Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
489355 14/10/2018 21:03:48 nguyenvantien0903 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
482026 06/10/2018 19:16:01 hitu03 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
480545 04/10/2018 21:47:21 12hooks COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
480172 04/10/2018 16:22:55 vanan9205 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
479331 03/10/2018 13:01:58 iiiiiii125478 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
476691 29/09/2018 18:46:50 tqh0806 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
473074 24/09/2018 20:30:08 khoa_8a3_tdn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
471714 22/09/2018 11:41:51 cotyey COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
471472 21/09/2018 21:07:53 lucdaoquanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
471240 21/09/2018 13:53:23 hanhien COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
470914 20/09/2018 20:43:30 vietduct32 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
470838 20/09/2018 20:08:29 dnhung1997 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
470836 20/09/2018 20:06:19 maihuuton987 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
470823 20/09/2018 19:57:42 kakaka COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
470810 20/09/2018 19:45:29 thelightvn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
470713 20/09/2018 17:44:46 lehoang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
470233 20/09/2018 15:04:01 Leo_Messi_96 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
469522 18/09/2018 23:47:52 black_stone COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2512 KB
468591 17/09/2018 22:06:51 lengocphuc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1764 KB
466762 14/09/2018 17:51:57 xikhud COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
460605 05/09/2018 13:47:32 Minatokaze COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
458511 01/09/2018 12:48:12 huynhthanhtan COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
457375 30/08/2018 07:49:11 HHHHHHHH COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
455895 26/08/2018 18:49:44 LongÇhampion COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
449994 13/08/2018 09:06:08 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
449988 13/08/2018 09:00:24 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
449985 13/08/2018 08:57:33 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
449981 13/08/2018 08:55:11 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
449976 13/08/2018 08:46:15 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
449972 13/08/2018 08:44:22 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
449971 13/08/2018 08:43:38 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
449969 13/08/2018 08:42:56 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
449949 13/08/2018 08:11:44 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
449945 13/08/2018 08:08:43 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
449944 13/08/2018 08:08:06 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
449942 13/08/2018 08:07:25 KimTuyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
449705 12/08/2018 17:41:32 duong2 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
448455 09/08/2018 11:13:17 trungnghia05123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
448449 09/08/2018 10:54:37 chuotvip COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
448446 09/08/2018 10:52:39 chuotvip COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
447403 05/08/2018 23:07:04 phuongnhi_tran_1206 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
446891 03/08/2018 15:44:46 lcnguyendang123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
446359 01/08/2018 22:35:39 Asteross COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
443314 23/07/2018 10:21:55 tronghieuACM COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
442985 21/07/2018 21:23:33 paradisebay COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
441568 16/07/2018 23:27:35 KHOI2611 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
441302 16/07/2018 08:17:11 cyb3 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
440167 11/07/2018 16:05:23 chaukhanh2003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2428 KB
440090 11/07/2018 10:11:40 xuanvuong COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1564 KB
438287 03/07/2018 19:40:43 kaitoukid1609 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
427589 27/05/2018 18:25:40 tuancanhktpm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
427382 26/05/2018 14:02:18 trananhprince COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
421268 25/04/2018 20:01:41 dungdq2002 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
418807 16/04/2018 22:17:30 dangkhoa_pascal COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
418366 15/04/2018 10:58:20 YeuEmTuCaiNhinDauTien COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
415599 10/04/2018 19:19:38 bibinguyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
414766 08/04/2018 12:20:54 hoi_lam_gi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
413918 06/04/2018 09:26:30 55555 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
411882 31/03/2018 23:31:14 shibugarasu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1300 KB
406664 20/03/2018 07:38:01 hoaigiang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
406663 20/03/2018 07:37:28 hoaigiang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1560 KB
406662 20/03/2018 07:36:04 hoaigiang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1292 KB
406661 20/03/2018 07:35:29 hoaigiang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1296 KB
406657 20/03/2018 07:29:15 hoaigiang COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1288 KB
406654 20/03/2018 07:23:07 tinhochbt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
406653 20/03/2018 07:22:48 tinhochbt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
406652 20/03/2018 07:21:40 tinhochbt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
406651 20/03/2018 07:21:08 tinhochbt COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1332 KB
405617 15/03/2018 23:31:11 haiyenk98lhp COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
405516 15/03/2018 18:54:47 ngocminh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
400421 03/03/2018 11:41:51 mrlihd COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
393660 02/02/2018 14:28:37 okeomachnha COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
393656 02/02/2018 14:27:09 okeomachnha COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1104 KB
393655 02/02/2018 14:25:59 okeomachnha COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
392204 29/01/2018 10:45:21 duongbp1990 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
391735 27/01/2018 17:26:14 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
391734 27/01/2018 17:23:28 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
391733 27/01/2018 17:22:07 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
391732 27/01/2018 17:19:26 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
391731 27/01/2018 17:17:57 vinhntndu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
388742 22/01/2018 22:01:51 ntd992003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
387400 19/01/2018 07:43:40 luxabu COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
387065 18/01/2018 09:20:30 lotac COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
386940 17/01/2018 22:08:20 chinhhi COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
384325 11/01/2018 09:22:18 minhanhgaru COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
384322 11/01/2018 09:14:16 minhanhgaru COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
384321 11/01/2018 09:13:08 minhanhgaru COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
384320 11/01/2018 09:12:03 minhanhgaru COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
384231 10/01/2018 20:49:03 hunghz123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
384230 10/01/2018 20:47:49 hunghz123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384228 10/01/2018 20:46:42 hunghz123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
384225 10/01/2018 20:45:07 hunghz123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1260 KB
384222 10/01/2018 20:42:43 hunghz123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1316 KB
382894 07/01/2018 19:43:20 buihoat2003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
382892 07/01/2018 19:40:11 buihoat2003 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
382249 05/01/2018 22:57:35 haxorus2004 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
381171 03/01/2018 08:27:14 Phandat16 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
379200 30/12/2017 08:37:00 QuangTruongNguyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
379193 30/12/2017 08:25:52 QuangTruongNguyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1516 KB
379173 30/12/2017 07:42:05 changlangtu97 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
Trang  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
Back to Top