Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
607800 19/07/2019 09:22:41 MinhBomNha SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607139 17/07/2019 18:39:29 thaolinh SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
605954 12/07/2019 22:15:16 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
605953 12/07/2019 22:13:07 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1772 KB
605952 12/07/2019 22:12:26 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1780 KB
605950 12/07/2019 22:10:36 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 1780 KB
605949 12/07/2019 22:08:50 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1784 KB
605947 12/07/2019 22:06:56 haiprot1 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1024 KB
605787 12/07/2019 14:25:23 ct390 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
605621 11/07/2019 22:56:29 DHKH_HUE_2000 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2364 KB
605254 10/07/2019 20:41:50 lethienquan28052006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
604983 10/07/2019 09:16:49 Gib5102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
604980 10/07/2019 09:13:14 Gib5102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1064 KB
604978 10/07/2019 09:12:02 Gib5102 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
604001 07/07/2019 15:14:07 ltmhuy SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2816 KB
603101 04/07/2019 17:55:27 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
603100 04/07/2019 17:54:16 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
603098 04/07/2019 17:50:35 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
603097 04/07/2019 17:49:42 khuyentran SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2460 KB
602959 04/07/2019 11:53:05 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 1776 KB
602957 04/07/2019 11:51:47 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1776 KB
602952 04/07/2019 11:31:36 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2444 KB
602951 04/07/2019 11:30:29 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2452 KB
602948 04/07/2019 11:24:11 __tranghoang SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 2476 KB
602751 03/07/2019 18:44:57 nghiagiap123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2500 KB
602340 03/07/2019 01:07:02 minhhieu092 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2476 KB
602247 02/07/2019 21:21:57 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
602197 02/07/2019 19:47:18 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
602179 02/07/2019 19:01:09 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
602178 02/07/2019 18:59:00 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
602167 02/07/2019 18:21:38 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
602097 02/07/2019 13:37:31 nguyenthao SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2476 KB
602087 02/07/2019 13:16:46 Muaxuan0320 SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
602086 02/07/2019 13:15:32 Muaxuan0320 SNAIL - Con ốc sên Python 3 Runtime error on test 1 31 ms 5644 KB
602050 02/07/2019 10:15:14 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 875 ms 1820 KB
602049 02/07/2019 10:12:58 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 890 ms 1796 KB
602048 02/07/2019 10:11:55 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 1796 KB
602043 02/07/2019 10:06:23 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 976 KB
602040 02/07/2019 10:04:07 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1064 KB
602037 02/07/2019 10:00:05 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 828 KB
602035 02/07/2019 09:58:23 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 796 KB
602030 02/07/2019 09:55:33 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 788 KB
602019 02/07/2019 09:42:43 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
602017 02/07/2019 09:39:39 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1048 KB
602016 02/07/2019 09:36:19 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 792 KB
602007 02/07/2019 09:15:11 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 1796 KB
602005 02/07/2019 09:11:30 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 976 KB
602004 02/07/2019 09:07:56 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 852 KB
602003 02/07/2019 09:06:16 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 868 KB
602001 02/07/2019 09:04:10 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
602000 02/07/2019 08:58:55 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
601994 02/07/2019 08:49:19 LuongLegend SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1093 ms 1796 KB
601876 01/07/2019 23:37:06 anonymous_x SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1316 KB
601875 01/07/2019 23:35:44 anonymous_x SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 844 KB
601869 01/07/2019 22:55:40 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
601861 01/07/2019 22:34:06 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1080 KB
601844 01/07/2019 21:53:51 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1800 KB
601843 01/07/2019 21:51:58 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 1800 KB
601834 01/07/2019 21:39:17 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
601827 01/07/2019 21:29:14 flower SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1824 KB
601809 01/07/2019 20:42:00 trongluan2809 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2436 KB
601805 01/07/2019 20:39:09 trongluan2809 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
601804 01/07/2019 20:38:37 trongluan2809 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
601789 01/07/2019 19:48:19 supertato SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
601788 01/07/2019 19:47:54 supertato SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
601738 01/07/2019 17:02:00 supertato SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2544 KB
601710 01/07/2019 15:47:54 boy_kute_pro SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 703 ms 2540 KB
601706 01/07/2019 15:41:13 boy_kute_pro SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 832 KB
601685 01/07/2019 14:56:03 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
601682 01/07/2019 14:37:44 LeeVanHiep SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2504 KB
601298 30/06/2019 10:49:17 hongphongthp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2536 KB
601291 30/06/2019 10:34:25 hongphongthp SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1016 KB
599155 27/06/2019 09:37:59 khuyentrannd SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
599011 26/06/2019 22:02:37 groupB SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2428 KB
598966 26/06/2019 21:04:34 vanquyvct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1704 KB
598962 26/06/2019 20:57:04 vanquyvct SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1336 KB
598847 26/06/2019 15:52:58 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2156 KB
598845 26/06/2019 15:49:26 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2156 KB
598832 26/06/2019 15:23:14 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
598831 26/06/2019 15:22:20 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1056 KB
598828 26/06/2019 15:07:02 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1040 KB
598800 26/06/2019 14:30:56 18T1021208 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1093 ms 2156 KB
598778 26/06/2019 14:03:34 dothiyenlinh SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 765 ms 2440 KB
597877 24/06/2019 13:39:33 vansamtran SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Time limit exceed on test 17 1078 ms 1868 KB
597239 22/06/2019 22:57:00 havu SNAIL - Con ốc sên GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
596630 21/06/2019 21:15:06 lethienquan28052006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1078 ms 2700 KB
596332 21/06/2019 12:01:47 thanhdat2605 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 734 ms 2468 KB
595272 19/06/2019 08:59:34 lethienquan28052006 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1332 KB
595270 19/06/2019 08:55:12 baobao07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
595268 19/06/2019 08:52:31 baobao07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
595267 19/06/2019 08:51:41 baobao07 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1120 KB
593907 16/06/2019 09:14:46 cyrocs258 SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
592933 14/06/2019 08:58:15 Lis2il SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 750 ms 2448 KB
592920 14/06/2019 07:55:51 hung30052002 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
592417 12/06/2019 16:36:01 khiem123 SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
592366 12/06/2019 15:48:58 ngoctit SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2524 KB
591688 10/06/2019 09:59:31 Monster SNAIL - Con ốc sên GNU C++ Accepted 718 ms 2520 KB
591685 10/06/2019 09:54:01 DuongGiang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
591661 10/06/2019 09:40:36 DuongGiang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Time limit exceed on test 17 1093 ms 2772 KB
591659 10/06/2019 09:39:22 DuongGiang SNAIL - Con ốc sên Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 ... 28 29
Back to Top