 ms 3672 KB
352628 04/11/2017 20:42:13 vinhntndu Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2496 KB
352625 04/11/2017 20:39:40 vinhntndu QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1078 ms 2280 KB
352622 04/11/2017 20:36:47 vinhntndu BACO - Bàn cờ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352619 04/11/2017 20:35:24 vinhntndu SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352598 04/11/2017 20:19:39 vinhntndu TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352597 04/11/2017 20:18:18 vinhntndu DISTTREE - Khoảng cách trong cây GNU C++ Accepted 187 ms 79580 KB
352590 04/11/2017 20:12:45 vinhntndu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 140 ms 2860 KB
352587 04/11/2017 20:11:41 vinhntndu MERGENUM - Ghép số GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
352579 04/11/2017 20:09:08 vinhntndu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
352578 04/11/2017 20:07:59 vinhntndu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
352575 04/11/2017 20:06:15 vinhntndu BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
352574 04/11/2017 20:05:40 vinhntndu PASC - Tam giác Pascal GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
352572 04/11/2017 20:04:35 vinhntndu ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352571 04/11/2017 20:02:59 vinhntndu ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 546 ms 2532 KB
352569 04/11/2017 20:01:37 vinhntndu HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352568 04/11/2017 20:00:13 vinhntndu DIFFERENCE - DIFFERENCE GNU C++ Accepted 484 ms 104396 KB
352567 04/11/2017 19:58:39 vinhntndu TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
352565 04/11/2017 19:56:51 vinhntndu Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 140 ms 2904 KB
352502 04/11/2017 17:29:59 vinhntndu SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352489 04/11/2017 17:09:00 vinhntndu COUNTNUM - Số lượng số GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
352488 04/11/2017 17:08:32 vinhntndu SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352485 04/11/2017 17:02:49 vinhntndu DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352482 04/11/2017 16:57:30 vinhntndu CHAR - Đếm ký tự GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352481 04/11/2017 16:56:24 vinhntndu SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
352471 04/11/2017 16:50:09 vinhntndu VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352470 04/11/2017 16:49:11 vinhntndu DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352469 04/11/2017 16:47:37 vinhntndu TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352463 04/11/2017 16:41:08 vinhntndu TIVI - Truyền hình GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
352461 04/11/2017 16:40:13 vinhntndu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 171 ms 2840 KB
352458 04/11/2017 16:38:46 vinhntndu VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352447 04/11/2017 16:28:28 vinhntndu RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
352442 04/11/2017 16:18:07 vinhntndu TAXI - Taxi GNU C++ Accepted 62 ms 1856 KB
352429 04/11/2017 16:06:24 vinhntndu NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 125 ms 22424 KB
352428 04/11/2017 16:05:33 vinhntndu NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
351989 03/11/2017 20:31:04 vinhntndu Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++ Accepted 156 ms 2860 KB
Back to Top