Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1066408 27/03/2022 08:00:08 dinhkhoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
1066231 26/03/2022 10:53:59 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
1066230 26/03/2022 10:53:12 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1066228 26/03/2022 10:48:41 dieuhuyen2009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1236 KB
1066224 26/03/2022 10:34:13 erisrudeus COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
1066220 26/03/2022 10:25:29 duyen21124102009 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
1066219 26/03/2022 10:15:59 phue6745 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
1066217 26/03/2022 10:07:44 phue6745 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
1066192 26/03/2022 08:21:30 mi3mienchuacay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
1066191 26/03/2022 08:20:52 mi3mienchuacay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1063546 22/03/2022 03:31:15 YugiHacker COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
1055733 08/03/2022 15:44:43 Lenguyenhieuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
1055731 08/03/2022 15:43:19 Lenguyenhieuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1055470 07/03/2022 21:01:36 noncoder2k3 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
1054370 05/03/2022 20:46:28 ngoctu9576 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
1052190 02/03/2022 16:08:52 YugiKayo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
1050880 27/02/2022 14:56:59 hoang8a1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1050223 25/02/2022 21:47:59 chuthanhvinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
1049987 25/02/2022 12:46:20 nguyenhonganh888 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
1049985 25/02/2022 11:34:34 ngokhanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
1049984 25/02/2022 11:33:01 ngokhanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2572 KB
1046193 17/02/2022 23:59:08 nganhtu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
1046158 17/02/2022 22:44:21 phuong000chv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
1046067 17/02/2022 20:50:21 thaophuong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1556 KB
1043462 12/02/2022 14:13:49 khanhtoan3041975 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
1035717 20/01/2022 10:04:46 dinhkhoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
1033461 16/01/2022 10:53:29 manhnguyenduc2212 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
1032879 15/01/2022 09:40:03 duchuy16082008 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2784 KB
1032875 15/01/2022 09:37:21 vuongthcslt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
1031437 12/01/2022 21:59:28 nguyenbachk8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
1031430 12/01/2022 21:56:07 nguyenbachk8 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
1028258 06/01/2022 18:49:44 trantungduong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
1027795 06/01/2022 10:33:43 TrầnCaoHuy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
1023338 28/12/2021 16:47:43 lengoctrac8chh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1023230 28/12/2021 15:38:21 NguyenTrungHieuHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
1023188 28/12/2021 15:14:17 laithitonhuhh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023167 28/12/2021 14:58:57 TTheMinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023165 28/12/2021 14:57:32 TrantuelamthcsHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1023163 28/12/2021 14:56:35 phamnguyenhh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023160 28/12/2021 14:56:23 TrantuelamthcsHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
1023158 28/12/2021 14:55:25 nguyenhuyhung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 804 KB
1023157 28/12/2021 14:54:58 maiminhhienHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
1023156 28/12/2021 14:54:37 NguyenTrungHieuHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
1023155 28/12/2021 14:54:22 nguyenlinhnga COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023154 28/12/2021 14:54:19 phannguyenlanchi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023153 28/12/2021 14:54:08 dohamyhh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2548 KB
1023151 28/12/2021 14:53:31 PhamMinhChauHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
1023146 28/12/2021 14:44:27 nguyenhuyhung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023144 28/12/2021 14:43:09 NguyenTrungHieuHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1023142 28/12/2021 14:42:37 namkienhhnd COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
1023139 28/12/2021 14:39:25 vănhoànghh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023137 28/12/2021 14:38:46 TTheMinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1023135 28/12/2021 14:37:32 buithiyennhihh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1023133 28/12/2021 14:33:08 phamtamnhuhh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
1023131 28/12/2021 14:29:30 phannguyenlanchi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
1023128 28/12/2021 14:26:38 NguyenTrungHieuHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
1018345 19/12/2021 19:29:11 quanghuytb COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
1018174 19/12/2021 09:36:01 Solutions COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
1018173 19/12/2021 09:35:23 tuanduchp90 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
1018123 18/12/2021 23:07:10 4maxskill4 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
1014409 11/12/2021 13:25:39 QuocTrung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
1011567 04/12/2021 00:03:52 minhthang1907 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
1011050 02/12/2021 20:27:29 Hoangde24info COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
1011041 02/12/2021 20:05:24 luphong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
1011040 02/12/2021 20:04:06 giang_chinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1011038 02/12/2021 19:58:51 luphong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1520 KB
1011035 02/12/2021 19:51:25 luphong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1010240 01/12/2021 09:03:55 winterrr COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
1006991 22/11/2021 18:53:37 Solutions COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
999831 05/11/2021 11:06:01 haizzz COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
999829 05/11/2021 11:03:27 haizzz COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
998839 03/11/2021 08:56:55 luongluong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
998133 01/11/2021 17:08:32 huan186 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
996548 29/10/2021 08:07:42 hungphong1035 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
996547 29/10/2021 07:58:04 phuxtrohhg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
996546 29/10/2021 07:55:45 phuxtrohhg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
994289 23/10/2021 21:50:34 MYTHUHAI COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
994146 23/10/2021 19:34:07 ppa_thanhnc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
993457 22/10/2021 23:10:13 ppa_cuongnlm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
993456 22/10/2021 23:08:28 ppa_cuongnlm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1376 KB
993435 22/10/2021 22:18:00 ppa_cuongnlm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
993422 22/10/2021 22:01:50 ppa_cuongnlm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1280 KB
993403 22/10/2021 21:45:58 ppa_khaitrinhxmll COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
993397 22/10/2021 21:43:31 ppa_thanhnc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
993396 22/10/2021 21:42:50 ppa_thanhnc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
993382 22/10/2021 21:31:07 ppa_anhnd COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
993356 22/10/2021 21:10:31 ppa_tqviett COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
993279 22/10/2021 19:01:42 tsgcoder COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
990403 16/10/2021 11:23:58 Halo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2788 KB
987100 09/10/2021 18:01:26 Fonekedokato COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
985413 05/10/2021 16:30:12 phanhoangquocbao COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
980396 26/09/2021 10:06:23 leomessi30 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
978234 22/09/2021 08:16:44 viethaofpc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
977236 20/09/2021 10:59:35 ProTeam COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
976921 19/09/2021 16:15:49 LêMinhKhang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2520 KB
976912 19/09/2021 16:05:05 LêMinhKhang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
976908 19/09/2021 16:01:30 Le_Son COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
976894 19/09/2021 15:35:04 Le_Son COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 956 KB
975835 17/09/2021 15:13:11 Pmtuan2007 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
975830 17/09/2021 15:04:56 minhhoaiphan1408 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
Trang  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
Back to Top