Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
84270 27/10/2015 21:34:29 ntd275 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 296 ms 2712 KB
84257 27/10/2015 21:19:51 chalker NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2720 KB
82195 23/10/2015 14:18:03 thanhcoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 788 KB
82194 23/10/2015 14:17:33 thanhcoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 756 KB
82190 23/10/2015 14:03:49 thanhcoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 1 1109 ms 2940 KB
82137 23/10/2015 09:18:44 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16752 KB
82136 23/10/2015 09:17:23 psucoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 16780 KB
81427 21/10/2015 21:37:38 anhnguyen6529 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 156 ms 2760 KB
76149 08/10/2015 00:02:25 vananh59cis NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 840 KB
76096 07/10/2015 22:16:56 vananh59cis NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 648 KB
75669 06/10/2015 22:09:29 ngocchau2603 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 218 ms 18336 KB
75241 06/10/2015 09:48:49 toan411998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
74510 05/10/2015 10:18:56 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Accepted 250 ms 18356 KB
72219 03/10/2015 23:37:59 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 7 1093 ms 1812 KB
72216 03/10/2015 23:35:56 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
72211 03/10/2015 23:24:32 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Time limit exceed on test 7 1015 ms 18148 KB
72204 03/10/2015 23:18:44 ntanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Java 8 Time limit exceed on test 7 1015 ms 18192 KB
72171 03/10/2015 22:30:02 nguyenhuutienk56a3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1816 KB
72166 03/10/2015 22:27:45 nguyenhuutienk56a3 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 844 KB
71113 01/10/2015 21:45:20 QuyenNguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1628 KB
71096 01/10/2015 21:24:08 QuyenNguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 234 ms 1628 KB
70928 01/10/2015 16:11:53 ThuyVinh_chv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
70684 01/10/2015 14:40:54 HoVanAnhK58A2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1820 KB
70674 01/10/2015 14:38:00 HoVanAnhK58A2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1109 ms 1812 KB
62167 10/09/2015 12:53:44 phuleethanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 928 KB
62166 10/09/2015 12:47:48 phuleethanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 788 KB
58949 28/08/2015 16:08:59 bvd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2904 KB
56315 26/08/2015 10:05:43 wInD_MtA NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 864 KB
55583 23/08/2015 15:59:15 npltv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 736 KB
53613 15/08/2015 23:02:04 lenguyen2204 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2952 KB
53072 14/08/2015 20:00:13 UiM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
49707 01/08/2015 18:03:46 ngohuy1305 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2896 KB
49437 30/07/2015 17:13:54 minhrongcon2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 632 KB
49435 30/07/2015 17:00:46 minhrongcon2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 616 KB
49427 30/07/2015 14:39:16 minhrongcon2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 716 KB
49426 30/07/2015 14:37:40 minhrongcon2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 888 KB
49425 30/07/2015 14:36:49 minhrongcon2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
49078 27/07/2015 00:31:01 2625xxx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 628 KB
49077 27/07/2015 00:28:24 2625xxx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 2896 KB
47520 18/07/2015 14:39:11 Loda NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 1888 KB
47519 18/07/2015 14:30:43 Loda NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 976 KB
47518 18/07/2015 14:29:53 Loda NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 972 KB
47396 17/07/2015 00:47:09 dambaquyen96 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 976 KB
45895 13/07/2015 22:23:08 only_love97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1792 KB
44639 06/07/2015 14:47:19 lvt2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2876 KB
44638 06/07/2015 14:38:58 lvt2000 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 6 1092 ms 2876 KB
43344 25/06/2015 13:21:47 tanphatvan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 218 ms 2880 KB
41553 17/06/2015 20:20:25 nhutrg1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 3068 KB
41552 17/06/2015 20:12:29 nhutrg1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 560 KB
41475 16/06/2015 23:18:45 anhchi821999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 840 KB
40770 11/06/2015 23:13:59 mrtan_lovelife NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2868 KB
40769 11/06/2015 23:12:31 mrtan_lovelife NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 572 KB
37840 29/05/2015 07:03:03 thilove98 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2840 KB
37737 28/05/2015 00:30:40 the_c NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2872 KB
36564 25/05/2015 01:09:48 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 792 KB
36563 25/05/2015 00:44:53 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
36118 20/05/2015 22:04:22 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
35985 18/05/2015 21:14:05 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 1792 KB
35982 18/05/2015 21:10:26 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
35980 18/05/2015 20:47:51 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
35978 18/05/2015 20:13:28 Thiên_Lý NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
35968 18/05/2015 13:10:58 farmerboy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
35673 15/05/2015 15:35:05 pqhuy98 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2748 KB
34631 14/05/2015 02:51:04 thien9a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 6 1107 ms 3048 KB
34630 14/05/2015 02:45:37 thien9a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 612 KB
34524 13/05/2015 13:07:19 nxphuc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 756 KB
33263 08/05/2015 22:27:54 middlest NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 628 KB
33262 08/05/2015 22:26:32 middlest NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 116 KB
32813 05/05/2015 17:01:35 nguyenmanhthien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2220 KB
32713 04/05/2015 21:35:41 duckhai2102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 3024 KB
32710 04/05/2015 21:28:31 duckhai2102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 2 1014 ms 3020 KB
31826 26/04/2015 21:59:00 mikelhpdatke NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 249 ms 2800 KB
31538 24/04/2015 21:16:26 nghethuat102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2824 KB
31537 24/04/2015 21:11:31 nghethuat102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 560 KB
30846 21/04/2015 08:13:05 _Hexa_ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1816 KB
29813 18/04/2015 21:01:37 xuanthuy95 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
26895 09/04/2015 20:49:55 ThienCoder NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 648 KB
26576 05/04/2015 14:38:25 hoangtanit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1756 KB
25079 28/03/2015 04:54:25 trungvt130584 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 644 KB
24917 26/03/2015 07:49:03 neveralone NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 7 15 ms 2788 KB
24883 25/03/2015 22:07:31 hoanvv1995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2448 KB
24882 25/03/2015 22:05:58 hoanvv1995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 644 KB
24387 23/03/2015 20:05:23 kata NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
24382 23/03/2015 19:39:06 Algo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1784 KB
24381 23/03/2015 19:38:37 Algo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
24380 23/03/2015 19:35:39 Algo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
24379 23/03/2015 19:31:37 Algo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 532 KB
24245 23/03/2015 00:54:53 hide NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 124 ms 1716 KB
24005 22/03/2015 14:13:32 ngan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
24001 22/03/2015 12:28:31 nhocksoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 62 ms 612 KB
24000 22/03/2015 12:21:09 nhocksoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1372 KB
23998 22/03/2015 11:57:38 Nguyenthaihoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 234 ms 2736 KB
23997 22/03/2015 11:51:18 Nguyenthaihoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 580 KB
23996 22/03/2015 11:50:56 Nguyenthaihoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
23994 22/03/2015 11:49:57 Nguyenthaihoc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 576 KB
21338 14/03/2015 22:15:18 vuducnhi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
21288 14/03/2015 15:31:41 thangtik15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2704 KB
21287 14/03/2015 15:29:38 thangtik15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
21270 14/03/2015 13:24:36 Hungnguyenvan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 124 ms 1688 KB
21269 14/03/2015 13:20:03 Hungnguyenvan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 680 KB
Trang  1 2 ... 14 15 [16] 17
Back to Top