Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1173689 01/12/2022 11:02:40 hoainam123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1165567 20/11/2022 17:59:03 Ananan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1163802 17/11/2022 12:02:08 ThuDo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
1157864 05/11/2022 13:31:30 No_Name COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
1152147 23/10/2022 20:03:40 rinho COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
1146092 13/10/2022 22:32:25 TienDuy2k8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
1142761 07/10/2022 15:29:34 letandat1609 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
1123993 29/08/2022 16:59:20 anhtranhaidang234 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
1123839 29/08/2022 09:23:29 gold25kquality COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
1122557 25/08/2022 18:15:08 khanhduy2311 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
1122550 25/08/2022 17:59:20 tienhuy152 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1364 KB
1120441 21/08/2022 08:12:37 kieulam COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
1118526 17/08/2022 09:07:18 nghia512009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
1116824 13/08/2022 08:07:55 nguyentranthuyanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1116823 13/08/2022 08:07:21 nguyentranthuyanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1116591 12/08/2022 16:56:13 sinhhungccl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
1116578 12/08/2022 16:42:15 sinhhungccl COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 824 KB
1116556 12/08/2022 15:46:44 dieuhuonglh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
1115573 10/08/2022 19:33:10 baratagamer00 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2560 KB
1114069 08/08/2022 08:54:12 Khang2k8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
1114057 08/08/2022 08:37:04 Khang2k8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1484 KB
1112461 04/08/2022 19:45:25 LeSonnn_ COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
1112458 04/08/2022 19:38:12 LeSonnn_ COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
1112456 04/08/2022 19:34:13 LeSonnn_ COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1110956 02/08/2022 16:35:35 tandat COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 10796 KB
1110014 31/07/2022 15:00:16 gia_bao COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
1109784 30/07/2022 21:56:27 trantrunghau03042006 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2548 KB
1109781 30/07/2022 21:55:47 trantrunghau03042006 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1105778 23/07/2022 22:30:28 hoangviet892002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
1105010 22/07/2022 09:44:30 hoangthien COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
1104508 21/07/2022 16:24:23 hiennguyen2207 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1103639 20/07/2022 08:52:18 N0N0N7 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
1103638 20/07/2022 08:51:00 N0N0N7 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
1103620 20/07/2022 08:35:26 Tranlegialonggg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
1103449 19/07/2022 21:38:10 truc123321 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 576 KB
1100963 12/07/2022 20:50:10 truc123321 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
1100429 11/07/2022 09:46:48 anhieuvp2k8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
1099850 09/07/2022 19:42:48 buiyennhi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
1099800 09/07/2022 15:46:56 trannghia111 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
1099507 08/07/2022 19:32:54 NguyenMinh6128 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
1096005 01/07/2022 13:17:44 NuSacSuyChoCungCungChiLaDaVoiThitMauMuTanhHoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2544 KB
1095846 30/06/2022 21:59:27 tahien COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
1095739 30/06/2022 19:26:40 HaHaHa123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
1095441 29/06/2022 21:52:03 buidinhloc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
1095091 29/06/2022 06:26:20 BenKiaSuSong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
1095090 29/06/2022 06:24:00 BenKiaSuSong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
1095047 28/06/2022 22:24:06 hothinh277 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
1094037 26/06/2022 20:56:34 nhatminhaov COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1232 KB
1092578 22/06/2022 19:17:43 TaoCanCaSever COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
1088853 11/06/2022 10:30:08 ThanhToLaTuiDay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1032 KB
1088645 10/06/2022 14:33:22 BDuong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
1086056 03/06/2022 09:18:28 gold24kquality COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
1081084 17/05/2022 23:30:11 alevanae COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
1079516 13/05/2022 22:52:44 huynhchiton981 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
1077871 10/05/2022 22:25:51 NiteHawk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
1073081 19/04/2022 09:59:35 anhieuvp2k8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1072993 19/04/2022 07:38:19 sádfghj COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1072991 19/04/2022 07:26:18 ducdd COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 984 KB
1072990 19/04/2022 07:25:19 llllllllllllll COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
1072989 19/04/2022 07:20:29 nam2008 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1072988 19/04/2022 07:20:27 vanhaidang2008 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1072987 19/04/2022 07:15:44 dangcoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
1072906 18/04/2022 17:27:34 thinhquoc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1140 KB
1072587 17/04/2022 15:47:31 hoangviet892002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
1072580 17/04/2022 15:18:30 hoangviet892002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1120 KB
1071981 15/04/2022 09:30:44 sádfghj COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 824 KB
1071975 15/04/2022 09:27:24 sádfghj COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 908 KB
1066408 27/03/2022 08:00:08 dinhkhoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
1066231 26/03/2022 10:53:59 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
1066230 26/03/2022 10:53:12 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1066228 26/03/2022 10:48:41 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1236 KB
1066224 26/03/2022 10:34:13 erisrudeus COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
1066220 26/03/2022 10:25:29 duyen21124102009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
1066219 26/03/2022 10:15:59 phue6745 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
1066217 26/03/2022 10:07:44 phue6745 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
1066192 26/03/2022 08:21:30 mi3mienchuacay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
1066191 26/03/2022 08:20:52 mi3mienchuacay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1063546 22/03/2022 03:31:15 YugiHacker COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
1055733 08/03/2022 15:44:43 Lenguyenhieuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
1055731 08/03/2022 15:43:19 Lenguyenhieuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1055470 07/03/2022 21:01:36 noncoder2k3 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
1054370 05/03/2022 20:46:28 ngoctu9576 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
1052190 02/03/2022 16:08:52 YugiKayo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
1050880 27/02/2022 14:56:59 hoang8a1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1050223 25/02/2022 21:47:59 chuthanhvinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
1049987 25/02/2022 12:46:20 nguyenhonganh888 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
1049985 25/02/2022 11:34:34 ngokhanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
1049984 25/02/2022 11:33:01 ngokhanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2572 KB
1046193 17/02/2022 23:59:08 nganhtu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
1046158 17/02/2022 22:44:21 phuong000chv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
1046067 17/02/2022 20:50:21 thaophuong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1556 KB
1043462 12/02/2022 14:13:49 khanhtoan3041975 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
1035717 20/01/2022 10:04:46 dinhkhoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
1033461 16/01/2022 10:53:29 manhnguyenduc2212 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
1032879 15/01/2022 09:40:03 duchuy16082008 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2784 KB
1032875 15/01/2022 09:37:21 vuongthcslt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
1031437 12/01/2022 21:59:28 nguyenbachk8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
1031430 12/01/2022 21:56:07 nguyenbachk8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
1028258 06/01/2022 18:49:44 trantungduong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
1027795 06/01/2022 10:33:43 TrầnCaoHuy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top