Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174465 02/12/2022 19:46:11 MH307 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
1172887 29/11/2022 21:58:57 LêMinhKhang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2996 KB
1172164 28/11/2022 20:56:34 thantinhyeu0979 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
1172159 28/11/2022 20:53:57 thantinhyeu0979 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1171312 27/11/2022 16:06:25 hains GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 21 1093 ms 2604 KB
1170365 26/11/2022 11:11:10 trinhbaongoc3011 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3368 KB
1170360 26/11/2022 11:05:02 trinhbaongoc3011 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
1169692 25/11/2022 21:33:01 huydiep1505 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1169650 25/11/2022 20:16:09 dung36838 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
1169590 25/11/2022 18:22:06 tuyendtm GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2232 KB
1169478 25/11/2022 15:44:19 Gbao186 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
1169476 25/11/2022 15:42:44 Gbao186 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1072 KB
1169462 25/11/2022 15:28:54 Gbao186 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 804 KB
1169233 25/11/2022 02:12:27 Kisa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 2184 KB
1169030 24/11/2022 21:32:19 sansiro GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2956 KB
1168888 24/11/2022 16:49:31 tainguyenpt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1872 KB
1167870 22/11/2022 22:23:53 Kisa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2976 KB
1165805 20/11/2022 22:15:30 trinhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 21 1093 ms 2620 KB
1165778 20/11/2022 21:49:27 trinhien GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1096 KB
1165558 20/11/2022 17:50:24 TuCoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
1163341 16/11/2022 09:30:53 kjgfgkiod GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2220 KB
1162831 15/11/2022 15:00:22 hains GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2668 KB
1162169 14/11/2022 18:59:51 06012003asvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2892 KB
1162166 14/11/2022 18:54:22 06012003asvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2920 KB
1162165 14/11/2022 18:53:12 06012003asvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1162164 14/11/2022 18:52:40 06012003asvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
1162160 14/11/2022 18:44:42 06012003asvn GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1044 KB
1161349 13/11/2022 09:08:29 thaivanqq GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 3276 KB
1161347 13/11/2022 08:56:14 Khang2k8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1032 KB
1161161 12/11/2022 22:37:48 phckhnh0902 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2240 KB
1159865 10/11/2022 08:31:00 chung2208 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 78 ms 1844 KB
1159864 10/11/2022 08:27:23 chung2208 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
1159863 10/11/2022 08:26:32 chung2208 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1056 KB
1158712 07/11/2022 16:01:31 sinhhungccl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 4116 KB
1158391 06/11/2022 16:28:54 quan134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2676 KB
1158390 06/11/2022 16:28:18 quan134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1158383 06/11/2022 16:16:27 quan134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1040 KB
1158380 06/11/2022 16:13:53 quan134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1040 KB
1158364 06/11/2022 16:00:22 quan134 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
1158048 05/11/2022 23:02:56 sh_vinh GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 9676 KB
1158034 05/11/2022 22:23:29 phuocyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3288 KB
1158033 05/11/2022 22:22:25 phuocyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1157788 05/11/2022 08:41:26 sinhhungccl GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Runtime error on test 21 15 ms 2676 KB
1156984 03/11/2022 13:25:37 HaiQuang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 3312 KB
1156983 03/11/2022 13:11:10 HaiQuang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 2744 KB
1156982 03/11/2022 13:03:49 HaiQuang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Runtime error on test 4 15 ms 2740 KB
1156981 03/11/2022 13:01:13 HaiQuang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1109 ms 3312 KB
1156980 03/11/2022 12:56:37 HaiQuang GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1076 KB
1156906 03/11/2022 08:43:11 tacl_na19 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 1884 KB
1156404 02/11/2022 09:11:05 phuocyen GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 876 KB
1156230 01/11/2022 23:02:32 Anonna_1907 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3320 KB
1156227 01/11/2022 22:47:44 ndnghia2007 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2696 KB
1156223 01/11/2022 22:37:32 ndnghia2007 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2676 KB
1156222 01/11/2022 22:29:20 ndnghia2007 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Time limit exceed on test 21 1109 ms 3392 KB
1153267 26/10/2022 16:25:02 IronBreakerNQ GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 872 KB
1153266 26/10/2022 16:18:16 IronBreakerNQ GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1028 KB
1152853 25/10/2022 14:51:29 buitanhoa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3232 KB
1152830 25/10/2022 14:32:55 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1008 KB
1152783 25/10/2022 11:38:28 Bcnonstop GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3232 KB
1152782 25/10/2022 11:37:25 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3232 KB
1152781 25/10/2022 11:33:52 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
1152780 25/10/2022 11:33:26 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 928 KB
1152778 25/10/2022 11:22:14 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1008 KB
1152777 25/10/2022 11:15:48 quocbao150501 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
1152196 23/10/2022 21:56:33 fanm1020nam GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2924 KB
1151895 22/10/2022 22:43:11 No_Name GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3272 KB
1149537 18/10/2022 22:17:45 Dellcoten12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 3428 KB
1149490 18/10/2022 21:02:40 Dellcoten12 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 860 KB
1149390 18/10/2022 17:31:23 kazeto GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 218 ms 2276 KB
1147541 15/10/2022 00:19:25 rinho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3336 KB
1147540 15/10/2022 00:18:34 rinho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
1147531 14/10/2022 23:47:08 rinho GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 3332 KB
1145083 11/10/2022 15:20:14 TienDuy2k8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 1952 KB
1145082 11/10/2022 15:19:26 TienDuy2k8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 884 KB
1145081 11/10/2022 15:16:33 TienDuy2k8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1145078 11/10/2022 15:14:30 TienDuy2k8 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
1144896 10/10/2022 23:30:43 nctkcoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 3028 KB
1142900 07/10/2022 18:27:50 TuCoder GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 892 KB
1142129 06/10/2022 09:33:44 dinhduy201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Time limit exceed on test 16 1078 ms 65180 KB
1142114 06/10/2022 08:44:37 dinhduy201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Time limit exceed on test 16 1015 ms 65272 KB
1142093 06/10/2022 07:20:10 dinhduy201 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Java 8 Wrong answer on test 3 265 ms 17368 KB
1141697 05/10/2022 17:04:07 minhkhoa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2664 KB
1141074 04/10/2022 20:43:01 Kimmai GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2672 KB
1140978 04/10/2022 19:49:02 optimusyt GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 203 ms 2672 KB
1140971 04/10/2022 19:46:01 ZuY_CopCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 203 ms 2784 KB
1140970 04/10/2022 19:45:11 ZuY_CopCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
1140965 04/10/2022 19:41:44 ZuY_CopCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 62 ms 2608 KB
1140960 04/10/2022 19:37:30 ZuY_CopCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1109 ms 5164 KB
1140959 04/10/2022 19:36:03 ZuY_CopCode GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 5160 KB
1140541 04/10/2022 10:47:36 minhkhoa GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 2996 KB
1139176 02/10/2022 14:27:51 nmc1503 GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
1138604 01/10/2022 12:45:26 nonono GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 218 ms 3432 KB
1138603 01/10/2022 12:44:40 nonono GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
1138602 01/10/2022 12:43:25 nonono GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 860 KB
1138599 01/10/2022 12:33:37 ThuDo GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
1138592 01/10/2022 11:43:08 trantungduong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 62 ms 1936 KB
1138591 01/10/2022 11:42:47 trantungduong GIDA - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Wrong answer on test 21 15 ms 1936 KB
1138541 01/10/2022 08:23:28 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Runtime error on test 19 15 ms 2732 KB
1138540 01/10/2022 08:22:26 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1138522 01/10/2022 08:07:26 trantrung GIDA - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 824 KB
Trang  [1] 2 3 ... 45 46
Back to Top