Các bài giải được của xikhud
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
767366 26/06/2020 22:25:42 xikhud GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
731177 11/03/2020 11:39:40 xikhud SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 187 ms 3228 KB
671567 10/11/2019 09:22:15 xikhud GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 3252 KB
639257 14/09/2019 23:49:29 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
630418 30/08/2019 21:33:34 xikhud CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 250 ms 10392 KB
610343 24/07/2019 16:33:01 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
604178 08/07/2019 09:48:52 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 31 ms 2228 KB
603711 06/07/2019 12:43:08 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 31 ms 2232 KB
602783 03/07/2019 20:42:06 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2848 KB
602782 03/07/2019 20:41:03 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 421 ms 2800 KB
601856 01/07/2019 22:23:23 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 328 ms 2848 KB
600788 28/06/2019 20:17:50 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 62 ms 1580 KB
600786 28/06/2019 20:15:20 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 78 ms 1584 KB
600785 28/06/2019 20:13:49 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng Python 3 Accepted 62 ms 6640 KB
598732 26/06/2019 10:46:40 xikhud BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 312 ms 2640 KB
597835 24/06/2019 11:29:17 xikhud KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
597825 24/06/2019 11:08:43 xikhud TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
526225 10/12/2018 17:46:19 xikhud NGTO - Số nguyên tố Python 3 Accepted 156 ms 6860 KB
525588 08/12/2018 23:40:51 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 Python 3 Accepted 46 ms 4808 KB
522337 01/12/2018 21:56:19 xikhud MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1852 KB
521817 30/11/2018 20:28:10 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
521811 30/11/2018 20:26:18 xikhud CHABA - Hộp châu báu (ACMVN 10-2014 D) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
521238 29/11/2018 11:35:19 xikhud TBAN - Tình bạn GNU C++11 Accepted 500 ms 9232 KB
520970 28/11/2018 19:29:04 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3406 ms 10336 KB
520969 28/11/2018 19:27:55 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 1000 ms 10368 KB
520968 28/11/2018 19:27:27 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3296 ms 10348 KB
520966 28/11/2018 19:25:50 xikhud CANAL - Canal GNU C++11 Accepted 3437 ms 10312 KB
520876 28/11/2018 11:34:57 xikhud DUHA - Du hành (ACMVN 10-2014 I) GNU C++11 Accepted 109 ms 22060 KB
520866 28/11/2018 10:20:44 xikhud RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
520787 27/11/2018 23:06:53 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
520487 27/11/2018 16:05:20 xikhud TIMSO - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
520375 27/11/2018 09:58:06 xikhud CLASSY - Giai cấp GNU C++11 Accepted 1203 ms 2608 KB
520327 27/11/2018 01:00:26 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 113616 KB
520326 27/11/2018 00:58:48 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 265 ms 105652 KB
520324 27/11/2018 00:54:30 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 203 ms 2416 KB
520317 27/11/2018 00:44:10 xikhud BALLGAME - Trò chơi với những viên bi GNU C++11 Accepted 187 ms 2440 KB
520209 26/11/2018 21:46:52 xikhud SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 281 ms 40876 KB
520104 26/11/2018 20:04:16 xikhud SUMGCD - SUMGCD GNU C++11 Accepted 343 ms 40864 KB
519878 26/11/2018 11:46:40 xikhud TRACKCBG - Trường đua GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
519708 25/11/2018 22:56:38 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 578 ms 6896 KB
519707 25/11/2018 22:56:21 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 1203 ms 6872 KB
519595 25/11/2018 21:07:09 xikhud SUMCAL - Tính tổng GNU C++11 Accepted 515 ms 6900 KB
518748 24/11/2018 14:00:40 xikhud CSTRING - Xâu chung GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
518612 23/11/2018 23:42:53 xikhud WORDFIND2 - Trò chơi tìm chữ 2 GNU C++11 Accepted 906 ms 64236 KB
518523 23/11/2018 21:53:22 xikhud FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 52212 KB
517988 23/11/2018 00:04:49 xikhud CPASS - Mật khẩu máy tính GNU C++11 Accepted 78 ms 2848 KB
517857 22/11/2018 20:57:10 xikhud DT2 - DT3 GNU C++11 Accepted 781 ms 7284 KB
517397 22/11/2018 11:26:14 xikhud SODA - Số đặc biệt (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1604 KB
516682 21/11/2018 12:01:03 xikhud HALLOWEEN - Đi chơi Halloween GNU C++11 Accepted 265 ms 4972 KB
516538 20/11/2018 22:56:07 xikhud FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 468 ms 1920 KB
516537 20/11/2018 22:55:44 xikhud FINDNUM - FINDNUM GNU C++11 Accepted 859 ms 1900 KB
516269 20/11/2018 16:54:30 xikhud DIVIDE - Chia quà Python 3 Accepted 46 ms 6388 KB
516260 20/11/2018 16:48:52 xikhud TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 31 ms 1572 KB
516259 20/11/2018 16:48:39 xikhud TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 1580 KB
516175 20/11/2018 11:59:17 xikhud GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 3265 ms 85204 KB
516174 20/11/2018 11:58:39 xikhud GEN - GENOME (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 2546 ms 47688 KB
516007 19/11/2018 23:31:17 xikhud WORDFIND - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 187 ms 3268 KB
515425 19/11/2018 01:52:30 xikhud FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 74088 KB
515054 18/11/2018 18:32:42 xikhud MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
515052 18/11/2018 18:29:17 xikhud MABA2 - Giải phóng mặt bằng 2 (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2040 KB
514887 18/11/2018 13:35:17 xikhud CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 203 ms 5968 KB
514885 18/11/2018 13:31:34 xikhud CapdoiHH - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 234 ms 16448 KB
514567 18/11/2018 00:17:51 xikhud BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 687 ms 12728 KB
514566 18/11/2018 00:17:13 xikhud BODEN - Dãy bóng đèn GNU C++11 Accepted 609 ms 12728 KB
514178 17/11/2018 10:47:15 xikhud VDSEQ04 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 140 ms 10060 KB
513791 16/11/2018 19:41:22 xikhud MXOR - Tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1776 KB
513740 16/11/2018 18:31:38 xikhud MiMaTable - Min max trên bảng số GNU C++11 Accepted 2546 ms 36068 KB
512943 15/11/2018 19:06:04 xikhud QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 578 ms 9348 KB
512942 15/11/2018 19:03:41 xikhud QUATU - Quân tượng GNU C++11 Accepted 171 ms 6560 KB
512921 15/11/2018 17:50:54 xikhud LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
512892 15/11/2018 17:01:24 xikhud PIKA - Pikachu GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
512428 15/11/2018 12:58:06 xikhud HOANVI - Hoán Vị GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
512220 15/11/2018 11:20:19 xikhud FIBO5 - Fibonacci GNU C++11 Accepted 31 ms 1864 KB
512135 15/11/2018 10:55:38 xikhud ANDARR - Phép AND trên mảng GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
512107 15/11/2018 10:46:16 xikhud XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 125 ms 2248 KB
512105 15/11/2018 10:45:43 xikhud XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 2884 KB
512100 15/11/2018 10:44:33 xikhud XOR3 - Phép XOR 3 GNU C++11 Accepted 531 ms 2248 KB
512013 15/11/2018 10:16:51 xikhud GHVU - Ghép hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1328 KB
511922 15/11/2018 09:48:55 xikhud MABA - Giải phóng mặt bằng GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
511774 15/11/2018 01:58:59 xikhud SEQ198 - SEQ198 - VOI 2016 GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
511679 14/11/2018 22:17:19 xikhud TIMK - Tìm số GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
511582 14/11/2018 21:22:21 xikhud HIVU2 - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
511453 14/11/2018 16:00:21 xikhud ROBOT4 - Robot tìm đường GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
510751 13/11/2018 18:20:04 xikhud ROBOT2 - Robot và số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
510547 13/11/2018 15:04:39 xikhud ATMW - Rút tiền ATM (ACMVN 10-2014 C) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
510494 13/11/2018 13:52:37 xikhud AnBuffet - Ăn buffet GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
510436 13/11/2018 12:10:47 xikhud MESSI - Lionel Messi GNU C++11 Accepted 46 ms 2496 KB
510415 13/11/2018 11:13:48 xikhud SCBG - Dãy hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1856 KB
510278 13/11/2018 02:25:44 xikhud TutOnEqua - Tutoring on equations GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
510272 13/11/2018 01:54:20 xikhud NGUYEN - Điểm nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
510259 13/11/2018 01:13:39 xikhud PYTHA - Pythagoras GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
510106 12/11/2018 21:40:30 xikhud BONE - Bỏng nếp GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
510076 12/11/2018 21:03:54 xikhud TAHO2 - Tặng hoa 8/3 GNU C++11 Accepted 62 ms 1876 KB
509904 12/11/2018 18:22:07 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 828 ms 13716 KB
509901 12/11/2018 18:16:31 xikhud TETRIS - Tetris GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
509707 11/11/2018 23:01:14 xikhud SHOP - Cửa hàng bá đạo GNU C++11 Accepted 0 ms 1800 KB
508766 10/11/2018 10:33:55 xikhud XOAYDT - Xoay đường tròn (Codeforce 287B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
508573 09/11/2018 22:22:02 xikhud GTHH - Giá trị hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1824 KB
508488 09/11/2018 21:04:21 xikhud DT1 - DT2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
508446 09/11/2018 20:15:22 xikhud LUTH2 - Lũy thừa 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
508402 09/11/2018 19:34:17 xikhud DAYSO8 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1168 KB
508346 09/11/2018 18:08:46 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 843 ms 13428 KB
508343 09/11/2018 18:06:17 xikhud CUBICS - Khối lập phương GNU C++11 Accepted 765 ms 13596 KB
508281 09/11/2018 15:45:25 xikhud SVALUE - Siêu giá trị GNU C++11 Accepted 46 ms 3356 KB
508222 09/11/2018 14:19:22 xikhud SUDO - Sudoku GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
508214 09/11/2018 13:59:25 xikhud BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
508213 09/11/2018 13:56:32 xikhud BITHU - Chiều cao cây biểu thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
507949 08/11/2018 22:58:19 xikhud LADA - Lấn đảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
507878 08/11/2018 21:58:03 xikhud HMD01 - Hòa nhạc GNU C++11 Accepted 109 ms 2440 KB
507771 08/11/2018 21:16:45 xikhud AOGI - Ảo giác (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
507705 08/11/2018 20:13:08 xikhud GITHU2 - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
507688 08/11/2018 19:44:20 xikhud DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
507687 08/11/2018 19:42:56 xikhud DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 1348 KB
507551 08/11/2018 16:21:18 xikhud GROUP - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 15 ms 2948 KB
507208 07/11/2018 23:00:26 xikhud PSU01 - Dãy chia hết GNU C++11 Accepted 1437 ms 33008 KB
507073 07/11/2018 20:59:40 xikhud MOCO - Khu mộ cổ (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
507012 07/11/2018 20:23:22 xikhud LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 203 ms 1764 KB
507011 07/11/2018 20:23:01 xikhud LIGHT - Tắt đèn GNU C++11 Accepted 203 ms 1776 KB
506984 07/11/2018 20:05:40 xikhud BIDA - Đánh bida GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
506880 07/11/2018 18:26:37 xikhud ROBOT3 - ROBOT (OLP Không chuyên 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
506663 07/11/2018 11:12:50 xikhud RANDOM - Sinh số GNU C++11 Accepted 234 ms 3212 KB
506406 06/11/2018 22:33:56 xikhud DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 3588 KB
506405 06/11/2018 22:33:28 xikhud DISTANCE - Khoảng cách 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 5516 KB
506351 06/11/2018 21:42:28 xikhud XOR2 - Phép XOR 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 3324 KB
506219 06/11/2018 19:45:21 xikhud DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 109 ms 2972 KB
506217 06/11/2018 19:43:42 xikhud DETRU - Đến trường (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 437 ms 7036 KB
505821 06/11/2018 11:33:03 xikhud PHASO3 - Phân số 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 3448 KB
505817 06/11/2018 11:25:39 xikhud PHASO2 - Phân số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1344 KB
505130 05/11/2018 13:16:11 xikhud PHASO - Phân số (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
505112 05/11/2018 12:03:12 xikhud EDITPIC - Chỉnh sửa ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
504925 05/11/2018 00:34:44 xikhud KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4840 KB
504924 05/11/2018 00:29:57 xikhud KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 203 ms 4804 KB
504915 04/11/2018 23:46:57 xikhud BNHAN2 - Bảng nhân 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
504579 04/11/2018 17:52:34 xikhud ANTO - An toàn giao thông (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 531 ms 69676 KB
504562 04/11/2018 17:03:25 xikhud HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Accepted 234 ms 7304 KB
504502 04/11/2018 13:50:05 xikhud TREASURE - Đảo kho báu GNU C++11 Accepted 375 ms 11720 KB
504473 04/11/2018 11:42:06 xikhud TAITRONG - Tải trọng tuyến đường (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 2700 KB
503971 03/11/2018 11:53:02 xikhud TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
503573 02/11/2018 19:59:44 xikhud SumTable - Tổng trên bảng số GNU C++11 Accepted 421 ms 17432 KB
503241 02/11/2018 14:35:01 xikhud DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 3888 KB
502802 01/11/2018 20:49:08 xikhud MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 156 ms 4072 KB
502089 01/11/2018 01:49:21 xikhud NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3676 KB
501990 31/10/2018 22:58:25 xikhud NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 4624 KB
501983 31/10/2018 22:48:45 xikhud NGTHE - Dãy nghịch thế (VOJ) GNU C++11 Accepted 109 ms 1828 KB
501737 31/10/2018 19:26:00 xikhud HC - Hồ nước GNU C++11 Accepted 328 ms 7580 KB
501344 30/10/2018 23:51:58 xikhud INTSLE - Giải hệ GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
501174 30/10/2018 20:26:36 xikhud SUMARR - Tính tổng thôi mà GNU C++11 Accepted 125 ms 7608 KB
501137 30/10/2018 19:53:10 xikhud BINS - Binary Instructions GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
501122 30/10/2018 19:26:09 xikhud GALLERY - Triển lãm tranh GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
501045 30/10/2018 17:29:41 xikhud HEXG - Hexgame (OLP 2011) GNU C++11 Accepted 609 ms 461848 KB
501021 30/10/2018 16:40:53 xikhud DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2544 KB
500807 30/10/2018 14:50:01 xikhud DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 171 ms 11068 KB
500654 30/10/2018 10:23:55 xikhud SUM - SUM (ACMVN 10-2014 B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
500070 28/10/2018 23:20:53 xikhud GAMES - Trò chơi xếp gạch GNU C++11 Accepted 640 ms 4956 KB
500018 28/10/2018 22:20:19 xikhud STRAGAIN - Lại là chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
499932 28/10/2018 20:26:28 xikhud MINR - Số nhỏ nhất trong dãy con GNU C++11 Accepted 515 ms 3288 KB
499917 28/10/2018 19:57:05 xikhud DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 7292 KB
499916 28/10/2018 19:55:58 xikhud DAYNGO2 - Dãy ngoặc 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 7416 KB
499773 28/10/2018 13:19:13 xikhud SMACA - Thẻ thông minh (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
499725 28/10/2018 10:56:49 xikhud CITY2 - Thành phố (bản khó) GNU C++11 Accepted 328 ms 16020 KB
499575 27/10/2018 23:24:50 xikhud CITY1 - Thành phố (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
499534 27/10/2018 22:19:14 xikhud USCLN3 - Ước số chung lớn nhất 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
499514 27/10/2018 22:01:34 xikhud QN5 - Tem nek GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
499463 27/10/2018 21:02:45 xikhud DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
499423 27/10/2018 19:44:26 xikhud VDSEQ03 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 265 ms 17208 KB
499413 27/10/2018 19:22:04 xikhud PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 906 ms 3172 KB
499411 27/10/2018 19:20:39 xikhud PALI2 - Tách chuỗi đối xứng GNU C++11 Accepted 906 ms 3140 KB
499218 27/10/2018 14:17:35 xikhud LINE3 - Trò chơi Line 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
499196 27/10/2018 13:25:21 xikhud KEOCO - Kéo co GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
499163 27/10/2018 11:55:18 xikhud BUS2 - Xe khách GNU C++11 Accepted 546 ms 10276 KB
498964 27/10/2018 00:29:03 xikhud HANA2 - Hái nấm 2 (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 2012 KB
498057 25/10/2018 21:03:35 xikhud TROSUA - Trộm sữa GNU C++11 Accepted 187 ms 1852 KB
496954 24/10/2018 18:07:15 xikhud MARIO2 - Mario giải cứu công chúa 2 GNU C++11 Accepted 2046 ms 8776 KB
496945 24/10/2018 17:51:47 xikhud MARIO - Mario giải cứu công chúa (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
496540 23/10/2018 22:37:37 xikhud DOANP - Đoạn phủ GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
495657 22/10/2018 18:54:49 xikhud HOBOI - Hồ Bơi GNU C++11 Accepted 31 ms 1776 KB
495532 22/10/2018 12:57:17 xikhud BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 62 ms 1928 KB
495531 22/10/2018 12:56:12 xikhud BW - Nối điểm GNU C++11 Accepted 203 ms 2348 KB
495513 22/10/2018 11:23:35 xikhud DAYSO3 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 625 ms 1908 KB
495391 22/10/2018 00:24:50 xikhud NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 296 ms 3548 KB
494855 20/10/2018 23:11:48 xikhud BUS - Xe buýt (Codeforces Bayan Warmup) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494839 20/10/2018 22:55:33 xikhud NGTO3 - Nguyên tố cùng nhau (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 296 ms 3532 KB
494830 20/10/2018 22:41:41 xikhud FIGHT - Ngôi làng thượng võ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494681 20/10/2018 16:58:10 xikhud KSMA - K số nhỏ nhất (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 156 ms 2536 KB
494656 20/10/2018 15:42:07 xikhud SPIRAL - Bảng xoắn ốc (ACMVN 10-2016 J) GNU C++11 Accepted 1000 ms 11384 KB
494645 20/10/2018 14:32:57 xikhud STONE - Trò chơi bốc đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
494633 20/10/2018 13:35:28 xikhud AGAR - Agar.io GNU C++11 Accepted 109 ms 5812 KB
494625 20/10/2018 13:00:15 xikhud LTXAU - Lũy thừa xâu GNU C++11 Accepted 109 ms 4576 KB
491334 16/10/2018 23:18:27 xikhud PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2444 KB
491333 16/10/2018 23:17:31 xikhud PTSO3 - Phân tích số 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2460 KB
491225 16/10/2018 22:06:01 xikhud LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
491220 16/10/2018 22:03:01 xikhud LCSUB2 - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
491153 16/10/2018 21:06:30 xikhud LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 93 ms 1856 KB
490888 16/10/2018 15:51:02 xikhud CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3288 KB
490886 16/10/2018 15:50:16 xikhud CANDY1 - Chia kẹo 1 GNU C++11 Accepted 31 ms 3276 KB
490273 15/10/2018 22:51:17 xikhud DAYSO10 - Hai dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
490109 15/10/2018 21:14:13 xikhud DAYSO7 - Dãy số (OLP Không chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 171 ms 5368 KB
489958 15/10/2018 18:56:17 xikhud BACO2 - Bàn cờ 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
489906 15/10/2018 15:59:23 xikhud NGNGU - Ngôn ngữ GNU C++11 Accepted 93 ms 1844 KB
489836 15/10/2018 14:18:16 xikhud HANA - Hái nấm GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
489826 15/10/2018 13:48:07 xikhud HARA - Dán hàng rào GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
489822 15/10/2018 13:24:05 xikhud AIRCON - Điều hòa không khí GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
489710 15/10/2018 10:07:44 xikhud KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2560 KB
489709 15/10/2018 10:07:15 xikhud KIVU2 - Khiêu vũ 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 3408 KB
489322 14/10/2018 20:25:56 xikhud CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 781 ms 10372 KB
489320 14/10/2018 20:23:59 xikhud CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 656 ms 9692 KB
489318 14/10/2018 20:23:04 xikhud CBOX - Hộp đựng tiền GNU C++11 Accepted 343 ms 9708 KB
489129 14/10/2018 12:48:14 xikhud SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
489080 14/10/2018 10:19:38 xikhud DAYSO4 - Dãy số (OLP Không chuyên 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
488942 14/10/2018 00:14:43 xikhud MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 250 ms 8728 KB
488939 14/10/2018 00:10:23 xikhud MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 562 ms 9668 KB
488891 13/10/2018 22:45:14 xikhud GOMIN - Gỡ mìn (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
488811 13/10/2018 21:48:05 xikhud TAPSO - Tập số (OLP Không chuyên 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
488763 13/10/2018 21:02:08 xikhud QT - Quân Tượng GNU C++11 Accepted 15 ms 3216 KB
488691 13/10/2018 18:48:48 xikhud SXLOI - Thuật toán sắp xếp lỗi (Codeforce) GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
488687 13/10/2018 18:38:15 xikhud 2048 - Trò chơi 2048 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
488671 13/10/2018 17:52:20 xikhud NOEL - Cây thông Noel GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
488666 13/10/2018 17:33:03 xikhud VIETCHU - Viết bằng chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
488590 13/10/2018 16:06:24 xikhud QUPO - Quân Pháo cờ Tướng GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
488537 13/10/2018 14:45:30 xikhud ZUMA - Game Zuma GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
488509 13/10/2018 13:51:14 xikhud TRDE - Trám đen (OLP 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
488446 13/10/2018 11:42:53 xikhud KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 78 ms 1920 KB
488444 13/10/2018 11:42:21 xikhud KSAN - Khách sạn GNU C++11 Accepted 343 ms 3048 KB
488412 13/10/2018 10:59:15 xikhud HASA - Hàn cây sắt GNU C++11 Accepted 125 ms 4220 KB
488171 12/10/2018 23:43:20 xikhud QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
488096 12/10/2018 22:32:47 xikhud POWER - Số mũ GNU C++11 Accepted 234 ms 2488 KB
488041 12/10/2018 21:34:02 xikhud LUCKYNUM - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
487784 12/10/2018 18:29:38 xikhud IO - Hàng đợi với độ ưu tiên GNU C++11 Accepted 109 ms 2640 KB
487734 12/10/2018 17:02:14 xikhud HCN - Hình chữ nhật (VOJ) GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
487544 12/10/2018 15:27:22 xikhud VTAY2 - Vòng đeo tay (OLPCĐ 2009) GNU C++11 Accepted 15 ms 1608 KB
487518 12/10/2018 15:17:11 xikhud CIRCLENUM - Số vòng GNU C++11 Accepted 15 ms 1676 KB
487400 12/10/2018 13:48:13 xikhud TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
486956 12/10/2018 00:06:41 xikhud CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 140 ms 1944 KB
486955 12/10/2018 00:06:14 xikhud CARDS - Thẻ bài GNU C++11 Accepted 234 ms 2256 KB
481998 06/10/2018 18:07:25 xikhud DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 4540 KB
481984 06/10/2018 17:40:03 xikhud CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 250 ms 1856 KB
481983 06/10/2018 17:39:39 xikhud CHUSO - Chữ số GNU C++11 Accepted 359 ms 1848 KB
481807 06/10/2018 13:59:21 xikhud DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2800 KB
479561 03/10/2018 19:30:50 xikhud EZFORMULA - Tính toán đơn giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479466 03/10/2018 17:59:18 xikhud SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479455 03/10/2018 17:41:34 xikhud SMAMA - Số may mắn GNU C++11 Accepted 828 ms 2436 KB
479437 03/10/2018 17:10:06 xikhud BASU - Bắn súng GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
479173 03/10/2018 01:02:45 xikhud HAUTO - Biểu thức hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
479086 02/10/2018 21:59:27 xikhud 1CHIEU - Đường một chiều GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
479016 02/10/2018 21:07:01 xikhud KEBA2 - Kết bạn (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
478967 02/10/2018 20:38:25 xikhud OQUAN - Ô ăn quan GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
478953 02/10/2018 20:28:52 xikhud MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3304 KB
478952 02/10/2018 20:28:19 xikhud MULTI - Dấu trong đoạn GNU C++11 Accepted 453 ms 3284 KB
478636 02/10/2018 15:03:00 xikhud PI - Đếm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
477746 01/10/2018 11:05:58 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
477735 01/10/2018 10:34:45 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
477719 01/10/2018 10:21:51 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
474997 27/09/2018 17:03:16 xikhud XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
474996 27/09/2018 17:02:57 xikhud XYZ - Nhà mạng XYZ (OLP Không chuyên 2012) GNU C++11 Accepted 187 ms 3328 KB
474966 27/09/2018 16:41:16 xikhud SUMINT - Tổng nguyên GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
474948 27/09/2018 16:08:56 xikhud SUKHO - Công thức sức khỏe (ACMVN 9-2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
474378 26/09/2018 17:39:24 xikhud QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
474377 26/09/2018 17:38:18 xikhud QUANMA - Quân Mã (Olympic 30/4 XXII Khối 10) GNU C++11 Accepted 46 ms 26304 KB
474357 26/09/2018 16:51:40 xikhud ZEROPATH - Phân tích số GNU C++11 Accepted 125 ms 5660 KB
474177 26/09/2018 11:24:07 xikhud DS - ebola GNU C++11 Accepted 187 ms 12684 KB
474176 26/09/2018 11:23:38 xikhud DS - ebola GNU C++11 Accepted 750 ms 14628 KB
473687 25/09/2018 18:04:53 xikhud BANK - Xếp hàng gửi tiền GNU C++11 Accepted 31 ms 2952 KB
472663 24/09/2018 00:05:18 xikhud TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
472661 24/09/2018 00:04:11 xikhud TIVI - Truyền hình GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
472636 23/09/2018 23:19:53 xikhud CHUSO2 - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
472258 23/09/2018 11:52:50 xikhud LINE2 - Trò chơi Line 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
472252 23/09/2018 11:27:54 xikhud ROBOT - Robot (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
472151 23/09/2018 01:59:30 xikhud VOXO - Vòng xoắn GNU C++11 Accepted 46 ms 988 KB
472146 23/09/2018 01:18:08 xikhud HIVU - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
472143 23/09/2018 00:59:29 xikhud FIBO3 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
472142 23/09/2018 00:54:59 xikhud SVOI - Chuẩn bị SVOI (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
472118 23/09/2018 00:16:19 xikhud GIEN - Gien màu da GNU C++11 Accepted 15 ms 2164 KB
471708 22/09/2018 11:01:30 xikhud CHIA - Chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
471594 22/09/2018 00:28:06 xikhud VERSUSGAME - Trò chơi đối kháng GNU C++11 Accepted 390 ms 5764 KB
471571 21/09/2018 23:32:43 xikhud LAGA - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471448 21/09/2018 20:15:00 xikhud CH - Chỉnh Hợp KL GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
471396 21/09/2018 17:40:23 xikhud HEXA - Lục giác đều (OLP 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471091 20/09/2018 23:00:03 xikhud FIBO2 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471065 20/09/2018 22:28:27 xikhud SEG - Chia đoạn GNU C++11 Accepted 0 ms 880 KB
471044 20/09/2018 21:59:58 xikhud LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
471035 20/09/2018 21:54:42 xikhud LUDI - Lưu diễn GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
470908 20/09/2018 20:40:27 xikhud QUATU2 - Quân tượng đi lạc GNU C++11 Accepted 15 ms 1592 KB
470862 20/09/2018 20:21:23 xikhud ZIZA - Zig Zag GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
470719 20/09/2018 17:51:21 xikhud DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 31 ms 1848 KB
470718 20/09/2018 17:51:03 xikhud DATA - Dãy tăng GNU C++11 Accepted 78 ms 1836 KB
470070 20/09/2018 08:59:30 xikhud TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
470067 20/09/2018 08:41:46 xikhud OKHOA2 - Ổ khóa 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1236 KB
470041 20/09/2018 00:59:04 xikhud MARIO3 - Mario nhảy cột GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
470014 19/09/2018 23:37:35 xikhud STOCK - Chợ chứng khoán (ACMVN 10-2014 A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
469998 19/09/2018 23:23:12 xikhud NHOM - Phân nhóm (Jakarta 2014 - A) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
469979 19/09/2018 23:02:19 xikhud TITO2 - Tính tổng 2 (OLP Không Chuyên 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
469793 19/09/2018 18:22:15 xikhud Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 265 ms 3468 KB
469792 19/09/2018 18:21:51 xikhud Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 593 ms 3456 KB
469780 19/09/2018 17:48:37 xikhud THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
469774 19/09/2018 17:34:59 xikhud ACM - ACM GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
469772 19/09/2018 17:34:31 xikhud ACM - ACM GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
469764 19/09/2018 17:26:28 xikhud CPER - Hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
469763 19/09/2018 17:15:58 xikhud MAXXOR - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 1836 KB
469757 19/09/2018 16:51:00 xikhud XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 171 ms 2524 KB
469755 19/09/2018 16:50:36 xikhud XOR1 - Phép XOR 1 GNU C++11 Accepted 578 ms 2504 KB
469617 19/09/2018 11:35:43 xikhud CODE - Chuyển Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
469511 18/09/2018 23:30:53 xikhud HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
469485 18/09/2018 23:04:48 xikhud CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 109 ms 2872 KB
469482 18/09/2018 23:01:34 xikhud CHAIN - Nối chuỗi xích GNU C++11 Accepted 93 ms 2488 KB
468689 18/09/2018 00:39:56 xikhud NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 296 ms 2912 KB
468688 18/09/2018 00:39:28 xikhud NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 406 ms 2912 KB
468687 18/09/2018 00:39:11 xikhud NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 390 ms 2528 KB
468686 18/09/2018 00:38:14 xikhud NEGATIVE - Số phủ định GNU C++11 Accepted 296 ms 2912 KB
468669 18/09/2018 00:06:38 xikhud QUTO - Quân Tốt cờ tướng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
468662 17/09/2018 23:43:16 xikhud VIENBI - Viên bi màu nhiệm GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
468631 17/09/2018 22:44:33 xikhud STUDY - Kế hoạch học tập GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
468177 16/09/2018 21:53:32 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
468167 16/09/2018 21:31:57 xikhud NUMFINAL1 - Lại là chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 968 ms 18124 KB
468123 16/09/2018 20:09:46 xikhud CHOCO - Chocolate GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
468077 16/09/2018 17:33:07 xikhud DT - DT1 GNU C++11 Accepted 0 ms 976 KB
468072 16/09/2018 17:14:18 xikhud TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
468056 16/09/2018 16:28:31 xikhud SABO - Sắp bò GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
467937 16/09/2018 13:04:19 xikhud PTSO2 - Phân tích số 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
467926 16/09/2018 12:47:02 xikhud HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 93 ms 2360 KB
467919 16/09/2018 12:27:45 xikhud TIVI2 - Truyền hình 2 (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 93 ms 1744 KB
467885 16/09/2018 11:40:18 xikhud ALBO - Alice và Bob GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
467865 16/09/2018 11:17:36 xikhud CARO - Cờ caro GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
467833 16/09/2018 10:47:00 xikhud CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
467773 16/09/2018 09:52:20 xikhud ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 546 ms 2484 KB
467671 16/09/2018 01:56:29 xikhud SXCHEN - Sắp xếp chèn GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
467669 16/09/2018 01:25:57 xikhud CHOSO - Chọn số bằng nhau GNU C++11 Accepted 468 ms 5696 KB
467653 16/09/2018 00:43:48 xikhud THUHO - Thu hoạch táo GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
467648 16/09/2018 00:11:27 xikhud DAYSO - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 3228 KB
467646 16/09/2018 00:07:27 xikhud DAYSO2 - Dãy số 2 (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 93 ms 3228 KB
466964 14/09/2018 22:23:33 xikhud DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 10256 KB
466878 14/09/2018 21:16:51 xikhud KAGARO - Kangaroo đi thăm bạn GNU C++11 Accepted 437 ms 1768 KB
466781 14/09/2018 18:31:03 xikhud COVI - Công viên GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
466762 14/09/2018 17:51:57 xikhud COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
466757 14/09/2018 17:39:42 xikhud WRITER - Robot đánh chữ GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
466737 14/09/2018 17:10:12 xikhud VDSEQ01 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 265 ms 3180 KB
466732 14/09/2018 17:01:11 xikhud DAYSO6 - Dãy số (OLP Không chuyên 2009) GNU C++11 Accepted 93 ms 2428 KB
466261 13/09/2018 20:56:38 xikhud LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
466205 13/09/2018 20:13:36 xikhud THIDAU - Kế hoạch thi đấu GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
466072 13/09/2018 18:29:30 xikhud VDSEQ02 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 156 ms 6524 KB
466023 13/09/2018 16:38:44 xikhud EZSORT - Sắp xếp là chuyện nhỏ! GNU C++11 Accepted 281 ms 3388 KB
465945 13/09/2018 15:40:16 xikhud BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++11 Accepted 265 ms 2464 KB
465516 12/09/2018 19:29:05 xikhud TT - TIENTE GNU C++11 Accepted 109 ms 2472 KB
465505 12/09/2018 18:09:46 xikhud ANTRA - Ăn trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1516 KB
465495 12/09/2018 17:39:50 xikhud NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1068 KB
465490 12/09/2018 17:22:29 xikhud MERGENUM - Ghép số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
465474 12/09/2018 16:52:45 xikhud DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 250 ms 3412 KB
465111 12/09/2018 08:58:10 xikhud OKHOA - Ổ khóa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
464936 11/09/2018 21:42:00 xikhud UOCLE - Ước lẻ GNU C++11 Accepted 546 ms 4120 KB
464822 11/09/2018 19:44:54 xikhud PERMS2 - Liệt kê hoán vị từ GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
464742 11/09/2018 18:02:27 xikhud QUEUE - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 1093 ms 2940 KB
464718 11/09/2018 17:10:11 xikhud RECT2 - Hình chữ nhật 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
464694 11/09/2018 16:42:25 xikhud KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 609 ms 4184 KB
464693 11/09/2018 16:40:48 xikhud KTTRU - Kiểm tra trùng GNU C++11 Accepted 671 ms 4280 KB
464517 11/09/2018 13:32:45 xikhud NGAY - Ngày tiếp theo GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
464509 11/09/2018 13:16:53 xikhud ROOT - Rút gọn căn GNU C++11 Accepted 421 ms 2564 KB
464497 11/09/2018 12:42:49 xikhud QUEEN - Tám hậu GNU C++11 Accepted 15 ms 1220 KB
464056 10/09/2018 19:44:38 xikhud MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 312 ms 13788 KB
463715 10/09/2018 09:56:36 xikhud DAYNGO - Dãy ngoặc đúng GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
463593 09/09/2018 23:04:04 xikhud GCHUOI - Ghép chuỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
463562 09/09/2018 22:36:22 xikhud SXTRON - Sắp xếp trộn GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
463535 09/09/2018 21:54:07 xikhud LUTA - Luyện tập (OLPCĐ 2011) GNU C++11 Accepted 156 ms 4044 KB
463519 09/09/2018 21:37:09 xikhud GRAVI - Trọng lực GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
463511 09/09/2018 21:20:40 xikhud DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 0 ms 2492 KB
463437 09/09/2018 20:09:25 xikhud CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
463380 09/09/2018 18:12:54 xikhud CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
463375 09/09/2018 17:52:39 xikhud Capxach - Cặp xách GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
462961 09/09/2018 00:09:01 xikhud Gian - An GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
462954 08/09/2018 23:52:22 xikhud SXNHANH - Sắp xếp nhanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
462940 08/09/2018 23:19:24 xikhud XOSO - Xóa số (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 46 ms 2460 KB
462931 08/09/2018 22:53:55 xikhud APGP - Cấp số cộng - Cấp số nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
462580 08/09/2018 14:59:51 xikhud DAYSO9 - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1308 KB
462538 08/09/2018 13:38:50 xikhud SXCHON - Sắp xếp chọn GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
462536 08/09/2018 13:14:34 xikhud DASO - Dãy số Fibonacci (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
462525 08/09/2018 12:42:06 xikhud CEASA - Mã hóa Ceasar GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
462010 07/09/2018 18:16:18 xikhud MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1788 KB
461960 07/09/2018 17:00:34 xikhud MINDROP - Tính số thao tác ít nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1784 KB
461667 07/09/2018 00:09:32 xikhud DOXA - Đổ xăng GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
461443 06/09/2018 19:20:50 xikhud Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
461425 06/09/2018 18:14:37 xikhud TAXI - Taxi GNU C++11 Accepted 656 ms 3296 KB
461329 06/09/2018 15:56:42 xikhud NGTO2 - Số nguyên tố 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 12160 KB
461293 06/09/2018 15:24:56 xikhud LINE - Trò chơi Line GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
460995 05/09/2018 23:18:41 xikhud OCSE - Ốc sên ăn rau GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
460961 05/09/2018 22:37:33 xikhud BITS - Số bít khác nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460928 05/09/2018 22:13:19 xikhud BACO - Bàn cờ GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
460888 05/09/2018 21:43:03 xikhud TAOQUAN - Táo quân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
460801 05/09/2018 20:18:56 xikhud LINES - Đường thẳng cắt nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
460786 05/09/2018 19:58:54 xikhud ALARM - Đồng hồ báo thức GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
460766 05/09/2018 19:09:08 xikhud PLOI - Phạm lỗi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
460724 05/09/2018 17:47:46 xikhud DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 6440 KB
460719 05/09/2018 17:19:46 xikhud DOANP2 - Chiều dài phủ GNU C++11 Accepted 296 ms 6304 KB
460589 05/09/2018 12:18:44 xikhud BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 31 ms 1492 KB
460546 05/09/2018 09:54:28 xikhud NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 218 ms 2980 KB
460443 04/09/2018 21:41:07 xikhud QN - QN-Chính Phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
460429 04/09/2018 21:30:42 xikhud GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2676 KB
460375 04/09/2018 20:41:48 xikhud DACO - Dãy con tăng dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
460307 04/09/2018 19:02:57 xikhud NGTO4 - Tổng nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
460270 04/09/2018 17:13:55 xikhud NAUAN - Thi nấu ăn GNU C++11 Accepted 203 ms 2704 KB
459846 04/09/2018 00:25:29 xikhud CODEN - Cột Đèn GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
459841 04/09/2018 00:04:33 xikhud KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 156 ms 2740 KB
459838 03/09/2018 23:38:13 xikhud KCUO - Viên kim cương GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
459834 03/09/2018 23:24:06 xikhud TIMSO2 - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
459816 03/09/2018 22:39:25 xikhud VASU - Vắt sữa bò GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459759 03/09/2018 21:25:21 xikhud TROXE - Trông xe (OLP 2010) GNU C++11 Accepted 1031 ms 10420 KB
459734 03/09/2018 21:08:40 xikhud ROMAN - Số La Mã GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
459245 02/09/2018 23:42:23 xikhud AMPHO - Âm phổ GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
459238 02/09/2018 23:25:11 xikhud NAMNU - Vòng tròn nam nữ GNU C++11 Accepted 125 ms 5264 KB
459235 02/09/2018 23:11:27 xikhud LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
457783 30/08/2018 20:32:15 xikhud BUBE - Búp bê gỗ GNU C++11 Accepted 156 ms 3244 KB
457641 30/08/2018 15:48:53 xikhud CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
457576 30/08/2018 14:25:16 xikhud HISO - Hiệu số GNU C++11 Accepted 78 ms 3224 KB
457571 30/08/2018 13:42:14 xikhud SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 375 ms 2448 KB
457254 29/08/2018 22:24:39 xikhud BARA - Bánh rán GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
457248 29/08/2018 22:16:45 xikhud TILE - Chồng gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
457229 29/08/2018 21:51:00 xikhud HOHA2 - Số hoàn hảo 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
457189 29/08/2018 21:08:25 xikhud PTSO - Phân tích số GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
457179 29/08/2018 20:43:39 xikhud TRAU - Trâu và cỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
457117 29/08/2018 18:29:10 xikhud Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 156 ms 3160 KB
457110 29/08/2018 17:14:56 xikhud KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
457105 29/08/2018 17:02:56 xikhud FIBO4 - Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
457102 29/08/2018 16:46:37 xikhud PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
457096 29/08/2018 16:11:56 xikhud HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
457078 29/08/2018 15:39:10 xikhud Khieuvu3 - Khiêu vũ 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 2452 KB
457071 29/08/2018 15:28:10 xikhud DAUGIA - Đấu giá (OLP Không chuyên 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
456991 29/08/2018 13:16:10 xikhud DIKI - Sân điền kinh GNU C++11 Accepted 109 ms 2188 KB
456988 29/08/2018 12:54:08 xikhud CASO - Cặp số bằng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1828 KB
456509 28/08/2018 13:13:32 xikhud RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
456508 28/08/2018 13:07:33 xikhud PASC - Tam giác Pascal GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
456507 28/08/2018 12:57:17 xikhud CHAR - Đếm ký tự GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
456506 28/08/2018 12:47:59 xikhud COUNTNUM - Số lượng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
456504 28/08/2018 12:18:12 xikhud TITO - Tính tổng (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
456498 28/08/2018 11:36:00 xikhud FNUM - Số cuối cùng GNU C++11 Accepted 109 ms 5200 KB
456225 27/08/2018 22:43:52 xikhud NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
456197 27/08/2018 21:29:40 xikhud KUMA - Khuyến mãi (OLPCĐ 2012) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
456190 27/08/2018 20:58:10 xikhud NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2220 KB
456189 27/08/2018 20:56:51 xikhud NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2184 KB
456187 27/08/2018 20:49:28 xikhud TIGU - Tiền gửi ngân hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
456184 27/08/2018 20:41:05 xikhud DETU - Đếm từ GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
456179 27/08/2018 20:17:56 xikhud BINAS - Liệt kê chuỗi nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
456176 27/08/2018 19:58:41 xikhud DEMSO0 - Đếm số không bên phải GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
456163 27/08/2018 18:53:14 xikhud MAHO - Gửi thư (OLPCĐ 2008) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455999 26/08/2018 23:09:58 xikhud COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
455998 26/08/2018 23:01:45 xikhud USCLN2 - Ước số chung lớn nhất 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
455995 26/08/2018 22:55:24 xikhud DOHO - Đồng hồ (OLPCĐ 2010) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455981 26/08/2018 22:21:56 xikhud BINA - Biễu diễn nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455967 26/08/2018 21:58:14 xikhud PALI - Số Palindrome GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
455953 26/08/2018 21:30:15 xikhud DABI - Số đặc biệt (OLPCĐ 2013) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455949 26/08/2018 21:25:19 xikhud MKC - Mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455945 26/08/2018 21:22:09 xikhud GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455941 26/08/2018 21:10:19 xikhud KUMAB - Khuyến mãi bia GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455939 26/08/2018 21:01:38 xikhud CQUA - Chia quà GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
455932 26/08/2018 20:34:47 xikhud GAGI - Gấp giấy GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
455930 26/08/2018 20:24:56 xikhud BABE - Số bạn bè GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455929 26/08/2018 20:20:59 xikhud HIPHA - Hình phạt GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
455924 26/08/2018 20:16:51 xikhud SODEP - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
455919 26/08/2018 19:57:22 xikhud VTAY - Vòng tay GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
455917 26/08/2018 19:47:35 xikhud GITHU - Tính giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455916 26/08/2018 19:44:47 xikhud FIBO - Số fibonacy GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455915 26/08/2018 19:36:57 xikhud NGTO - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455906 26/08/2018 19:14:08 xikhud USCLN - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
455905 26/08/2018 19:12:10 xikhud TGVU - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455903 26/08/2018 19:07:13 xikhud HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
455899 26/08/2018 19:02:26 xikhud TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
Back to Top