Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
802324 29/09/2020 22:05:44 duy21 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
801920 28/09/2020 23:23:03 Kenshincoder COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
801911 28/09/2020 22:41:04 dangminhanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
800283 24/09/2020 22:50:39 AnhHao2004 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
797207 17/09/2020 21:41:28 SinsAries COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
797204 17/09/2020 21:36:56 SinsAries COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
797190 17/09/2020 21:24:04 SinsAries COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
792779 08/09/2020 14:43:30 NHQuan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
785785 19/08/2020 20:14:53 hieuminh1954 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
785725 19/08/2020 17:04:37 truongle COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
785679 19/08/2020 15:38:48 TườngVy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
784812 17/08/2020 18:18:26 lucpro9001 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
783024 13/08/2020 06:39:41 duongthao2004 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
781186 06/08/2020 09:46:01 baopham19062003kgkgkg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
781184 06/08/2020 09:37:25 baopham19062003kgkgkg COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
780981 05/08/2020 16:03:34 trungnguyenlak2003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
780177 03/08/2020 11:55:24 damminhquan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
779755 01/08/2020 20:28:52 daotuandat COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
776403 21/07/2020 21:28:09 nguyenminhhiengoku COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
776365 21/07/2020 19:59:28 dathoanhao098 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
772959 12/07/2020 07:43:15 quocbaoo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
769440 03/07/2020 09:12:51 dohoc12 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
769439 03/07/2020 09:12:05 dohoc12 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
764376 17/06/2020 16:06:01 trainerolp COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
763122 14/06/2020 10:40:49 0941177356 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
761740 08/06/2020 10:14:32 chumoro COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Accepted 250 ms 16276 KB
757075 24/05/2020 20:46:08 tiendung2306 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
752873 17/05/2020 12:39:13 prgrmanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
752732 16/05/2020 21:31:33 kuzuma245 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
752663 16/05/2020 17:08:26 nhanhuuhieu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
748368 02/05/2020 15:38:29 MinBaoTT COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
746714 26/04/2020 11:11:03 hoangtrung1801 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
745716 22/04/2020 16:34:04 Neptune COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
744467 18/04/2020 16:41:29 codetokyo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
738074 29/03/2020 10:06:29 tuan1642001 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
737248 26/03/2020 10:49:41 JoySluxirt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
736297 23/03/2020 09:32:42 naruto270504 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
736023 22/03/2020 11:54:21 anhkhoa09032004 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
730285 08/03/2020 10:14:24 Sơna1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
730283 08/03/2020 10:07:52 Sơna1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
730282 08/03/2020 10:07:18 Sơna1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 864 KB
728131 03/03/2020 05:19:00 quachtridat COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Python 3 Accepted 62 ms 4792 KB
728123 03/03/2020 03:42:58 0842020263 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
728097 02/03/2020 23:06:27 Love COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
728096 02/03/2020 23:03:47 Love COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
728095 02/03/2020 23:00:52 Love COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
726227 26/02/2020 22:06:32 hoktro COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
719211 12/02/2020 19:49:08 kimngan_tvn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
719078 12/02/2020 15:25:14 kimcuong_tvn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
719064 12/02/2020 14:55:15 tienloc_tvn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
717720 10/02/2020 09:42:03 novaphoenix COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
717688 10/02/2020 09:07:08 emLaNewBie COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
717436 09/02/2020 16:44:09 whoisthatguy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
716252 07/02/2020 14:00:13 Lucifer COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
715406 06/02/2020 11:37:25 haupas COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
714936 05/02/2020 16:38:12 minhtrieutvn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
712767 31/01/2020 22:05:29 minhthi28 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
712727 31/01/2020 20:47:19 khongcoten002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
712001 30/01/2020 15:16:08 viet2805 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
710612 28/01/2020 22:01:02 sendmylove123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
710409 28/01/2020 01:41:20 hoangle134134 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
709702 25/01/2020 00:17:15 tuilatui132 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
708301 21/01/2020 20:54:50 HackerMan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
706468 18/01/2020 00:35:09 watanabe2804 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
705224 15/01/2020 16:25:45 huytool COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
702568 10/01/2020 22:34:38 0343249261 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
702529 10/01/2020 21:33:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
702327 10/01/2020 17:48:48 Quang249 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
702322 10/01/2020 17:39:18 tahoangquan2 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
701726 09/01/2020 19:26:52 tahoangquan2 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
693379 26/12/2019 08:40:27 vuong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
693376 26/12/2019 08:39:58 vuong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1136 KB
693374 26/12/2019 08:38:59 vuong123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1160 KB
689446 16/12/2019 21:34:26 hoangmanh123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
684149 03/12/2019 00:21:15 manhender COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
678370 22/11/2019 15:34:40 SavarinJames COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
676193 19/11/2019 17:09:08 unglinh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
673250 13/11/2019 17:59:14 Anh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
673246 13/11/2019 17:55:54 Anh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
673236 13/11/2019 17:46:20 Anh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1052 KB
669283 06/11/2019 08:58:15 ogit403 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
668381 04/11/2019 17:59:27 khanhtran2201 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
666774 01/11/2019 19:16:55 dpduy123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
664655 28/10/2019 22:17:48 ngoctuannguyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
664433 28/10/2019 19:07:33 Nam20cm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Accepted 218 ms 17736 KB
663875 27/10/2019 13:57:55 quoclan99 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
661613 23/10/2019 20:31:14 Fidisk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
659324 18/10/2019 16:07:27 18T1021208 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
656890 13/10/2019 15:12:18 congcanhlnq COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
656534 12/10/2019 14:59:55 nguyentrantien2002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
656185 11/10/2019 21:49:12 MaMoi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2388 KB
656125 11/10/2019 21:06:03 karasu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
654036 08/10/2019 22:10:17 ntoan199 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
652799 07/10/2019 09:22:16 namlawng123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
646110 25/09/2019 21:38:19 pmt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
645597 24/09/2019 19:54:19 CBLtk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
645054 23/09/2019 20:25:40 CBLtk COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
642973 20/09/2019 09:41:38 onehit COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
638961 14/09/2019 16:13:43 thienkun COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
636162 11/09/2019 09:43:05 gbking2003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
Trang  1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
Back to Top