Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
370607 02/12/2017 22:07:40 namtao97 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
369460 30/11/2017 16:34:25 quocnguyen COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2952 KB
368735 29/11/2017 10:53:27 hungga1711 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
367107 27/11/2017 20:50:17 huy9a1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
363791 21/11/2017 20:40:08 nguyenthanhtung COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
363778 21/11/2017 20:19:13 thiend17pm03_dhtdm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
363777 21/11/2017 20:17:20 thiend17pm03_dhtdm COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
360791 15/11/2017 21:03:25 MinhThư COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
359218 13/11/2017 20:37:37 qwerty212 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
357748 11/11/2017 16:37:05 freepascal COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
356374 09/11/2017 19:58:47 darkdragon02 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
355696 08/11/2017 21:41:32 vinhquana COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
355144 08/11/2017 10:33:22 hanhhuyenit1619 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
353774 06/11/2017 16:47:40 teo9999kb COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
353772 06/11/2017 16:45:54 teo9999kb COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1292 KB
353767 06/11/2017 16:35:08 teo9999kb COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
352655 04/11/2017 21:04:45 WTF24 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
351514 02/11/2017 21:55:29 long123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
351512 02/11/2017 21:54:20 long123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
351459 02/11/2017 21:08:02 vikhangcqt171 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
351457 02/11/2017 21:07:21 vikhangcqt171 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
351446 02/11/2017 21:00:00 vikhangcqt171 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
351445 02/11/2017 20:59:57 thienhk15 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
351441 02/11/2017 20:58:33 thienhk15 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
351406 02/11/2017 20:40:01 tinhhk15 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
351076 02/11/2017 15:53:35 manhh15 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
349916 01/11/2017 07:31:48 hoan2k1 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
349460 31/10/2017 18:50:10 Luthaihoc COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
349415 31/10/2017 17:43:13 christzy COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
348482 30/10/2017 18:16:48 Phuongthaond COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
347672 29/10/2017 11:04:12 haltv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2792 KB
347388 28/10/2017 21:01:03 yasuo COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
347342 28/10/2017 20:23:57 haltv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
346425 27/10/2017 11:35:27 Viet8a3tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
346217 26/10/2017 22:52:02 manh8a3tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
346158 26/10/2017 21:44:03 tranthanhhai COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
346118 26/10/2017 21:13:12 nguyenquechi123 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
346029 26/10/2017 20:12:26 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Accepted 203 ms 17296 KB
345523 26/10/2017 14:13:42 ninhduchuy_8a3 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345512 26/10/2017 14:06:17 Tuan8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345502 26/10/2017 13:59:57 minhno2000_tdn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345492 26/10/2017 13:53:05 tue8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345488 26/10/2017 13:52:06 cong8a3tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345485 26/10/2017 13:49:35 SHieu8a3TDN2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345471 26/10/2017 13:18:22 thanh8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345470 26/10/2017 13:14:34 quan8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1344 KB
345454 26/10/2017 12:32:19 Duong8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345450 26/10/2017 12:26:00 nam8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345437 26/10/2017 11:46:58 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
345435 26/10/2017 11:46:28 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
345434 26/10/2017 11:46:15 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
345430 26/10/2017 11:43:56 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Runtime error on test 1 125 ms 16320 KB
345429 26/10/2017 11:43:17 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
345425 26/10/2017 11:41:08 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
345424 26/10/2017 11:40:37 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Java 8 Compilation error 0 ms 0 KB
345423 26/10/2017 11:40:09 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
345421 26/10/2017 11:39:26 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
345420 26/10/2017 11:39:05 tuananhtdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1344 KB
345419 26/10/2017 11:38:51 aplessss COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
345416 26/10/2017 11:34:03 kimngan8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345397 26/10/2017 11:03:46 hung8a3_tdn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345230 25/10/2017 23:48:02 manhhungking COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
345228 25/10/2017 23:46:02 MinhChau_A3_TDN_2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345227 25/10/2017 23:45:28 hoa8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345134 25/10/2017 22:01:29 thutrang8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345127 25/10/2017 21:54:59 tuananhtdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345126 25/10/2017 21:52:14 huudat8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2800 KB
345125 25/10/2017 21:52:06 crush COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
345123 25/10/2017 21:50:13 huudat8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1372 KB
345122 25/10/2017 21:48:37 huudat8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1344 KB
345121 25/10/2017 21:48:04 huudat8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
345113 25/10/2017 21:42:06 KTPLinh8A3_TĐN2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345055 25/10/2017 21:12:41 hieu8a3_tdn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345052 25/10/2017 21:10:26 duc8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345045 25/10/2017 21:05:07 ha8a3tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345040 25/10/2017 20:58:19 quang8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345029 25/10/2017 20:49:45 phamhuy8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
345023 25/10/2017 20:47:29 ngocanh8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345019 25/10/2017 20:45:18 trunghieu8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
345007 25/10/2017 20:39:11 ManhDung8a3_TDN COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
344999 25/10/2017 20:37:04 qđạttdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
344996 25/10/2017 20:36:16 hai8a3_tdn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
344992 25/10/2017 20:35:03 huydat_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
344971 25/10/2017 20:21:34 tung_8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
344967 25/10/2017 20:19:52 tung_8a3_tdn2017 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1312 KB
344962 25/10/2017 20:15:24 minhtdn8a3 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
341167 20/10/2017 15:57:42 0000000000 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
333293 10/10/2017 16:23:45 caovantheanh COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
332754 09/10/2017 20:33:29 hoangtrung080697 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
332076 08/10/2017 21:02:26 masterv COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
329960 06/10/2017 14:48:07 anh76qn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
329955 06/10/2017 14:44:04 anh76qn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
329717 06/10/2017 07:57:31 nhpntz0t COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
329716 06/10/2017 07:55:42 nhpntz0t COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
328769 03/10/2017 23:12:05 phamvankhanh1516 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
328767 03/10/2017 23:11:29 phamvankhanh1516 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
328506 03/10/2017 18:01:08 anhbannho147vn COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
320472 21/09/2017 11:11:20 skipro982301 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
319751 19/09/2017 22:45:38 isora1996 COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
319049 18/09/2017 17:46:54 QSM COVUA2 - Bàn cờ vua 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
Trang  1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
Back to Top