Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
674477 15/11/2019 22:32:21 hien2k4 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1480 KB
674233 15/11/2019 15:19:17 HaiPip SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1152 KB
674224 15/11/2019 14:58:52 HaiPip SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2908 KB
673607 14/11/2019 13:34:45 ngocduygpc8a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 359 ms 2712 KB
673557 14/11/2019 09:45:30 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 281 ms 2708 KB
673555 14/11/2019 09:44:22 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
673553 14/11/2019 09:38:36 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
673431 13/11/2019 22:17:54 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
672829 12/11/2019 21:40:49 phamanmaithao10 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 2512 KB
672796 12/11/2019 21:14:14 phamanmaithao10 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2512 KB
672621 12/11/2019 15:47:23 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
672612 12/11/2019 15:34:53 ltd9a4gpc SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1078 ms 2764 KB
672600 12/11/2019 15:04:33 ngocduygpc8a1 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2228 KB
671411 09/11/2019 18:01:55 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
671333 09/11/2019 15:19:06 minhtriet2903 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 765 ms 2416 KB
671332 09/11/2019 15:18:36 minhtriet2903 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2416 KB
671331 09/11/2019 15:17:29 minhtriet2903 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1000 KB
671280 09/11/2019 14:37:25 HoaBenKiaSong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
671279 09/11/2019 14:35:49 HoaBenKiaSong SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1000 KB
671244 09/11/2019 13:27:31 letrunghieu SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1012 KB
669285 06/11/2019 09:01:03 ogit403 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2492 KB
668033 03/11/2019 21:33:51 cuthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
668028 03/11/2019 21:28:35 cuthao SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1652 KB
668021 03/11/2019 21:15:40 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 936 KB
668014 03/11/2019 21:10:35 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 840 KB
668012 03/11/2019 21:07:09 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 996 KB
668010 03/11/2019 21:05:30 sinhhungccl SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 1176 KB
667783 03/11/2019 14:43:50 hello5423 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
667781 03/11/2019 14:38:41 hello5423 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
667776 03/11/2019 14:36:48 hello5423 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
667532 02/11/2019 22:25:29 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
667530 02/11/2019 22:24:43 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
667529 02/11/2019 22:23:43 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1128 KB
667527 02/11/2019 22:23:03 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
667524 02/11/2019 22:18:01 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
667520 02/11/2019 22:11:51 phuong2004 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
667080 02/11/2019 09:24:30 khanhnhi SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1148 KB
665804 31/10/2019 08:20:13 nmhh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
665781 31/10/2019 07:39:40 nmhh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
664509 28/10/2019 20:22:29 Dothanhtai2006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
662696 25/10/2019 16:25:31 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2496 KB
661228 22/10/2019 21:59:31 DươngAnhVũ SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1916 KB
661224 22/10/2019 21:56:34 DươngAnhVũ SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1128 KB
661191 22/10/2019 21:26:19 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
661189 22/10/2019 21:25:04 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 916 KB
661186 22/10/2019 21:22:51 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1148 KB
661182 22/10/2019 21:20:30 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1148 KB
661181 22/10/2019 21:18:43 MinhBietBay SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 1880 KB
660824 22/10/2019 11:32:40 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
660823 22/10/2019 11:28:26 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1356 KB
660822 22/10/2019 11:23:14 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
660814 22/10/2019 11:09:15 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2776 KB
660812 22/10/2019 11:07:06 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1156 KB
660628 21/10/2019 20:13:42 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1224 KB
658472 16/10/2019 20:54:49 nguyên20031208 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
658469 16/10/2019 20:46:32 nguyên20031208 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
657955 15/10/2019 18:10:23 agru SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657479 14/10/2019 19:19:44 dpduy123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
657478 14/10/2019 19:19:18 dpduy123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1128 KB
657472 14/10/2019 19:11:28 dpduy123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1896 KB
656819 13/10/2019 09:03:48 nguyentrantien2002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2568 KB
655439 10/10/2019 18:56:37 agru SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
655436 10/10/2019 18:33:03 agru SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 2512 KB
653913 08/10/2019 18:52:31 MaMoi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
653912 08/10/2019 18:50:50 MaMoi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 896 KB
653908 08/10/2019 18:45:37 MaMoi SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
653439 08/10/2019 13:50:38 MonkeyPlayLOL SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
652636 06/10/2019 20:42:22 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2756 KB
652633 06/10/2019 20:40:36 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 928 KB
652632 06/10/2019 20:40:04 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
652627 06/10/2019 20:31:48 Thinh_Feline SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
652604 06/10/2019 19:49:44 chuongpham7750 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2756 KB
652603 06/10/2019 19:49:15 chuongpham7750 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1078 ms 2756 KB
652417 06/10/2019 15:05:40 blueshark07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 864 KB
652415 06/10/2019 14:59:28 congcanhlnq SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652414 06/10/2019 14:54:57 congcanhlnq SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
652413 06/10/2019 14:54:25 congcanhlnq SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
652412 06/10/2019 14:49:43 congcanhlnq SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 1852 KB
652118 05/10/2019 23:48:53 minhthi28 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1140 KB
652113 05/10/2019 23:44:52 minhthi28 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 968 KB
651285 04/10/2019 20:26:23 kakaka SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 864 KB
650460 03/10/2019 16:10:26 quoclan99 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 781 ms 1840 KB
649698 02/10/2019 18:44:01 WhiteTiger SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 824 KB
649695 02/10/2019 18:41:29 WhiteTiger SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
646556 26/09/2019 18:25:57 tyhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
646555 26/09/2019 18:24:49 tyhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
646538 26/09/2019 17:27:51 tyhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
646537 26/09/2019 17:26:36 tyhoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
646292 26/09/2019 10:50:02 unglinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 781 ms 1844 KB
646271 26/09/2019 10:24:39 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646266 26/09/2019 10:18:17 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 750 ms 2468 KB
646265 26/09/2019 10:17:03 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1060 KB
646262 26/09/2019 10:15:18 ntoan199 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1060 KB
645281 24/09/2019 13:37:24 thuyvy207 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
645143 23/09/2019 22:20:49 kuzuma245 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
645140 23/09/2019 22:18:48 kuzuma245 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1062 ms 2460 KB
645138 23/09/2019 22:16:53 kuzuma245 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
643270 20/09/2019 17:27:25 tiennl SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642980 20/09/2019 09:51:45 dinhtrongchien SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2480 KB
639893 16/09/2019 15:50:09 MinBaoTT SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
Trang  [1] 2 3 ... 31 32
Back to Top