Các bài nộp trong kỳ thi NTUCoder Happy Lunar New Year 2016 của quanganh1417
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
117532 04/02/2016 22:13:43 quanganh1417 BANHCHUNG - Nấu bánh chưng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
117482 04/02/2016 22:03:04 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 156 ms 10136 KB
117451 04/02/2016 21:58:18 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117441 04/02/2016 21:56:42 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 31 ms 1148 KB
117379 04/02/2016 21:43:28 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 101 1093 ms 16488 KB
117373 04/02/2016 21:42:06 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 101 1093 ms 16600 KB
117364 04/02/2016 21:39:27 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Time limit exceed on test 2 1062 ms 1776 KB
117353 04/02/2016 21:37:03 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
117309 04/02/2016 21:25:30 quanganh1417 RTRIANGLE - Tam giác vuông cân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
117220 04/02/2016 21:09:08 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 1816 KB
117217 04/02/2016 21:08:34 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
117204 04/02/2016 21:05:58 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117193 04/02/2016 21:04:02 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Accepted 15 ms 1344 KB
117184 04/02/2016 21:02:10 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117178 04/02/2016 21:01:10 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Time limit exceed on test 99 2093 ms 1788 KB
117174 04/02/2016 21:00:38 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
117161 04/02/2016 20:58:03 quanganh1417 HFAMOUS - Người nổi tiếng GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1148 KB
117074 04/02/2016 20:42:55 quanganh1417 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 10 1078 ms 1816 KB
117019 04/02/2016 20:32:20 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 820 KB
117015 04/02/2016 20:31:31 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 768 KB
117012 04/02/2016 20:30:36 quanganh1417 TAOQUAN - Táo quân GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
Back to Top