Các bài nộp của kỳ thi NTUCoder Happy Lunar New Year 2016
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
117690 04/02/2016 22:59:55 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1148 KB
117689 04/02/2016 22:59:54 ntanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 78 ms 2112 KB
117688 04/02/2016 22:59:41 nguyentthai96 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 784 KB
117687 04/02/2016 22:59:40 Littlecutebird TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 840 KB
117686 04/02/2016 22:59:38 dqhungdl KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 780 KB
117685 04/02/2016 22:59:19 nguyentthai96 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 182156 KB
117684 04/02/2016 22:58:52 phuleethanh KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1148 KB
117683 04/02/2016 22:58:46 nguyentthai96 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 152796 KB
117682 04/02/2016 22:57:30 trantienlqd200620 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
117681 04/02/2016 22:57:08 meodorewan TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 760 KB
117680 04/02/2016 22:56:45 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1148 KB
117679 04/02/2016 22:55:35 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1148 KB
117678 04/02/2016 22:54:47 trantienlqd200620 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 792 KB
117677 04/02/2016 22:54:25 emlahoagio HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1556 KB
117676 04/02/2016 22:54:25 hoangvuduyanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 109 ms 2168 KB
117675 04/02/2016 22:53:11 Littlecutebird TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 840 KB
117674 04/02/2016 22:53:09 minhem1231 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 546 ms 1800 KB
117673 04/02/2016 22:52:30 emlahoagio HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1556 KB
117672 04/02/2016 22:52:23 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1148 KB
117671 04/02/2016 22:52:17 waterfall2311 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117670 04/02/2016 22:51:27 trantienlqd200620 HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1548 KB
117669 04/02/2016 22:51:13 trantienlqd200620 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 281 ms 2760 KB
117668 04/02/2016 22:50:53 trantienlqd200620 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 265 ms 2760 KB
117667 04/02/2016 22:50:27 HoVanAnhK58A2 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
117666 04/02/2016 22:50:15 nhphuongltv KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117665 04/02/2016 22:49:40 thienthanhtai HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
117664 04/02/2016 22:49:15 emlahoagio HFAMOUS - Người nổi tiếng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1556 KB
117663 04/02/2016 22:47:43 nhphuongltv KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1148 KB
117662 04/02/2016 22:47:37 ntanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 78 ms 1868 KB
117661 04/02/2016 22:47:25 dragonballzvip123 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 1812 KB
117660 04/02/2016 22:46:54 croptit HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1148 KB
117659 04/02/2016 22:46:09 lvdo92 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 156 ms 3120 KB
117658 04/02/2016 22:46:05 T_C_D KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ Java 8 Wrong answer on test 3 171 ms 12836 KB
117657 04/02/2016 22:45:42 anhthong381996 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 2348 KB
117656 04/02/2016 22:44:56 atom3296 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 856 KB
117655 04/02/2016 22:44:39 namnguyen123 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 109 ms 2552 KB
117654 04/02/2016 22:44:30 datbeohbbh TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
117653 04/02/2016 22:44:00 tiabennita HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2192 KB
117652 04/02/2016 22:43:53 meodorewan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 406 ms 4644 KB
117651 04/02/2016 22:43:52 hoangvuduyanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 109 ms 2156 KB
117650 04/02/2016 22:43:45 trantienlqd200620 TAOQUAN - Táo quân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 832 KB
117649 04/02/2016 22:43:35 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1148 KB
117648 04/02/2016 22:43:24 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
117647 04/02/2016 22:43:05 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 844 KB
117646 04/02/2016 22:42:57 trungvt130584 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 78 ms 1808 KB
117645 04/02/2016 22:42:26 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 784 KB
117644 04/02/2016 22:42:18 T_C_D KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ Java 8 Wrong answer on test 3 156 ms 12828 KB
117643 04/02/2016 22:42:15 namnguyen123 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Unknown error on test 0, please resubmit 0 ms 0 KB
117642 04/02/2016 22:42:15 minhhuynk CSTRING - Xâu chung GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117641 04/02/2016 22:42:03 hoangvuduyanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 62 ms 1780 KB
117640 04/02/2016 22:41:54 atom3296 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 836 KB
117639 04/02/2016 22:41:35 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 53 15 ms 888 KB
117638 04/02/2016 22:41:21 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 916 KB
117637 04/02/2016 22:40:35 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 53 15 ms 1124 KB
117636 04/02/2016 22:40:24 nhphuongltv KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1148 KB
117635 04/02/2016 22:39:53 fpbila HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 61 1109 ms 3048 KB
117634 04/02/2016 22:39:35 phuleethanh ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 1148 KB
117633 04/02/2016 22:39:25 datbeohbbh TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 860 KB
117632 04/02/2016 22:39:05 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 53 15 ms 1148 KB
117631 04/02/2016 22:38:24 khangkhangtg HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 31 ms 1800 KB
117630 04/02/2016 22:38:22 dragonballzvip123 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 62 ms 1840 KB
117629 04/02/2016 22:38:17 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 46 15 ms 900 KB
117628 04/02/2016 22:38:15 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 856 KB
117627 04/02/2016 22:37:51 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 848 KB
117626 04/02/2016 22:37:45 fpbila HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 1 1109 ms 3048 KB
117625 04/02/2016 22:37:43 nguyenquoc2211 CSTRING - Xâu chung Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 732 KB
117624 04/02/2016 22:37:38 chemthan KIENTRUCCO - Kiến trúc cổ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
117623 04/02/2016 22:37:07 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 46 15 ms 860 KB
117622 04/02/2016 22:36:56 fpbila HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 3048 KB
117621 04/02/2016 22:36:32 datbeohbbh TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 848 KB
117620 04/02/2016 22:36:04 xxxxxxxxxx HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 788 KB
117619 04/02/2016 22:35:38 minhhuynk HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Accepted 343 ms 6836 KB
117618 04/02/2016 22:34:56 datbeohbbh TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 780 KB
117617 04/02/2016 22:33:16 atom3296 TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
117616 04/02/2016 22:33:15 khangkhangtg HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 31 ms 1908 KB
117615 04/02/2016 22:32:59 xxxxxxxxxx TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 437 ms 1800 KB
117614 04/02/2016 22:32:45 hoangvuduyanh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 125 ms 2168 KB
117613 04/02/2016 22:32:38 khangkhangtg HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 31 ms 1788 KB
117612 04/02/2016 22:32:33 fpbila HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Java 8 Time limit exceed on test 61 1062 ms 34324 KB
117611 04/02/2016 22:32:30 dragonballzvip123 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 453 ms 1792 KB
117610 04/02/2016 22:32:14 trantienlqd200620 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 804 KB
117609 04/02/2016 22:31:42 xxxxxxxxxx ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++ Accepted 187 ms 28916 KB
117608 04/02/2016 22:31:40 yurilover172 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 65056 KB
117607 04/02/2016 22:31:12 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 53 15 ms 1020 KB
117606 04/02/2016 22:31:08 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 856 KB
117605 04/02/2016 22:31:01 khangkhangtg HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 62 31 ms 1800 KB
117604 04/02/2016 22:30:53 yurilover172 ALPHANUM - Chỉ số Alpha GNU C++11 Wrong answer on test 1 843 ms 65056 KB
117603 04/02/2016 22:30:31 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
117602 04/02/2016 22:30:24 trantienlqd200620 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1556 KB
117601 04/02/2016 22:29:49 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 53 15 ms 1132 KB
117600 04/02/2016 22:29:46 hoangvuduyanh BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Accepted 984 ms 1880 KB
117599 04/02/2016 22:29:20 meodorewan AMESSAGE - Tín hiệu ngoài hành tinh GNU C++ Wrong answer on test 2 437 ms 9608 KB
117598 04/02/2016 22:29:16 lilom13 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 636 KB
117597 04/02/2016 22:29:10 sesshomalong TABLE - Bàn tiệc tất niên GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 764 KB
117596 04/02/2016 22:28:36 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1124 KB
117595 04/02/2016 22:28:11 zerothientai RTRIANGLE - Tam giác vuông cân Java 8 Accepted 187 ms 14356 KB
117594 04/02/2016 22:28:09 nguyentthai96 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
117593 04/02/2016 22:28:00 trungvt130584 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Runtime error on test 62 78 ms 2420 KB
117592 04/02/2016 22:27:38 anhthong381996 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 852 KB
117591 04/02/2016 22:27:05 Hacker TABLE - Bàn tiệc tất niên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 756 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to Top