Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1172299 29/11/2022 01:29:11 dungpicotak HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1168166 23/11/2022 14:54:32 kentran232 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
1160199 10/11/2022 21:38:32 dung36838 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
1153448 26/10/2022 22:15:09 dfwapekko HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
1152319 24/10/2022 13:14:49 vantai HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1150573 20/10/2022 14:56:43 boi09456 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1134782 22/09/2022 22:36:41 zoey HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
1130840 16/09/2022 15:23:09 nggbao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
1123652 28/08/2022 18:33:12 gia_bao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1123463 28/08/2022 07:08:56 gia_bao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 856 KB
1122623 25/08/2022 21:13:03 gia_bao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1120625 21/08/2022 23:08:30 tingolx113 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1032 KB
1116510 12/08/2022 12:05:48 nggbao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1116509 12/08/2022 12:05:26 nggbao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1116507 12/08/2022 12:04:02 nggbao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 876 KB
1115804 11/08/2022 00:43:51 2020_nathu_tt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1115524 10/08/2022 16:59:55 trHuyVu HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
1115319 10/08/2022 09:47:58 Tlukay HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
1113187 06/08/2022 12:41:34 gift4you4143 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
1109924 31/07/2022 11:06:45 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1109409 30/07/2022 07:08:32 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1076 KB
1109323 29/07/2022 22:01:46 thinhquoc HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1109302 29/07/2022 21:08:34 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 876 KB
1109300 29/07/2022 21:07:58 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
1109297 29/07/2022 21:02:04 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1048 KB
1109057 29/07/2022 10:49:14 Neptune HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
1109050 29/07/2022 10:35:06 Neptune HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
1107130 26/07/2022 09:41:15 hoang7k9z HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
1105270 22/07/2022 19:44:36 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1076 KB
1105267 22/07/2022 19:34:25 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 872 KB
1105226 22/07/2022 16:39:14 hungphong1035 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
1104274 21/07/2022 09:16:53 KKcom HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
1102443 17/07/2022 11:04:42 Neptune HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
1100733 12/07/2022 09:02:09 hoangthien HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1640 KB
1100713 12/07/2022 08:25:57 Neptune HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
1100222 11/07/2022 07:30:37 Neptune HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
1089916 14/06/2022 11:59:41 tahien HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2164 KB
1088851 11/06/2022 09:58:26 LêMinhKhang HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
1088278 09/06/2022 18:13:43 Cong_Chua_Nho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
1088251 09/06/2022 16:26:27 Cong_Chua_Nho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Memory limit exceed on test 5 93 ms 142708 KB
1085484 01/06/2022 15:23:00 minhhoaiphan1408 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
1084712 28/05/2022 15:13:38 Pmtuan2007 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
1083869 25/05/2022 21:29:35 DATLM HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
1083374 24/05/2022 09:13:10 ZaMinVo15 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1082802 22/05/2022 12:37:44 Bear1111 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1082801 22/05/2022 12:37:11 Bear1111 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1060 KB
1082798 22/05/2022 12:09:28 LêMinhKhang HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1082796 22/05/2022 11:59:39 LêMinhKhang HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 860 KB
1082467 21/05/2022 02:23:02 NiteHawk HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
1073418 20/04/2022 00:27:29 LeminhTri2701 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1072617 17/04/2022 17:09:19 lexuantrong HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
1072616 17/04/2022 17:08:42 lexuantrong HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1072609 17/04/2022 17:00:33 lexuantrong HANOI - Tháp Hà Nội Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1360 KB
1071020 11/04/2022 22:04:49 trantungduong HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1068990 03/04/2022 21:16:16 thanhchatho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1124 KB
1068988 03/04/2022 21:12:16 thanhchatho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 920 KB
1068985 03/04/2022 21:05:45 thanhchatho HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
1067807 31/03/2022 10:31:29 baophuccqt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
1067806 31/03/2022 10:30:56 baophuccqt HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 768 KB
1065499 24/03/2022 16:31:36 YugiHacker HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1063486 21/03/2022 22:22:11 TranThao HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
1062150 18/03/2022 08:17:07 hoainam123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
1053479 04/03/2022 17:48:08 ngoctu9576 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
1052654 03/03/2022 09:48:34 YugiKayo HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1043968 14/02/2022 07:39:49 MeowT HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
1042845 10/02/2022 21:36:08 UnKnOwN2xxx HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
1040745 06/02/2022 17:48:54 ngokhanh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
1036895 22/01/2022 15:48:33 tuanduchp90 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
1035807 20/01/2022 12:49:15 huynhchiton981 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
1034212 17/01/2022 19:35:34 tandat HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1033730 16/01/2022 23:48:18 Thao109225 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1033684 16/01/2022 21:30:44 hau123456789 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1033309 15/01/2022 22:05:55 kietnguyen05 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
1032699 14/01/2022 21:59:44 hau123456789 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 860 KB
1032696 14/01/2022 21:56:00 hau123456789 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1024 KB
1032676 14/01/2022 21:17:57 hau123456789 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1012 KB
1029462 08/01/2022 22:31:38 hau123456789 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 888 KB
1021412 24/12/2021 16:56:24 dung2005 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1021408 24/12/2021 16:54:27 dung2005 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
1019722 21/12/2021 14:38:17 phu2007hvthaha HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1018241 19/12/2021 14:15:54 gold25kquality HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1017982 18/12/2021 16:15:04 anhtranhaidang234 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
1014665 11/12/2021 17:24:59 anmd12345 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
1011591 04/12/2021 04:37:30 vogiaminh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1011590 04/12/2021 04:36:26 vogiaminh HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1092 KB
1007021 22/11/2021 19:07:14 Solutions HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1007019 22/11/2021 19:06:52 Solutions HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1007018 22/11/2021 19:05:57 Solutions HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1003013 12/11/2021 09:20:27 trường2301 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
998824 03/11/2021 07:24:09 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
998823 03/11/2021 07:11:06 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2736 KB
998822 03/11/2021 07:07:17 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2740 KB
998821 03/11/2021 06:40:45 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2740 KB
998819 03/11/2021 06:16:07 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
998699 02/11/2021 23:02:38 luongluong123 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
997015 30/10/2021 08:01:28 aq HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
996013 27/10/2021 17:14:53 tuhuyen020906 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
996012 27/10/2021 17:12:18 jamewaston HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
996011 27/10/2021 17:11:38 jamewaston HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1068 KB
996010 27/10/2021 17:08:22 phong2006 HANOI - Tháp Hà Nội GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
Trang  [1] 2 3 ... 11 12
Back to Top