Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
607651 18/07/2019 19:44:04 TIN10_VUTRINHHOANG RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
598366 25/06/2019 14:53:28 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
598364 25/06/2019 14:51:37 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1832 KB
598360 25/06/2019 14:47:45 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1856 KB
598352 25/06/2019 14:40:57 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1876 KB
598348 25/06/2019 14:38:43 dangkhoa_pascal RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1864 KB
598237 25/06/2019 08:42:29 nguyenvantien0903 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
594374 17/06/2019 14:44:44 ngoctit RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
526889 11/12/2018 18:20:21 tcoder RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1896 KB
520866 28/11/2018 10:20:44 xikhud RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1852 KB
511964 15/11/2018 10:01:12 anhvippro123z RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 49388 KB
490064 15/10/2018 20:45:20 LongÇhampion RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
487155 12/10/2018 08:55:04 tamto58713 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2580 KB
456411 28/08/2018 10:02:23 HHHHHHHH RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
445962 31/07/2018 22:37:09 huy9a1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2476 KB
445232 29/07/2018 22:56:42 hoangthuc701 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
421231 25/04/2018 18:47:54 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2476 KB
421229 25/04/2018 18:36:26 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Memory limit exceed on test 9 125 ms 134424 KB
421217 25/04/2018 18:09:31 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2820 KB
421215 25/04/2018 18:01:26 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
421214 25/04/2018 17:58:08 bibinguyen RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Memory limit exceed on test 9 218 ms 208612 KB
418189 14/04/2018 16:48:43 vinhntndu RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 62 ms 49424 KB
393926 03/02/2018 10:52:31 duongbp1990 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1768 KB
391615 27/01/2018 09:23:49 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 62 ms 2288 KB
391614 27/01/2018 09:23:30 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
391076 25/01/2018 23:10:43 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 1896 KB
391074 25/01/2018 23:01:07 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2572 KB
391072 25/01/2018 22:58:33 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Time limit exceed on test 9 1093 ms 2552 KB
390894 25/01/2018 16:22:47 kyonest12 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
390267 24/01/2018 13:13:42 tranminhtan RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2772 KB
390266 24/01/2018 13:10:24 tranminhtan RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1196 KB
360408 15/11/2017 14:54:16 freepascal RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
349106 31/10/2017 08:18:34 hoan2k1 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
339020 17/10/2017 20:57:35 nguyenhavi RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2464 KB
337949 16/10/2017 20:08:06 skipro982301 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
337941 16/10/2017 20:05:48 skipro982301 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
337864 16/10/2017 17:24:01 Huan1412 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
337862 16/10/2017 17:15:38 Huan1412 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
337859 16/10/2017 17:00:25 Huan1412 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
336808 15/10/2017 09:11:36 thanhchuongitc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
336803 15/10/2017 09:08:14 QSM RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
336241 14/10/2017 16:18:35 nguyenkhue86 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
333639 10/10/2017 22:18:07 itcdeveloper14 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 2488 KB
324302 28/09/2017 13:59:16 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
324301 28/09/2017 13:59:01 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
324299 28/09/2017 13:55:49 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
324291 28/09/2017 13:40:05 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2552 KB
324282 28/09/2017 13:29:21 anntpro RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2552 KB
302023 07/08/2017 23:58:18 toilati123vn RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
272399 20/04/2017 23:33:42 my_crush_hates_me RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
272398 20/04/2017 23:33:07 my_crush_hates_me RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
262622 24/03/2017 00:19:30 ducquynhfptk12 RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
260147 18/03/2017 09:43:52 doituyentin RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 4104 KB
240467 12/01/2017 22:29:15 4everkaka RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 3984 KB
240416 12/01/2017 21:13:58 4everkaka RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
240406 12/01/2017 20:57:25 4everkaka RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
231314 11/12/2016 11:43:57 thanhday132 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
231313 11/12/2016 11:43:30 thanhday132 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
231312 11/12/2016 11:40:01 thanhday132 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
194340 12/10/2016 02:58:39 junlexo RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1768 KB
182452 26/09/2016 00:35:46 dahaodl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1660 KB
180866 22/09/2016 16:12:58 sbeatit RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1772 KB
180855 22/09/2016 16:02:44 sbeatit RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 828 KB
179750 20/09/2016 21:40:48 thanhthuy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
179738 20/09/2016 21:23:10 thanhthuy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
179717 20/09/2016 21:09:07 thanhthuy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
179709 20/09/2016 20:59:06 thanhthuy RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
179241 20/09/2016 00:25:44 itcdeveloper14 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
179234 20/09/2016 00:21:55 LeoPard_Lee RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
179233 20/09/2016 00:21:42 LeoPard_Lee RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
172740 10/09/2016 07:17:10 Hhcckqnl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1740 KB
161397 12/08/2016 20:53:27 dqhn123 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
161393 12/08/2016 20:49:38 dqhn123 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Runtime error on test 4 0 ms 2028 KB
161388 12/08/2016 20:41:46 dqhn123 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 2020 KB
145310 18/06/2016 21:02:31 proxike RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 93 ms 2772 KB
139433 30/05/2016 16:12:02 mycountry RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 828 KB
135644 12/05/2016 20:32:13 dqhungdl RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1820 KB
104841 09/12/2015 16:06:57 vdn1999bxvp RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1364 KB
86900 02/11/2015 15:17:21 toan411998 RACE - Đường đua kì lạ GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
81024 20/10/2015 20:46:24 nguvaho RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
81022 20/10/2015 20:45:08 nguvaho RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1136 KB
81002 20/10/2015 20:19:20 nguvaho RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 780 KB
70544 01/10/2015 11:35:25 wInD_MtA RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 62 ms 1820 KB
70542 01/10/2015 11:21:41 hungngoquoc RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
62135 10/09/2015 08:52:50 phuleethanh RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2756 KB
61767 07/09/2015 22:52:52 MTAZero RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
48802 24/07/2015 22:20:13 hs2huyenngoc RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2908 KB
47441 17/07/2015 19:43:42 sushi RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1536 KB
47440 17/07/2015 19:43:16 sushi RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 620 KB
47439 17/07/2015 19:43:03 sushi RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
47438 17/07/2015 19:42:25 sushi RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1536 KB
47437 17/07/2015 19:42:05 sushi RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1532 KB
47436 17/07/2015 19:41:52 sushi RACE - Đường đua kì lạ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
47434 17/07/2015 18:49:37 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2920 KB
47433 17/07/2015 18:49:05 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1532 KB
47432 17/07/2015 18:41:39 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Accepted 46 ms 2928 KB
47431 17/07/2015 18:37:32 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1536 KB
47430 17/07/2015 18:37:07 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1532 KB
47429 17/07/2015 18:33:46 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 2968 KB
47428 17/07/2015 18:32:57 mrtan_lovelife RACE - Đường đua kì lạ Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1532 KB
Trang  1 [2] 3
Back to Top